Sunteți pe pagina 1din 2

C.

PATRULATERE
Un patrulater este inscriptibil dac@ :
­ suma unghiurilor opuse este 180°
­ unghiul format de o diagonal@ cu o latur@ este egal cu unghiul format de cealalt@ diagonal@ cu latura
opus@

Un patrulater este circumscris dac@ : suma lungimilor a dou@ laturi opuse este egal@ cu suma
lungimilor celorlalte dou@ latuir opuse

Paralelogramul ; rombul ; trapezul oarecare }i dreptunghic ­ nu sunt inscriptibile


Dreptunghiul ; p@tratul ; trapezul isoscel ­ sunt inscriptibile

C1. PARALELOGRAMUL ­ este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele


A B

O u°

ic a
D
Propriet@]i:
E
B'
C F
a t
· laturile opuse sunt congruente(dou@ c$te dou@)

e m
· laturile opuse sunt paralele(dou@ c$te dou@)
· are 2 laturi opuse paralele si congruente
a t
· unghirile opuse sunt congruente

/ m
· diagonalele se intretaie ^n p@r]i egale
. ro
· unghiurile al@turate sunt suplementare ( suma lor este 180°)

f u
· Perimetrul paralelogramului PABCD = 2∙AB + 2∙BC
• Aria paralelogramului AABCD = CD∙AE
r o
AE
p
In ∆ AED dr Þ sinÐADE = ­­­­­­ Þ AE = AD∙sinÐADE Þ AABCD = CD∙AD∙sinÐCDA
e
:/ / AD
BB' d1∙sinÐu

tt p
In ∆ dr. BB'O Þ sinÐu = ­­­­­­ Þ BB' = OB∙sin Ðu Þ BB'= ­­­­­­­­­­­­
OB 2
BB'∙AC BB'∙d2 d1∙sinÐu d2 d1∙d2∙sinÐu
h
A∆ABC = ­­­­­­­­­­­ = ­­­­­­­­­ = ­­­­­­­­­­­­ ∙ ­­­­­­ Þ A∆ABC = ­­­­­­­­­­­­­­­­­
2 2 2 2 4
d1∙d2∙sinÐu d1∙d2∙sinÐu
AABCD = 2∙A∆ABC= 2∙ ­­­­­­­­­­­­­­­­ Þ AABCD = ­­­­­­­­­­­­­­­­­
4 2
unde d1 si d2 sunt diagonalele paralelogramului iar u este unghiul ascutit dintre diagonale

Diagonala AC se calculeaza cu teorema lui Pitagora din ∆AEC

Diagonala BD se calculeaza cu teorema lui Pitagora din ∆BFD ( dupa ce sa construit BF ^ DC )

In ∆BB'F B'F=DE Þ ca in ∆BDF DF= DC + DE.


C2. DREPTUNGHIUL ­ este paralelogramul cu un unghi drept
A B Propriet@]i:
l · are toate unghiurile drepte
u° · are diagonalele congruente
· are toate propriet@]ile paralelogramului
D L C · Perimetrul = PABCD = 2L + 2l
d2 ∙ sin(Ðu)
· Aria =AABCD = L∙ l sau A = ­­­­­­­­­­­­­­­­­
2
C3. P~TRATUL ­ este dreptunghiul cu laturile al@turate congruente
A B Propriet@]i:
l · are toate laturile congruente · are diagonalele perpendiculare

ic a
D C · are toate propriet@]ile dreptunghiului

a t
· SABCD = l2 PABCD = 4∙l

C4. ROMBUL ­ este paralelogramul cu laturile al@turate congruente


e m
A
Propriet@]i:
· are toate laturile congruente
a t
m
· diagonalele se ^ntretaie ^n p@r]i egale OA=OC; OB=OD
/
D h O B
o
· diagonalele sunt perpendiculare AC ^BD

. r
· unghiurile opuse sunt congruente
E l
f u
· unghiurile al@turate sunt suplementare ­ suma lor este180°
C
o
· laturile opuse sunt paralele
r
Aria rombului se poate exprima ^n trei moduri:

e p
AABCD
/
AABCD = AE∙DC = l∙h

:/ d1∙d2
= AC∙BD / 2 = ­­­­­­­

tt p 2

h AABCD = l2∙sinÐu (Ðu este Ðascutit al rombului)


Pentru a calcula distan]a de la un vârf al rombului la latura opus@ (sau ^n@l]imea rombului) se scrie
aria ^n dou@ moduri :
SABCD = AE∙DC = l∙h d1∙d2 d1∙d2
SABCD = AC∙BD / 2 = d1∙d2 / 2 Þ l∙h = ­­­­­­­­ Þ 2∙l∙h = d1∙d2 Þ h = ­­­­­­­­
2 2∙l