Sunteți pe pagina 1din 40

LUCRARE DE DISERTATIE COMBATEREA STRESULUI PRIN MASAJ SI TEHNICI COMPLEMENTARE KINETOTERAPIEI

Sport
UNIVERSITATEA DIN BAC U FACULTATEA DE EDUCA IE FIZIC SEC IA KINETOTERAPIE DEPARTAMENTUL PENTRU STUDII POSTUNIVERSITARE I SPORT

LUCRARE DE DISERTA IE
BAC U 2004 UNIVERSITATEA DIN BAC U FACULTATEA DE EDUCA IE FIZIC SEC IA KINETOTERAPIE DEPARTAMENTUL PENTRU STUDII POSTUNIVERSITARE I SPORT

COMBATEREA STRESULUI PRIN MASAJ I TEHNICI

COMPLEMENTARE KINETOTERAPIEI
BAC U 2004

CUPRINS
I. INTRODUCERE I.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI I.2 IPOTEZELE CERCET RII I.3 OBIECTIVELE CERCET RII II. BAZELE TEORETICE ALE CERCET RII

II.1 REAC II CORPORALE I PSIHOEMO IONALE LA STRES II.1.1. REAC II PSIHOEMO IONALE LA STRES II.1.2. BIOCHIMIA I MALADIILE STRESULUI II.2 SURSELE STRESULUI II.3 EVOLU IA REAC IEI STRESULUI II.1.1. STRESUL LA LOCUL DE MUNC II.4 STRESUL I ORGANIZAREA MUNCII II.1.1. STRESUL RELA IONAL II.1.2. CARIERA PROFESIONAL II.1.3. STATUTUL PROFESIONAL II.1.4. STRESUL I SCHIMB RILE DIN MEDIUL SOCIAL II.1.5. FACTORII INDIVIDUALI I SOCIALI DE REZISTEN LA STRES

II.1.5.1. CARACTERISTICILE PSIHICE I BIOLOGICE INDIVIDUALE I MEDIUL SOCIAL

II.5 PREVENIREA I TERAPIA STRESULUI II.6 REMEDII TRADI IONALE II.7 REMEDII MODERNE II.1.1. TERAPIILE I METODELE DE LUPT MPOTRIVA STRESULUI II.8 RELAXAREA N TERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTAL II.1.1. OBIECTIVELE ANTRENAMENTULUI I RELAX RII II.1.1.1. C I DE ATINGERE A OBIECTIVELOR II.1.2. LOCUL RELAX RII N TERAPIA COMPORTAMENTAL II.1.3. METODE DE RELAXATE N TERAPIA COMPORTAMENTAL II.1.4. PRACTICA RELAX RII N TERAPIA COMPORTAMENTAL II.1.4.1. ETAPA I II.1.4.2. ETAPA a II-a II.1.4.3. ETAPA a III-a II.1.4.4. ETAPA a IV-a II.1.4.5. ETAPA a V-a II.1.4.6. ETAPA a VI-a II.1.4.7. ETAPA a VII-a II.1.4.8. ETAPA a VIII-a III. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE CERCET RII

III.1 ORGANIZAREA CERCET RII III.1.1. DURATA I ETAPELE CERCET RII III.1.2. LOCUL DE DESF MATERIAL URARE A EXPERIMENTULUI I CONDI IILE DE BAZ

III.1.3. E ANTIONUL DE SUBIEC I CUPRIN I N EXPERIMENT III.2 METODELE DE CERCETARE I SPECIFICITATEA FOLOSIRII LOR N LEG TUR CU TEMA ALEAS

III.1.1. METODA DOCUMENT RII III.1.2. METODA OBSERVA IEI III.1.3. METODA ANCHETEI III.1.4. METODE DE M SURARE (EXPLORARE I EVALUARE) III.1.5. METODA EXPERIMENTAL III.1.6. METODA NREGISTR RII, PRELUCR RII I REPREZENT RII GRAFICE A DATELOR III.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL URMAT N SCOPUL ATINGERII OBIECTIVELOR CERCET RII IV. V. VI. CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE

I. INTRODUCERE
I.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI
Sentimentul reu itei n via depinde mult de fiecare dintre noi, de propriul sim al valorilor, al obiectivelor ce trebuiesc urm rite. Mai multe drumuri duc la Roma, dar ceea ce pentru unii este o reu it , pentru al ii nu e! Cnd reac ia la stres este corespunz toare, ea preg te te eficient ac iunea, conferind individului mai mult aten ie i vigilen , mai mult energie pentru reflec ie i interven ie. Cnd reac ia este prea intens sau dureaz prea mult, apar probleme de genul: insomnii, stare de tensiune permanent , diaree, tulbur ri organice (gastrit , ulcer, diabet, etc.). La instalarea stresului cronic apare oboseala i depresia (mai ales cnd subiectul intr n faza de epuizare). Atunci individul recurge la consumul de substan e miracol: tutun, alcool, cafea, dar i tranchilizante. Calitatea vie ii se degradeaz i datorit alimenta iei haotice (prea mult sau prea pu in mncare) i reducerii timpului de somn. n aceast situa ie, tulbur rile func ionale (migrene, alergii, probleme la nivelul pielii) sunt frecvente, putndu-se ad uga i boli organice: HTA, colesterol, tulbur ri la nivelul tubului digestiv, probleme endocrine. Pot ap rea, adesea, probleme n familie, la serviciu i probleme rela ionale.

Stresul poate fi nl turat, par ial sau total, nu numai cu ajutorul unui tratament medicamentos prescris de medic, ci i prin metode mai pu in cunoscute dar eficiente prin natura lor. Aceste metode, mai pu in cunoscute, vor s pun n eviden ideea c stresul poate fi comb tut cu succes la toate persoanele, indiferent de sex, profesie, mediul din care acestea provin, avnd posibilitatea de adaptare la toate tipurile de stres i de temperamente. Cunoscnd efectele masajului asupra organismului i considernd c acestea pot fi modelate n func ie de multiplele posibilit i de adaptare a procedeelor i tehnicilor la scopul urm rit, mi-am propus s studiez modalit ile de adaptare a acestui mijloc n scopul combaterii efectelor stresului.

I.2 IPOTEZELE CERCET RII


n cercetare efectuat am pornit de la premiza c n combaterea stresului i efectelor sale, m surile adoptate trebuie s vizeze, n general, stilul de via al pacientului, urm rind: y y evitarea situa iilor stresante, a emo iilor ndelungate, a oboselii prelungite i exagerate; interven ia asupra unor variabile mediatoare: astenie, sedentarism, constipa ie, datorate mai ales activit ii fizice reduse; reconsiderarea atitudinii fa de prelungirea n timp a stresului fa de abuzul de medicamente, cafea, alcool; reevaluarea mediului de via , gre it considerat ca normal, i trecerea la o alimenta ie bogat n vitamine, lichide multe, pilmb ri n aer liber, practicarea unor sporturi; reeducarea, n sensul respect rii necesit ilor fiziologice de somn, de defeca ie, de eliminare a st rilor de iritabilitate, de nl turare a gndurilor negative, obsesive.

Este cunoscut faptul c , n cazul con tientiz rii de c tre pacient a gre elilor care au condus la apari ia unor manifest ri ca urmare a efectelor stresului, a accept rii i respect rii m surilor prescrise, acesta i poate domina boala. n condi iile enumerate mai sus ns , organismul poate fi ajutat s nl ture efectele stresului prin interven ii cu mijloace naturale, nemedicamentoase. Printre aceste mijloace masajul ocup un loc deosebit de important, putnd fi adoptat n vederea atingerii a divese obiective. Date fiind aceste aspecte, pentru cercetarea de fa , s-au formulat urm toarele ipoteze: 1. Dac masajul se adapteaz corespunz tor, n func ie de complexitatea i intensitatea manifest rilor specifice ale efectelor stresului asupra diverselor persoane, nl turarea acestora se va realiza rapid i eficient? 2. Dac masajul se asociaz cu tehnici de relaxare preluate i adaptate din terapiile cogniticomportamentale se va ob ine o adaptare mai dinamic la stres sau factori stresan i?

3. Dac la adapt rile realizate n aplicarea masajului se asociaz

i efectele antistres ale

cromoterapiei, rezultatele ob inute n combaterea efectelor stresului vor nregistra un spor de eficien i durabilitate?

I.3 OBIECTIVELE CERCET RII


Pentru a asigura posibilitatea verific rii ipotezelor stabilite ini ial, cercetarea desf urat propus atingerea urm toarelor obiective: y Tragerea unui semnal de alarm cu privire la ritmul alert al diversific rii i intensific rii manifest rilor stresului n rndul popula iei. Con tientizarea de c tre popula ie a riscurilor la care se supune prin netratarea la timp sau tratarea cu superficialitate a efectelor stresului asupra organismului. Selectarea i stabilirea pe baz experimental a celor mai eficiente mijloace i metode de combatere a stresului att n cadrul programelor kinetoterapeutice, ct i n via a de zi cu zi. Constituirea rezultatelor ob inute n urma cercet rii ca argumente n favoarea asocierii masajului antistres cu aromoterapia i terapiile conven ionale. Stimularea tuturor factorilor implica i n asigurarea st rii de s n tate a individului n vederea demar rii cercet rilor cu privire la problema n cauz , pentru ca aplicabilitatea metodei experimentate prin cercetarea de fa s poat fi extins pe scar larg . i-a

II. BAZELE TEORETICE ALE CERCET RII


II.1 REAC II CORPORALE I PSIHOEMO IONALE LA STRES
Reac ii corporale la stres. Din punct de vedere psihologic, sistemul nervos i sistemul endocrin, n corela ie limitat cu hipotalamusul, controleaz modul nostru de a ne adapta la mediul nconjur tor. Cele dou sisteme nervoase vegetative (simpatic i parasimpatic) particip , de asemenea, la elaborarea r spunsurilor corpului cu efecte cardiovasculare (palpita ii, cre terea presiunii sanguine, aflux de snge c tre mu chi) i viscerale (stomac, intestine, vezic ). Principalele nivele de vigilen la om sunt u or de reperat pe EEG: 1. Starea de veghe se caracterizeaz printr-o activitate electric a creierului de frecven rapid amplitudine joas : unde beta (15-30 cicluri/sec.). i

