Sunteți pe pagina 1din 57

Acordaţi o şansă

în plus sănătăţii

METODA MARKOV
METODA STIMULĂRII BIOLOGICE ŞI
CORECTĂRII FENOTIPULUI UMAN
– O NOUĂ DIRECŢIE ÎN MEDICINĂ –

Constanța, Bdul Mamaia, zona Luna Parc,


Vila Sky, parter
Tel/Fax: 0241 879 466/0241 879 366
Mob: 0735 880 282
e-mail: office@centrulmarkov.ro
www.centrulmarkov.ro

voastre!
METODA STIMULĂRII BIOLOGICE ŞI CORECTĂRII
FENOTIPULUI UMAN
– O NOUĂ DIRECŢIE ÎN MEDICINĂ –

NOVOSIBIRSK

SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS


CENTRUL TEHNICO-ŞTIINŢIFIC
„VIRUS”

Metoda stimulării biologice


şi corectării fenotipului uman –
o nouă direcţie în medicină

Ediţia a patra

Novosibirsk
2005

2
Supunem atenţiei dumneavoastră aceasta broşură în
care sunt prezentate informaţii despre o metodă de tratament
întemeiată pe o descoperire ştiinţifică realizată la Centrul
ştiinţific din Novosibirsk, de către profesorul G.A. Markov.
Materialul conţine descrierea unei experienţe de lungă durată
şi a rezultatelor aplicării metodei în tratamentul celor mai
diverse afecţiuni.
Broşura se adresează populaţiei, medicilor curanţi şi
tuturor persoanelor a căror profesie este legată de medicină,
farmacologie, biologie, precum şi specialiştilor din domeniul
sănătăţii publice.

Metoda stimulării biologice şi corectării fenotipului


uman – o nouă direcție în medicină

Traducere dupa un material original:


Redactor – c.ş.t. V.N.Zarubin, V.V.Karpenko.
Ediţia a patra completată.
Tiraj 4000 ex. Novosibirsk, 2005. – 32 p.

1. Tehnologiile informaționale în medicină

3
Pe lângă diverse metode tradiţionale şi netradiţionale
de tratament medical, în ultimii ani, se acordă o mare atenţie
aşa-numitelor tehnologii informaţionale. Obiectivul acestor
tehnologii constă în folosirea realizărilor de ultimă oră ale
ştiinţei şi tehnicii în diverse ramuri ale cunoaşterii, pentru
ameliorarea starii de sanatate a organismului uman, prin
reglarea proceselor fiziologice care se desfăşoară în acesta,
utilizând acţiunea informaţională asupra organelor şi
sistemelor sale. În această direcţie au lucrat şi continuă să
lucreze multe
laboratoare şi institute
din diferite ţări. Metoda
stimulării biologice şi
corectării fenotipului
organismului prin
intermediul acţiunii
informaţionale asupra
structurilor ereditare
face parte din această
direcţie a medicinei.

1.1. Abordarea orientală a sănătății umane

Patria abordării energetico - informaţionale a


tratamentului organismului uman poate fi considerată China
Antică. Filozofii şi vindecătorii chinezi îşi imaginau corpul
uman ca fiind un complex energetic. Conform concepţiei din
China Antică, forţa vitală (energia) – „Chi”, pe care omul o
primeşte la naştere de la mamă şi cea care se dobândeşte
apoi pe parcursul vieţii (prin respiraţie, nutriţie etc.), reglează
toate procesele care se desfăşoară în organismul uman.
Această energie se găseşte atât în macrocosmos (natură), cât
şi în microcosmos (om). Omul există şi interacţionează cu
mediul extern datorită capacităţii sale de a face cu acesta
schimb de energie. Circulaţia stabilă a Chi, printr-un sistem
închis de canale/meridiane asigură viaţa omului şi
funcţionarea coordonată a tuturor organelor şi sistemelor
sale. Dereglarea funcţionării canalelor energetice duce la
diverse afecţiuni, iar încetarea circulaţiei Chi – la deces(1).

4
Pornind de la această
concepţie, metodele de
tratament trebuie direcţionate
spre restabilirea circulaţiei
energiei în meridiane. Din
acest motiv, medicina orientală
tratează bolnavul folosind
acţiunea energetică: masajul,
acupunctura, acuterapia,
presopunctura, reflexoterapia,
asupra punctelor biologic
active („vitale”), amplasate pe
meridiane. Pentru ameliorarea
sănătăţii, medicii chinezi se ghidează după trei principii:
1. profilaxia: tratarea pacientului înainte de apariţia
afecţiunii;
2. tratarea pacientului, nu a bolii sale;
3. înlăturarea cauzei afecţiunii, nu a manifestării acesteia.

1.2. Imaginea actuală despre procesele


energetico-informaționale din organismul uman

Abordarea medicinei orientale asupra modului de


funcţionare a organismului uman corespunde cu imaginile
ştiinţifice contemporane despre procesele energetico-
informaţionale ce se defăşoară în organism, asigurând
activitatea vitală a acestuia. În Rusia, primele rezultate
practice în acest domeniu au fost obţinute în anii 60, la
Institutul de patologie generală şi ecologie umană al Filialei
Siberiene a Academiei de Ştiinte Medicale din URSS, sub
conducerea directorului acestuia, Kaznacheev V.P. În
laboratoarele institutului s-au desfăşurat experienţe care au
permis confirmarea presupunerii că interacţiunea dintre
celulele din corpul uman se realizează, în particular, prin
intermediul radiaţiei electromagnetice(2).
S-a stabilit faptul că suportul informaţiei în sistemul
biologic îl reprezintă cuantele câmpului electromagnetic.
Informaţia cuantică este înregistrată în compuşii chimici ai
celulelor şi se extrage din aceştia, ca urmare a transformărilor
biochimice legate de fluxurile informaţionale existente în
5
interiorul organismului şi în mediul extern. Informaţia din
afară este percepută de exteroreceptori, iar informaţia din
organism – de interoreceptori. Printre ultimii se numără şi
chemoreceptorii – terminaţii nervoase sensibile, care percep
modificările chimice din metabolismul celulei. Receptorii
primesc şi transmit informaţia în sistemul nervos central,
unde are loc analiza acesteia şi apoi reacţia corespunzătoare
a organismului.
Kaznacheev şi colaboratorii săi au ajuns la concluzia că
celula vie reprezintă sursa şi suportul unui câmp
electromagnetic complex(3). Structura acestui câmp, generat
de procesele biochimice, influenţează activitatea metabolică a
celulei. Câmpul electromagnetic al omului dispune de toate
particularităţile necesare transmiterii informaţiei biologice,
astfel:
 permeabilitate semnificativă;
 viteza considerabilă de transmitere a informaţiei;
 posibilitate de reglare la distanţă a proceselor
biochimice.
Toate reacţiile din
celulă au loc pe fondul
câmpului electromagnetic
intracelular. Câmpurile
intracelulare, transformă
fluxurile interne de energie şi
creează un flux material –
energetic - informaţional.
Semnalul purtător de
informaţie provoacă
redistribuirea energiei în
sistemul complex al
organismului uman.

1.3. Metodele
informaționale de
tratament

Cercetările din
acest domeniu i-au
6
dovedit savantului polonez K. Piotrowicz că motivul
afecţiunilor îl reprezintă distorsiunile ce apar în recepţia-
transmiterea informaţiei în organism, între creier şi diferite
organe. Aceasta distorsiune poate fi cauzată de diferite
motive cum ar fi câmpurile externe geopatogene şi/sau
tehnogene, zgurificarea celulelor, etc. Ideea sa constă în
folosirea câmpului biologic propriu al pacientului pentru
restabilirea proceselor energético - informaţionale dereglate
(4)
. În acest scop, el a elaborat nişte reflectori de energie
speciali – stimulatorii bioenergotermici “PIOKAL”.
Prinicipiul de acţiune al metodei sale de tratament
constă în faptul că, dacă fără folosirea stimulatorilor, fluxurile
informaţional-energetice, dupa trecerea prin meridiane ies din
organism prin punctele biologic active, prin folosirea
stimulatorilor ele sunt reflectate şi se întorc in organism. În
cazul în care omul este sănătos şi în calea fluxului
informaţional nu există obstacole, energia trece liber prin
canal. Însă dacă omul este bolnav şi canalele energetice sunt
blocate, omul simte senzaţii neplăcute, legate de acutizarea
afecţiunii. Cu timpul, are loc deblocarea canalelor
informaţional-energetice şi prin aceasta, înlăturarea cauzelor
afecţiunii. Pentru această metodă de tratament bazată pe
recuperarea informaţiei, lui K. Piotrowicz i s-a decernat titlul
de doctor în ştiinţe în domeniul tehnologiilor informaţionale în
medicină, iar institutul american pentru probleme ale omului
i-a atribuit titlul de “Omul anului 1997”. Metoda
informaţională de tratament elaborată de Piotrowicz are un
caracter pasiv şi pentru obţinerea rezultatelor este necesară o
perioadă lungă de timp.

2. Descoperirile profesorului Markov

2.1. Semnalele bioinformaţionale de control

7
Cercetările profesorului
Ghenadiy Aleksandrovich
Markov, savant la Centrul
ştiinţific din Novosibirsk, au
avansat şi mai mult în această
direcţie. În anul 1980, el a
făcut o descoperire
esențială în domeniul
controlului structurilor
ereditare ale
(5)
organismelor . Esenţa
descoperirii sale constă în
faptul că a dezlegat misterul
schimbului reciproc de
informații dintre celule,
precum şi dintre celule şi
mediul ambiant. S-a dovedit
că toate organismele din natură, de la organismele
monocelulare şi plante şi până la om (ca organism), „discută”
în acelaşi limbaj şi se înţeleg perfect, folosind coduri
bioinformaţionale pentru transmiterea informaţiei. Pe
parcursul cercetărilor şi experimentelor ştiinţifice, Markov a
descifrat acest limbaj, a învăţat să „discute” cu celula vie, să
controleze activitatea metabolică a acesteia şi astfel, să
influenţeze dezvoltarea întregului organism.
Pentru a ajunge la acest nivel, el a studiat aceste
procese ani de zile. Markov a înregistrat semnalele care vin
de la celulă în momentul naşterii acesteia, a unor situaţii
deosebite şi a morţii şi apoi a încercat să reproducă această
informaţie pentru un nou grup de celule. Aşa a început
dialogul cu celula vie prin intermediul codurilor informaţionale
formate din semnale electrice modulate în conformitate cu un
algoritm special. Rezultatul cercetarilor efectuate a stabilit că
celulele posedă un sistem de schimb de informaţii pe mai
multe niveluri, în care, unele niveluri sunt responsabile pentru
procesele fiziologice, iar altele pentru structurile ereditare.
Din acest motiv, o anumita perioada de timp, în pofida
agresivităţii mediului ambiant, organismul transmite
informaţia din generaţie în generaţie, fără denaturări
considerabile. Acest fapt permite reprezentarea organismului
8
ca un sistem bioinformațional
cu o ierarhie complexă a
bioritmurilor aflate în armonie,
iar afecțiunile sale, ca o
dereglare a acestei armonii,
caz in care funcționarea
sistemului respectiv are loc
sub influența afluxului de
energie din mediul extern.
Markov a creat o bancă de date a semnalelor
informaţionale care conţin o anumită comandă pentru celulă
şi a prelucrat rezultatele obţinute, stabilind corelaţia dintre
impulsurile de control şi modificările care au loc în celulă. În
urma acestor cercetări, el a descoperit modul în care se poate
acţiona asupra celulei nu numai la naştere, ci şi în procesul
dezvoltării acesteia, acest fapt reprezentând o adevărată
descoperire în domeniul controlului proceselor fiziologice şi al
structurilor ereditare ale organismelor.
Markov a mers mai departe şi a folosit aceste rezultate
pentru conceperea unor programe informaţionale de control,
care au avut ca scop tratamentul diferitor tipuri de afecţiuni.
El a pornit de la ideea ca, dacă în software-ul calculatorului
pătrunde un aşa-numit „virus”, acesta dereglează algoritmul
de prelucrare a informaţiei. Pentru remedierea problemei,
nimeni nu dezmembrează calculatorul pentru a-l repara ci se
introduce un program anti-virus, care distruge virusul.
Markov a folosit această analogie în cercetările sale.
Crearea şi aprobarea programelor informaţionale de
control a durat ani de zile. Studiul aprofundat al acţiunii
programelor asupra organismelor vii, aflate pe diferite niveluri
de organizare, a demonstrat că programele informaţionale au
o influenţă pozitivă, mai ales asupra sistemului imunitar al
omului. Ele declanşează
mecanismul de autoreglare
a organismului şi restabilesc
procesele fiziologice
dereglate.
Crearea şi aprobarea
programelor informaţionale
de control a durat ani de
9
zile. Studiul aprofundat al acţiunii programelor asupra
organismelor vii, aflate pe diferite niveluri de organizare, a
demonstrat că programele informaţionale au o influenţă
pozitivă, mai ales asupra sistemului imunitar al omului. Ele
declanşează mecanismul de autoreglare a organismului şi
restabilesc procesele fiziologice dereglate. Pentru utilizarea
acestor programe informaţionale în scopul reglării proceselor
fiziologice, era necesară găsirea unor mijloace de transmitere
a informaţiei către organism, creându-se în acest scop
stimulatorii biologici informaţionali.

