Sunteți pe pagina 1din 7

NUMELE_____________________ DATA__________

TEST DE EVALUARE SEMESTRIALĂ


1. Recunoaşte organele interne şi scrie în casetă, numărul corespunzător denumirii acestora:

1- Inima
2- Creier
3- Plămâni
4- Stomac
5- Rinichi

2. Scrie numerele:
a) De la 36 la 44

b) Cuprinse între 84 şi 76

c) Din 2 în 2 de la 50 la 64

d) Din 10 în 10 de la 100 la 20

3. Care sunt vecinii? Cine lipseşte?

___ 32 ___ ____ 74 ____ 45 ____ 47

___ ____ 67 ____ 50 ____ ___ ___ 100


4.Completează şirurile următoare
a) 24; 26; 28; .......; ........; ......;
b) 95; 85; 75; .......; ........; ......;
c) 15; 20; 25; .......; ........; ......;

5. a) Scrie in ordine crescătoare numerele:


b) Scrie in ordine descrescătoare numerele:

86,9, 19, 28, 17, 27.65, 51, 83, 15, 24, 90, 20

a) _______________________________________________________________
b)_________________________________________________________________

6.Compară numerele:

26 65 85 58 97 92 43 74 45 45 91 19

7. Ghici care este:


a) cel mai mic număr impar scris cu două cifre identice? .......................
b) cel mai mare număr natural par scris cu două cifre diferite? ...................
c) suma numerelor14 şi 15? …………………………………………....…
d) diferenţa numerelor28 şi 14? ……………………………………......

8. Calculează şi efectuează pentru fiecare calcul,proba prin operaţia inversă :


16 + 13 =____ 31 – 11 =____
....................... ........................

9. Scrie pe banda numerele date la locul potrivit, : 23, 47, 32, 38, 54, 69

10 20 30 40 50 60 70

10. Maria are 16 nuci iar sora ei cu 12 mai multe. Cate nuci are sora ei?
________________________________________________________________________
R: ______________

11. Elena primeste de la bunica 26 lei iar Cecilia cu 14 lei mai putin. Cati lei primeste
Cecilia?
_________________________________________________________________________
R: ______________
TEST DE EVALUARE SUMATIVA- SEM.I
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
Data: ian. 2019
Clasa: I
Învăţător:
Ariacurriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Competențe specifice:
1.1 – Scrierea, citirea şi formarea numerelor pânăla 100;
1.2 – Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3 – Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa
numerelor, estimări,aproximări;
1.4 – Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100,
recurgând frecvent la numărare;
1.6 – Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen,sumă, total,
diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea deprobleme ;
3.1 – Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul
apropiat;

Itemi de evaluare:

C 1.1:i2Scrierea numerelor reprezentate la numaratori;


i3Numarare cu pasi dati ( din 1 in 1, 2 in 2, 10 in 10)

C 1.2: i7Compararea numerelor pana la 100

i4Identificarea numerelor pare / impare

i5 Identificarea vecinilor unui numar

C 1.3:i6Ordonarea crescator si descrescator a numerelor pana la 100

i8 a)si b)Identificarea unor numere, dupa criterii date

i11Estimarea unor numere formate din zeci si unitati si localizarea lor pe axa

C 1.4:i9Efectuarea de adunari si scaderi in concentrul 0-31, cu verificare prin oeratia


inversa

i10Aflarea unui termen necunoscut

C 1.6:i8 c) si d)Aflarea sumei si a diferentei unor numere date

i12Rezolvarea unei probleme care se rezolva prin op.de adunare

i13Rezolvarea unei probleme prin op. de scadere

C 3.1:i1- Recunoasterea si localizarea organelor interne la om

Punctaj: Fiecare item este notat cu 10 puncte;


Se acorda 10 puncte din oficiu
Total 140 puncte
Acordarea calificativelor: 140p – 121p Foarte bine
120p - 81p Bine
80p - 50p Suficient
Nr. Numele și prenumele elevului i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i1 i1 i1 i1 Total Calif.
crt. i8 i9
0 1 2 3 puncte acordat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Numar total de elevi care au
realizat itemii –
(cati elevi obtin 10 puncte)
Concluzii:..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Masuri
ameliorative:.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................