2. Starea de relaxare se caracterizeaz printr-o amplitudine mai ridicat i o frecven mai lent : unde alfa (8-12 cicluri/sec.). Creierul este n alert , dar nu preocupat. n aceast stare, sugestia i autosugestia au efecte benefice importante. 3. Somnul comport mai multe faze: y adormirea, unde se amestec unde alfa i un nou tip de unde mai lente: teta (4-8 cicluri/sec.); prima faz de somn, unde alterneaz unde beta foarte lente (3-6 cicluri/secund ) i unde mai rapide sigma (12-15 cicluri/secund ) n leg tur cu activitatea intern a creierului (vise); somnul profund, unde persist numai undele cele mai lente nregistrate - delta (0,5 - 3 cicluri/secund ), cnd trezirea e dificil ; o faz paradoxal , unde predomin o intens activitate oniric activitate electric ca la starea de veghe. i unde se reg se te aceea i

n anii '30, cercet torii s-au concentrat pe necesitatea de a localiza n interiorul creierului, reac ii emo ionale. n anul 1937, Papez ncepe s descrie conexiunile dintre sistemul limbic (zona cea mai veche a creierului) n procesul de evolu ie i regiunile cortexului, n scopul reprezent rii mecanismului intern al emo iei. W.R.Hess dovedea, n anul 1955, prin experien e pe animale, rolul fundamental al hipotalamusului n reac iile emo ionale. Cea mai mare parte a cercet torilor au vrut s explice reac iile prin circuite nchise n interiorul creierului sau prin secre ii hormonale. Lucrarea lui Pierre i Henri Loo, Stresul permanent, constituie sinteza rezultatelor dobndite n prezent. n anii '50 se demonstrau leg turile existente ntre undele observate n EEG i st rile de relaxare. Dar, ceea ce intereseaz practic i ceea ce caracterizeaz experien a unei persoane stresate, este r spunsul global al organismului, care integreaz toate sistemele: muscular, organic, circulator, nervos i hormonal. Edmond Jacobson a fost primul care a adoptat aceast pozi ie holistic . El a pus sub semnul ntreb rii ideea r spndit n mod curent dup care n urma unei informa ii senzoriale, creierul d ordin mu chilor s reac ioneze. El a asociat fiec rei reac ii emo ionale, reac ii neuro-musculare specifice fiec rei persoane. Aceste contrac ii apar simultan cu reac iile sistemului nervos i hormonal i nu la ordinul creierului. El a pus n eviden , de asemenea o "interac iune reciproc ", un "bio-feedback" ntre activit ile cerebrale i musculare. Se poate spune c , "organismele reac ioneaz direct la schimb rile de mediu", de fiecare dat prin reac ii organice (sistem simpatic), reac ii nervoase i hormonale (SNC) i reac ii musculare. Trebuie s abandon m ideea c creierul comand corpul pentru a o nlocui cu aceea a unei "autoregl ri biologice globale".

II.1.1.

REAC II PSIHOEMO IONALE LA STRES

Omul a avut dintotdeauna intui ia c anxietatea, orele nesfr ite de munc i condi iile n care se desf oar aceasta, nesiguran a i amenin rile viitorului, conflictele individuale, pot provoca boli somatice i psihice. Societatea postindustrializat , caracterizat prin rapiditatea schimb rilor tehnologice, complexitatea mereu mai mare a sarcinilor i a consecin elor lor organizatorice i constrngerile privind via a de familie, au exercitat o puternic influen asupra fragilului echilibru mental i biologic al fiin elor umane, supuse unor tensiuni emo ionale i unor frustr ri greu de dep it. Indivizii fac fa zilnic unor atacuri de diverse feluri: pierderi, frustr ri i amenin ri cu consecin e redutabile. Sentimentele i emo iile legate de ace ti diferi i factori externi de stres pot readuce n discu ie homeostazia individual , adic echilibrul psihic, emo ional i somatic. Termenul homeostazie, bine cunoscut n fizic , chimie i fiziologie, a fost extins la fenomenele psihologice i sociologice. L.von Bertalanffy (1933), teoretician al sistemelor, a formulat o teorie a organismelor, cuprinznd fiin ele vii i materia inert . Exist , spune el, o tendin universal spre economia de energie, datorat principiului constan ei globale. Celulele animale, vegetale, precum i a ez rile omene ti, poparele i chiar planetele par a fi conduse de un echilibru homeostatic. Von Bertalanffy, face o distinc ie ntre sistemele nchise i sistemele deschise, referindu-se mai ales la organismele vii. Acestea par a fi dirijate de for e biologice (care ac ioneaz asupra cre terii i mb trnirii esuturilor), care modific nencetat nivelul de homeostazie i limitele organiz rii lor. Aceast tendin de homeostazie implic realizarea unui echilibru optimal ntre instinctele legate de via i de cre tere (care conduc sistemul deschis spre o n elegere din ce n ce mai accentuat ) i instinctele legate de moarte (care induc o dezintegrare psihologic a organismului). Factorul conduc tor al personalit ii umane, pe care psihanali tii l numesc Ego, este o agen ie de sintez i de reglare, toate mecanismele descrise de S. Freud (1982) corespund, prin analogie, celor descise de N. Wiener (1984) n termeni de feed-back i de servo-mecanisme. Acest nivel de coordonare i sintez este dotat cu func ii complexe; ele i permit individului s perceap i s aprecieze realitatea, ceea ce implic accesul la amintirile con tiente, precon tiente i incon tiente. Doar innd seama de evenimentele externe i interne, Eul este capabil s aprecieze situa iile de stimulare excesiv , ca i gratifica iile nesatisf c toare acordate nevoilor instinctive. Func ia principal a Eului este de a men ine echilibrul celor dou subsisteme integrate (respectiv sistemul fiziologic i cel psihic ale fiin elor umane), - care la rndul lor - sunt integrate n ansamblul mai complex al personalit ii. Eul este, a adar, n mod continuu, sub presiunea cererilor instinctuale, a nevoilor somatice i amenin rilor, i a altor dolean e excesive provenind din mediul intern i extern. Eul este supus stresului i este important de tiut care sunt mecanismele pe care le folose te pentru a face fa tensiunilor psihoemo ionale.

II.1.2.

BIOCHIMIA I MALADIILE STRESULUI

n cursul evolu iei de-a lungul ctorva milioane de ani, fiin a omeneasc a dezvoltat cu mecanisme neurobiologice care s -i permit s se adapteze la toate schimb rile din mediul nconjur tor, de ordin fizic, social sau psihic. n ceea ce prive te organismul, acesta trebuie s - i men in echilibrul intern (homeostazia) i s - i mobilizeze energia necesar procesului de adaptare. Omul tr ie te ntr-o stare permanent de stres; un stres stimulator. Potrivit p rerii lui Claude Bernard[1] stresul biologic este necesar

ritmului biologic i stabilit ii mediului interior, n consecin , privarea de stimul sau absen a stresului ar echivala cu moartea. Aceast constatare a dat na tere credin ei n existen a unui eustres, stres pozitiv. Excesul de stimulare este, deopotriv , periculos i, n cazul cnd ar dep i capacitatea de adaptare a fiin ei omene ti, ar provoca bolile stresului sau chiar decesul. nc din anii '30 i mai ales la nceputul anilor '40, cercet torii au descoperit n mod progresiv mecanismele puse n func iune de diferitele sisteme biologice pentru a face fa situa iilor de stres, iar rela ia stres boal a dus la o nou dimensiune a abord rii medicale clasice.

II.2 SURSELE STRESULUI


Stresul, prin defini ie, este o reac ie nespecific a individului expus ac iunii unor factori disturbatori. Se produce la nivelul fiziologic (inim , pl mni, hormoni, transpira ie), psihologic i comportamental - prin urmare, antreneaz ansamblul func ional al unei persoane.[2] Stresul nu este un fenomen specific uman, orice animal l resimte: prezen a une pisici pune un oarece n stare de alert ! Inima i bate mai repede, pompeaz mai mult snge, deci mai mult O2 i mai mult energie n mu chi; n felul acesta eficacitatea fugii spore te, deci i ansa de supravie uire a oarecelui cre te. O dat salvat din ghearele pisicii, el se lini te te ncetul cu ncetul i recupereaz din energia risipit odihnindu-se i mncnd... Pn la urm toarea ntlnire cu pisica! Stresul, corespunznd primei reac ii a oarecelui, este n acest caz, destinat s -i asigure cea mai bun ans de a r mne n via . Cu alte cuvinte, dac n-ar reac iona n acest fel, pisica ar avea toate ansele s -l m nnce. Faza de recuperare este i ea la fel de necesar . Dac oarecele r mne ntr-o stare de stres prelungit , se instaleaz epuizarea, la fel de incompatibil cu supravie uirea ca i absen a reactivit ii. n consecin , o bun utilizare a stresului nseamn a avea reac ia fiziologic , emo ional i psihologic necesar ac iunii, urmat de o suficient recuperare pentru a dispune de aceast cantitate de energie n caz de nevoie sau cnd e de dorit. Acest echilibru ntre cheltuieli i economii seam n mult cu gestionarea unui buget: a ti s - i asiguri lini tea i s te bucuri de via cu proprii t i bani, f r a- i periclita n ntregime economiile! O bun gestiune asigur n final o sporire concomitent a economiilor i a posibilit ilor de a cheltui. Diferen a ntre om i animal n fa a agen ilor stresan i const n posibilitatea pe care o are animalul de a reac iona activ, prin lupt sau fug , n timp fa de problemele care nu pot fi rezolvate printr-o ac iune imediat , omul sufer efectele nefaste ale acestei schimb ri fiziologice repetate. Dar omul are capacitatea de a reac iona con tient la condi iile exterioare, ntr-o manier mai adaptat cnd supravie uirea sa nu este direct amenin at . El i poate dezvolta con tient capacitatea de ap rare, dezamorsnd reac ia animal de lupt -fug . Este unul din efectele fundamentale pe care le urm re te masajul practicat n scop preventiv, al turi de alte metode de relaxare. Profesorul Hans Selye din Montreal a fost primul care a definit stresul, n anul 1990, sub denumirea de sindrom general de adaptare. Sindromul general de adaptare este r spunsul organismului la agresiunile la care este expus, indiferent de cauza i natura agresiunii. Aceast reac ie se mparte n trei faze (fig. Nr. 1): I. Reac ia de alarm

Este reac ia de oc, consecutiv la expunerea de mai multe ori la stimuli exteriori la care organismul nu este adaptat. Oricare ar fi agresiunea, organismul reac ioneaz prin modific ri fiziologice: tahicardie, sc derea tonusului muscular, sc derea temperaturii i a tensiunii, aciditatea gastro-intestinal , depresie, etc. Aceste prime manifest ri sunt urmate de o reac ie de contra - oc a organismului, care are rolul de a restabili echilibrul tulburat - pentru moment - prin manifest ri contrare. II. Faza de rezisten Ea apare atunci cnd organismul este supus unei agresiuni prelungite. Rezisten a vis-a-vis de agentul stresant se accentueaz , dar organismul devine, datorit acestui fapt, mai sensibil la alte agresiuni. III. Faza de epuizare Atunci cnd expunerea la agen ii stresan i dureaz prea mult timp, organismul devine incapabil s produc reac a de contra - oc necesar men inerii unui echilibru. Atunci se produce fenomenul de ruptur . Exemplul unui stres fizic: un microb care atac pielea provoac o inflamare local mare (ro ea , tumefac ie, durere), care este o reac ie de ap rare, dup care se trece la reac ia de rezisten (abcese, furuncule), care limiteaz ntinderea agresiunii. n final, poate apare o leziune a esuturilor cutanate (fistule), n faza de epuizare.

