Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA

FACULTATEA DE MECANICĂ
SPECIALIZAREA: M.E.T

LUCRARE DE DISERTAŢIE
STUDIUL AMENAJARILOR HIDROTEHNICE
CU TURBINE DE TIP PELTON

Conducător: Absolvent:
Ș.L. dr. ing. Daniel Banyai Ing . Daniel Opruța

2015