2.2. Stimulatorii bioinformaționali – o nouă


tehnologie de tratament

Sub conducerea lui Markov, cercetările în domeniul


acţiunii bioinformaţionale asupra organismului au fost
canalizate pe două direcţii.
Prima direcţie s-a concentrat pe elaborarea unor
dispozitive bioinformaționale. S-a conceput o aparatura
specială care a permis generarea, modelarea şi sintetizarea
unor coduri bioinformaţionale şi transmiterea acestora către
organism, folosind ca suport diferite câmpuri inofensive:
electromagnetice, magnetice, electrice, precum şi lumina şi
oscilaţiile acustice. Acţiunea energetico-informaţională a
dispozitivelor bioinformaţionale are un caracter neagresiv,
excluzând acţiunea distructivă asupra ţesuturilor şi dereglarea
proceselor fiziologice din organism. Folosirea dispozitivelor nu
provoacă efecte secundare şi nu are contraindicaţii legate de
afecţiunile însoţitoare, ci din contra, acestea se vindecă în
acelaşi timp cu afecţiunea principală. Încă de la primele
dispozitive folosite pentru stimularea biologică şi corectarea
fenotipului organismului, acestea şi-au demonstrat eficienţa.
Dispozitivele din prima generaţie au fost dispozitive de
acţiune îndelungată asupra nivelurilor inferioare de control a
fiziologiei organismelor, bazate pe folosirea unei succesiuni de
semnale bioinformaţionale de putere mică.

10
Următoarea etapă a
cercetărilor în această direcţie o
reprezintă descoperirea metodei
informaționale de acțiune
asupra structurii şi de control
al fiziologiei organismelor
(6)
superioare . Markov a
demonstrat că celula supusă unui
impuls de joasă frecvenţă,
transmis sub forma unui semnal
bioinformaţional de rezonanţă,
conduce la reorganizarea „în
bloc” a structurilor fiziologice ale
celulei, pentru anumite reorganizări fiziologice fiind suficient
un singur impuls al câmpului magnetic sau electric. Pentru a
porni un lanţ de asemenea reorganizări, este necesară o serie
de astfel de semnale bioinformaţionale. Pe baza acestui
principiu de acţiune, au fost elaborate dispozitivele
bioinformaţionale de generaţia a doua, corectori magnetici in
impulsuri, care funcţionează într-o gama îngustă de frecvenţe
de rezonanţă. În prezent, s-a ajuns deja la dispozitive
bioinfomaţionale de generaţia a treia, corectori magnetici in
impulsuri cu acţiune universală, care funcţionează în gama
larga de frecvenţe de rezonanţă.
Cercetând posibilităţile de tratare a afecţiunilor
tumorale, Markov a folosit pentru dezvoltarea bazei de
echipamente o alta descoperire de a sa, însă de această dată
din domeniul transformării energiei, dintr-un tip de
energie în altul(7).
Această descoperire a permis crearea de dispozitive
bioinformaţionale de tip nou, cu ajutorul generatoarelor de
neutrino. Acestea transformă, în vid, energia câmpului
electromagnetic în unde acustice neutre, care devin suportul
semnalelor bioinformaţionale controlate. Aceste dispozitive se
folosesc în primul rând pentru tratamentul pacienţilor cu
afecţiuni tumorale, dar şi pentru tratamentul afecţiunilor
somatice.

11
În cazul tratamentului cu un astfel de dispozitiv,
pacientul este aşezat în interiorul unui tun inelar. Se ştie
faptul că celulele canceroase sunt întotdeauna cele mai tinere
şi se divizează mult mai repede decât cele sănătoase, şi din
acest motiv tunul este reglat pe rezonanţa ţesuturilor bolnave
şi pe acţiunea în forţă asupra celulelor tinere. În plus, tunul
asigură şi creşterea imunităţii organismului. Pentru adaptarea
organismului, pacientul este supus iniţial unui tratament la
dispozitivele cu rezonanţă magnetică, apoi este trecut la tunul
neutrinic. Crearea unor tunuri neutrinice inelare mai puternice
şi eficente a permis diminuarea considerabilă a duratei
procedurii de tratament si a numărului de cure de tratament
necesare.
În timpul perfecţionării acestei tehnologii de tratament
s-a observat un nou fenomen: în tunul neutrinic are loc o
acţiune intensă asupra metastazelor şi tumorilor, care duce la
distrugerea acestora. În acelaşi timp este stimulat şi sistemul
imunitar, care amplifică acţiunea asupra tumorilor.
Distrugerea masivă a formaţiunilor tumorale duce la creşterea
gradului de toxicitate în ţesuturile adiacente şi, prin urmare,
la apariţia unor procese edematoase şi inflamatorii intense.
Pentru prevenirea acestui efect, s-a creat un dispozitiv care
are rolul de a diminua procesele inflamatorii dureroase şi

edemul ţesuturilor, şi de a asigura o normalizarea


funcţiunilor organismului. Astfel, pacientul îşi recapătă forţele
12
şi se restabileşte din punct de vedere energetic. Reabilitarea
cu ajutorul noului dispozitiv poate fi realizată în paralel cu
cura de tratament cu tunurile neutrinice, economisind timpul
pacientului. Dacă în cazul administrării fitococktailurilor,
perioada de reabilitare durează cca. o lună şi jumătate, cu
ajutorul noului dispozitiv aceasta se realizează în câteva
şedinţe. Iar dacă ţinem cont că la tratament vin şi mulţi
pacienţi „refuzaţi” din alte oraşe şi ţări, este limpede cât de
important este acest lucru.
La Centrul Tehnico-Ştiinţific „Virus”, se lucrează în
prezent la elaborarea un
tun inelar neutrinic de
control la nivel celular,
cu înregistrarea
informaţiilor pe
calculator. De asemenea,
se intenţionează crearea
unor coduri
informaţionale pentru
fiecare tip de afecţiune
oncologică precum şi a unui nou tip de tun care să permita
selectarea de fluxuri neutrinice cu lungime de undă
controlată, funcţie de care să se modifice energia neutrino
astfel încât, la trecerea prin ţesuturi, să se obţină un efect
foto similar celui al luminii vizibile. Cu alte cuvinte, se
defineşte lungimea de undă la care energia neutrino distruge
doar celulele canceroase, fără a afecta celulele sănătoase,
care în aceste condiţii se comporta ca un mediu „transparent”
pentru neutrino. Astfel de tunuri inelare vor creşte şansele de
vindecare a pacienţilor cu afecţiuni oncologice. Aceste tunuri
sunt unice, neexistând alte dispozitive similare în lume. Ele
există deja şi sunt în curs de testare, dovedindu-se destul de
eficiente. De exemplu, prin acţiunea asupra mucoasei
intestinale, aceste dispozitive acţioneaza simultan atât pentru
tratamentul local al afecţiunii cât şi pentru accelerarea
procesului de regenerare a mucoasei şi florei intestinale,
durata regenerării fiind scurtată la cca. 2 - 4 zile. Această
abordare a tratamentului afecţiunilor oncologice va permite
tratarea multor afecţiuni medicale care în prezent nu pot fi

13
rezolvate prin terapia cu rezonanţă magnetică si
fitococktailuri.
Cu ajutorul energiei câmpului electromagnetic, tunurile
neutrinice permit crearea unor comprimări şi rarefieri ce
reprezintă oscilaţii mecanice în vid. Stabilind diferite lungimi
de undă ale acestor oscilaţii, se pot crea unde cu energie
diferită. Aceste dispozitive se numesc tunuri cu neutrino,
deoarece natura particulelor neutrino care sunt generate în
reacţiile nucleare şi a celor care se obtin cu ajutorul tunurilor
neutrinice este identică. Modificând lungimea de undă a
oscilaţiilor în vid, se pot crea fluxuri neutrinice cu energie
diferită.
Spre deosebire de alte unde care suferă fenomene de
reflexie/refracţie la suprafaţa de separaţie dintre diferite
medii, undele neutrinice focalizate în fascicul nu-şi modifică
structura la trecerea printr-un ţesut osos sau muscular şi prin
urmare, nu se produc distorsiuni ale acţiunii informaţionale
asupra organismului. Astfel, aceasta nouă interpretare a unor
fenomene naturale, permite realizarea de diferite tipuri de
tunuri neutrinice.
În paralel cu elaborarea metodei de transmitere a
programelor informaţionale cu ajutorul dispozitivelor, s-au
desfăşurat cercetări pentru crearea unor compuşi activi din
punct de vedere biologic, cu proprietăţi imuno-corectoare. Ca
urmare a studiilor realizate de Markov în această direcţie, s-a
elaborat metoda de transpunere a bioinformaţiei în
compuşi organici(8). Aceşti compuşi bioinformaţionali sunt
capabili să primească şi să păstreze, pentru o anumită
perioadă de timp, volumul de informaţie necesar iar în
momentul în care ajung în organism, să exercite asupra
acestuia o acţiune similară cu acţiunea dispozitivelor
bioinformaţionale. Stimulatoarele bioinformaţionale realizate
astfel reprezintă o nouă metodă de tratament folosită pentru
prima dată în medicină pentru ameliorarea stării de sănătate
a organismului uman.

4. Metoda Markov - o nouă direcţie a tehnologiei


informaţionale în medicină
14
Pe baza descoperirilor sale, Markov a elaborat astfel,
pas cu pas, o metodă de tratament unică în practica medicală
mondială, metodă care îi poartă numele. Metoda stimulării
biologice si corecţiei fenotipului uman permite ameliorarea
sau vindecarea completă a multor afecţiuni. Metoda constă în
controlul proceselor fiziologice prin intermediul acţiunii
informaţionale asupra structurilor ereditare ale organismului.
Aceasta acţiune este realizată de către stimulatoarele
biologice informaţionale, prin transmiterea către celule a
comenzilor corespunzătoare, sub forma unor coduri
informaţionale(9).
Pentru transmiterea mesajelor de control sunt folosite
două tipuri de stimulatoare biologice informationale:
 dispozitive bioinformaţionale pentru acţiunea directă
asupra organismului şi
 compuşii imuno-corectori, de uz intern, pentru
acţiunea indirectă asupra organismului.
În esenţa, mecanismul propriu-zis de acţiune al
metodei constă în reglarea proceselor biochimice care
se desfăşoară în celulă. Preluând informaţia introdusă în
coduri, celula se supune anumitor reorganizări structurale şi
fiziologice, în direcţia dorită.