II.3 Evolu ia reac iei stresului

Fig. Nr. 1. Evolu ia reac iei la stres (dup H. Selye, (1) ) Legend :

1. Reac ie de alarm = care preg te te corpul pentru ac iune; 2. Faza de rezisten = n timpul c reia corpul se organizeaz ; 3. Faza de epuizare = caracterizat prin boal . Factorii de stres Stresul poate avea cauze fizice, cum ar fi: y y y y foamea, boala, dezechilibrurile alimentare; surmenajul fizic, oboseala; schimb rile extreme de clim ; zgomotul (dup un sondaj IPOP din 1978 zgomotul este factorul; num rul 1 de stres pentru 32% din persoanele interogate); perturb rile de ritm biologic (cel ce lucreaz noaptea, pilot); poluarea i intoxica iile.

y y

Dar, de asemenea, printre factorii cauzatori de stres se num r i aspecte psihologice, frustr ri, plictiseal , emo ii prea puternice, griji profesionale, schimb ri de mediu, etc. Pentru unii, un astfel de eveniment va fi primit ca stimulativ, pe cnd alte persoane i vor pierde capacitatea de a reac iona corect. La fel, n fa a unei agresiuni microbiene, un organism i va mobiliza toate resursele defensive i nu va permite bolii s se instaleze, n timp ce altul se va l sa cople it. Boala nu este cauzat numai de cauze exterioare, ci depinde i de calitatea reac iilor noastre de ap rare i de adaptarea n fa a agresiunilor. Noi reac ion m diferit n func ie de mai mul i factori: boli anterioare, constitu ie fizic , alimenta ie, educa ie, protec ia mediului nconjur tor. Factorii alimentari au o mare importan , n m sura n care condi ioneaz n bun parte func ionarea sistemului nervos i glandular. Urm toarele elemente mic oreaz rezisten a la stres: y y y y excesul de zah r, mai ales cel prelucrat, superior; excesul de gr simi, mai ales de origine animal ; excesul sau insuficien a proteinelor; excesul de sare;

y y y

excitante: cafea, ig ri, alcool; alimenta ia s rac n minerale (Ca, Mg); alimenta ia s rac n vitamine.

Educa ia primit preg te te persoana mai mult sau mai pu in, pentru a se ap ra sau adapta. Deficien ele n educ ie pot fi generatoare de stres, n condi iile n care oamenii nu sunt nv a i s - i respecte limitele i s nu se angajeze n cursa pentru bani sau putere n detrimentul nevoilor biologice.

II.1.1.

STRESUL LA LOCUL DE MUNC

O serie de surse de stres sau de tensiune sunt constituite de mediul de lucru, munca ntr-un post determinant, excesul sau lipsa de activitate, pericolul fizic, adecvarea dintre individ i medul s u nconjur tor i rela ia familie-munc . Sursele legate de mediul de munc Condi iile sau mediul de lucru au fost factori de stres ndelung studia i de peste un secol i jum tate i pu i n discu ie de speciali tii din medicina muncii i de ergonomi. Agen ii fizici cum ar fi zgomotele, emana iile de fum, c ldura, la care se adaug consecien ele sociale i psihologice ale izol rii datorate folosirii de protectoare de timpan au fost incriminate n studiile privind sc derea productivit ii muncii n unele sectoare de activitate. MALADII

Tabel nr.1. (dup Deverenco, P. Anghel, I., B ban, A., Stresul n s n tate i boal , Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1992 )

O aten ie special s-a acordat zgomotului i vibra iilor ca rezultante secundare, nedorite, ale mecaniz rii i automatiz rii, factori frecvent ntlni i n condi ionarea stresului profesional. Zgomotul intervine nu numai prin efectele specifice asupra auzului, ci este incriminat i n condi ionarea tulbur rilor cardiovasculare, digestive i nevrotice. La cei supu i zgomotelor s-a semnalat cre terea accidentelor de munc i a conflictelor sociale, o atitudine negativ fa de profesie i o stare de iritabilitate permanent . Zgomotul de mai mic amploare nu produce leziuni anatomice dar genereaz stres psihologic secundar, cu reducerea eficien ei n munc i oboseal precoce. Vibra iile genereaz tulbur ri vasculare, nervoase i n activitatea organelor interne, dar pot avea repercursiuni negative i asupra coordon rii sensorio-motorii. Iluminatul, mai frecvent cel insuficient, dar i cel exagerat, provoac o suprasolicitare a aparatului vizual i gr be te instalarea oboselii neuropsihice. n condi ii de iluminare deficitar muncitorii acuz cefalee, ame eal , risc crescut de accidente. Expunerea la temperaturi extreme impune organismului un efort suplimentar pentru men inerea homeostazei termice i hidroelectrolitice. Cel mai adesea temperaturile ridicate determin modific ri cardiovasculare i electrolitice cu att mai pronun ate cu ct stresul termic este mai accentuat i nivelul temperaturii ambiante variaz mai mult n cursul schimbului de lucru. Umiditatea atmosferic i viteza curen ilor de aer pot accentua sau diminua efectul nociv al temperaturii ridicate din mediul de lucru: o umiditate de 60% i o redus mi care a aerului (sub 0,2 m/sec), accentueaz stresul termic. ntre noxele chimice ale ambian ei de munc men ion m concentr rile ridicate de CO2, care se ntlnesc tot mai frecvent n numeroase activit i proprii etapei actuale de progres tehnic (calele vaselor, submarine nucleare, unele silozuri, imersii). Studiul asupra efectelor de scurt i de medie durat ale concentra iilor ridicate de CO2 asupra randamentului ini ial, constat reducerea vitezei de execu ie a testelor de ra ionament, instabilitate i disconfort, ca i tendin a de alterare a memoriei de scurt durat , n cazul n care CO2 a dep it 15 torri. Aceste manifest ri s-ar datora ac iunilor directe a CO2 asupra neuronilor corticali sau ar fi urmarea sc derii PH-ului indus de acesta. Surse legate de munca ntr-un post determinant Munca n anumite posturi afecteaz ritmurile neurofiziologice cum ar fi temperatura, procentul de glicemie, metabolismul, ca i eficacitatea mental i motiva ia fa de munc . Un studiu referitor la controlorii traficului aerian a eviden iat c ace tia sufereau de ulcere gastrice, diabet u or, hipertensiune, ntr-o propor ie de 4 ori mai mare fa de un grup de control constituit din navigatori aerieni. De i s-a ajuns la concluzia c munca ntr-un punct fix devine din punct de vedere fizic mai pu in stresant atunci cnd indivizii se obi nuiesc cu condi iile de munc , cei care o presteaz se plng c se simt exclu i din societate. Pe baza materialului furnizat de r zboiul din Vietnam, cercet torii americani au efectuat studii asupra medicilor de pe helicopterele sanitare i al veteranilor rentor i n ar ; studiul asupra

militarilor angaja i n opera iuni de lupt a constatat nivelul LH i al testosteronului sc zute considerabil la grupele de solda i a teptnd atacul inamicului. Surse legate de supranc rcare i de deficien e n munc . French i Caplan[3] stabilesc, n unele dintre cercet rile lor, c excesul de munc , ca agent stresant, este fie de natur cantitativ , fie de natur calitativ (ex. considerarea unei munci prea grele), fie asociat cu comportamente disfunc ionale. Unul dintre studiile lor indic astfel o puternic rela ie ntre cantitatea excesiv de munc i consumul de ig ri, consum considerat ca fiind unul din factorii de risc ai bolilor coronariene. O alt cercetare arat c excesul de munc este asociat unor simptome cum ar fi sc derea respectului fa de sine i refugiul n alcoolism. Un studiu datorat lui Cooper, Davidson i Robinson[4], asupra stresului n serviciile de poli ie, arat c munca n exces a sergen ilor din poli ia britanic era la originea unei depresii trec toare; ace tia incrimnau procedurile administrative care i obligau s efectueze perioade lungi de activitate, la care se ad ugau frustr rile cauzate de procedurile judiciare prelungite i incapabile de a-i pedepsi pe delicve i. Deficien ele n munc reprezint un alt agent stresant legat de mediul nconjur tor, acolo unde activitatea este repetitiv , pu in stimulatoare, rutinier , ca, de exemplu, la liniile de asamblare. Plictiseala i dezinteresul psihic fa de munc pot diminua capacitatea de reac ie a muncitorilor i func ionarilor, n situa ii de urgen sau de neprev zut. Sub raport comportamental, variaz i eficien a activit ii individuale n func ie de intensitatea stresului, nivelul optim atingndu-se dup Welford[5] la un grad mediu de stres, excesul sau substimularea soldndu-se cu reduceri ale productivit ii. Sunt eviden iate sporirea absenteismului i a instabilit ii profesionale, n leg tur cu intensitatea stresului ocupa ional i cu gradul de insatisfac ie a muncii. Schimbarea locului de munc i absenteismul se coreleaz cu lipsa perspectivei de promovare i de cre tere a salariz rii, cu insatisfac ie n ce prive te rela iile cu colegii, cu activit i monotone nestimulante, rol ambiguu i condi ii necorespunz toare de munc . Fumatul excesiv se coreleaz cu tensiunea nervoas i starea de anxietate. Alcoolismul, ca refugiu, este semnalat n cazurile de nc rcare excesiv . n plus, generatoare de stres psihic mai este satisfacerea inadecvat (peste m sur sau sub limita normal ) a unor trebuin e naturale (via a sexual abuziv ori insuficient ) sau sociale comunicarea mai redus , mai ales la cei dezr d cina i n procesul urbaniz rii. Surse legate de pericolul fizic. Pericolul fizic constituie o alt surs de stres pe care o ntlnim n profesiunile de mare risc, cum ar fi : poli ia, minele, armata, serviciile de lupt mpotriva incendiilor. O cercetare a profesorului Cooper[6], asupra militarilor ns rcina i cu deminarea n Irlanda de Nord, ne arat c ace ti exper i, care duc la bun sfr it respectivele opera iuni, par a fi personalit i pu in emotive, cu dificult i n stabilirea de rela ii personale durabile i care se conformeaz n foarte mic m sur valorilor conven ionale dominante. Aceste tr s turi de caracter le ng duie s stabileasc o distan n rela iile interpersonale i le faciliteaz dep irea unor ncerc ri care trezesc o mare team (moartea sau r nirea grav a colegilor lor), n cursul periculoasei lor activit i profesionale.

