Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.

2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 1/10

Examinare nedistructivă cu lichide penetrante

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 2/10

Regimul de difuzare

Număr exemplare Difuzare


procedură
Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. exemplare Destinatarul Nume Semnătura Data


documentului Prenume
1 Laborator
1 Şef birou AQ
1 Şef serviciu CTC
1 Beneficiar
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Avizat/data Aprobat/data
crt.

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 3/10

Cuprins

1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referinţă
4. Definiţii şi prescurtări
5. Personal
6. Responsabilităţi
7. Materiale şi accesorii utilizate în examinarea cu lichide penetrante
8. Condiţii de mediu
9. Măsuri preventive
10. Reguli de procedură
11. Înregistrările calităţii
12. Anexe

1. SCOP

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 4/10

Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de execuţie corectă a unui control cu
lichide penetrante, pentru a detecta defectele de suprafaţă ( fisuri, rupturi, pori, sufluri deschise,
stratificări, exfolieri, străpungeri, lipsă de topire) ale materialelor metalice şi nemetalice.

2. DOMENIU
Examinarea cu lichide penetrante se aplică la controlul oricăror semifabricate şi piese finite,
indiferent de materialul din care sunt confecţionate şi de procedeul tehnologic de obţinere (turnare,
sudare, deformare plastică, prelucrare prin aşchiere), cu excepţia materialelor poroase. Procedura se
poate aplica: pieselor, subansamblelor, ansamblelor, înainte de asamblare sau instalare sau după
aceea, în condiţii de laborator.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢA
STAS 10041-90 - Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie
STAS 12589-87-Defectoscopie cu lichide penetrante. Reguli şi metode de verificare a calităţii
SR EN 571/1-99 - Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante.
Partea 1: Principii generale

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
4.1 Termenii şi definiţiile utilizate în prezenta procedură sunt în conformitate cu STAS
10041-90.
4.2 Procedură: mod specific de a executa o activitate.
4.3 Înregistrare: document care furnizează dovezi obictive ale activităţilor efectuate sau ale
rezultatelor obţinute.
4.4 Produs: rezultat al activităţilor sau proceselor.
4.5 Abrevieri:
 LP – lichide penetrante;
 RE LP – raport de examinare cu lichide penetrante.

5. PERSONAL
Întregul personal care efectuează, interpretează şi înregistrează rezultatele examinării trebuie
să fie calificat şi autorizat ISCIR, conform CR 11-2000, nivel I, II şi III.

6. RESPONSABILITĂŢI
6.1 Şef Laborator
 este investit cu autoritatea şi responsabilitatea generală asupra operaţiilor tehnice
din cadrul laboratorului CND fiind în totalitate autonom şi responsabil în ceea ce priveşte
examinările efectuate;
 efectuează etalonarea aparaturii de examinare;
 verifică rezultatele obţinute în urma examinării;
 asigură instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurilor
specifice de lucru.
Întocmit Verificat Aprobat
Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 5/10

6.2. Controlorii
 efectuează examinările nedistructive solicitate, în conformitate cu prescripţiile de
metodă şi instrucţiunile de lucru;
 înregistrează rezultatele fiecărei examinări în Registrul de evidenţă;
 întocmesc Raportul de examinare pe baza datelor din Registrul de evidenţă;
 evaluează rezultatele examinării (personal autorizat nivel 2);
 respectă întocmai prevederile procedurilor specifice de lucru.

7. MATERIALE ŞI ACCESORII UTILIZATE ÎN EXAMINAREA CU LICHIDE


PENETRANTE

7.1. Se foloseşte setul de lichide penetrante KARL-DEUTCH tip II ad, compus din:
 degresant KD-CHECK - PR 1;
 penetrant KD-CHECK - RDP 1;
 developant KD-CHECK - SD 1.
Materialul penetrant va avea un conţinut redus de halogen şi sulf certificat de furnizor prin
buletin de analiză chimică.
7.2. Dacă se foloseşte alt set de lichide penetrante, fiecare grupă de materiale din set va fi furnizată de
acelaşi fabricant. Amestecarea familiilor de produse este interzisă.
7.3. Pentru verificarea aplicabilităţii tehnicii de examinare cu lichide penetrante, se foloseşte blocul de
compensare P1monobloc, conform SR EN 571.

8. CONDIŢII DE MEDIU
Nu sunt necesare condiţii speciale de mediu.

9. MĂSURI PREVENTIVE
9.1 Materialele folosite în controlul cu lichide penetrante pot fi volatile, toxice sau/şi inflamabile. Se
vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare. În plus se vor respecta indicaţiile date de
producător în acest sens.
9.2 Lichidele penetrante trebuie manevrate şi depozitate cu grijă, în încăperi aerisite sau ventilate,
departe de surse de căldură sau de foc.
9.3 În cazul folosirii lichidelor penetrante, trebuie respectate normele de tehnica securităţii muncii
privind lucrul cu aparate electrice şi cu surse de radiaţii ultraviolete.
9.4 În vederea obţinerii unor rezultate concludente şi reproductibile se recomandă verificarea calităţii
aparaturii şi materialelor utilizate.