15
Să examinăm acţiunea
unui dispozitiv bioinformaţional
de tipul unui corector
cu impuls magnetic,
care funcţionează după
principiul terapiei prin
rezonanţă magnetică.
Corectorul cu impuls
magnetic este reglat să
emită semnale
bioinformaţionale care
produc o reacţie de
rezonanţă la un anumit
grup de celule bolnave.
În cazul acţiunii dispozitivelor bioinformaţionale asupra
diferitor părţi ale corpului, ţesuturile sănătoase nu
reacţionează la semnalele primite, deoarece în celule nu are
loc reacţia de rezonanţă. În schimb, celulele ţesuturilor
bolnave reacţionează intens şi trec într-o stare extremă, care
se manifestă sub forma vibraţiei acestora şi a unor reacţii
dureroase, a căror intensitate depinde de gradul dereglărilor
patologice. Aflate în aceste condiţii extreme, celulele bolnave
încep să se reorganizeze şi să-şi restabilească funcţiile şi
morfologia pentru a ajunge la starea de celule sănătoase,
pentru a ieşi de sub influenţa acţiunii de rezonanţă. Celulele
bolnave, în care s-au produs deja modificări ireversibile care
nu mai permit însănătoşirea acestora, sunt distruse. După
acest principiu se desfăşoară tratamentul oricăror dereglări
patologice din organism.
O acţiune similară asupra celulelor bolnave se produce
şi în cazul utilizării compuşilor imuno-corectori. Prin
trecerea lor printr-un câmp electromagnetic, are loc formarea
unor macromolecule sintetice, care sunt suporturi pentru
semnalele informaţionale. Când patrund în organism, aceste
macromolecule generează o reacţie de rezonanţă doar în
celulele bolnave, cele sănătoase nefiind afectate.
Trebuie să evidenţiem o particularitate importantă a
metodei Markov: sănătatea noastră este vegheată de
sistemul imunitar, însă uneori, din diferite cauze, acesta nu
reacţionează corespunzător la o stare de boală, sau chiar se
16
adaptează la aceasta. Prin utilizarea metodei Markov, celulele
patologice sunt iritate, producându-se o reacţia activă a
sistemului imunitar împotriva lor şi astfel, în organism încep
să se desfăşoare procesele de autoreglare şi vindicare.
Experienţa acumulată pe parcursul a multor ani de
aplicare cu succes a tratamentelor pentru un spectru larg de
boli, arată că metoda Markov se bazează în principal pe
sprijinirea intensă a sistemului imunitar, pentru ca
aceasta să restabileasca şi să stimuleze funcţiile de
protecţie şi de regenerare proprii organismului, slăbirea
acestora fiind cauza principală de apariţie şi dezvoltare a
afecţiunilor. Deaceea, această metodă poate fi folosită pe
scară largă pentru implementarea unor măsuri profilactice şi
de ameliorare a sănătăţii precum şi pentru acordarea de
ajutor populaţiei care locuieşte în regiuni nefavorabile din
punct de vedere ecologic sau în zone cuprinse de epidemii.
Pentru aceasta, se pot folosi compusii imuno-corectori ce
conţin informaţia necesară pentru stimularea biologică a
organismului, obţinându-se neutralizarea acţiunii nocive a
mediului ambiant sau a agenţilor patogeni.
Unicitatea tehnologiei curative create de Markov constă
în urmatoarele:
 în primul rând, în faptul că toate descoperirile pe care se
bazează metoda acţiunii informaţionale asupra celulelor
bolnave ale organismului aparţin unui singur om;
 în al doilea rând, este o metoda de tratament unică din
punct de vedere al spectrului larg de boli care pot fi
tratate/ameliorate precum şi al eficienţei tratamentului;
 în al treilea rând, în majoritatea cazurilor, utilizarea
metodei încetineşte procesul de îmbătrânire, corectează
fenotipul organismului pentru fiecare individ în parte,
ţinând cont de particularităţile genotipului pentru etapa
corespunzătoare de vârstă şi întinereşte organismul în
ansamblu.
Aceasta reprezintă o nouă direcţie în medicina, bazata
pe utilizarea tehnologiei informaţionale pentru tratament.

4. Testele clinice şi recunoaşterea mondială a


metodei Markov

17
Pentru elaborarea şi aprobarea
metodei propriu-zise, a dispozitivelor şi
compuşilor imuno-corectori, au fost
necesari ani de zile de teste complexe
şi prelucrare a datelor clinice obţinute
în urma tratării diferitelor afecţiuni.
În 1990, continuând să lucreze
la institutul de imunologie clinică
pentru dezvoltarea cercetărilor în
domeniul tehnologiilor informaţionale
de tratament, Markov a înfiinţat societatea pe acţiuni Centrul
tehnico-ştiinţific “Virus”. În virtutea rezultatelor obţinute,
Ministerul Ocrotirii Sănătăţii din Federaţia Rusă a eliberat
autorizaţia de producţie pentru compuşii imuno-corectori sub
formă de suplimente nutritive biologic active (SBA):
“Fitococktailul “Liubitelskiy”, “Fitococktailul Markov” şi
“Balsamul Markov”. Centrul a obţinut licenţă de practică
medicală. Pe lângă Centrul tehnico-ştiinţific “Virus”, a fost
creat un centru medical de ameliorare a sănătăţii, unde se
elaborează scheme de tratament pentru un spectru larg de
afecţiuni, inclusiv cele oncologice.
Pentru aprobarea metodei şi evaluarea eficienţei
acesteia în tratamentul diferitor afecţiuni au fost cooptate
renumite centre medicale şi clinici din ţară.
În continuare sunt prezentate referinţele şi rezultatele
testelor clinice efectuate de câteva institute de medicină şi
instituţii medicale.

1. Institutul de imunologie clinică a FS a


Academiei de Ştiinte Medicale din Rusia (AŞMR).
Raport cu privire la desfăşurarea testelor clinice ale
SBA nutritiv “Fitococktailul
,,Liubitelskiy”.

Scopul cercetării: Studierea influenţei


suplimentului nutritiv
“Fitococktailul ,,Liubitelskiy” asupra
stării sistemelor imunitar şi nervos

18
vegetativ la persoanele care suferă de afecţiuni respiratorii
acute frecvente.
Concluzia:
1. S-a observat un efect pozitiv al acţiunii preparatului
asupra stării sistemelor imunitar şi nervos vegetativ la
persoanele care suferă de afecţiuni respiratorii acute
frecvente.
2. Preparatul “Fitococktailul ,,Liubitelskiy” poate fi
recomandat ca preparat profilactic şi terapeutic în cazul
afecţiunilor respiratorii acute.

2. Centrul ,,Imunoprofilactica” al Academiei de


Ştiinte Medicale din Rusia (AŞMR). Raport cu privire la
testarea SBA nutritiv “Balsamul Markov”.

Scopul cercetarii: Studierea influenţei


SBA ,,Balsamul Markov” asupra stării
sistemelor imunitar, endocrin şi
nervos central, plămânilor, organelor
aparatului digestiv, rinichilor, etc.
Criteriul: Capacitatea preparatului de
a influenţa scăderea indicatorilor
de morbiditate generală.

Concluzia: Rezultatele obţinute în


urma testării “Balsamului Markov” permit pronosticarea cu un
grad suficient de probabilitate a eficienţei respectivului
preparat pentru scăderea indicatorilor de morbiditate
generală.

3. Policlinica centrului medical al Administraţiei


Preşedintelui Federaţiei Ruse. Raport cu privire la
desfăşurarea testelor clinice ale SBA nutritiv
“Fitococktailul
,,Liubitelskiy” în secţia
gastroenterologie.

Scopul cercetării:
Evaluarea eficienţei
fitococktailului pentru
19
tratamentul bolnavilor care suferă de sindromul de intestin
iritat, cu constipaţii pe fondul disbacteriozei intestinului şi a
fenomenelor colaterale, apărute pe parcursul tratamentului.

Concluzia:
1. Preparatul a manifestat o acţiune eficientă asupra
bolnavilor care suferă de sindromul de intestin iritabil;
2. “Fitococktailul ,,Liubitelskiy” poate fi recomandat pentru
utilizare în calitate de preparat suplimentar în terapia
complexă a pacienţilor cu sindrom de intestin iritabil,
precum şi ca preparat profilactic.

4. Centrul Ştiintifico-Clinic de oncologie si


neurologie “Bioterapia”. Raport cu privire la aprobarea
complexă a SBA nutritiv “Balsamul Markov”.

Scopul cercetării: Evaluarea eficienţei folosirii SBA “Balsamul


Markov” în tratamentul bolnavilor cu tumori maligne şi
afecţiuni virotice.

Concluzia:
1. Nu au fost observate
reacţii secundare în
cazul folosirii
preparatului;
stabilizarea procesului
dupa tratamentul
aplicat a fost atinsă la
87,7% dintre bolnavi;
2. “Balsamul Markov” poate fi administrat bolnavilor cu
tumori maligne, în scop profilactic, pentru reducerea
acţiunii toxice a chimioterapiei, pentru acţiunea de
fortifiere generală şi detoxificare şi de restabilire a
rezistenţei antitumorale a organismului.
3. Acţiunea preparatului se manifestă pe mai multe planuri,
din punct de vedere imunologic este eficient în profilaxia
unei serii de infecţii virotice. “Balsamul Markov” poate şi
trebuie utilizat în terapia complexă, ca preparat profilactic.

20
5. Centrul Ştiintific Oncologic din Rusia (CŞOR)
“N.N.Blohin” al Academiei de Ştiinte Medicale din Rusia
(AŞMR). Referinţele institutelor ştiintifice de cercetări
(ICŞ) referitor la folosirea metodei Markov în
tratamentul afecţiunilor oncologice.

5.1. Institutul de Cercetari Științifice de


cancerogeneză al CŞOR al AŞMR:
Metoda reprezintă indiscutabil o direcţie nouă şi
interesantă în oncologie. Acţiunea selectivă asupra celulei
tumorale este de perspectivă. Cercetările în această direcţie
trebuie continuate şi munca merită o transpunere în practică.

5.2. Institutul de Cercetari Științifice de


Diagnosticare experimentală şi terapie a tumorilor al
CŞOR al AŞMR:
Nu există dubii în privinţa posibilităţilor metodei de
acţiune informaţională asupra sistemelor biologice şi a
potenţialului enorm reprezentat de această direcţie. A fost
elaborată o bază ştiinţifică riguroasă pentru aplicarea şi
dezvoltarea ideilor metodei în domeniul biologiei, biofizicii şi
biociberneticii.

5.3. Institutul de Cercetari Științifice de


oncologie clinică al CŞOR al AŞMR:
Metoda modificării informaţiei genetice a celulelor
tumorale şi corectarea stării imunologice face parte dintre
cele mai promiţătoare direcţii de dezvoltare a oncologiei ca
ştiinţă. În acest sens, necesitatea continuării activităţii în
această direcţie este indiscutabilă.

6. Spitalul clinic militar


districtual nr. 333 din Districtul
Militar Siberian. Referinţe cu
privire la folosirea metodei
Markov în practica clinică în
secţiile spitalului.
6.1. Secţia de chirurgie septică.

21
Scopul cercetării: Evaluarea eficienţei utilizării Fitococktailului
“Liubitelskiy” în tratamentul bolnavilor cu procese purulent-
necrotice.

Concluzia: Utilizarea metodei a permis reducerea


considerabilă a evoluţiei modificărilor necrotice ireversibile în
ţesuturi şi respectiv accelerarea curăţării leziunilor, reducerea
duratei de tratament a bolnavilor, realizarea mai rapidă a
reabilitării medicale şi sociale a pacienţilor. Trebuie remarcat
în special faptul că, în majoritatea cazurilor, utilizarea
fitococktailurilor permite transformarea unui proces infecţios
de tipul cangrenei umede într-o necroză uscată, reducând
astfel nivelul amputărilor inevitabile.
Metoda este recoamandată pentru utilizare în practica
clinică de tratament a bolnavilor internaţi în secţia de
chirurgie.

6.2. Secţia de endocrinologie.

Scopul cercetării: Evaluarea


eficienţei utilizării
Fitococktailului “Liubitelskiy” în
tratamentul complex al
bolnavilor cu diabet zaharat de
tipul II.
Concluzie: În cazul
tratamentului complex al
bolnavilor cu diabet zaharat de tipul II cu preparatul
Fitococktailul “Liubitelskiy” s-a observat ameliorarea stării la
70.3% din pacienţi. Metodologia de tratament a prof. Markov
poate fi recomandată pentru utilizare în tratamentul acestei
afecţiuni.