Surse legate de adecvarea persoan /mediu. Satisfac ia muncii care poate fi evaluat datorit conceptului Persoan -Mediu (adic adecvarea caracteristicilor psihosociale ale unui individ la condi iile de munc din mediul s u), este un alt criteriu de determinare a stresului-tensiune. n cazul unei inadecv ri, i-ar face apari ia un anumit num r de simptome cum ar fi anxietatea, depresia, nemul umirea i boli somatice.

II.4 STRESUL I ORGANIZAREA MUNCII


Activitatea organizat a omului este reglat de tonusul cerebral, depinznd ntr-o m sur apreciabil de gradul activit ii sistemului nervos. Rela ia dintre activare i eficen se prezint sub forma unui U inversat, activarea sporind prin cre terea stimul rii pn la un nivel mediu, cnd atinge un grad optim, peste care un plus de stimulare este urmat de sc derea activ rii i de reducerea randamentului. n anii aizeci, preocup rile cercet torilor s-au deplasat din aria de studiu a stresului n procesul muncii spre diferitele surse de stres induse de rolul jucat de un individ la locul s u de munc . Conflictul i ambiguitatea rolului; exercitarea responsabilit ii n 1964, centrul de cercet ri al Universit ii din Michigan public lucr rile lui Kalm, Wolf, Quinn, Snoek i Rosenthal[7] ntr-un volum considerat de c tre cercet tori ca fiind de referin : Stresul organiza ional: studii privind conflictul i ambiguitatea rolului. Ambiguitatea rolului este definit ca lipsa de claritate n ceea ce prive te rolul individului la locul s u de munc , obiectivele propuse i dimensiunile responsabilit ilor sale. Cercet torii de la Universitatea din Michigan au constatat c indivizii suferind de aceast caren n definirea rolului lor resim eau o minim satisfac ie n activitatea lor profesional , o stare crescut de tensiune n raport cu munca lor, un sentiment al lipsei de importan a muncii prestate n cadrul organiz rii muncii, nso it de o pierdere a respectului de sine. Un studiu efectuat de French i Coplan[8] asupra unui grup de 205 ingineri cercet tori i cadre superioare de la una din bazele NASA, Goddard Space Flight Center, au ajuns la aceea i concluzie, ad ugnd o precizare referitoare la acuza ia persoanelor chestionate de a fi supuse unei amenin ri la adresa bun st rii lor fizice i mentale, nso ite de simptome fiziologice, cum ar fi cre terea presiunii sanguine. n ceea ce prive te conflictul determinat de rolul jucat de un individ n procesul muncii, el este definit drept acea contradic ie generat de solicit rile diferite adresate acestuia i la care el, fie c nu dore te ntr-adev r s r spund , fie c socote te c respectiva solicitare nu corespunde sarcinilor sale. La fel ca i n ancheta asupra ambiguit ii, rezultatele privind conflictul determinat de acest rol ajung la concluzii asem n toare: munca ofer mai pu in satisfac ie persoanelor care sufer din pricina conflictului determinat de rolul lor n procesul muncii; de altfel, cu ct cadrele care au autoritate n procesul de organizare iau mai multe decizii cu consecin e conflictuale, cu att cre te insatisfac ia de munc a subordona ilor lor. Zona cea mai vulnerabil n cadrul conflictelor de organizare a muncii se situeaz la nivelul articula iei acesteia cu diferi i actori din mediul intern i extern. Astfel, Margolis i Kroe[9] au constatat, ca exemplu de rol conflictual n mediul intern, ntr-o

structur organizatoric , c poten ialul de risc al prezen ei ulcerului gastric era de apte ori mai mare la mai tri, raportat la cel al lucr torilor pe care i aveau n subordine. Exercitarea unei responsabilit i este un alt agent de stres legat de rolul organizatoric. Responsabilitatea fa de fiin e umane este mai stresant dect cea fa de echipamente; asta nseamn c individul exercitnd o munc de r spundere trebuie s petreac mai mult timp n interac iune cu ceilal i: s asiste la edin e de lucru, s munceasc singuri i, n consecin , s fac fa termenelor de predare a rapoartelor i/sau termenelor de executare a sarcinilor. Aceste rapoarte arat ns c mai exist i alte surse de stres, care se mpletesc cu alte elemente variabile, cum ar fi: teama de a nu ob ine o avansare, cre terea factorului de izolare datorat exercit rii activit ii de conducere, apropierea de vrsta pension rii. Reac iile fiziologice la acest tip de stres sunt acelea i ca i n cazul altor surse: colesterolemie crescut i nivel ridicat al presiunii sanguine, riscul unor boli, orice simptom legat doar de r spunsurile corpului biologic la sursele multiple i identificabile de stres. Deosebirile de personalitate sunt determinante importante n capacitatea de reac ie a indivizilor n fa a conflictelor datorate rolului jucat n procesul de activitate. French i Coplan[10] semnaleaz c indivizii cu un comportament mai adaptabil rezist mai bine la stres dect indivizii inflexibili din punct de vedere psihologic.

II.1.1.

STRESUL RELA IONAL

Este vorba de stresul legat de calitatea raporturilor umane ntre inute de superiorul ierarhic cu subordona ii i colegii de munc . Numero i psihologi au emis ipoteza c rela iile bune dintr-un grup de munc sunt un factor primordial pentru s n tatea individului i a colectivit ii. Conflictul apare ntre dispozi iile superiorilor i interesele ori cerin ele subordona ilor, sau n situa ia n care o persoan n cauz are tendin a realiz rii unor transform ri n procesul de produc ie iar superiorii ori subordona ii sunt rigizi sau rutinieri, mpotrivindu-se schimb rii. Aceste conflicte stau la baza insatisfac iei n munc i au repercursiuni negative asupra s n t ii fizice i mintale a muncitorilor. n cazul unei activit i de rutin , n care muncitorul nu- i poate etala capacit ile creatoare, munca sa nu este urmat de un stimulent i el nu ntrez re te o progresie fireasc n ierarhia profesional , activitatea se realizeaz f r interes, f r satisfac ie, genernd stresul ocupa ional. Influen ele negative men ionate sunt resim ite chiar n condi iile n care spore te retribu ia, dac aceasta nu este nso it de o ascensiune profesional . Dimpotriv , n condi iile n care omul cunoa te scopul activit ii sale, n elege sarcinile de munc i st p te mijloacele de realizare ale acestora avnd putere de decizie, rezisten a sa la factorii stresan i spore te. O stare de insatisfac ie i stres se nregistreaz i n condi iile n care muncitorul are un autocontrol redus asupra deciziilor i nu este consultat n probleme privind propria activitate. O situa ie similar se nregistreaz i n condi iile unui suport social insuficient din partea superiorilor, a colegilor sau a subordona ilor. Leg tura dintre stres i desf urarea cariei profesionale Pot fi identificate dou mari surse de stres n acest domeniu:

1. Stresul legat de diferite etape din carier 2. Stresul cauzat de frustr rile induse de statutul profesional

II.1.2.

CARIERA PROFESIONAL

n fiecare etap a carierei sale, un indvid este supus unor tensiuni i ncerc ri pe care le dep e te cu mai multe sau mai pu ine dificult i de ordin psihologic. n societ ile industriale, la nceputul carierei lor, persoanele sunt obligate s intre ntr-o competi ie intens , cu scopul de a c tiga rapid mai mul i bani i de a ob ine un statut social mai nalt; to i cei i toate cele care e ueaz , ca i cei i cele care reu esc, pl tesc un pre ridicat. Mijlocul carierei este nso it de un cortegiu de decep ii: ncetinirea sau frnarea avans rii, restrngerea oportunit ilor, constatarea atingerii plafonului, pot conduce la izolarea indivizilor. Sfr itul de carier i pensionarea, cu alte cuvinte finalul vie ii profesionale active i deci reconversia energiei psihice de la locul de munc spre alte activit i, este nc o posibil surs de frustrare, mai mult sau mai pu in bine dep it de indivizi; dup cum se tie, decesele sunt frecvente n cei doi-trei ani de dup pensionare. n plus, se mai adaug i stresul cauzat de concedieri i reconversiile de carier , conjugate cu incertitudinea ulterioar privind ob inerea unei sume devalorizate a pensiilor.

II.1.3.

STATUTUL PROFESIONAL

Depinde de procedeele de promovare din ntreprinderi i de schimb rile sociale i culturale din societate. O ntreprindere poate favoriza avansarea excep ional a anumitor cadre superioare, a unor func ionari i muncitori, f r s ia n seam consecin ele emo ionale i somatice, pe care aceasta le atrage: supranc rcare i exces de activitate, un sentiment crescut de insecuritate i izolare fa de mediul s u de munc . Cre terea ritmului schimb rilor tehnologice, adaptarea continu a ntreprinderilor, obligate s creeze noi produse, s cucereasc noi pie e de desfacere, modific ritmul de desf urare a carierelor profesionale n snul unei ntreprinderi, ca i vrsta medie a salaria ilor i conduc torilor ei. Tendin a de a avea mereu un personal tn r, mpinge spre marginea societ ii industriale un num r apreciabil de cadre competente i eficiente. Toate acestea duc la boli psihice i somatice i, mai ales, la o stare de inconfort psihic, n cre tere n unele ntreprinderi. Studii avnd ca subiect mediul familial n marile centre industriale, insist asupra bolilor coronariene la indivizi care au dobndit prin ei ns i nu prin c s torie un statut social mai ridicat dect statutul lor de origine. Stresul cauzat de schimb rile rapide de statut social a devenit una din problemele cruciale ale societ ilor industriale occidentale. Grupul organizat, ca surs de stres A tr i ntr-o societate organizat este, n zilele noastre, un destin mp rt it de milioane de persoane; un mediu organizat, prin ns i natura lui, poate reprezenta o surs de amenin are a libert ii, a autonomiei i a identit ii individuale. Problemele pot fi numeroase: o participare nesatisf c toare la procesul de decizie, unele deficien e de comunicare, diverse tipuri de interdic ii referitoare la comportamentul cotidian n birouri. Kets de Vries de la Mc Bill University, autor a numeroase lucr ri asupra stresului i irascibilit ii proceselor de decizie ntr-o structur organizat ,