10. REGULI DE PROCEDURA


10.1. ACŢIUNI PREALABILE EXECUŢIEI ÎNCERCĂRII
Întocmit Verificat Aprobat
Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 6/10

10.1.1. Modul de analiză, acceptare, comunicare către client, înregistrare şi repartizare a


comenzilor de încercare corespund prevederilor procedurii generale IMC-PESC-013. După
acceptarea comenzii trimise de client, fiecare produs se marchează cu vopsea/ creion rezistent la
apă, etichetă adezivă. Marcajul va cuprinde numărul comenzii şi numărul produsului dacă acesta
aparţine unui lot.
10.1.2. Produsele primite pentru examinare sunt păstrate cu grijă pe rafturi sau în cutii speciale
şi sunt manipulate cu grijă spre a nu se deteriora. După efectuarea încercării, ele vor fi expediate
clientului în perfectă stare.
10.1.3. Modul de verificare a funcţionării echipamentelor de încercare/măsurare şi punerea în
funcţiune a acestora corespund procedurii IMC- 652-012.

10.2. MODUL DE LUCRU


10.2.1. Pregătirea suprafeţei de examinare
Curăţirea prealabilă a suprafeţelor pentru îndepărtarea contaminanţilor (rugină, nisip,
bavuri, vopsea, ulei sau grăsimi, etc.) se poate realiza prin metode mecanice, chimice sau o
combinaţie a acestora.
 metodele mecanice folosite sunt: periere cu perii de sârmă, polizare, şlefuire sau
sablare;
 metodele chimice aplicate sunt: cu solvenţi organici (degresant din set), cu
detergenţi sau soluţii de decapare.
Agenţii folosiţi nu trebuie să reacţioneze cu materialul examinat şi să lase reziduuri pe piesă.
 după curăţire suprafaţa se usucă prin evaporare naturală sau forţată, folosind aer
cald sau rece filtrat de impurităţi uleioase şi apă până dispare orice urmă de umezeală de
pe suprafaţă;
 temperatura piesei trebuie să fie cuprinsă între 100C şi 500C pe toată durata
examinării cu lichide penetrante.

10.2.2. Tehnica de examinare este dată pentru familia de produse II Ad.


Penetrantul se aplică pe suprafaţa piesei turnate din fontă prin pulverizare. Timpul de
penetrare este cuprins între 5 şi 60 de minute. Se urmăreşte ca în acest timp, lichidul să nu se usuce şi
să acopere întreaga suprafaţă supusă examinării.

10.2.3. Excesul de penetrant solubil în apă se îndepărtează prin ştergere cu pânză umezită sau
cu jet de apă cu temperatura între 100C şi 400C, presiunea mai mică de 2,5 bar sub un unghi mai mic
de 300C faţă de suprafaţă. Se evită spălarea excesivă care poate duce la îndepărtarea penetrantului din
discontinuităţile deschise la suprafaţă.
Îndepărtarea excesului de penetrant se consideră terminată când dispare orice urmă de culoare
vizibilă.

10.2.4. Imediat după îndepărtarea excesului de penetrant, suprafaţa se usucă prin evaporare
naturală sau forţată, sub acţiunea unui jet de aer filtrat de impurităţi uleioase şi apă cu o presiune de
2,5 bar şi o temperatură de maxim 40 0C, dar mai mică decât temperatura de fierbere a penetrantului,
Întocmit Verificat Aprobat
Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 7/10

înclinat faţă de normala la suprafaţă. Uscarea se consideră terminată atunci când dispare de pe
suprafaţa de examinat orice urmă de pată de umezeală. Se evită o uscare excesivă pentru a nu conduce
la uscarea penetrantului aflat în discontinuităţi.
10.2.5. Developaţii suspensiei în solvent se aplică prin pulverizare şi vor fi bine agitaţi pentru
omogenizarea suspensiei. După aplicarea developantului, suprafaţa de examinat trebuie uscată fie prin
evaporare naturală, fie prin evaporare forţată. Durata de developare este între 10 şi 30 de minute şi
începe imediat după uscarea suprafeţei.
10.2.6. Interpretarea rezultatelor se efectuează în momentul terminării timpului prescris pentru
developare. Interpretarea se efectuează la lumină naturală sau lumină albă artificială, conform SR EN
571, măsurându-se iluminarea suprafeţei la începutul examinării.
Iluminarea se efectuează astfel încât să nu se creeze umbre sau reflexii de pe suprafaţa de examinat.
Direcţia fasciculului de lumină nu trebuie să depăşească cu 30 0 unghiul format cu normala la
suprafaţă.