6.3. Secţia de ftiziologie.

Scopul cercetării: Evaluarea eficienţei utilizării Fitococktailului


“Liubitelskiy” în tratamentul complex al bolnavilor cu astm
bronşic.

22
Concluzie: În cazul
utilizării Fitococktailului
“Liubitelskiy” în
tratamentul complex al
bolnavilor cu astm
bronşic, s-a observat
ameliorarea stării la
71.4% din pacienţi. SBA
nutritiv Fitococktailul ,,Liubitelskiy” reprezintă un preparat
eficient în tratamentul complex al bolnavilor de astm bronşic.

6.4. Secţia de neurologie.

Scopul cercetării:
Evaluarea eficienţei utilizării
Fitococktailului “Liubitelskiy pentru
reabilitarea bolnavilor care au
suferit o congestie cerebrală
ischemică în perioada sub-acută.
Concluzia:
Utilizarea Fitococktailului
“Liubitelskiy” în calitate de
stimulator bioinformaţional
reprezintă metoda cea mai
fiziologică de restabilire a dereglărilor celular-energetice în
cazul afecţiunilor cerebral-vasculare. Metoda prof. Markov
poate fi utilizată în scop profilactic la persoanele în vârstă,
pentru îmbunătăţirea elasticităţii şi rezistenţei vaselor
cerebrale, pentru sporirea rezistenţei oragnismului la acţiunea
factorilor nefavorabili ai mediul ambient sau ca metodă
concurentă cu chimioterapia tradiţională.

La baza creării metodei se află patru


descoperiri. Metoda de tratament şi compuşii
imuno-corectori elaboraţi pe baza ei dispun de
10 brevete în Federaţia Rusă, precum şi în alte
20 de ţări: Canada, Japonia, Republica Coreea,
Germania, Austria, Elveţia, Marea Britanie,
Suedia, Franţa etc.
23
În 1994, la prima prezentare a compuşilor imuno-
corectori la Târgul Internaţional din Siberia, centrului “Virus” i
s-a conferit Medalia de aur.
În 1999, pentru participarea la forumul economic din
Rusia “Est-Siberia-Vest” şi Expoziţia industrială internaţională
“Siberia :Export-Import”, firma “Virus” a primit o scrisoare de
mulţumire din partea Comitetului Federal de Organizare de pe
lângă Guvernul Rusiei.
La expoziţia internaţională specializată “Dal-Inter-Med-
99”, a fost decernată diploma de gradul IV;
La expoziţia ,,Fitoterapia şi sănătatea 2000”, Centrului i
s-a decernat Medalia “Laureat al Centrului de expoziţii din
Rusia”.
La Expoziţia specializată “Medicina în Ural-2000”,
Centrul a primit diploma pentru implementarea în practică a
unui studiu SBA unic.
În 2001 au fost primite diplome pentru elaborarea şi
implementarea SBA nutritivi de mare eficienţă la expoziţia
“Ocrotirea sănătăţii în Siberia-2001” de la Irkutsk, şi
pentru cel mai bun exponat la Expoziţia-târg internaţională
“Medintex-2001” de la Kemerovo.
În 2000, CTŞ “Virus” a primit acreditarea pe lângă
complexul ştiinţifico-tehnologic “Novosibirsk”, în calitate de
întreprindere producatoare de tehnologii cu potenţial ştiintific
ridicat, unică la nivel mondial şi care a pătruns cu studiile sale
pe piaţa mondială.
Direcţia medicală a activităţii Centrului a intrat în
programul de colaborare internaţională al regiunii Novosibirsk
cu provincii din Republica Chineză. Specialiştii chinezi au fost
interesaţi de metoda de acţiune bioinformaţională asupra
celulelor afectate ale organismului. Ei au publicat descrierea
metodei în limba chineză şi au făcut cunoştinţă în detaliu cu
metodologia de tratament şi cu datele statistice, obţinute pe
parcursul celor 10 ani de funcţionare a Centrului Tehnico-
Ştiinţific „Virus”. După studierea materialelor şi desfăşurarea
cercetărilor, pentru dezvoltarea lucrărilor în această direcţie,
partea chineză a înaintat propunerea de a înfiinţa, împreună
cu Centrul Tehnico-Ştiinţific „Virus”, un Laborator ştiinţific
internaţional de tehnologii cu potenţial ştiintific ridicat, în
cadrul Universităţii Tehnologice din Harbin (UTH) (în
24
componenţa căreia intră şi institutul de medicină), cu filială la
Novosibirsk. Conducătorul ştiinţific al acestui prim Laborator
ştiintific internaţional comun în cadrul relaţiilor chinezo-ruse
este G.A.Markov. În decembrie 2000, Consiliul Ştiintific al
Universităţii i-a decernat lui G.A.Markov titlul de Profesor
Emerit al UTH. În prezent, programul de activitate al centrului
de colaborare tehnico-ştiinţifică chinezo-rus din Hailuntsian,
din cadrul Laboratorului internaţional, prevede înfiinţarea în
China a primelor centre medicale în care tratamentul se va
realiza după metodele elaborate de profesorul Markov.
În 2002 a fost semnat un acord cu Institutul Y. Stefan
din Slovenia, cu privire la desfăşurarea unor lucrări de
cercetare ştiinţifică. Din martie 2003, în cadrul Programului
interguvernamental de colaborare ruso-slovenă, a început
realizarea unui proiect comun numit “Influenţa undelor
electromagnetice de frecvenţă joasă asupra sistemelor
biologice şi posibilităţile de utilizare în terapia oncologică”,
care va dura 2 ani. Pentru realizarea proiectului, Centrul
“Virus” a pus la dispoziţie un dispozitiv bioinformaţional
pentru desfăşurarea experienţelor pe animale de laborator.
Azi se poate afirma cu convingere că această metodă a
căpătat o recunoaştere internaţională.

5. Tratamentul după metoda Markov

Tratamentul după metoda Markov se poate realiza prin


trei metode: cu folosirea dispozitivelor bioinformaţionale, cu
folosirea compuşilor imuno-corectori şi cu folosirea combinată
a dispozitivelor bioinformaţionale si a compuşilor imuno-
corectori.

5.1. Diagnosticarea şi
tratamentul cu ajutorul
dispozitivelor
bioinformaţionale

Dispozitivele boinformaţionale
sunt destinate nu numai pentru
ameliorarea sănătăţii ci şi
pentru diagnosticare.
25
Diagnosticarea cu ajutorul dispozitivelor boinformaţionale
durează câteva minute. Pentru aceasta, se apropie placa
dispozitivului bioinformaţional de diferite părţi ale corpului
pacientului; sub acţiunea câmpului informaţional, se obţine o
reacţie a celulor bolnave, manifestată prin anumite senzaţii
simţite de pacient (căldură, frig, durere, vibraţii etc) în
ţesuturile patologice. În timpul şedinţei de diagnosticare,
pacientul comunică medicului natura senzaţiilor sale
subiective: localizarea precisă, tipul şi gradul senzaţiilor, etc.,
toate aceste informaţii permiţând nu numai determinarea
organului bolnav ci şi depistarea unor afecţiuni în faze foarte
timpurii. Procesul de tratament al pacientului se desfăşoară în
mod similar: fluxul informaţional dinspre dispozitiv este
orientat către organul afectat al pacientului.

5.2. Tratamentul cu ajutorul compuşilor imuno-


corectori

Compuşii imuno-corectori
(fitococktailurile) sunt compuşi
realizaţi pe bază de matriţă
alcătuită din produse naturale,
care au o compoziţie chimică
stabilă, nu sunt toxice şi nu
exercită o acţiune nocivă asupra
organismului. Informaţiile din
aceşti compuşi se implementează cu ajutorul unor coduri
fiziologice electromagnetice speciale. Totodată, compusul
trebuie să aibă o consistenţă de sirop, care să-i permită
înregistrarea informaţiei în lanţurile de polimeri generate de
formarea legăturilor metastabile. Aceste legături polimerice
metastabile nu se distrug la pătrunderea în mediile lichide din
organism.
Fitococktailurile încep să se absoarbă activ încă de la
nivelul mucoasei cavităţii bucale. Absorbţia se continuă apoi
prin mucoasa tubului digestiv, compoziţia pătrunzând în
sânge cu informaţia nedenaturată, în pofida acţiunii enzimelor
digestive. Prin fluxul sanguin, informaţia este distribuită apoi
către toate organele şi ţesuturile organismului, acţionând la
nivel celular şi sistemic. Ca urmare a acţiunii fitococktailurilor,
26
are loc restabilirea funcţiilor sistemelor imunitar, nervos şi
endocrin şi astfel, deoarece sistemul imunitar reprezintă cea
mai importantă verigă a mecanismului care răspunde de
starea de sănătate a organismului, încep procesele de
regenerare în cazul existenţei unor anomalii fiziologice în
celule şi organe.
S-au elaborat mai multe tipuri de compusi imuno-
corectori (fitococktailuri) care exercită o acţiune diferită
asupra organismului: unii compuşi acţionează nemijlocit
asupra focarelor afecţiunilor (tumori, plăgi şi alte manifestări
clinice) altele exercită o influenţă imunocorectoare şi
imunostimulatoare asupra întregului organism. Efectul
terapeutic al compuşilor constă, în principal, în restabilirea şi
stimularea funcţiilor de apărare şi regenerare a organismului,
astfel încât acesta să facă faţă efectelor nocive exercitate
asupra sa de mediul ambiant. Utilizarea fitococktailurilor
normalizează echilibrul acido-bazic din organism şi, în
consecinţă, restabileşte funcţiile perturbate ale celulelor şi
organelor, interacţiunile intra şi intersistemice. În cazul
utilizării îndelungate a fitococktailurilor (mai mult de 1 lună),
are loc normalizarea activităţii celulelor, sistemelor şi
întregului organism, se
intensifică funcţiile organelor
excretoare, sporeşte tonusul
vaselor, capilarelor şi
formaţiunilor musculare, se
normalizează activitatea
sistemului imunitar şi cresc
capacităţile regenerative ale
organismului.
Dozarea fitococktailurilor
depinde de tipul afecţiunii şi de
starea pacientului în momentul
administrării.
Avantajul compuşilor
imuno-corectori faţă de
preparatele medicamentoase
constă în faptul că aceştia sunt
inofensivi pentru organism, nu
sunt toxici, nu au contraindicaţii
27
şi, în timpul administrării, nu dau reacţii secundare şi nu
creează dependenţă.
Compuşii au o acţiune
terapeutică largă, determinată
de caracterul universal al
mecanismului de acţiune
precum şi de existenţa unui
număr considerabil de tipuri de
compuşi, cu proprietăţi de
fortifiere generală sau din
contră, cu acţiune specializată.
Trebuie mentionat şi
faptul că aceşti compuşi
imuno-corectori pot fi asociaţi
cu toate metodele de
tratament din medicina
tradiţională, neexistând incompatibilitaţi intre tratamente. Mai
mult, deseori utilizarea combinată a celor două metode de
tratament conduce la reducerea dozelor de medicamente
prescrise în tratamentele alopate sau chiar la renunţarea
completă la acestea. Pentru persoanele sănătoase, acţiunea
fitococktailurilor poate fi asimilată cu cea a produselor
nutritive vitaminizate, care întăresc organismul şi reglează
echilibrul energetic al acestuia, cu efecte pozitive asupra stării
generale de sănătate a omului.