adaug la aceast lung list propriile constat ri: exercitarea excesiv a autorit ii, compartimentarea structurii organizatorice, sistemele indirecte de control de gestiune[11]. Cercet ri extinse, teoretice i doctrinare, privind participarea muncitorilor n cadrul structurilor organizatorice, n vederea amelior rii productivit ii i reducerii stresului, au ap rut nc din 1948. Coch i French[12], ntr-un articol despre modalitatea de a nfrnge rezisten a la schimb ri (studiu asupra unu atelier de croitorie), au constatat cum cre terea particip rii mergea mn n mn cu cre terea productivit ii, i deci cu satisfac ia muncitorilor. n 1974, Margolis, Kroes i Quinn[13], ntr-un studiu efectuat asupra a 1400 de muncitori, au ar tat c neparticiparea era un indicator serios i un semnal n ceea ce prive te tensiunea i stresul la locul de munc . Acestor variabile trebuie s -i ad ug m lipsa de apreciere a sarcinilor ndeplinite, practicat de c tre cei responsabili cu organizarea muncii. Rezultatul acestor cercet ri ar putea determina structurile organizatorice s adopte un program de prevenire a stresului, care ar duce la modalit i noi de exercitare a autorit ii, la o ac iune de rea ezare a structurilor, n vederea unei diminu ri a compartiment rii, i la o strategie adecvat de comunicare interioar i exterioar . Surse de stres din via a cotidian : via a familial Personalitatea individului nu poate fi separat de mediul familial zilnic, nici de preocup rile sale extraorganiza ionale. Ori, nici un studiu privind stresul individual, nu poate trece cu vederea problemele familiale, dificult ile financiare, conflictul dintre ideile personale i cele ale sistemului de organizare a ntreprinderii, conflictul dintre solicit rile de la locul de munc i cele familiale. Nu exist pn ast zi nici un studiu global care s ia n considerare ansamblul tensiunilor cu care se confrunt individul. Cercet rile efectuate ncepnd cu anii '70, eviden iaz (n lumea anglosaxon ) un comportament identic al majorit ii so iilor unor cadre medii: acestea consider c rolul ce le revine este acela de a- i sus ine so ii. Alte anchete, privind so iile cadrelor superioare, insist asupra contractului tacit, niciodat pomenit de cei doi interesa i, contract prin care so ia accept s joace rolul de stlp al familiei, n a a fel nct so ul s poat face fa n mod liber tuturor exigen elor profesionale i organizatorice. ntreprinderea a avut de c tigat din aceast separare a sarcinilor, acceptat sau suportat de so ii, aceasta oferind astfel managerilor refugiul i securitatea c minului familial. Sus inerea din partea familiei sau a prietenilor, i o bun ambian de lucru permit controlarea cu mai mult eficien i cu mai pu in reactivitate a situa iilor stresante. ntr-adev r, faptul c ai cu cine s stai de vorb despre problemele tale, c te ntorci, sear de sear , n snul unei familii unite, c ai colaboratori simpatici - toate acestea favorizeaz calmul i dobndirea competen elor necesare pentru a face fa stresului. Situa ia opus - izolarea familial sau de prieteni, o ambian rela ional tensionat - agraveaz reactivitatea la factorii de stres, diminund sprijinul i ad ugnd noi tensiuni. O rela ie bun cu cei din anturajul nostru este un factor important de echilibru, de reu it i diminueaz consecin ele nefaste ale stresului. Este deci de dorit s ne cultiv m rela iile cu ceilal i, i nu doar din motive altruiste.

II.1.4.

STRESUL I SCHIMB RILE DIN MEDIUL SOCIAL

Schimb rile din mediul social intervin la diferite niveluri: na ional, comunitar, familial i individual. Condi iile economice, perioadele de r zboi, nesiguran a politic pot avea influen e asupra unor ntregi popula ii; la scar individual , evenimente ca doliul sau pierderea locului de munc pot avea consecin e grave. Sursele de stres legate de mediul social Mobilitatea geografic i migr rile sunt considerate ca factori de stres productori de boli mintale i de dezordini somatice. Toate cercet rile n acest sens arat c popula iile migrate prezint procente de spitalizare psihiatric mai ridicate dect celelalte grupe de popula ii. Factorii explicativi ai acestei fragilit i psihice sunt: diferen ele culturale (ntre ara de origine i cultura rii de adop ie), condi iile economice i sociale n noua societate i presiunile exercitate pentru asimilarea popula iilor emigrate. Cercet torii insist asupra faptului c emigran ii care se instaleaz n zonele urbane, unde exist deja popula ii din rile lor de origine, se adapteaz mai u or dect cei care nu au o asemenea referin ; stresul este i mai mare atunci cnd diferen a cultural este important . S-a constatat, de asemenea, vulnerabilitatea la maladiile somatice; Graham i Reeder [14] demostreaz c oamenii mobili din punct de vedere geografic prezint un procent mai mare de maladii coronariene dect cei stabili. Schimbarea social survine, de asemenea, n cazul modific rilor mediului nconjur tor actual, datorit industrializ rii, urbaniz rii, rennoirii re elei urbane sau schimb rilor economice foarte rapide. Impactul pe care l au astfel de modific ri asupra popula iei se manifest prin fragilizarea indivizilor. Programele de rennoire urban au consecin e asupra vulnerabilit ii crescute a popula iei i duc la o cre tere a stresului profesional. Dispari ia total a vechilor comunit i i dezintegrarea sistemelor rela ionale stabilite fac ca persoanele vrstnice s fie lipsite de orice sprijin social. Pe de alt parte, Brenner[15] a verificat ipoteza potrivit c reia atunci cnd activitatea economic este n declin, stresul social global cre te n egal m sur cu spitalizarea mental . Cnd i face apari ia stresul, coeziunea gradului social joac un rol important n prevenirea spitaliz ri psihiatrice. Dezorganizarea social i dezintegrarea unor ntregi comunit i (ex. Liban n 1989, sau Rwanda n 1995) apar atunci cnd acestea sunt confruntate cu dezastre naturale, deport ri sau transplant ri, r zboaie civile sau orice alt oc de dimensiunile unui cataclism. Toate cercet rile ajung s sublinieze cre terea frecven ei tulbur rilor mentale, a tuberculozei, a atacurilor coronariene i a hipertensiunii, care nso esc asemenea evenimente. Absen a i/sau dezintegrarea structurilor sociale i comunitare sl besc rezisten a mental a indivizilor. Sursele de stres legate de via a personal . Stresul poate decurge nu numai din conflictul de rol dar i din ambigutatea (obiectiv sau subiectiv ) a rolului.

Evenimentele de via sunt definite ca schimb ri n structurile i rela iile psihosociale ce determin reorganiz ri ale circumstan elor uzuale i impun organismului un efort de reajustare perioad n care individul apare mai vulnerabil la stres i consecin ele lui[16] n 1949, n America, s-a inut o conferin cu titlul Sresul i manifest rile corporale, patronat de Asocia ia pentru Cercetarea Maladiilor Nervoase i Mentale. Aceast conferin a constituit punctul de plecare al tuturor cercet rilor ntreprinse asupra rolului evenimentelor din via a personal n etiologia diferitelor boli individuale. Cercet torii au avansat ipoteze potrivit c rora asemenea evenimente ac ioneaz ca factori acceleratori n declan area unor boli, dar nu determin tipul bolii. Holmes i Rahe [17] pun n circula ie ipoteza c acumularea de evenimente de via cre te predispozi ia individului la diverse boli. Ipoteza emis s-a concretizat n alc tuirea unor chestionare pentru m surarea schimb rilor de via , orientate n principiu asupra urm toarelor domenii: familial, profesional, social, financiar, s n tate. De atunci, s-au acumulat un num r impresionant de studii ce vizeaz aceast categorie de factori de stres psihosocial (numai n primii zece ani num rul lucr rilor a dep it 100), dar datele contradictorii i controversele abund i ast zi. Bruglea i colaboratorii s i[18], pornind de la discriminarea pacien ilor depresivi de lotul martor, realizeaz o discriminare a clasific rii evenimentelor de via sub aspectul amenin rii i nonamenin rii. Unii autori, ncadreaz evenimentele de via n stresul acut numindu-le crize de via i le disting de stresul cronic produs de tracas rile psihice (hassles), care cumulate ntr-o perioad scurt de timp, produc distres (stres negativ). Holmes i Rahe[19] includ n cadrul evenimentelor de via care rup echilibrul individului sau l amenin att evenimentele pozitive (c s torie, promovare), ct i cele negative (decese, conflicte). Unele studii subliniaz c doar schimb rile indezirabile, necontrolabile, nepredictibile i grave produc stres, n timp ce alte lucr ri insist asupra capacit ii de control asupra evenimentului; concluzia unanim c i evenimentele pozitive, care scap controlului individului, sunt la fel de agresive ca i cele negative. Studiile efectuate demonstreaz , ntr-o manier statistic semnificativ , leg tura dintre num rul i intensitatea evenimentelor din via a individual i posibilitatea apari iei unor maladii ntr-un viitor apropiat. n acest mod, stresul cotidian intens a fost legat de urm toarele consecin e somatice: moarte subit n urma unui atac cardiac, diferite accidente, r niri pe terenul de sport, tuberculoz , leucemie, diabet, toat gama de suferin e minore. La fel, rezultatele care dep esc 300 de puncte pe scara Holmes i Rahe au fost asociate cu simptomele unor maladii nervoase i mentale.

II.1.5.

FACTORII INDIVIDUALI I SOCIALI DE REZISTEN

LA STRES

Unii indivizi sunt obliga i s fac fa unor evenimente stresante, sunt atin i de boli cronice i de dezordini mentale, n timp ce al ii sunt ferici i. Este de la sine n eles c sursele de stres nu pot ele singure explica declan area bolilor i c trebuie lua i n considerare i al i factori, cum ar fi caracteristicile situa iei stresante, calit ile psihologice i biologice ale indivizilor, precum i, n completare, caracteristicile sistemelor sociale care ac ioneaz ca ni te bariere protectoare ale indivizilor: un model biopsihosocial.

Caracteristicile situa iei stresante. Caracteristicile stresorilor sau agen ilor stresan i, asociate cu declan area maladiilor, sunt evaluate n func ie de intensitatea, de dimensiunea, de durata lor, de imposibilitatea de a fi prev zute, de efectul de noutate. Intensitatea este m surat prin varia iile schimb rilor percepute n situa ia personal sau n mediul nconjur tor global al societ ii. Studii asupra perceperii unor asemnea schimb ri, realizate pe studen i ai universit ilor americane (pe un e antion de 678 persoane), stabilesc o corela ie pozitiv ntre schimbarea perceput n mediul social i nivelul de anxietate i de stres, m surat pe scala de anxietate. Nivelul de anxietate era i mai ridicat atunci cnd schimbarea perceput nu era una dorit i nc mai ridicat, atunci cnd schimbarea social avea consecin e asupra vie ii personale. Dimensiunea evenimentelor stresante (adic m rimea lor apreciat pornind de la situa ii stresante considerate ca medii sau normale), are un anumit efect (prin durat ) asupra alter rilor fiziologice i psihologice individuale. Cercet rile efectuate duc la urm toarele concluzii: 1. toate persoanle expuse unor situa ii de stres intens i de lung durat nu- i mai reg sesc niciodat starea anterioar de bun stare fizic , biologic i psihic ; 2. toate persoanele supuse unor amenin ri de durat privind via a lor, oricare ar fi caracteristicile lor psihologice, sunt proiectate ntr-un univers unde predomin numai reac ia biologic profund i universal a vie ii individuale. Durata unui eveniment stresant are efecte variabile; n unele cazuri, o experien scurt dar intens poate avea un efect devastator, asem n tor celui cauzat de situa iile de stres durabile. Evenimentele imprevizibile au efecte mai puternice asupra persoanelor, dect evenimentele anticipate mental. n ultim instan , efectul de noutate face s creasc impactul situa iilor stresante (ex. experien ele implicnd priva iuni senzoriale). n cazul n care to i agen ii stresan i ac ioneaz simultan sau secven ial, se manifest un efect de supranc rcare i, oricare ar fi rezisten a organismului, chiar i o supranc rcare minim poate avea consecin e dramatice. II.1.5.1. CARACTERISTICILE PSIHICE I BIOLOGICE INDIVIDUALE I MEDIUL SOCIAL De la caracteristicile evenimentului stresant cercet torii au trecut la studierea caracteristicilor persoanei, gndindu-se c este greu s prevezi consecin ele unui eveniment, dac nu cuno ti tr s turile de caracter ale personalit ii respective. Comportamentali tii americani, B.P.Dohrenwend i B.S. Dohrenwend au stabilit c perceperea stresului de c tre indivizi depinde de dou mari categorii de variabile[20]: 1. factorii personali, cum ar fi pragul senza iilor biologice i psihologice, inteligen a, capacitatea verbal , tipul de personalitate, sistemele psihologice de ap rare, experien a trecut anume sim de st pnire a propriului destin; 2. factorii externi, cum ar fi vrsta, nivelul colar, veniturile, ocupa ia profesional . i un

De aceea, cercet torii s-au orientat c tre acele caracteristici ale personalit i care pot induce, pe termen lung anumite boli somatice. Cele mai cunoscute cercet ri n materie au fost cele consacrate bolilor coronariene i personalit ilor denumite de tip "A", ale c ror caracteristici sunt : agresivitatea, ambi ia, spiritul de competi ie, obsesia muncii, obsesia timpului care trece etc., prezente la numeroase persoane suferind de o boal cardiac . Alte cercet ri au descoperit c una din variabilele critice de rezisten la stres era capacitatea emo ional de r spuns. Pragul de anxietate sau de angoas poate fi mai mult sau mai pu in ridicat, n func ie de individ; n consecin , indivizii cei mai vulnerabili vor fi aceia care prezint un prag al angoasei foarte sc zut. S-a sugerat c vulnerabilitatea la stres poate varia n func ie de sursele de stres. Rezisten a la stres a unui individ nu poate fi evaluat f r a se ine cont de mediul nconjur tor. n ecua ia stresului, pozi ia social a unui individ n cadrul comunit ii i influen eaz vulnerabilitatea la stres. Stresul este minim la to i cei implica i ntr-o structur social care ac ioneaz , dup modelul protec iei interne individuale, ca un scut protector. Orice ruptur a leg turilor cu mediul, deschide poarta sl biciunilor individuale: izolare social , marginalizare social i lipsa unui statut. n concluzie, se poate spune c extrem de numeroasele schimb ri majore sociale i individuale pot duce la cre terea vulnerabilit ii la stres a popula iilor i a indivizilor. Toate cercet rile efectuate pn ast zi au permis identificarea, datorit unui anume num r de variabile, a acestei popula ii cu cot mare de risc, dnd astfel posibilitatea autorit ilor oficiale s pun n aplicare politici de prevenire. n schimb, aceste cercet ri nu au dus la stabilirea cu precizie a riscurilor la care sunt expuse celelalte persoane, cu excep ia personalit ilor de tipul A. Abord rile denumite psihosomatice par a fi promi toare, datorit capacit ii lor de diagnosticare a subiec ilor cu cot mare de risc, cu att mai mult cu ct, relativ recent, s-au descoperit i numeroasele mecanisme biochimice ale stresului.

II.5 PREVENIREA I TERAPIA STRESULUI


Abordarea preventiv n medicin , aplicabil principale[21]: i n domeniul stresului, recurge la trei modalit i

Identificarea att a factorilor stresan i, ct i a indivizilor i grupurilor vulnerabile la stres (de exemplu la cei expu i la factori nocivi majori, handicapa i). Reducerea vulnerabilit ii i m rirea rezisten ei organismului (ex. prin alimenta ie, efort fizic ra ional, substan e adaptogene). Protec ia, prin evitarea sau eliminarea agen ilor ambientali fizici sau psihosociali nocivi, demers mult mai u or realizabil n cazul factorilor fizici, i mult mai dificil n ceea ce prive te cei psihosociali, din cauza absen ei unor modele conceptuale valide, a utiliz rii insuficiente a cuno tin elor existente i a evalu rii lacunare a beneficiilor m surilor de interven ie.

O sintetizare mai analitic a modalit ilor de interven ie i prevenire se poate axa pe modelele existente ale stresului.

Vom apela la modelul Kagan Levi al ecosistemului om ambian , conform c ruia interven iile vizeaz urm toarele etape[22]: Modificarea, moderarea i, pe ct posibil, eliminarea stresorilor ambientali. Interven ii asupra variabilelor mediatoare, inclusiv psihosociale, unele de favorizare a adapt rii (ex. suportul social), altele de intensificare a reac iilor (ex. agresivitatea). ntreruperea mecanismelor cu poten ial patogen prin interven ii asupra factorilor psihoneuroendocrini (ex. prin psihofarmacoterapie, relaxare) i a proceselor sociale (a celor care intensific alinierea). Interven ii asupra precursorilor bolii i a simptomelor acute, identificate prin examin ri medicale sau psihologice (a formelor u oare de anxietate sau depresie sau a hipertensiunii incipiente). M suri de prevenire secundar i de terapie a bolilor psihosomatice manifestate.

Dup opinia lui Levi[23] pentru a fi eficient, programul preventiv trebuie s se bazeze pe urm toarele principii: S se axeze pe o viziune realist asupra omului i ambian ei, lund n considerare aspectele fizice, mentale, sociale i economice. S promoveze o strategie ecologic care s ia n considerare interac iunea ntre ntregul ansamblu individual i ambiental. S evalueze continuu, n baza unui feed-back informa ional, efectele complexe ale modific rilor i interven iilor cu ajustare permanent i supl la aceste muta ii. S asigure n mod democratic individului condi ii de influen are a propriei situa ii i de comunicare cu factorii decizionali. S se bazeze pe un suport mental, solidar ntre individ i grupurile sociale. i necesitatea individualiz rii programelor de reducere a stresului.

De aici rezult

2.1. REMEDII TRADI IONALE I MODERNE DE PREVENIRE A STRESULUI Simptomele stresului sunt perceptibile individual: angoas , depresie, tensiune nervoas , tulbur ri sexuale, sc dere a tonusului, oboseal , sc derea aten iei i vigilen ei, a memoriei, tulbur ri somatice func ionale i organice diverse: tulbur ri de digestie, cardiovasculare, migrene, colite. To i subiec ii i fiecare n parte, con tient sau incon tient, resimt modific rile corporale i psihice induse de stres. Dintotdeauna omenirea a f cut apel la remedii pentru a putea face fa n continuare vie ii de zi cu zi; n epoca modern , progresele farmacologiei au contribuit pe larg la furnizarea de noi remedii. n aceast privin , ceea ce este frapant, este sublinierea accentuat a func iei orale pentru a

face fa stresului. Se instaleaz o regresie psihic , care faciliteaz fiin elor omene ti n suferin o ntoarcere la preafericita perioad a alimenta iei materne.

II.6 REMEDII TRADI IONALE


Recurgerea la alcool, care induce o senza ie de destindere i o u oar stare de excita ie, poate, n caz de exces, s provoace i s intensfice tulbur ri de scaun i s agraveze depresia latent . Tutunul (nicotina), stimulnd produc ia de adrenalin , diminueaz angoasa, spore te starea de veghe i procur o senza ie de energie; pe termen lung, toate studiile confirm c folosirea sa prelungit antreneaz tulbur ri cardiace, respiratorii i anumite forme de cancer. Laptele, cacaua, cafeaua i infuziile fac de asemenea parte din re etele tradi ionale: laptele, remediu mpotriva insomniei, con ine un aminoacid nt ritor, L triptofanul, pe care organismul l utilizeaz pentru produc ia de substan e regularizatoare ale somnului. Stresul antreneaz pierderi de energie n decursul zilei, iar absorb ia de zah r din ciocolat poate provoca o senza ie provizorie de energie, urmat de o contralovitur de insulin , care face s creasc iritabilitatea i oboseala; la fel, cofeina prezent n cafea, amelioreaz starea de veghe i cre te puterea de concentrare, dar obi nuin a duce la un consum crescut, cu consecin e manifestate prin tulbur ri ale ritmului cardiac, dureri de cap, tensiune muscular , iritabilitate i insomnie. Infuziile, b ute ca un substitut de cafea sau de ceai, pot provoca reac ii alergice imprevizibile; anumite plante sunt droguri puternice.

II.7 REMEDII MODERNE


Remediile moderne antistres, la care au recurs ndeosebi membrii societ ilor industriale evoluate sunt bine cunoscute: a a-zisele vitamine antistres, somniferele, tranchilizantele. Vitaminele C i B sunt necesare ntr-o perioad de stres fizic (o interven ie chirurgical , r nire, sarcin , eforturi violente, performan de lung durat ), dar ele sunt ineficace la nivel psihologic; ele nu pot vindeca crizele de angoas i depresie. n numeroasele anchete privind stresul, s-a constat o cre tere constant a consumului de somnifere i tranchilizante la scara rilor planetei. Somniferele dau o senza ie de destindere i ac ioneaz asupra creierului pentru a induce un somn natural, cu riscul progresiv al perturb rii ciclurilor somnului, instal rii unei somnolen e diurne i sc derii performan ei. Tranchilizantele procur , la fel ca i somniferele, o senza ie de destindere, favorizeaz somnul i au o ac iune relaxant asupra respira iei i sistemului nervos. n doz mare, asociate cu alcoolul i folosit pe perioade ndelungate, pot induce dependen a, provoac oboseal i agravarea depresiilor existente.

II.1.1.

TERAPIILE I METODELE DE LUPT MPOTRIVA STRESULUI

Din anii '30 i pn n zilele noastre, medicii i psihoterapeu ii au elaborat numeroase metode de lupt mpotriva stresului. Aceste metode, orict ar fi de diferite, au toate drept obiectiv diminuarea progresiv a tensiunilor psihice i musculare i o sc dere a excita iilor senzoriale (auditive, vizuale), cu importante consecin e de relaxare asupra majorit ii func iilor vitale.

Rezultatele a teptate reprezint dominarea stresului; se pare c toate aceste metode, care sunt trecute n revist pe scurt, sunt o m rturie a faptului c aceast abordare trebuie s constituie prima etap a unui tratament de urmat pe plan psihoterapeutic, nso it uneori de un tratament medical. Indivizii nu sunt to i egali n fa a acelora i traumatisme; ei sunt limita i n ceea ce prive te capacitatea de st pnire de sine chiar de propria lor func ionare mental i psihic , de via a lor personal , de mediul familial i socio-profesional. n numeroase cazuri, este insistent recomandat s se fac apel la terapii de relaxare, ale c ror efecte benefice sunt mai mult sau mai pu in durabile, n func ie de persoan . Acestea sunt: 1. Exerci ii de relaxare corporal : gimnastic aerobic , stretghing, activit i cu impact redus de stres. Aceste exerci ii fizice practicate pe termen lung, fac s scad ritmul cardiac, reduc riscurile de hipertensiune, de tensiune muscular , diminueaz anumite dureri, cu consecin e psihice, cum ar fi reducerea temporar a angoasei, depresiei. Acestor exerci ii corporale practicate n Orient li se pot ad uga exerci ii corporale din Extremul-Orient: Tai chi, nso it de mi c ri care le amintesc pe cele ale dansului, procur o senza ie de calm (punnd n mi care toate p r ile corpului); Yoga, practicat de mult timp n Europa occidental , duce la sc derea ritmului cardiac i a ritmului respirator, inducnd o senza ie de profund relaxare. 2. Metode de relaxare mental : y medita ia, efectuat ntr-un mediu protejat de orice excitare senzorial i nso it de o respira ie lent i ritmat , poate contribui la reducerea multor simptome (dou edin e de 10-20 minute pe zi); evadarea imaginar sau creatrea de imagini mentale este o tehnic asem n toare celei folosite de atle ii de performan pentru a- i mbun t i rezultatele; nchipuindu- i c te afli n diferite locuri sau situa ii pl cute, reactivezi astfel, printr-un proces de asociere de idei, numeroase reprezent ri mentale susceptibile de a favoriza o sc dere a tensiunii.

3. Metodele care folosesc mijloace tehnice: y relaxarea n ap se practic ntr-un compartiment special, perfect izolat, cu efecte spectaculare; pericolul este c , n unele cazuri, aceast izolare senzorial poate provoca angoas ; bio feed-back-ul denumit i tehnic anti-stress, a fost introdus n tiin ele neuropsiho-medicale n 1969, de c tre Kamyia i Miller. Metoda const ntr-un proces de antrenare a organismului n scopul modific rii unor func ii fiziologice care n mod obi nuit sunt incon tiente, involuntare i automate. Antrenamentul se realizeaz asistat de un aparat electronic (monitor) care m soar i furnizeaz informa ii fiziologice, n timp ce organismul exercit un control voluntar asupra lor. Procedeul pune subiectul n dubl ipostaz de observator i controlor.

Antrenamentul implic : un control continuu al r spunsului fiziologic, printr-un procedeu de ncercare i eroare;

 un avertisment imediat (feed back) care aduce la cuno tin subiectului fiecare schimbare, prin semnal vizual sau auditiv - prin frecven e variabile; motiva ie pentru modificarea r spunsului fiziologic. Cercet rile au dovedit c edin ele de bio feed-back, efectuate timp de opt s pt mni, conduc la modificarea urm torilor parametri: predominarea ritmului alfa i beta de pe ECG, reducerea tensiunii arteriale i musculare, a rezisten ei electrice a pielii (ce traduce nivelul de anxietate al subiectului), normalizarea ritmului cardiac i a temperaturii. Odat dobndit controlul voluntar asupra unor procese fiziologice automate, cu ajutorul monitorului, achizi iile se transfer n situa iile cotidiene, n r spunsul organismului la stres; cercet torii nu tiu totu i cum func ioneaz aceast interrela ie om-ma in i care este efectul ei asupra ritmului cardiac, tensiunii arteriale i psihicului. 4. Metode psihoterapeutice: Toate metodele citate pn acum au calit ile i eficacitatea lor, mai ales n sensul ntre inerii st rii de s n tate la indivizii care nu au ajuns pn la fund, care mai pot nc face fa i care accept modalit ile de a- i spori rezisten a. Atunci cnd rezisten a psihic individual nu mai permite nfruntarea dificult ilor zilnice, cnd anxietatea i depresia se instaleaz i apar anumite tulbur ri somatice, este important s se recurg la medici, psihiatrii, psihanali ti, psihoterapeu i i psihosomaticieni. n acel moment, este insistent recomandat s se combine, de exemplu, o metod de relaxare corporal (care faciliteaz autocunoa terea fizic i psihic ) cu psihoterapia psihanalitic sau psihosomatic .

II.8 Relaxarea n terapia cognitiv-comportamental


II.1.1.
Ob. 1. Ob. 2. Ob. 3. Ob. 4. Ob. 5. II.1.1.1. Ob. 1.

OBIECTIVELE ANTRENAMENTULUI I RELAX RII

S control m mai bine reac iile emo ionale S determin m nivelul general al stresului S ne odihnim rapid S facilit m un somn odihnitor S reu im s fim calmi C I DE ATINGERE A OBIECTIVELOR S control m mai bine reac iile emo ionale

Capacitatea de a ne relaxa este o component esen ial n nv area controlului i ale impulsurilor.

nv area controlului reac iilor emo ionale ncepe prin edin a de relaxare de aproximativ 25 min., edin e destul de lungi i profunde, urmate de exerci ii de relaxare rapid i mai pu in profund . Obiectivul se consider atins dac subiectul se poate s se calmeze cu u urin n majoritatea situa iilor stresante. nv area cognitiv-comportamental este esen ial pentru tratamentul tulbur rilor anxioase (fobii, tulbur ri obsesive, crize de panic , etc.), reac iilor impulsive i tulbur rilor somatice numite func ionale (hipertensiune arterial , cefalee hipertensiv , dureri lombare). Ea este util pentru persoanele care nu prezint tulbur ri psihologice caracteristice dar care doresc s i diminueze tracul i alte reac ii emo ionale, care perturb desf urarea optim a activit ii lor. Utiliznd aceast terapie, persoanele devin capabile s diminueze tensiunea psihic i mental s devine mai sensibile la cre terea ncord rii corporale. Acesta este un indiciu capital pentru a asocia o procedur de autosugestie con tient i a evita s fim implica i ntr-o reac ie emo ional . Controlnd mai bine reac iile emo ionale, persoanele devin capabile s i diminueze n cteva secunde nivelul ncord rii i s se apropie astfel de activitatea fiziologic optim pentru comportamentul dorit. Ob. 2. S determin m nivelul general al stresului

nv area metodic a relax rii permite:  Ob. 3. Diminuarea excesului de ncordare muscular stresate frecvent sau cronic Adaptarea unui stil de via mai pu in obositor i de tensiune psihic la persoanele

Prevenirea unei serii de tulbur ri somatice i psihice S ne odihnim rapid

nv area relax rii permite recuperarea rapid a energiei datorit :  edin elor de relaxare mai lungi sau mai scurte (10-30 min.) i profunde (relaxare recuperare i relaxare prevenire) Unor mini - relax ri (cteva secunde sau minute) repartizate pe tot parcursul zilei.

Pentru mbun t irea i men inerea st rii de s n tate este preferabil o pauz de relaxare de ct s consum m n exces substan e excitante. Ob. 4. S facilit m un somn odihnitor

Cnd am nv at s ne destindem repede i bine, reu im s adormim repede, ne relu m somnul mai u or n cazul ntreruperii lui, dormim mai bine, mai profund. Timpul acordat somnului, n cazul pratic rii acestei metode poate fi scurtat.

Ob. 5.

S reu im s fim calmi

edin ele de relaxare profund au fost organizate utiliznd meloterapia i vizualizarea mental a unor scene agreabile. Aceste edin e permit ceea ce Abraham Maslow numea experien e de vrf, momente n mod deosebit fericite i revitalizante.

II.1.2.

LOCUL RELAX RII N TERAPIA COMPORTAMENTAL

Unele dificult i psihologice i somatice se rezolv simplu prin nv area relax rii (n edin e regulate de relaxare-odihn i adaptarea cvasiinstantanee a unei atitudini relaxate o dat cu apari ia situa iilor stresante):  Tulbur ri func ionale hipertensiunea arterial , cefalee provocat de tensiune, dureri lombare, unele forme de insomnie, etc. nv area relax rii aduce mari satisfac ii majorit ii persoanelor care au urmat n ntregime trainingul

Timpul investit este n ntregime recuperat datorit amelior rii calit ii somnului, diminu rii stresului i oboselii.

II.1.3.

METODE DE RELAXATE N TERAPIA COMPORTAMENTAL

De i oamenii dispun de o capacitate nn scut de a se relaxa fizic i mental, ceea mai mare parte dintre ei o folosesc pu in sau incorect. Horsent Benson, specialist n tulbur ri cardiovasculare, profesor de medicin la Universitatea Harvard define te 4 comportamente fundamentale ale relax rii. 1) 2) 3) 4) Un mediu calm, la ad post de surse de distragere; O pozi ie confortabil , n care ncordarea muscular este redus pe ct posibil; O atitudine pasiv (de tipul fie cec-o fi) analog celei adoptate pentru a dormi i care este la antepodul voin ei crispate de a realiza performan e; Focalizarea ntregii aten ii pe un stimul determinat (sunet, cuvnt, obiect, respira ie, senza ii corporale)

Metodele de relaxare se observ , n principal, la nivelul 4, n diferite tehnici. De exemplu:  n tehnica yoga tradi ional , aten ia se centreaz pe un sunet secret (mantra) ncredin at de c tre un maestru. n training-ul autogen al lui Schultz, aten ia se centreaz e impresii fizice de toropeal i c ldur

II.1.4.

