Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MECANICĂ
DEPARTAMENTUL: ………………………………………………..

Fişa absolventului
privind activitatea de pregătire a lucrării de disertaţie
Iunie 2015

Numele şi prenumele

Titlul proiectului de
diplomă/lucrării de
disertaţie
Numele şi prenumele Data la care studentul a Semnătura
fost luat în evidenţă
Conducător

Consultant de
specialitate
Consultant de
specialitate
Programul de pregătire săptămânală

Informaţiile suplimentare pentru pregătirea lucrării în vederea susţinerii pot fi accesate pe pagina
web a Facultăţii de Mecanică: http://mecanica.utcluj.ro

Perioada Numele si prenumele Semnătura Aviz birou Semnătura


săptămânală catedră
Feb.0 2 - Feb 13
Feb 16-Feb27
Martie 2-13
Martie 16- 27
Aprilie 06-17
Aprilie 20-30
Aprilie 16-20
Aprilie 23-27
Aprilie 30 - Mai 04
Mai 04-14
Mai 18-29
Mai 21-25
Mai 28 - Iunie 01
Iunie 01-19

Birou Departament,

Prof. Dr. Ing. Liviu Vaida


Prof. Dr. Ing. Dan Opruta
Ș.L. Dr. Ing. Daniel Banyai

S-ar putea să vă placă și