5.3. Tratamentul cu folosirea combinată a


dispozitivelor bioinformaţionale şi a compuşilor imuno-
corectori

În funcţie de gravitatea şi vechimea bolii precum de


starea pacientului, pentru ameliorarea sănătăţii acestuia se
aplică un tratament combinat, bazat atât pe dispozitivele
bioinformaţionale cât şi pe compuşii imuno-corectori. Acest
tratament se poate desfăşura prin alternarea şi/sau
suprapunerea curelor de tratament. O cură de tratament cu
dispozitivele bioinformaţionale presupune în medie 15-20
şedinţe, câte una pe zi iar o cură de tratament cu compusii
imuno-corectori (fitococktailuri) poate depăşi o lună, în
funcţie de prescriere şi dozaj. Trebuie evidenţiat faptul că acţiunea
28
simultană a dispozitivelor bioinformaţionale şi a compuşilor imuno-
corectori sporeşte considerabil eficienţa tratamentului.
6. Compuşii imuno-corectori: fitococktailurile

Fitococktailurile se
prezintă sub formă de sirop cu
gust puţin dulce-sărat. Ele sunt
realizate din produse alimentare
ecologic pure: miere naturală,
zahar tos, săruri minerale,
esenţă de cafea naturală, infuzii
de ceai negru şi plante
medicinale (sunătoare, coada-
şoricelului, flori de muşeţel,
rădăcini de brusture şi bujor,
fructe de măceş etc.).
Fiecare tip de fitococktail are o anumită compoziţie şi
este supus unei prelucrări specifice într-un câmp
informaţional cu anumiţi parametri fizici, cu alte cuvinte,
tehnologiile de preparare a fitococktailurilor sunt diferite, în
funcţie de destinaţia preconizată a fiecăruia. Deşi produsele
care intră în componenţa fitococktailurilor se folosesc în
alimentaţia umană de mii de ani, această combinaţie devine
într-adevăr unică numai după prelucrarea în câmp
informaţional, cu ajutorul unei tehnologii speciale, astfel încât
să poată acţiona efectiv asupra stării sistemului imunitar.

29
6.1. Scurtă caracterizare a plantelor medicinale
care intră în compoziţia fitococktailurilor

Sunătoarea
Are acţiune antimicrobiană. Se
foloseşte în tratamentul proceselor
inflamatorii din rinichi. Se foloseşte în
tratamentul litiazei renale. Este un
regulator al activităţii tractului digestiv.
Face parte din categoria preparatelor
cicatrizante, a stimulatorilor de
regenerare. Se foloseşte în tratamentul
afecţiunilor inflamatorii ale cavităţii
bucale (extern). Are proprietati
spasmolitice, calmante.

Brusturele
Are acţiune antiinflamatorie,
antimicrobiană, spasmolitică, colagogă,
hemostatică, antitumorală. În plus, are efect
diuretic, antiaterosclerotic, hipoglicemic şi
desensibilizator, favorizează normalizarea
metabolismului. În scopuri terapeutice, se
foloseşte în cazul afecţiunilor tractului digestiv,
hemoroizilor, gutei, reumatismului şi artritelor,
afecţiunilor pielii, diabetului zaharat şi în cazul
afecţiunilor oncologice.

Bujorul
Are o acţiune pronunţat sedativă,
efect antiinflamator, spasmolitic,
antimicrobian, calmant, desensibilizator şi
antitumoral. Se foloseşte în cazul
neurasteniei, insomniei, dereglărilor
vascular-vegetative, în tratamentul ulcerului
gastric şi duodenal, gastritelor, precum şi ca
preparat antiinflamator.

30
Muşeţelul
Are o acţiune pronunţat antimicrobiană.
Se foloseşte în tratamentul proceselor
inflamatorii din rinichi. Are acţiune colagogă,
este regulator al activităţii tractului digestiv.
Se foloseşte ca preparat dezinfectant în cazul
proceselor inflamatorii ale căilor respiratorii
superioare. Este preparat antialergic. Se
foloseşte ca preparat cicatrizant. Stimulează
regenerarea. Se foloseşte în terapia artritelor.
Are acţiune spasmolitică. Se foloseşte extern
în tratamentul afecţiunilor inflamatorii ale cavităţii bucale.
Este o plantă folosită pentru fortifierea creşterii părului. Se
foloseşte în tratamentul tumorilor maligne.

Coada-şoricelului
În medicina populară se foloseşte din
vechime ca preparat pentru tratamentul
aterosclerozei. Reglează activitatea
tractului digestiv. Are actiune colagogă. Se
foloseşte ca plantă cicatrizantă, este un
stimulator al regenerării. Are proprietăţi
antimicrobiene pronunţate. Intra în
categoria plantelor care intensifică
capacitatea de coagulare a sângelui. Se foloseşte din vechime
în cazul hemoragiilor intestinale, intrauterine şi altor
hemoragii interne. Intensifică lactaţia. Este o plantă cu
acţiune spasmolitică.

Măceşul
Face parte din plantele
polivitaminoase. Se foloseşte în
tratamentul diabetului zaharat,
aterosclerozei, hipertoniei. Are acţiune
antimicrobiană. Este utilă în terapia
afecţiunilor oftalmologice. Face parte din
preparatele diuretice. Se foloseşte în tratamentul proceselor
inflamatorii din rinichi, precum şi în tratamentul litiazei
renale. Are efect colagog şi se foloseste în terapia dischineziei
biliare. Este regulator al activităţii tractului digestiv. Este un
31
preparat folosit în cazul afecţiunilor inflamatorii ale căilor
respiratorii superioare, bronhiilor, plămânilor. Se foloseşte în
tratamentul tumorilor maligne.

Aceasta este doar o listă incompletă a


proprietăţilor deţinute de componentele vegetale care
intră în compoziţia fitococktailurilor.

În compoziţia fitococktailurilor intră şi un număr mare


de diferiţi compuşi şi substanţe minerale: natriu, potasiu,
fosfor, calciu, sulf, clor, carbon, azot, oxigen, hidrogen,
magneziu.
De asemenea, în compoziţia fitococktailurilor intră
microelementele vitale: fier, iod, cupru, zinc, cobalt, crom,
molibden, nichel, vanadiu, selen, mangan, siliciu, litiu.
Microelementele participă în toate procesele metabolice, în
respiraţia ţesuturilor, creşterea şi reproducerea organismului,
neutralizarea substanţelor toxice, stimularea sistemelor
nervos şi cardio-vascular, mobilizează funcţiile de protecţie a
organismului, influenţează pozitiv sfera emoţională.
Microelementele care intră în compoziţia fitococktailurilor
influenţează factorii imunitari celulari şi umorali. Sub influenţa
diferitor microelemente, se intensifică activitatea fagocitară a
leucocitelor (zinc, cesiu, rubidiu, cobalt, mangan, cupru,
vanadiu), se intensifică formarea anticorpilor (zinc, cupru,
mangan, fier, cobalt, iod). Insuficienţa microelementelor
poate predispune organismul la dezvoltarea tumorilor.

6.2. Acţiunea fitococktailurilor asupra organismului

Fitococktailurile au următoarele proprietăţi:


 imunocorectoare ;
 imunostimulatoare ;
 antihipoxică ;
 regeneratoare ;
 antiinflamatoare ;
 antiedematoasă ;

32
 anestezică ;
 antitoxică ;
 desensibilizatoare ;
 hepatoprotectoare ;
 antitumorală ;
 sporesc rezistenţa la stres ;
 influenţează microcirculaţia şi
drenarea ;
 influenţează hemostaza.

În plus, fitococktailurile favorizează :


 normalizarea metabolismului
lipidelor, proteinelor şi glucidelor ;
 optimizarea funcţionării sistemului
endocrin ;
 optimizarea funcţionării enzimelor;
 îmbunătăţirea funcţiei de reproducere ;
 eliminarea din organism a sărurilor metalelor grele.

6.3. Indicaţii de utilizare

Fitococktailurile au capacitatea de a spori rezistenţa


organismului la acţiunea diferitor factori nefavorabili din
mediul ambiant, la agenţii bacterieni şi virotici, şi din aceste
motive fitococktailurile pot fi folosite pe scară largă în scop
profilactic.

În scop profilactic se recomandă folosirea


fitococktailurilor:
 în perioadele de creştere sezonieră a nivelului
morbidităţii cu infecţii virotice şi bacteriene (eficienţa
98%);
 pentru profilaxia agravărilor sezoniere ale proceselor
inflamatorii cronice cu localizare diferită (absenţa sau
scăderea considerabilă a manifestării agravărilor
sezoniere în majoritatea cazurilor);
 în perioadele de convalescenţă şi reabilitare dupa
afecţiuni, traumatisme, intervenţii chirurgicale;
33
 în perioadele preoperatorii (în scopul profilaxiei
complicaţiilor purulent-septice);
 în cazul terapiei medicamentoase complexe (în scopul
preîntâmpinării sau diminuării efectelor secundare
nefavorabile ale medicamentelor);
 în stările de stres acute şi cronice;
 în perioadele de efort intelectual şi fizic crescut, în
practicarea sportului de performanţă;
 pentru persoanele care lucrează în contact cu factori
industriali nocivi;
 pentru profilaxia afectiunilor oncologice.
În terapia complexă, folosirea fitococktailurilor se
recomandă în următoarele cazuri:
 stări imunodeficitare;
 stări de predispoziţie sporită la alergii;
 stări post-iradiere, post-operatorii şi post-traumatice;
 afecţiuni inflamatorii cronice cu diferite etimologii;
o afecţiuni ale căilor respiratorii (bronşite, bronşite
purulente cu evoluţie gravă pe fondul
imunodeficienţei secundare, pneumoniile în cazul
predispoziţiei spre evoluţie îndelungată, abces
pulmonar etc.);
o afecţiuni ORL (rinite, otite, amigdalite, sinuzite);
o afecţiuni ale tractului digestiv (gastrite, ulcer
gastric şi duodenal, colecistite, dischinezie
biliară, pancreatite, enterite, colite);
o afecţiuni ale rinichilor şi căilor urinare
(pielonefrite, glomerulonefrite, cistite);
o afecţiuni ginecologice (endometrită, adenom,
anexite, fibrom uterin, tulburări de ciclu
menstrual, mastopatii);
o afecţiuni din sfera genitală masculină (prostatite,
adenom de prostată);

34
 afecţiuni endocrine şi metabolice;
 afecţiuni ale sistemului cardio-vascular (afecţiunea
cardio-ischemică, hipertensiune, aritmie);
 afecţiuni ale coloanei vertebrale şi articulaţiilor;
 în patologia chirurgicală (ulcere trofice, leziuni
necicatrizate de durată, afecţiuni ale arterelor şi
venelor) ;
 afecţiuni tumorale benigne (chisturi, lipoame,
papiloame) cu diferite localizări;
 forme maligne ale afecţiunilor tumorale (eficienţa se
determină în funcţie de stadiul afecţiunii, localizare,
forma morfologică şi gradul de invazie al procesului
malign, de starea iniţială a sistemului imunitar şi gradul
de epuizare a bolnavului).

Compozitia fitococktailurilor se bazează pe absorbţia


eficientă atât de către mucoasele organelor, cât şi de către
stratul superior al epidermei. Astfel, fitococktailurile pot fi
folosite extern, pentru prepararea unor comprese aplicate pe
escoriaţii, mici tăieturi, arsuri, degerături, erupţii alergice
cutanate, ulceraţii trofice, fistule.
Fitococktailurile se pot folosi atât independent cât şi în
combinaţie cu metodele medicinei tradiţionale.

6.4. Dozaj

Folosirea fitococktailurilor nu este destinată


administrării de urgenţă, timp de 1-7 zile, ci presupune un
tratament de durată, începând de la o săptămână şi până la
câteva luni (în funcţie de
afecţiune şi de gravitatea
acesteia). In medie, o cură
durează 3-4 săptămâni iar
pauzele dintre cure, 1-2
săptămâni.