10.3. CALCULUL, EVALUAREA ŞI EXPRIMAREA REZULTATELOR


10.3.1. Prezenţa unei cantităţi de penetrant pe fondul developantului indică posibilitatea
existenţei unei discontinuităţi. Pentru stabilirea naturii discontinuităţii se recomandă îndepărtarea
developantului şi examinarea vizuală cu o lupă. Discontinuităţile plane (fisuri, suprapuneri,
stratificări) dau indicaţii sub formă de linii continue, întrerupte sau punctate. Suflurile izolate apar
sub formă de puncte, iar cele grupate ca o pată.
10.3.2. Rezultatul examinării se înscrie de către operator într-un caiet individual de lucru,
separat pentru fiecare eşantion. Pentru a se lua decizii juste în aprecierea indicaţiilor se vor folosi
etaloane cu discontinuităţi naturale sau artificiale.

11. ÎNREGISTRĂRILE CALITĂŢII


11.1 Rezultatele examinării se înscriu în buletinul de examinare al cărui model este
prezentat în anexa 1.
11.2 În cazul în care există mai multe produse identice care se examinează în acelaşi mod,
buletinului de examinare i se ataşează un tabel, prezentat în anexa 2.
11.3 Înainte şi după arhivarea înregistrărilor calităţii singura persoană care are acces la
acestea este şeful de laborator. În felul acesta se evită posibilitatea de modificare a acestora şi regimul
de confidenţialitate.
11.4 Buletinul de examinare în original se înmânează clientului. O copie a acestuia se
introduce în arhiva laboratorului gestionată de şeful de laborator.

12. ANEXE
Anexa 1- Raport de examinare cu lichide penetrante
Anexa 2- Tabel cu înregistrarea rezultatelor controlului cu lichide penetrante.

Anexa 1
Unitatea executantă a controlului nedistructiv:…………………………
Compartimentul: ……………………………………………………….

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 8/10

Laboratorul: ……………………………………………………………
Certificarea laboratorului:………………………………………………
Adresa:………………………………………………………………….
Telefon/fax: …………………………………………………………….

RAPORT DE EXAMINARE
Metoda: Examinare cu lichide penetrante
Nr. 45/ Data 03.05.2015

IDENTIFICARE BENEFICIAR
Beneficiar SC RAO SRL
Adresă beneficiar Saelele, Jud Teleorman
Comanda nr./data 22.02.2016
Data efectuării examinării 03.05.2016
Criteriul Admis/Respins Admis

IDENTIFICARE PRODUS
Produsul/cod produs Capac Pompă Ulei
Proba nr……/Produs/Cod 1
Tip de produs corp complex
Material ENGJ 200
Dimensiunile produsului (100x50)mm
Procedeul de obţinere a produsului turnare în forme permanente
Stadiul fabricaţiei piesă finită
Starea suprafeţei conform cu desenul de execuţie
a) procedura de obţinere a Turnare+prelucrari
produsului aschiere
Referinţe la:
b) procedura de sudare nu este cazul
c) tratamentul termic calire
Modul de pregătire a produsului
pentru examinare
conform cu modul
a) de lucru a produsului
de exploatare
Temperatura b) probei prelevate din produs Nu este cazul
temperatura
c) la care se execută examinarea
camerei

CONDIŢIILE TEHNICE DE EFECTUARE A CONTROLULUI


Tipul lichidului penetrant colorate

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 9/10

fluorescente
lapte de var

Marca lichidului penetrant


Temperatura mediului ambiant [0C] 200C

Temperatura piesei examinate [0C] 200C

Timpul de penetrare [min] 10 min.

Timpul de emulsionare [min] 5min

Timpul de developare[min] 12 min.


Cu apă apa
Modul de îndepărtare al excesului de penetrant Cu solvent
Cu emulgator
Tipul şi puterea lămpii cu ultraviolete fără

Distanţa dintre lampă şi piesă fără

Examinarea s-a făcut / DUPĂ tratamentul termic.

Rezultatele examinării
Defecte constatate (denumire/simbol) Nu s-au constatat defecte
Clasa de calitate prescrisă / constatată __________________________________________________
Decizia : ADMIS

RESPONSABILITĂŢI
Aprobat
Întocmit Verificat Avizat AQ
Şef de laborator
Numele şi prenumele Otomega Andreea
Semnătura
Data

Anexa 2

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data:
PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE LUCRU Ediţia 3/05.01.2017
PENTRU EFECTUAREA CONTROLULUI Revizia 03/05.01.2017
SC Universal Service SRL CU LICHIDE PENETRANTE Data emiterii: 05.01.2017
Exemplar nr.1
Cod: PT 4 Pagina: 10/10

Rezultatele controlului cu lichide penetrante al lotului de


produse nr.: 1
(anexă la buletinul de examinare nr. 23 din

Denumirea produselor: Capac Pompă Ulei Cod: PU RAO 1.1


Comanda nr.: 56 Beneficiar SC RAO SRL
Criteriul A/R admis
Plan de control nr. 34

Nr. produs Cod Defecte Decizia A/R Observaţii


1 PU RAO 1.1 nu A

Data:

Întocmit Verificat Aprobat


Otomega Andreea-
Nume şi prenume:
Roxana
Semnătura:
Data: