Sunteți pe pagina 1din 4

Test de verificare

Din oficiu se acordă 10puncte. Timp de lucru: 50 minute


Numarul 1
1. 10p a 3 Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b ):
Dacă  calculaţi
b 8 a) dacă vom considera că există a=3 si
valoarea rapoartelor: a 3
b=8 astfel încat  , atunci:
2a  3b 3a  7b b 8
a) ; b) ;
5a  b 8a  2b 2a  3b 2  3  3  8 6  24 30
   .
5a  b 5 3  8 15  8 7

2. 15p 3a  5b 21 Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b ):


a) Dacă  calculaţi
7a  2b 8 a) Aplicăm proprietatea
a fundamentală a unei proporţii:
valoarea raportului . 8(3a  5b)  21(7a  2b)
b
4a  3b 24 24a  40b  147a  42b
b) Dacă  calculaţi
5a  4b 13 40b  42b  147a  24a
a 82b  123a
valoarea raportului . ( 41
b a 82 2
  .
b 123 3

3. 10p Aflaţi x din proporţiile: Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctele b) şi c)):
x 2 14  2 28
a)  . a) x    4.
14 7 7 7
x 3 18 9
b)  ; c)  .
15 5 x 2

4. 5p a) Dacă 3 caiete costă Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
4,5 lei atunci cât costă 7 a) Observăm că între mulţimea caietelor şi mulţimea costurilor
caiete? este o relaţie de directă proporţionalitate; aplicăm regula:
b) Dacă 8 creioane costă 3caiete......................4,5lei
4 lei atunci cât costă 3 7caiete........................ xlei
creioane? 7  4,5 31,5
x   10,5lei
3 3

5. 5p a) Dacă 8 muncitori termină o lucrare în Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
6 ore, atunci 3 muncitori în câte ore ar a) Observăm că între mulţimea muncitorilor şi
termina aceeaşi lucrare? mulţimea orelor este o relaţie de inversă
b) Dacă 6muncitori termină o lucrare în proporţionalitate; aplicăm regula:
12 ore, atunci 9 muncitori în câte ore ar 8muncitori..........6ore
termina aceeaşi lucrare? 3muncitori........... xore
8  6 48
x   16ore
3 3

6. 20p a) Împărţiţi numărul 80 în trei Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
părţi direct proporţionale cu a) rezultă şirul de rapoarte egale şi
numerele 3, 4 şi respectiv 9. rezolvarea în continuare:
b) Împărţiţi numărul 120 în trei a b c a  b  c 80 (16
părţi direct proporţionale cu     5
3 4 9 3  4  9 16
numerele 4, 5 şi respectiv 11
a  3  5  15; b  4  5  20; c  9  5  45.

7. 25p a) Împărţiţi numărul 95 în Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
trei părţi invers a) rezultă şirul de rapoarte egale şi rezolvarea în
proporţionale cu continuare:
numerele 2, 6 şi a b c abc 95 24
respectiv 8.      95   5  24  120;
1 1 1 1 1 1 19 19
b) Împărţiţi numărul 102 în 2 6 8 2  6  8 24
trei părţi invers
proporţionale cu 1 1 1
a   120  60; b   120  20; c   120  15.
numerele 3, 4 şi 2 6 8
respectiv 8
Test de verificare
Din oficiu se acordă 10puncte. Timp de lucru: 50 minute
Numarul 2
1. 10p a 3 Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b ):
Dacă  calculaţi
b 8 a) dacă vom considera că există a=3 si
valoarea rapoartelor: a 3
b=8 astfel încat  , atunci:
2a  3b b 8
a) ; b)
5a  b 2a  3b 2  3  3  8 6  24 30
   .
10a  3b 5a  b 5 3  8 15  8 7
;
4a  5b

2. 15p 3a  5b 21 Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b ):


a) Dacă  calculaţi
7a  2b 8 a) Aplicăm proprietatea
a fundamentală a unei proporţii:
valoarea raportului . 8(3a  5b)  21(7a  2b)
b
a  4b 24 24a  40b  147a  42b
b) Dacă  calculaţi
2a  3b 13 40b  42b  147a  24a
a 82b  123a
valoarea raportului . ( 41
b a 82 2
  .
b 123 3

3. 10p Aflaţi x din proporţiile: Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctele b) şi c)):
x 2 14  2 28
a)  . a) x    4.
14 7 7 7
x 5 25 5
b)  ; c)  .
12 4 x 3

4. 5p a) Dacă 3 caiete costă Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
4,5 lei atunci cât costă 7 a) Observăm că între mulţimea caietelor şi mulţimea costurilor
caiete? este o relaţie de directă proporţionalitate; aplicăm regula:
b) Dacă 7 creioane costă
4,2 lei atunci cât costă 5
creioane?
3caiete......................4,5lei
7caiete........................ xlei
7  4,5 31,5
x   10,5lei
3 3

5. 5p a) Dacă 8 muncitori termină o lucrare în Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
6 ore, atunci 3 muncitori în câte ore ar a) Observăm că între mulţimea muncitorilor şi
termina aceeaşi lucrare? mulţimea orelor este o relaţie de inversă
b) Dacă 15 muncitori termină o lucrare proporţionalitate; aplicăm regula:
în 8 ore, atunci 20 muncitori în câte ore 8muncitori..........6ore
ar termina aceeaşi lucrare? 3muncitori........... xore
8  6 48
x   16ore
3 3

6. 20p a) Împărţiţi numărul 80 în trei Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
părţi direct proporţionale cu a) rezultă şirul de rapoarte egale şi
numerele 3, 4 şi respectiv 9. rezolvarea în continuare:
b) Împărţiţi numărul 130 în trei a b c a  b  c 80 (16
părţi direct proporţionale cu     5
3 4 9 3  4  9 16
numerele 6, 8 şi respectiv 12
a  3  5  15; b  4  5  20; c  9  5  45.

7. 25p c) Împărţiţi numărul 95 în Un exemplu de rezolvare: Rezolvările celelalte ale elevului (adică punctul b)):
trei părţi invers a) rezultă şirul de rapoarte egale şi rezolvarea în
proporţionale cu continuare:
numerele 2, 6 şi a b c abc 95 24
respectiv 8.      95   5  24  120;
1 1 1 1 1 1 19 19
d) Împărţiţi numărul 80 în  
2 6 8 2 6 8 24
trei părţi invers
proporţionale cu 1 1 1
a  120  60; b   120  20; c   120  15.
numerele 4, 5 şi 2 6 8
respectiv 12