35
Există două modalităţi de utilizare a fitococktailurilor:
uz intern şi extern.

Administrarea internă a fitococktailurilor se face în


funcţie de starea de sănătate a pacientului şi scopul
administrării, dozele putând fi diferite.
În cazul litiazei urinare, cu calculi mari dar care nu
depăşesc diametrul uretrelor, fitococktailurile trebuie folosite
sub observaţie medicală, deoarece fitococktailurile dispun de
capacitatea de activare a funcţiei de filtrare a rinichilor.
În cazul folosirii concomitente a fitococktailurilor şi a
preparatelor medicamentoase, se va stabili un interval de
timp de 1,5-2 ore între administrarea fitococktailurilor şi a
medicamentelor.
Norma zilnică pentru fitococktailurile tonifiante trebuie
administrată dimineaţa, pentru ca energizarea indusă de
acestea să nu tulbure somnul de noapte. În caz de necesitate,
fitococktailurile se pot bea cu apă.
Pacienţii cu afecţiuni cardio-vasculare şi renale vor
reduce consumul de sare pe durata administrării
fitococktailurilor.

6.5. Posibile reacţii de răspuns ale organismului


la administrarea fitococktailurilor

Pe parcursul creşterii dozei zilnice, pot să apară reacţii


similare simptomelor afecţiunilor de care suferă organismul,
cu alte cuvinte, tratamentul poate produce o “acutizare”. Pot
să apară simptome de disconfort nejustificat, manifestat sub
formă de greaţă uşoară, vertij, moleşire, atonie, asociate
curăţării organismului pe diferite căi. În unele cazuri se pot
resimţi dureri musculare, articulare, intestinale şi ale altor
organe în care există modificări patologice. De asemenea,
este posibilă creşterea temperaturii corpului până la 39-40°C
sau apariţia frisoanelor. În mod obişnuit, aceste simptome
apar imediat după administrarea fitococktailului, apoi peste
30-40 minue ele dispar sau se diminuează. Astfel de senzaţii
semnalează faptul că doza de preparat este activă şi
suficientă pentru tratament. Gradul de manifestare al acestor
procese diferă de la un pacient la altul şi depinde de
36
gravitatea afecţiunii, vechimea acesteia, starea generală a
organismului pacientului, etc. Procesul optim de ameliorare a
sănătăţii se desfăşoară eficient atunci cand se produce la
limita disconfortului minor. Pacientul însuşi trebuie să înveţe
să simtă această limită, care variază pe măsura creşterii
treptate a dozei zilnice de fitococktail şi a ameliorării treptate
a stării organismului. Tratamentul trebuie să se desfăşoare
într-un regim progresiv, neagresiv, fără depaşirea dozajului
recomandat.

6.6. Întrebări frecvente

Se pot administra fitococktailuri persoanelor cu


sensibilitate crescută la anumite componente din
compoziţia acestora?
În cursul procesului de prelucrare specială a
fitococktailurilor, componentele din compoziţia lor îşi modifică
proprietăţile iniţiale şi de aceea nu pot fi percepute ca
alergeni. Fitococktailurile diminuează predispoziţia
organismului la alergii, contribuie la normalizarea proceselor
metabolice şi nu se observă reacţii alergice.

Administrarea fitococktailurilor poate fi


combinată cu curele de polichimioterapie ?
Da. Pe de o parte, preparatele chimice au acţiune
imunodepresivă ce diminuează efectul stimulator al
fitococktailurilor dar, pe de altă parte, administrarea
preparatelor chimice necesită susţinerea suplimentară a
sistemului imunitar. Din acest motiv, fitococktailurile se pot
administra concomitent cu preparatele chimice pentru
susţinerea sistemului imunitar iar după terminarea curei de
polichimioterapie, pentru refacerea organismului.

Se pot administra fitococktailurile în perioada de


sarcină?
Se administrează cu precauţia caracteristică pentru
starea respectivă, sub supravegherea medicului.

Se pot administra fitococktailurile în combinaţie


cu preparatele medicamentoase?
37
Combinarea fitococktailurilor cu vitamine, antibiotice,
antioxidanţi, spasmolitice etc., administrate în
medicina tradiţionala, nu are contraindicaţii.

În ce situaţii sunt necesare precauţii speciale în


administrare?
Fitococktailurile se vor administra sub supraveghere
medicală în cazul afecţiunilor sistemului cardio-
vascular, diabetului zaharat, tromboflebitei, astmului
bronşic, stărilor de după accident cerebral vascular şi altor
situaţii grave, precum şi în cazul bolnavilor oncologici slăbiţi.

Cât de des este necesar consultul medical în


timpul administrării fitococktailurilor?
Fitococktailurile sunt destinate tratamentului
independent, la domiciliu, iar medicul care recomandă
această metodă de tratament poate consulta pacientul în
timpul sau la sfârşitul curei prin telefon sau la centrul
medical.

Se pot trata cu fitococktailuri animalele de


companie?
Da, se pot trata, doza maximă fiind de 1-3
linguriţe la 10 kg de greutate corporală.

Prin ce diferă acţiunea fitococktailurilor de cea a


altor biostimulatori cu ginseng, pantocrine etc?
Acţiunea altor biostimulatori are un caracter stimulator
artificial şi temporar, după care are loc adaptarea
organismului la folosirea lor, în timp ce acţiunea
fitococktailurilor stimulează şi corectează fenotipul
organismului, inclusiv sistemul imunitar, pe o perioadă lungă.

6.7. Experienţa generalizată a folosirii fitococktailurilor

Propunem atenţiei dumneavoastră un material


sintetizat, bazat pe realizările medicilor Centrului Tehnico-
Ştiinţific “Virus” în decurs de 12 ani. Experienţa clinică a
demonstrat că fitococktailurile sunt eficiente în cazul tuturor
afecţiunilor infecţioase, deoarece au o acţiune pronuntat
38
antimicrobiană, antialergică şi influenţează pozitiv sistemul
imunitar. Sunt deosebit de eficiente în cazul afecţiunilor
căilor respiratorii superioare, rinitelor, amigdalitelor,
traheobronşitelor, bronşitelor cronice, pneumoniilor.
Fitococktailurile accelerează procesul de însănătoşire în cazul
tuberculozei, difteriei, scarlatinei.
Fitococktailurile au capacitatea de a elimina calculuii de
mici dimensiuni din rinichi şi vezica urinară, datorită acţiunii
lor spasmolitice şi diuretice, de aceea sunt utilizate în
tratamentul litiazei urinare. Capacitatea fitococktailurilor de a
acţiona asupra principalelor verigi ale patogenezei calculilor,
stabilizând la nivel normal metabolismul mineral, permite
preîntâmpinarea formării ulterioare a calculilor. Acţiunea
antimicrobiană este eficientă în tratamentul cistitelor,
pielonefritelor. Capacitatea de a normaliza funcţionarea
sistemului imunitar permite remisia unor afecţiuni cum ar fi
glomerulonefrita. Acţionând asupra metabolismului lipidelor,
proteinelor, glucidelor din ficat, cât şi asupra secreţiei de bilă,
favorizează normalizarea activităţii ficatului dupa afecţiunile
traumatice, toxice (alcool şi alţi factori nocivi), virale
(hepatite).
Testele clinice, efectuate la Institutul de imunologie
clinică din Novosibirsk al AŞMR, au demonstrat că
fitococktailurile pot fi recomandate ca preparat profilactic şi
de tratament în cazul afecţiunilor respiratorii acute.

În gastroenterologie…

Evoluţia pozitivă după administrarea fitococktailurilor la


bolnavii care suferă de gastrită cronică, duodenită,
pancreatită, colită, colecistită, se concretizează prin:
îmbunătăţirea stării generale, creşterea capacităţii de muncă,
normalizarea apetitului şi a greutăţii corporale, dispariţia
senzaţiilor de durere, apăsare şi balonare în regiunea
abdominală, eructaţii, arsuri, gust neplăcut în gură,
normalizarea scaunului, posibilitatea renunţării la dietele
severe forţate.
S-a remarcat un pronunţat efect analgezic în cazul
afecţiunilor inflamatorii acute şi cronice ale stomacului şi
intestinului. În cazul ulcerului gastric, ulcerului duodenal,
39
colitei ulceroase nespecifice, s-a accelerat considerabil
vindecarea şi cicatrizarea ulceraţiilor,fără folosirea altor
metode de tratament. Previne formarea calculilor biliari.
Un rezultat clinic pozitiv s-a obţinut în marea
majoritate a cazurilor de tratament al bolnavilor de
disbacterioză, deoarece pe fondul administrării
fitococktailurilor are loc normalizarea biocenozei
microbiologice a intestinului prin restabilirea florei anaerobe
(bifidobacteriilor, lactobacteriilor), creşterea activităţii
colibacililor, inhibărea dezvoltării florei convenţional-
patogene.
În secţia de gastroenterologie a Policlinicii Centrului
Medical al Administraţiei Preşedintelui Federaţiei Ruse din
Moscova s-a făcut evaluarea eficienţei fitococktailurilor în
tratamentul bolnavilor care suferă de sindromul de intestin
iritat cu constipaţii, pe fondul disbacteriozei intestinului şi
altor fenomene colaterale care apar pe parcursul
tratamentului. Rezulatele testelor clinice au demonstrat
eficienţa fitococktailurilor la toţi bolnavii cu patologia
menţionată.
Fitococktailurile exercită o acţiune pozitivă asupra
principalelor manifestări clinice ale sindromului de intestin
iritat – se observă normalizarea motricităţii intestinului gros,
dispariţia dispepsiei
intestinale, la jumătate din
bolnavii ţinuţi sub observaţie
a fost semnalată
îmbunătăţirea stării
generale, dispariţia
moleşirii, normalizarea
somnului, apariţia apetitului.
În plus, au dispărut
manifestările dispepsiei
gastrice observate la o parte
din bolnavi înainte de
inceputul administrării
fitococktailurilor.
Fitococktailurile sunt recomandate pentru utilizare ca
preparat suplimentar în terapia complexă a pacienţilor cu

40
sindrom de intestin (colon) iritat, precum şi ca preparat
profilactic.

În hematologie…

Fitococktailurile se
folosesc cu succes în toate
tipurile de anemie. Se observă
normalizarea compoziţiei
sângelui, se intensifică formarea
eritrocitelor, şi legat de aceasta
se observă creşterea nivelului
hemoglobinei şi leucocitelor.
Fitococktailurile acţionează
asupra sistemului de coagulare a sângelui, stimulează
sistemul imunitar în lupta cu cauzele deteriorării formulei
sanguine. În cazul leucemiilor, se remarcă tendinţa de
restabilire a componentelor structurale ale formulei sanguine
şi diminuare a focarelor canceroase primare din maduvă.
După radio-şi chimioterapie ajută la refacerea leucocitelor.

În endocrinologie…

Administrarea fitococktailurilor la bolnavii cu afecţiuni


ale sistemului endocrin a avut efecte pozitive. Tratamentul
bolnavilor de diabet zaharat (insulino-dependenti sau nu) a
condus, la majoritatea pacienţilor, la scăderea nivelul
glicemiei, la mulţi reuşindu-se reducerea dozei de insulină şi a
preparatelor perorale sau chiar eliminarea acestora.
Astfel, în secţia de endocrinologie a Spitalului clinic
militar districtual 333, s-a aprobat administrarea
fitococktailurilor la bolnavii cu diabet zaharat de tip II. La
70% dintre pacienţii cu afecţiuni cu gravitate uşoară sau
medie, s-a observat îmbunătăţirea stării generale concretizată
prin diminuarea uscăciunii în gură,
scăderea hiperglicemiei conform
rezultatelor analizelor de sânge şi

41
micşorarea dozei preparatelor administrate pentru diminuarea
nivelului zahărului.
A avut succes şi tratamentul unor complicaţii grave ale
diabetului, cum ar fi polineuropatia, ulcerele trofice.
Tratamentul afecţiunilor glandei tiroide, de tipul
formelor nodulare şi difuz-nodulare ale guşei fără perturbare
gravă a funcţiei, a condus în majoritatea cazurilor la
reducerea dimensiunilor, atât ale glandei propriu-zise, cât şi a
formaţiunilor nodulare.

