Sunteți pe pagina 1din 1

De ce se vorbeşte doar despre legea adoptată de Parlament Revizuirea atacă familia monoparentală sau alte tipuri

şi nu se spune nimic despre familie/ căsătorie? de familii.

Forma întrebării e stabilită prin lege, nu e la latitudinea


organizatorului (Guvernul). Mai precis, Legea 3/2000, FALS: Revizuirea nu are ca obiect familia, care include şi
„legea referendumului”, prevede la articolul 7: relaţiile de filiaţie şi rudenia subsecventă, ci doar căsătoria.
„(1) Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se Prin urmare, explicitarea noţiunii de căsătorie conform
pronunţe prin „DA“ sau „NU“ la următoarea întrebare înţelesului său propriu nu afectează familiile constituite în
înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu legea de virtutea filiaţiei (familiile monoparentale).
revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de
Parlament?”
Obiectul de revizuire a Constitutiei privește DOAR
Nimeni nu mai poate adăuga ceva la legea de revizuire a clarificarea definiţiei CĂSĂTORIEI (articolul 48 alineatul
Constituţiei. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1) toate celelalte dispoziţii legale referitoare la familie
498/18.09.2018, împreună cu avizul CCR. nefiind atinse de revizuire.
Referendumului este politic și organizat de Dragnea și PSD Revizuirea Constituției încalcă drepturile omului.
FALS: Definirea căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și
Revizuirea a fost declanşată de persoane private în toamna lui o femeie nu le neagă homosexualilor vreunul dintre
2015, când preşedinte al PSD şi premier era Victor Ponta, şi a drepturile cetățenești pe care le au și ceilalți cetățeni.
fost înregistrată în Parlament în mai 2016, când premier era Nicăieri în Carta Europeană a Drepturilor Omului sau în
Dacian Cioloş. Așadar, inițiativa cetățenească provine din zona alte forme legislative care decurg din aceasta nu este
societății civile, nu din zona politicului. Inițiativa a fost specificat „dreptul“ la căsătoria homosexuală. În plus,
susținută de majoritatea partidelor politice aflate în prezent la nimeni nu are dreptul să se căsătorească cu cine dorește. Un
guvernare, cu excepția USR; unele partide au semnat părinte nu se poate căsători cu propriul copil (chiar dacă
protocoale cu susținătorii inițiativei (printre acestea se numără acesta are vârsta potrivită), cu două sau mai multe neveste,
PNL). Abilitatea sau inabilitatea unui actor politic de a sau cu soțul sau cu soția unei alte persoane căsătorite.
profita politic de pe urma referendumului nu delegitimează Aceste restricții sunt bazate pe înțelepciunea milenară a
revizuirea. societăților creștine, dar și a altor culturi din întreaga
lume.

De ce se vorbeşte doar despre legea adoptată de Parlament Revizuirea atacă familia monoparentală sau alte tipuri
şi nu se spune nimic despre familie/ căsătorie? de familii.

Forma întrebării e stabilită prin lege, nu e la latitudinea


organizatorului (Guvernul). Mai precis, Legea 3/2000, FALS: Revizuirea nu are ca obiect familia, care include şi
„legea referendumului”, prevede la articolul 7: relaţiile de filiaţie şi rudenia subsecventă, ci doar căsătoria.
„(1) Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se Prin urmare, explicitarea noţiunii de căsătorie conform
pronunţe prin „DA“ sau „NU“ la următoarea întrebare înţelesului său propriu nu afectează familiile constituite în
înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu legea de virtutea filiaţiei (familiile monoparentale).
revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de
Parlament?”
Obiectul de revizuire a Constitutiei privește DOAR
Nimeni nu mai poate adăuga ceva la legea de revizuire a clarificarea definiţiei CĂSĂTORIEI (articolul 48 alineatul
Constituţiei. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1) toate celelalte dispoziţii legale referitoare la familie
498/18.09.2018, împreună cu avizul CCR. nefiind atinse de revizuire
Referendumului este politic și organizat de Dragnea și PSD Revizuirea Constituției încalcă drepturile omului.

Revizuirea a fost declanşată de persoane private în toamna lui


2015, când preşedinte al PSD şi premier era Victor Ponta, şi a FALS: Definirea căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și
fost înregistrată în Parlament în mai 2016, când premier era o femeie nu le neagă homosexualilor vreunul dintre
Dacian Cioloş. Așadar, inițiativa cetățenească provine din zona drepturile cetățenești pe care le au și ceilalți cetățeni.
societății civile, nu din zona politicului. Inițiativa a fost Nicăieri în Carta Europeană a Drepturilor Omului sau în
susținută de majoritatea partidelor politice aflate în prezent la alte forme legislative care decurg din aceasta nu este
guvernare, cu excepția USR; unele partide au semnat specificat „dreptul“ la căsătoria homosexuală. În plus,
protocoale cu susținătorii inițiativei (printre acestea se numără nimeni nu are dreptul să se căsătorească cu cine dorește. Un
PNL). Abilitatea sau inabilitatea unui actor politic de a părinte nu se poate căsători cu propriul copil (chiar dacă
profita politic de pe urma referendumului nu delegitimează acesta are vârsta potrivită), cu două sau mai multe neveste,
revizuirea. sau cu soțul sau cu soția unei alte persoane căsătorite.
Aceste restricții sunt bazate pe înțelepciunea milenară a
societăților creștine, dar și a altor culturi din întreaga
lume.