Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE INIŢIALĂ

DATA: 26.09.2011
CLASA: a IX-a B
NR. ELEVI TESTAŢI: 19
TIPUL EVALUĂRII: INIŢIALĂ
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ

COMPETENŢE:

C1- să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea sensului global al
enunţului;
C2- să grupeze perechile de sinonime date;
C3- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse, scrise între
paranteze;
C4- să redacteze un scurt text, formatdin fraze simple, cu lexic cunoscut prin folosirea unor
elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor despre sine.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Nr Itemi Nota
crt Numele şi prenumele Item Item Item 3 Item 4 1 p. +
1 2 3p. 3 p. oficiu 1 p.
2 p. 1 p. oficiu
1. Balan Mădălina 1,8 0,6 0,3 2,5 1 6,20
2. Bîrsan Gheorghiţă 0,2 0,2 0 0 1 2,40
3. Bîrsan Vasilică 1,6 0,6 0 0,5 1 3,70
4. Burghelea Ionela 0,8 0,6 0 0,5 1 2,90
5. Codreanu Iulian 0 0,6 0 0 1 1,60
6. Damian Petru 2 0,6 0,9 0,5 1 5
7. Dumbravă Claudiu Ionuţ 1,6 0,6 0,3 2 1 5,50
8. Felea Robert 0 0 0 0,5 1 1,5
9. Huluba Marian 0,4 0,6 0 0,25 1 2,25
10 Iosub Gheorghe 0,4 0 0 0 1 1,40
11. Lucanu Gabriel 1,8 0,6 1,8 2,5 1 7,70
12. Ojog Ionuţ 0 0,8 0 0,5 1 2,30
13. Radu Ionela 0,2 0,6 0 0 1 1,80
14. Secară Bogdan Ionuţ 0 0,6 0 0 1 1,60
15. Sitaru Elena 2 0,6 0,3 2 1 5,90
16. Şaim Ionuţ 0,2 0,2 0 0 1 1,40
17. Vânău Alina 1 0,6 0 0,5 1 3,10
18. Verdeş George 0,6 0 0,9 0 1 2,5
19. Zota Silviu 0 0,6 0 0 1 1,60

Puncte posibile 38 19 57 57 19 190


Puncte realizate 14,6 9 4,5 13,25 19 60,35
Procent de realizare 38,42 47,36 7,89 % 23,24 100 % 31,76
% % % %
Procent de nerealizare 61,58 52,64 92,11 76,76 0% 68,24
% % % % %
Procent de exactitate Punctaj realizat / punctaj maxim
60,35/ 190 x 100 = 31,76 %

Analizând datele şi rezultatele obţinute putem afirma că:


- datele de pe orizontală ne informează despre situaţia fiecărui elev, atât despre cunoştinţele
lui,cât şi despre lacunele acestuia;
- datele pe verticală ne dau informaţii despre punctele obţinute la fiecare item; de aici rezultă
că unii elevi pot: - să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea
sensului global al enunţului;
- să grupeze perechile de sinonime date;
- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor
propuse, scrise între paranteze;
- să redacteze un scurt text, formatdin fraze simple, cu lexic cunoscut prin
folosirea unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea
informaţiilor despre sine.

Procentul de realizare a obiectivelor la testul iniţial:

50,00% 47,36%
45,00%
38,42%
40,00%
35,00% C1
30,00% C2
25,00% 23,24% C3
20,00% C4
15,00%
10,00% 7,89%
5,00%
0,00%
I1 I2 I3 I4

Tabelul sintetic nr. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.

Note Frecvenţa
Sub 5 14
5-5,99 3
6-6,99 1
7-7,99 1
8-8,99 0
9-10 0

POLIGONUL DE FRECVENŢĂ nr. 1 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.

Tabelul sintetic nr. 2 reflectă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial.

Frecvenţa notelor Punctaj Punctaj


Clasa 9-10 8- 7- 6- 5- Sub 5 maxim realizat Realizat
8,99 7,99 6,99 5,99 pe clasă pe clasă %
a IX- a 0 0 1 1 3 14 190 60,35 31,76 %
B

Tabelul sintetic nr. 3 prezintă rezultatele elevilor pentru acest test iniţial la Limba franceză.
Clasa a IX- a B
Nota
Frecvenţa Procentaj
0 0% 9-10
0 0% 8-8,99
1 5,27 % 7-7,99
1 5,27 % 6-6,99
3 15,78 % 5-5,99
14 73,68 % Sub 5

Procentajul notelor obţinute este:

26,32 % din elevi au obţinut notă de promovare.


Nota medie pe clasă este 3,17 (trei şi 17 %).
HISTOGRAMA nr. 1 reflectă rezultatele elevilor la acest test iniţial.

Histograma a fost obţinută: pe ordonată, numărul/procentajul elevilor şi pe abscisă,


nivelul performanţei atinse raportată la notă, reflectând, comparativ, rezultatele clasei la testul
de evaluare iniţială.

În etapa iniţială, de constatare a nivelului de cunoştinţe dobândite în clasa anterioară,


rezultatele au arătat că această clasă are nivelul deosebit de slab, fiind necesare măsuri
precum: transcrieri de texte; folosirea dicţionarelor; însuşirea noţiunilor primare(reguli de
pronunţie; semnele specifice limbii franceze; articolele; substantivul –gen, număr; adjectivul-
acordul cu substantivul, adjectivul posesiv;numeralul cardinal ; pronumele – personal,
posesiv... ;verbul- grupele de verbe; timpurile verbului- prezent; perfect compus, imperfect,
mai mult ca perfect, trecut apropiat, viitor, viitor apropiat ); dezbatera tuturor temelor :
copilul despre sine-prezentarea propriei persoane(nume, vârstă, domiciliu, adresă,
preferinţe),copilul şi lumea înconjurătoare( familia, şcoala,cercul de prieteni) lumea
fantastică( legende, basme, poveşti şi povestiri –Legenda Munţilor Pirinei, Legenda
Muntelui Sfântul Mihail, Morcoveaţă, Pont Neuf),etc., administrarea unor fişe de recuperare,
fişe prin care să se atingă competenţele, iar, pe viitor elevii trebuie:
- să exerseze pentru redactarea exerciţiilor în care să folosească trasarea săgeţilor,
conştientizând conţinutul global al enunţului;
- să recunoască sinonime, omonime, antonime, paronime în texte date;
- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale verbelor propuse, scrise
între paranteze;
- să redacteze un scurt text, format din fraze simple, cu lexic cunoscut prin folosirea
unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea informaţiilor
despre sine.