În cardiologie…

Experienţa acumulata în
urma tratării bolnavilor cu
afecţiuni ischemice ale inimii,
cardioscleroză post-infarct,
arteroscleroză sistemică, ne
permite să afirmăm că
fitococktailurile reduc nivelul
colesterolului din sânge, previn
sau ameliorează modificările sclerotice ale vaselor inimii,
normalizează fluxul sanguin în acestea, ameliorează
metabolismul miocardului, normalizează activitatea sistemului
cardio-vascular în întregime. La pacienţii cu distonie vascular-
vegetativă cu sindromul hipertensiunii arteriale, folosirea
fitococktailurilor a favorizat normalizarea tensiunii arteriale.
Fitococktailurile s-au dovedit a fi un preparat profilactic
excelente, deoarece protejează inima împotriva acţiunii unui
spectru larg de factori nocivi.

În ginecologie…

Fitococktailurile favorizează restabilirea


funcţiei sistemului hipotalamo-hipofizo-ovarian şi
normalizarea echilibrului hormonal, au o acţiune
antiinflamatorie, analgezica, hemostatică şi
antitumorală.
Fitococktailurile sunt eficiente în afecţiunile
inflamatorii ale organelor genitale feminine, în
tulburările de ciclu menstrual, în sindromul de
42
menopauză, în herpesul genital, în mastopatia fibro-
chistică, în fibromul uterin.
Acţiunea fitococktailurilor asupra metabolismului
mineral previne modificările de osteoporoză ale ţesutului
osos în perioada de menopauză.

În andrologie…

Fitococktailurile se folosesc în tratarea


prostatitelor, adenoamelor de prostată. Acţiunea
lor spasmolitică, diuretică şi antiinflamatoare,
favorizează eliminarea fenomenelor inflamatorii
şi disuriei. Compoziţia bogată în minerale a
fitococktailurilor favorizează îmbunătăţirea activităţii secretorii
a prostatei, ceea ce constituie veriga cheie în tratarea
impotenţei, contribuind la restabilirea fertilităţii – a capacităţii
de procreere. După vârsta de 40 ani, fitococktailurile se pot
folosi în profilaxia adenomului de prostată.

În dermatologie…

Acţionând asupra tuturor tipurilor de schimburi de


substanţe din organism, fitococktailurile îmbunătăţesc nutriţia
pielii, prevenind îmbătrânirea prematură a acesteia.
Fitococktailurile sunt eficiente în tratamentul unor afecţiuni de
tipul diatezei exudative, neurodermitei, psoriazisului,
remarcându-se o remisie stabilă şi de lungă durată, dispariţia
mâncărimii şi a iritaţiilor pielii. Durata remisiei depinde de
numărul de cure de tratament, remisia stabilă, pentru o
peritada de mai mulţi ani, obţinându-se după cel putin şase
cure. După trei cure se
observă dispariţia
caracterului sezonier al
afecţiunilor, cât şi
manifestările clinice de
tipul mâncărimilor,
înroşirii, şi descuamării
pielii.
La bolnavii de
anumite tipuri de
43
alopecii, pielea de pe corp capătă un aspect normal şi începe
refacerea învelişului pilos de pe cap şi corp.
Fitococktailurile sunt eficiente şi în afecţiunile micotice
ale pielii, pentru tratarea negilor. Efectul terapeutic se
explică prin acţiunea imunocorectoare a fitococktailurilor,
deoarece aceste afecţiuni reprezintă indicatori ai scăderii
imunităţii.

În alergologie…

Observarea indelungată a bolnavilor cu diverse


afecţiuni alergice, care au utilizat fitococktailuri pentru
tratament, ne permite să concluzionăm incontestabila
eficienţă a acestora în cazul unor afecţiuni precum alergia
alimentară, alergia polivalentă, dermatita atopică,
rinita alergică, polinoza, astmul bronşic infecţios-
alergic şi atopic, diateza exudativă la copii. În
majoritatea cazurilor s-au obţinut rezultate clinice pozitive,
indiferent de tipul alergenului - alimentari, praf, alergeni de
provenienţă animală, etc.
Nu este necesară depistarea alergenului înainte
de începerea tratamentului.
Rezultate pozitive au fost observate şi în urma
administrării fitococktailurilor la bolnavii de astm bronşic. În
cazul astmului bronşic nealergic, se remarcă îmbunătăţirea
stării încă de la primele cure de administrare, pe când în cazul
astmului bronşic infecţios-alergic, pentru obţinerea unor
rezultate pozitive este necesară o perioadă mai lungă de
tratament cu fitococktailuri (cca. 5-8 cure consecutive).
În sectia de pneumologie a Spitalului clinic militar
districtual 333 s-a verificat eficienţa utilizării fitococktailurilor
la bolnavii cu astm
bronşic. În general, au
fost ţinuţi sub observaţie
bolnavii cu afecţiuni cu
grad mediu de gravitate,
observându-se
îmbunătăţirea stării de
sănătate în 75% din
cazuri. Efectul pozitiv s-a
44
manifestat prin reducerea acceselor de sufocare, diminuarea
intensităţii tusei, ameliorarea eliminării mucusului, creşterea
activităţii fizice, reducerea dozei de preparate bronholitice.

În neurologie…

Prin administrarea
de fitococktailuri
bolnavilor cu afecţiuni
neurologice, s-au obţinut
următoarele rezultate:
normalizarea proceselor
de excitaţie şi inhibiţie din
scoarţa cerebrală,
îmbunătăţirea circulaţiei
sanguine cerebrale şi
periferice, creşterea
elasticităţii şi rezistenţei
vaselor sanguine, sporirea rezistenţei la stres, efecte
antiinflamatorii, analgezice şi sedative.
Fitococktailurile sunt indicate în următoarele cazuri:
eforturi intelectuale sporite, solicitărilor neuro-psihice,
diminuarea capacităţii de muncă, deteriorarea memoriei şi
atenţiei, tulburări de somn, nevroză, nevralgie, nevrită,
osteocondroză, ateroscleroză, distonie neuro-vegetativă şi
stări post-accident cerebral vascular, traumatisme cranio-
cerebrale, encefalită, meningită.
În secţia de neurologie a Spitalului clinic militar
districtual 333 din Districtul Militar Siberian s-a studiat
eficienţa fitococktailurilor pentru reabilitarea bolnavilor care
au suferit un accident cerebral ischemic, în perioada sub-
acută. La 80% dintre bolnavii trataţi s-a observat o
îmbunătăţire considerabilă a stării generale, manifestată prin
ameliorarea stării de spirit, reducerea cefaleei, normalizarea
somnului, îmbunătăţirea coordonării mişcărilor.
În Institutul de imunologie clinică a FS a AŞMR, s-au
desfăşurat teste clinice cu privire la influenţa fitococktailurilor
asupra stării sistemelor imunitar şi nervos vegetativ. S-a
stabilit că administrarea fitococktailurilor favorizează
normalizarea echilibrului vegetativ şi a reacţiei de adaptare a
45
sistemului nervos la acţiunea stresului, ceea ce permite
recomandarea fitococktailurilor în tratamentul diferitor forme
de sindrom de distonie vascular-vegetativă, cu geneză atât
somatică, cât şi psihogenă, în special a celor însoţite de
disfuncţionalitatea sistemului nervos vegetativ parasimpatic,
care prezintă o rezistenţă redusă la influenţele stresului
emoţional, precum şi la persoanele cu modificări vasculare
periferice de genul sindromului Raynaud.

În psihoterapie…

Fitococktailurile se pot
administra în cazuri de
epilepsie, insomnie, stare de
panică, nervozitate, isterie. S-
a observat că fitococktailurile
exercită o acţiune sedativă,
spasmolitică complexă. De
apreciat este faptul că efectul
sedativ nu este însoţit de
dependenţă şi permite
desfăşurarea normală a vieţii.
Într-o serie de cazuri, utilizarea fitocockteilurilor permite
renunţarea definitivă la somiferele sintetice şi tranchilizante,
care produc numeroase efecte secundare.

În oncologie…

Este de reţinut experienţa clinică a administrării


fitococktailurilor în terapia complexă a bolnavilor cu forme
extinse de neoplasme benigne şi maligne, precum şi cu alte
afecţiuni oncologice, la care simptomele tumorii nu s-au
manifestat, de exemplu, leucoza.
Fitococktailurile favorizează restabilirea rezistenţei
antitumorale a organismului, îmbunătăţesc funcţia de
dezintoxicare a ficatului şi exercită o acţine generală de
fortifiere. Administrarea fitococktailurilor la bolnavii oncologici
a condus la următoarele observaţii:

46
 îmbunătăţirea stării generale
(revigorare, creşterea activităţii
fizice, a capacităţii de muncă,
normalizarea somnului şi a apetitului,
sporirea în greutate etc.);
 diminuarea manifestărilor clinice
accentuate ale afecţiunii respective
(de exemplu, în cazul localizării
tumorii în tractul gastrointestinal, se
diminuează gradul de manifestare a
sindromul dureros, balonarea,
arsurile, greaţa, eructatiile, etc.);
 îmbunătăţirea şi normalizarea compoziţiei sângelui;
 accelerarea cicatrizării rănilor postoperatorii;
 diminuarea dozei preparatelor medicamantoase
administrate anterior (a analgezicelor, de exemplu);
 îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a duratei de viaţă a
bolnavilor de cancer.
 într-o serie de cazuri s-au observat stagnarea creşterii şi
diminuarea dimensiunilor tumorii (atât la focarele primare
cât şi la cele metastazice).
Administrarea fitococktailurilor ca preparate auxiliare în
terapia bolnavilor oncologici care fac radio- şi chimioterapie,
permite diminuarea considerabilă a manifestării efectelor
secundare. Administrarea fitococktailurilor pe parcursul
tratamentului cu citostatice şi radioterapiei îmbunătăţeşte
considerabil starea generală a bolnavilor, observându-se
creşterea sau chiar restabilirea indicatorilor hematologici
(nivelul hemoglobinei, leucocitelor, trombocitelor). Extrem de
important este faptul că normalizarea indicatorilor
hematologici a fost însoţită de diminuarea gradului de
manifestare a simptomelor de intoxicaţie, îmbunătăţirea stării
generale şi creşterea tonusului, astfel încât atunci când
situaţia a impus, mulţi bolnavi au putut primi cure repetate
de chimioterapie.
În cazul tumorilor rezistente la polichimioterapie, la o
serie de bolnavi s-a observat restabilirea sensibilităţii tumorii
la această terapie.
În cazul administrării fitococktailurilor la bolnavii cu
proces tumoral generalizat, scade considerabil frecvenţa
47
complicaţiilor infecţioase (infecţii respiratorii virotice acute,
pneumonia în cazul metastazelor la plămâni).
Această metodă poate fi folosită atât ca tratament
principal, cât şi ca tratament secundar. Potrivit datelor
Centrului ştiinţifico-clinic de oncologie şi neorologie
“Bioterapia” (Novosibirsk), fitococktailurile acţionează ca
preparat profilactic şi ajută în tratamentul unei serii de
afecţiuni oncologice. La Centrul “Bioterapia” s-a făcut
evaluarea eficienţei fitococktailurilor în tratamentul bolnavilor
cu tumori maligne, datele obţinute atestând efectele de
fortifiere generală şi detoxifiere şi anume: diminuarea
gradului de manifestare a
toxicităţii chimiopreparatelor,
restabilirea mai rapidă a
indicatorilor clinico-biochimici de
laborator, restabilirea sensibilităţii
tumorii la tratament, scăderea
riscului dezvoltării complicaţiilor pe
parcursul următoarelor cure de
chimioterapie (sau alte metode de
tratament clasic).
La iradierea prin metodele
Roentgen şi cu izotopi are loc
slabirea bruscă a sistemului
imunitar, scăderea puternică a
numărului de leucocite până la un
nivel critic. Administrarea
fitococktailurilor în această
perioadă ajută la susţinerea
funcţionării sistemului imunitar.

