Sunteți pe pagina 1din 52

Asist.dr.ing.

Florin Postolache

http://adl.anmb.ro

Matlab - Laborator
Sapt. 13-14
SIMULINK

Simulink, un mediu de programare graphic dezvoltat de

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


MathWorks, este utilizat pentru modelarea, simularea si
analizarea sistemelor dinamice precum si pentru rezolvarea
unor probleme cu grade ridicate de dificultate din diverse
domenii tehnice. Principala interfata este alcatuita dintr-o
biblioteca de instrumente, structurata pe domenii de interes.

Modelul este o reprezentare izomorfă a realităţii care oferă o


imagine intuitivă, dar riguroasă, în sensul structurii logice a
fenomenului studiat şi permite descoperirea unor legături şi
legităţi greu de stabilit pe alte căi.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 2


SIMULINK
Prin simulare numerică se înţelege totalitatea procedeelor
matematice şi de calcul destinate studiului comportării în

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


timp a sistemelor reale cu ajutorul calculatoarelor electronice
numerice, presupunându-se că în evoluţia acestor sisteme
intervin şi elemente aleatoare.
În procesul de modelare, componentelor sistemului li se
asociază anumite variabile/parametri, unele cunoscute
(controlabile), numite variabile/parametri de intrare, altele
necunoscute (necontrolabile), numite variabile/parametri de
ieşire. Legăturile şi interacţiunile dintre componentele
sistemului sau legăturile sistemului cu exteriorul se transpun
în model prin relaţii funcţionale.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 3


29 mai 2018
SIMULINK

Asist.dr.ing. Florin Postolache


4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018
SIMULINK

Asist.dr.ing. Florin Postolache


5

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Biblioteca Simulink
Biblioteca mediului Simulink (Library Simulink) conţine un set componente
destinate realizării unor operaţii elementare, având semnificaţie matematică sau

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


de natura generării şi prelucrării semnalelor.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 6


Biblioteca Simulink

Fiecare componentă conține un set de instrumente.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 7
Biblioteca Simulink
Componenta semnalelor sursă (Signal Source Library)
Componenta semnalelor sursă conţine instrumente generatoare de semnale de

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


intrare aplicate sistemului studiat. Aceste instrumente sunt obţinute prin activarea
componentei Sources. Principalele instrumente asociate componentei semnalelor
sursă sunt: semnalul de ceas, constanta, semnalul sinusoidal şi semnalul treaptă.

Nr. Instrument Semnificatie


crt
1 Constant Semnal constant de intrare
2 Clock Semnal de ceas
3 Digital clock Semnal de ceas
4 Step Semnal de treapta
5 Ramp Semnal rampa (incrementare cu ratie)
6 Sine wave Semnal sinusoidal

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 8


Biblioteca Simulink
Componenta semnalelor sursă (Signal Source Library)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 9
Biblioteca Simulink
Componenta semnalelor de ieşire (Signal Sinks Library)
Instrumentele componentei Sinks sunt obţinute prin activarea pictogramei Sinks.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Nr. Denumire Semnificatie
crt
1 Scope Vizualizare output pe osciloscop
2 Display Vizualizare output in format digital
3 To workspace Transmitere output catre workspace
4 To file Transmitere output catre fisier
5 Stop simulation Intreruperea simularii

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 10


Biblioteca Simulink
Componenta sistemelor continue (Continuous-Library)
Instrumentele componentei sistemelor liniare şi neliniare sunt obţinute prin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


activarea pictogramei Continuous. Principalele instrumente asociate componentei
sistemelor liniare şi neliniare conţine instrumente dedicate funcţiilor matematice
algebrice: sumator, amplificator etc.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 11


Biblioteca Simulink
Componenta funcţiilor matematice
Prin activarea pictogramei Math Operation sunt obţinute instrumentele componentei

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


funcţiilor matematice. Semnificaţia componentelor din blocul funcţiilor matematice
conţine obiectele pentru funcţii matematice algebrice, funcţia histerezis, funcţia de
întârziere şi saturare.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 12


Construirea unui model

Pentru a realiza simularea dinamică a unui sistem, utilizând mediul

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


SIMULINK, sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

1. Determinarea modelului mathematic (algoritmul).


2. Identificarea blocurilor/simbolurilor corespunzătoare elementelor
dinamice, care modelează sistemul.
3. Realizarea diagramei sistemului, formată din blocuri/simboluri
standard (aflate în biblioteca Simulink) sau a blocurilor/simbolurilor
proprii (create de utilizator).
4. Configurarea fiecărui bloc/simbol, în funcţie de modelul matematic şi
parametrii asociaţi sistemului.
5. Selectarea opţiunilor necesare vizualizării rezultatelor simulării.
6. Lansarea în execuţie, etapă realizată prin comanda Start din meniul
Simulation.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 13


Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 14
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 15
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 16
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 17
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 18
Construirea unui model.

