Sunteți pe pagina 1din 1

Culinarul

Culinarul $ Home / Mancaruri / Macrou umplut cu ou ă ş i ca ş caval,

$ Home / Mancaruri / Macrou umplut cu ouă ş i ca ş caval, cea mai simplă re ţ et ă pentru cel mai delicios pe ş te!

Macrou umplut cu ou ă ş i caş caval, cea mai simplă re ţet ă pentru cel mai delicios pe şte!

By Maria

! January 3, 2018

" Mancaruri

# No Comments

Dac ă doriţ i s ă vă r ă sfăţa ţ i familia cu o mâncare delicioasă ş i s ă nă toas ă , atunci vă propunem această re ţ et ă de macrou umplut cu ouă ş i ca ş caval. Se prepar ă foarte uş or iar peş tele este extrem de gustos ş i aromat.

Ingrediente:Ingrediente:

2

peş ti macrou

2

ouă erte

50 g de caş caval 1/2 l ă mâie

1 linguri ţă de suc de lă mâie

1 c ăţel de usturoi 4-5 re de pă trunjel sare piper negru

ModMod dede preparare:preparare:

1.Macroul se dezghea ţă , se cur ăţă în interior ş i se spală . Apoi faceţ i pe pe ş te t ă ieturi diagonale la o distanţă de 3-4 cm una de cealaltă . Se s ă rează ş i piperează .

una de cealalt ă . Se s ă reaz ă ş i pipereaz ă . 2.Ou

2.Ou ă le ş i caş cavalul se dau pe ră ză toarea mic ă . Ca ş cavalul se amestecă cu ouă le, sucul de lă mâie, verdea ţ a tocată ş i usturoiul zdrobit. Se adaugă puţ ină sare ş i se amestec ă .

Se adaug ă pu ţ in ă sare ş i se amestec ă . 3.Pe ş

3.Pe ş tele se pune pe o folie de aluminiu ş i se umple cu amestecul de ca ş caval. Deasupra se scurge sucul de lă mâie. Apoi se înfăş oar ă în folie. Nu foarte strâns, că ci trebuie s ă ramân ă o pernă de aer.

c ă ci trebuie s ă ramân ă o pern ă de aer. 4.Se coace în

4.Se coace în cuptorul preâncă lzit la 180 de grade aproximativ 30 de minute. La sfârş it pue ţ i desface folia ş i s ă -l mai l ă sa ţ i să se coacă înc ă 5 minute pentru a se forma crustă .

se coac ă înc ă 5 minute pentru a se forma crust ă . Poft ă

Poftă bună !

DacDac ăă ţţ i-ai-a plplăă cutcut aceastaceastăă rere ţţ etetăă ,, distribuiedistribuie prietenilor!prietenilor!

Sursa

Search the site

%

,, distribuiedistribuie prietenilor!prietenilor! Sursa Search the site % Culinarul Copyright © 2018. culinar.me

Culinarul Copyright © 2018. culinar.me