În chirurgie…

Fitococktailurile au acţiune antimicrobiană, accelerează


procesele de regenerare, stimulează imunitatea, ceea ce
permite folosirea lor cu succes în tratamentul leziunilor
deschise şi a arsurilor de diferite grade. Tratamentul cu
fitococktailuri scade de 1,5-2 ori durata cicatrizării rănilor
purulente şi a ulcerelor trofice, favorizează curăţarea rapidă şi
restabilirea suprafeţei epidermice deteriorate.
48
Fitococktailurile sunt
eficiente şi în furunculoze,
răni septice cu evoluţie lentă
şi fistule. Tratamentul se face
prin aplicarea de comprese şi
nu este însoţit de formarea
de ţesuturi cheloide şi
cicatrici. Administrarea
concomitentă a tratamentului
extern cu cel intern, pe cale
orală, accelerează procesul
de cicatrizare.
În secţia de chirurgie
septică Spitalului clinic militar districtual 333, s-a aprobat
administrarea fitococktailurilor pe cale orală în combinaţie cu
administrarea externă a fitococktailurilor, în diferite grade de
diluare, pentru tratamentul rănilor purulent-necrotice. Acest
tratament complex al rănilor termice şi purulent-necrotice a
permis reducerea duratei de vindecare cu aproximativ 8-10
zile, scăderea numărului şi reducerea nivelului de amputare al
extremităţilor în cazul traumatismelor prin îngheţ, dovedindu-
se astfel eficienţa utilizării fitococktailurilor în tratamentul
bolnavilor chirurgicali.
Fitococktailurile se folosesc cu succes în tratamentul
patologiei chirurgicale acute şi cronice chiar şi în cazurile când
acestea nu răspund la tratamentul prin metode clasice. În
cazul fracturilor osoase, consolidarea ţesutului osos este mai
rapidă, reducându-se considerabil perioada de recuperare.
Fitococktailurile restabilesc echilibrul mineral în
organism, favorizează profilaxia şi tratamentul osteoporozei.
Datorită proprietăţilor multiple antimicrobiene,
antiinflamatoare, hemostatică, de normalizare a activităţii
tractului gastrointestinal, fitococktailurile sunt eficiente şi în
cazul hemoroizilor, a fisurilor anale, precum şi postoperatoriu,
în cazul intervenţiilor chirurgicale abdominale.

În ortopedie…

Datorită conţinutului de microelemente şi enzime,


fitococktailurile ajută la îmbunătăţirea hrănirii ţesutului
49
cartilaginos şi restabilirea integrităţii acestuia, în paralel cu
diminuarea durerilor şi a inflamaţiilor articulare, fiind astfel
recomandat pentru tratamentul unor afecţiuni cum ar fi
artrite cu diferite cauze, artroze, osteocondroze. În cazul
administrării prelungite, se observă o remisie stabilă.

În stomatologie…

În practica stomatologică,
fitococktailurile se folosesc în cazul
cariilor, stomatitelor, parodontitelor,
gingivitelor, parodontozelor. În
tratamentul patologiei respective se
foloseşte proprietatea fitococktailurilor de
a restabili metabolismul mineral, precum
şi acţiunea lor antimicrobiană şi antiinflamatoare. Se folosesc
de asemenea cu rezultate bune în chirurgia maxilo-facială,
pentru profilaxia şi tratamentul osteoporozei şi a proceselor
purulente.

În pediatrie…

Experienţa clinică a demonstrat că administrarea


fitococktailurilor ca tratament pentru copii, ajută la
îmbunătăţirea memoriei şi creşterea atenţiei, sporind
capacitatea de învăţare.
Fitococktailurile sunt foarte eficiente în tratamentul
copiilor cu disbacterioze, boli ale tractului gastrointestinal, în
terapia complexă a patologiilor
parazitare. Este de menţionat
utilizarea fitococktailurilor pentru
tratamentul afecţiunilor alergice.
Extrem de eficientă este folosirea
lor în cazul dermatitei, eczemei şi
neurodermitei. Fitococktailurile
au o bună eficienţă în
tratamentul copiilor cu afecţiuni
frecvente şi de lungă durată.
Prin influenţa pozitivă
asupra metabolismul mineral,
50
proteic, lipidic, prin şi prin conţinutul bogat în vitamine,
fitococktailurile ajută la creşterea capacităţii de adaptare a
organismului şi reduc acţiunea negativă a preparatelor
medicamentoase. Fitococktailurile conţin o combinaţie
excepţională de microelemente şi vitamine care îmbunătăţesc
absorbţia în tractul gastrointestinal, normalizează procesele
de hematopoeză şi reprezintă un preparat profilactic şi de
tratament al anemiei, rahitismului, hipotrofiei în perioadele
timpurii de creştere.

În oftalmologie…

Experienţa medicală a demonstrat că fitococktailurile,


cu compoziţia lor bogată în vitamine şi
minerale, previne sau încetineşte
evoluţia celei mai frecvent întâlnite
afecţiuni oculare: scăderea progresivă
a acuităţii vizuale.

7. Avantaje şi posibilităţi oferite de metodă

Printre principalele avantaje ale metodei Markov putem


aminti:
 Posibilitatea profilaxiei diferitor afecţiuni.
 Posibilitatea diagnosticării afecţiunilor în stadii timpurii.
 Posibilitatea tratamentului ambulatoriu
 Tratarea unui spectru larg de afecţiuni.
 Eficienţa ridicată în tratamentul afecţiunilor cu grade
diferite de gravitate.
 Tratarea bolnavilor declaraţi incurabili prin metodele
medicinei tradiţionale.

Metoda se poate folosi în multe ramuri ale economiei


naţionale pentru rezolvarea diferitor probleme, cum ar fi:
1. În ocrotirea sănătăţii. Se pot folosi produse
alimentare purtătoare de informaţie pentru stimularea
biologică şi corectarea fenotipului organismului, ceea ce ar
51
permite neutralizarea acţiunii nocive a mediului ambiant sau a
agenţilor infecţioşi. Compuşii imuno-corectori
(fitococktailurile) nu conţin substanţe nocive şi favorizează
auto-reglarea organismului, creşterea imunităţii şi a
rezistenţei la afecţiuni.
2. În agricultură:
2.1. În fitotehnie. În
urma prelucrării cu aparatele
bioinformaţionale a seminţelor cu
grad redus de germinaţie, creşte
brusc capacitatea de germinaţie a
acestora, iar prin prelucarea
seminţelor înainte de semănare,
se măreşte de câteva ori recolta
şi implicit valoarea economică a
plantelor.
2.2. În zootehnie. Prelucrarea nutreţurilor măreşte
procentul asimilării lor de către animale, ajută la sporirea lor
în greutate şi măreşte rezistenţa organismului acestora la
diferite afecţiuni.
2.3. În medicina veterinară. Metoda s-a dovedit
eficientă în profilaxia infecţiilor virotice şi bacteriene, în
perioada de însănătoşire şi reabilitare după afectiuni suferite,
în cazul afecţiunilor cronice şi celor cu evoluţie lentă, precum
şi în terapia medicamentoasă complexă (pentru diminuarea
efectelor secundare ale medicamentelor). Uz extern: în cazul
rănilor care se închid greu, fistulelor, ulcerelor trofice.
Administrarea fitococktailurilor este deosebit de eficientă în
creşterea animalelor cu blană, în avicultură şi în tratamentul
animalelor de companie.
3. În ecologie. Pentru
restabilirea echilibrului
ecologic al mediului ambiant
deteriorat, ajută la
dezvoltarea unor noi
microorganisme capabile să
trăiască în bazinele de
acumulare poluate şi să
realizeze epurarea accelerată
a acestora.
52
Bibliografie

1. Gavaa Luvsan, “Aspecte tradiţionale şi contemporane


ale reflexoterapiei orientale” - 1986.
2. Kaznacheev V.P. şi coautorii, “Radiaţiile ultraslabe în
interacţiunile intercelulare” - 1981.
3. Kaznacheev V.P. şi coautorii, “Funcţia bioinformaţională
a câmpurilor electromagnetice naturale” - 1985.
4. K. Piotrowicz, “Tratamentul prin restabilirea
informaţiei”, Cracovia - 1996.
5. Markov G.A. şi coautorii, “Metoda de acţiune asupra
structurii erediatre a organismelor”, brevetul RU
2120474 C1, MKI 6 C 2 N 15/00.
6. Markov G.A., Slonova A.I., “Metoda de acţiune
mutagenetică asupra sistemului multicelular viu”,
brevetul RU 22077341 C1, MKI 6 A K 41/00.
7. Markov G.A., “Metoda de generare a undei acustice”,
brevetul 2086007 FR, MKI 6 G 10 K 11/00.
8. Markov G.A., “Compoziţie pentru stimularea biologică a
organismelor şi metoda perfecţionarii acesteia”,
brevetul RU 2094058 C1, MKI 6 A K 41/00.
9. Markov G.A., Slonova A.I., “Metoda controlului
structurilor ereditare şi fiziologiei organismelor”.
Materialele seminarelor internaţionale din Crimeea
“Ecologia şi omul planetar” şi “Cosmologia omului şi
ecologia mediului ambiant”, Simferopol - 1992.

Adresa poştală:
630055, or. Novosibirsk, c/p 7, ZAO “NTŢ Virus”
Adresa sediu:
630128, or. Novosibirsk, Akademgorodok,
str. Kutateladze 18/1
Tel. (383) 336-37-38, 333-15-89
e-mail: markova@ngs.ru
http://www.centervirus.com

53
ACUM ŞI ÎN ROMÂNIA!

Descoperiți unul
dintre cele mai revoluţionare
tratamente din lume!

Veniţi la Clinica Markov din Constanţa şi


puteţi beneficia de vestita metodă de tratament
a profesorului Markov, elaborată şi utilizată la
clinica Virus din Novosibirsk, Federaţia Rusă.
Doctorii noştrii, specializaţi în utilizarea
nanotehnologiei bioinformaţionale a profesorului
Markov, pur şi simplu “comunică” celulelor
dumneavoastră codul pentru însănătoşire, în
timp ce vă relaxaţi. Veţi fi tratat astfel, fără
operaţii şi efecte secundare nocive
organismului!

Metodă de tratament unică în practica medicală mondială:


Metoda stimulării biologice şi a corecţiei fenotipului uman.

Efectele metodei asupra organismului:


Restabilirea şi stimularea sistemului imunitar
şi a sistemului regenerativ.

Afecţiuni care pot fi tratate:


boli imunitare,
boli canceroase,
tumori benigne,
boli de piele,
disfuncţii sexuale,
afecţiuni alergologice,
afecţiuni cardiovasculare,
afecţiuni respiratorii,
afecţiuni gastro-intestinale,
afecţiuni ginecologice,
afecţiuni endocrine,
afecţiuni osteoarticulare,
afecţiuni reumatismale şi degenerative, etc.
54
Aplicabilitate:

Metodă de tratament neinvazivă,


fără substanţe chimice de sinteză, fără efecte adverse,
fără contraindicaţii legate de bolile însoţitoare.

Poate fi utilizată singură sau în paralel cu metodele


convenţionale/alopate de tratament,
neexistând restricţii în acest sens ci doar beneficii: aplicarea
concomitentă a celor două metode în cazul unor boli severe,
creşte speranţa de viaţă,
ameliorează starea generală a pacienţilor
prin reducerea efectelor adverse ale medicamentelor şi ale
diferitelor tipuri de tratamente sau intervenţii invazive,
scurtează perioada de recuperare şi
vindecă numeroase boli.

Metoda de tratament Markov poate fi utilizată şi


când nu sunteţi bolnavi, pentru
creşterea imunităţii,
prevenirea îmbolnăvirilor şi
prevenirea îmbătrânirii premature.

55
Unic importator şi distribuitor în România al serviciilor
medicale bazate pe echipamentele şi fitococktailurile
- adaosuri biologic active la hrană –
descoperite şi produse de profesorul G.A. Markov de la
Centrul Tehnico Ştiinţific “Virus” din Novosibirsk, Federaţia Rusă

Acordaţi o şansă în plus sănătăţii voastre!

Pentru orice informaţii şi relaţii suplimentare:


Constanţa, Bdul Mamaia, zona Luna Parc, Vila Sky, parter
Tel/Fax: 0241 879 466/0241 879 366 Mob: 0735 880 282
www.centrulmarkov.ro;
e-mail: office@centrulmarkov.ro

Vă aşteptăm!

56
57