Fie modelul s=a+b, a si b fiind constante. Sa se construiasca diagrama expresiei

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


s=a+b, afisand numeric valoarea cu ajutorul instrumentului Display. Sa se
reprezinte graphic cu ajutorul instrumentului Scope valoarea lui s.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 19


Construirea unui model.

Fie modelul s=a+b, a este un vector si b este constanta. Sa se construiasca

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


diagrama expresiei s=a+b, afisand numeric valoarea cu ajutorul instrumentului
Display. Sa se reprezinte graphic cu ajutorul instrumentului Scope valoarea lui s.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 20


Construirea unui model.

Fie modelul s=a+b, a si b sunt 2 vectori. Sa se construiasca diagrama expresiei

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


s=a+b, afisand numeric valoarea cu ajutorul instrumentului Display. Sa se
reprezinte graphic cu ajutorul instrumentului Scope valoarea lui s.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 21


Construirea unui model.

Sa se construiasca modelul pentru produsul scalar a 2 vectori, afisand numeric

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


valoarea cu ajutorul instrumentului Display. Sa se reprezinte graphic cu ajutorul
instrumentului Scope valoarea produsului scalar.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 22


Construirea unui model.

Sa se construiasca modelul pentru calculul produsului scalar si vectorial a 2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


vectori, afisand numeric valoarea cu ajutorul instrumentului Display.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 23


Construirea unui model.

Sa se construiasca modelul pentru calculul determinantul, inversa si adjuncta unei

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


matrici (3x3), afisand numeric valoarea cu ajutorul instrumentului Display.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 24


Construirea unui model.

Sa se construiasca modelul pentru produsul dintre inversa unei matrici si un

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


vector linie precum si produsul dintre o matrice (3x3) si un vector coloana. Sa se
afiseze numeric valorile cu ajutorul instrumentului Display.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 25


Construirea unui model.
Sa se construiasca modelul pentru conversia temperaturii, distantei, masei si
fortei. Sa se afiseze numeric valorile cu ajutorul instrumentului Display.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 26
Construirea unui model.
Sa se construiasca modelul pentru graficul functiei f(x)=x2. Sa se afiseze graficul
functiei cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 27
Construirea unui model.
Sa se construiasca modelul pentru graficul functiei f(x)=2x. Sa se afiseze graficul
functiei cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 28
Construirea unui model.
Fie functia f:R->R, data prin f(x)=x3-3x2+x+1. Sa se construiasca modelul pentru
graficul functiei f si sa se afiseze cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 29
Construirea unui model.
Fie functia f:R->R, data prin f(x)=x3-3x2+x+1. Sa se construiasca modelul pentru
graficul functiei f si sa se afiseze cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 30
Construirea unui model.
Fie functia f:R->R, data prin f(x)=x3-3x2+x+1. Sa se construiasca modelul pentru
graficul functiei f si sa se afiseze cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 31
Construirea unui model.
Fie functia f:[-10,10]->R, data prin f(x)=2x3-x2+3x-5. Sa se construiasca modelul
pentru graficul functiei f si sa se afiseze cu ajutorul instrumentului Scope.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 32
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 33
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 34
Construirea unui model.

Suma Gauss

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 35
Construirea unui model.

Suma Gauss

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 36
Construirea unui model.

Suma Gauss

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 37
Construirea unui model.

Suma Gauss

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 38
Construirea unui model.

Suma Gauss cu ajutorul functiilor utilizator (pseudocod)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 39
Construirea unui model.

Calculul factorialului cu ajutorul functiilor utilizator(pseudocod)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 40
Construirea unui model.

Calculul factorialului cu ajutorul functiilor utilizator(schema logica)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 41
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 42
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 43
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 44
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 45
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 46
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 47
Construirea unui model.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 48
Descompunerea unui model în submodele

În cazurile în care un model (sistem) devine complicat acesta poate fi descompus

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


în mai multe submodele (subsisteme) utilizând instrumentul Subsystem din
categoria Commonly Used Block. Anumite funcţii ale unui model pot fi organizate
în entităţi independente care îndeplinesc aceste funcţii.

În general, orice model poate fi descompus în cel puţin un subsistem. La rândul


său, fiecare subsistem poate fi descompus în alte subsisteme. Un subsistem
poate avea una sau mai multe intrări şi una sau mai multe ieșiri.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 49


Descompunerea unui model în submodele
Modelarea şi simularea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul I, neomogenă, cu
coeficienţi variabili

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 50
Descompunerea unui model în submodele
Modelarea şi simularea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul I, neomogenă, cu
coeficienţi variabili

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 51
Intrebari?

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Multumesc!

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 52