PRACTICA RELAX RII N TERAPIA COMPORTAMENTAL

n terapia comportamental am nceput nv area relax rii printr-o versiune ameliorat i rapid a metodei Jacobson. Aceast tehnic a fost punctul de plecare pentru nv area pe etape, care a avut ca efect diminuarea rapid asupra activ rii fiziologice provocat de situa ii stresante. Specificul metodei lui Edmond Jacobson, rezid n focalizarea aten iei pe senza ii provocate de contrac ii i decntrac ii ale grupelor de mu chi. El i-a numit metoda relaxare progresiv din dou motive  persoana relaxeaz gradat unele grupe musculare, pe m sur ce aceast relaxare este practicat zilnic ea se mbun t e te calitativ i se ob ine mai repede nv area relax rii a permis ntreruperea cercului vicios fric p tensiune muscular p amplificarea durerii p intensificare fricii i a tonusului p fric ...

Studii ulterioare au permis ameliorarea eficien ei metodei. Versiunea actual a relax rii progresive prezint un raport excelent eforturi-beneficii:  procedura de baz se nva n cteva ore

ea implic un ritm de 3-4 exerci ii s pt mnale de-a lungul mai multor s pt mni sau luni, pentru a ajunge la o relaxare convenabil n cteva secunde

Punctul forte al metodei Jacobson, de relaxare progresiv , este dat de faptul c implic foarte pu ine inconveniente, n compara ie cu alte metode care antreneaz uneori st ri de angoas , mai ales la persoanele care devin u or anxioase. O eficien deosebit a avut programul tipic comportamental demonstrat de numero i cercet tori, n special de Bernstei de Borkovec (1973) i Ost (1987). II.1.4.1. ETAPA I

Prima etap este constituit din exerci ii de relaxare prin contrac ie urmat de relaxare a urm toarelor 13 grupe de mu chi: mu chii minii dominante i antebra , bra dominant, (contrac ie prin bicep i), mu chii celelaltei mini i a antebra ului, cel lalt bra , mu chii piciorului i a gambei membrului inferior dominant, coapsa, membrului inferior opus, mu chii abdomenului, mu chii umerilor i p r ii de sus a spatelui, mu chii gtului, gurii i obrajilor, ochilor, genelor i sprncenelor, frun ii, scalpului. Contrac ia unui grup muscular se face pe inspir urmat de o scurt apnee (durat aprox. 5-12 sec.) Deeconectarea efectuat destul de repede este realizat pe un expir mai lent, concomitent cu enun area n gnd a unui cuvnt cheie ce evoc relaxarea: relaxat, destins, calm. O aten ie deosebit am acordat intensit ii contrac iei astfel nct s nu produc durere sau tremur turi, pe concentrarea subiec ilor, pe contrac iile i relax rile mu chilor, pe contrastul dintre ncordare i relaxare. Acest exerci iu a fost realizat cu grupa experimental n fiecare zi, timp de dou s pt mni.
CODI II PENTRU O BUN RELAXARE

a. Alegerii i asigur rii contextului, golirea vezicii, retragerea ntr-un loc calm i agreabil cu o temperatur moderat , neutralizarea surselor posibile de distragere a aten iei, asigurarea unei inute lejere b. Adopt rii unei pozi ii confortabile: culcat pe un pat/canapea, a ezat pe un fotoliu cu un suport pentru cap, picioarele pu in dep rtate unul de altul c. Centr rii ntregii aten ii pe exerci iu: nchiderea ochilor, suspendarea provizorie a preocup rilor, proiectelor astfel nct s v pute i concentra asupra corpului contrac iilor i relax rii. Dup mai multe s pt mni/luni de practic a relax rii n grup dar mai ales n activit i independente, ideile intrusive au fost mai pu in frecvente i mai pu in importante. d. Centr rii aten iei pe respira ie: respirarea n mod lini tit pentru ob inerea relax rii, evitnd hiperventila ia care poate provoca senza ii dezagreabile sau angoasante,
FOLOSIREA IMAGINILOR MENTALE

S-au vizualizat situa ii care evocau relaxarea i starea de confort: plaj , peisaj de munte, ru n p dure, lac pe care plute te o leb d , baie cald , etc. Se pot imagina sunete, arome asociate vizualiz rii. Aceast form de relaxare calificat uneori drept cognitiv , a permis:  S aprofund m i s prelungim relaxarea S tr im un sentiment de bine profund S adormim n caz de insomnie

SFR ITUL EDIN EI INCLUDE URM TOARELE EXERCI II:

   

Respira i pu in mai repede Mi ca i minile, bra ele, gambele, picioarele ntinde i corpul mai ales spatele, dar f r exces, ntinde i bine ra ele i minile Deschide i ochii i relua i contactul cu spa iul nconjur tor Ridica i-v lent. Fi i atent la ritmul d-voastr personal. Acorda i aten ie activit ilor de tranzi ie, ceea ce implic o ncordare moderat mic de energie i o cheltuial

TIMPUL OPTIM DE REALIZARE A EXERCI IILOR

Orarul exerci iilor: n mod ideal - 1-2 ori pe zi n perioada de nv are

 

Pentru persoanele ocupate 1 dat pe zi Exerci iile pot fi f cute la ore diferite Se recomand :
y y y

S se ncerce a se varia orarul Oprirea exerci iului i reprogramarea n alt moment Evitarea exers rii diminea a, dup trezire, pentru c exist riscul s fi i crispa i sau s adormi i din nou Efectuarea exerci iilor seara, nainte de a adormi, este cel mai bun moment pentru persoanele ocupate aten ie ns la riscul de a adormi (denot lipsa de control)

Orarul recomandat aproximativ ora 14 (relaxarea n momentul n care aten ia este n general mai sc zut ) aproximativ ora 18 (cnd oboseala acumulat n timpul zilei favorizeaz relaxarea dar nu antreneaz att de u or adormirea)

II.1.4.2.

ETAPA a II-a

A doua etap este constituit din aceea i procedur ca n etapa I, dar n ritmul fiec rui subiect. S-a urm rit ca fiecare s i nsu easc tehnica n mod convenabil, dar nu perfect: perfec iunea fiind o atitudine contraproductiv . O formul bun s-a dovedit a fi exersarea alternativ a procedurii asimilate. II.1.4.3. ETAPA a III-a

A constat din contrac ia i relaxarea a 13 grupe musculare mu chii minii dominante i antebra , bra dominant, (contrac ie prin bicep i), mu chii celelaltei mini i a antebra ului, cel lalt bra , mu chii piciorului i a gambei membrului inferior dominant, coapsa, membrului inferior opus, mu chii abdomenului, mu chii umerilor i p r ii de sus a spatelui, mu chii gtului, gurii i obrajilor, ochilor, genelor i sprncenelor, frun ii, scalpului. Aceste exerci ii pot fi reluate n orice moment al zilei: n pozi ia eznd pe scaun sau n picioare n situa ii de a teptare (la coad ntr-un magazin). II.1.4.4. ETAPA a IV-a

A constituit-o procedeul de relaxare pasiv de tip training autogen a lui Schultz. Aten ia va fi focalizat pe senza ia de ncordare rezidual i relaxare, toropeal , c ldur . II.1.4.5. ETAPA a V-a

Decontracturarea a 13 grupe musculare (cele de mai sus) f r contrac ii prealabil .

II.1.4.6.

ETAPA a VI-a

Decontracturare a 8 grupuri musculare f r contrac ii prealabile, f r caset . Se poate nso i exersarea de procedura de num rare. Ex: pronun unu i relaxeaz o mn i un bra i cel lalt bra

Pronun 2 i relaxeaz cealalt mn ....etc. II.1.4.7. ETAPA a VII-a

Mini relax ri i atitudine de relaxare n situa ii nestresante. Situa ii n care se poate exersa relaxarea:
y y y

De fiecare dat cnd a tepta i (la semafor, n ascensor, la magazin) nainte de a porni ma ina De fiecare dat cnd telefonul sun cnd merge i la toalet

n timpul efectu rii exerci iilor se vor respecta regulile:


y y y

Respira i profund Expira i i spune i: relaxare Urma i un circuit personal de decontracturare - relaxarea fe ei, umerilor, c derea bra elor, etc. R mne i cteva secunde n starea de relaxare

Practica relax rii diferen iate este recomandat n timpul unor activit i diferite: mers, scris, conducerea autovehiculelor, i const n relaxarea mu chilor care nu sunt necesari activit ii respective. Este necesar s fie relaxate acele p r i ale corpului care sunt n mod special ncordate. (de exemplu dac suferi i de dureri de spate arcui i spatele apoi relaxa i) II.1.4.8. ETAPA a VIII-a

Sau etapa de diminuare a ncord rii n situa ii stresante. Obiectivul acestei etape este de a diminua activitatea fiziologic i psihologic pn la nivelul optim pentru comportamentul dorit. n acecast etap se vor respecta urm toarele reguli:
y y

Atitudinea de relaxare trebuie exersat chiar de la primele semne de ncordare Controla i respira ia (r ri i expira ia)

Utiliza i comenzile respir lent, ncordarea mea este ntre 0 i 10 secunde, voi ncecrca s o mic orez cu 1sau 2 grade activitatea fiziologic nseamn dinamism: ..privesc, ...observ care este prima etap a problemei

III. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE CERCET RII


III.1 ORGANIZAREA CERCET RII
III.1.1. DURATA I ETAPELE CERCET RII
De la alegerea temei i pn la finalizarea redact rii lucr rii, perioada n care s-a nscris ntreaga activitate a fost cuprins ntre 15 august 2003 15 martie 2004 (8 luni). n scopul organiz rii eficiente a ntregii activit i de cercetare, aceast perioad a fost mp r it n mai multe etape astfel: Etapa I (august octombrie 2003), a corespuns perioadei de documentare teoretic . n acest scop, am studiat sursele bibliografice n leg tur cu tema, pentru a determina nivelul la care se afl cercetarea n domeniu, i pentru a afla alte date care s ofere imaginea de ansamblu a problematicii abordate. Etapa a II a (octombrie noiembrie 2003) a cuprins ntlniri cu medicii de la Sec ia Medical I i Sec ia Cardiologie din cadrul Spitalului Jude ean Bac u. S-au purtat discu ii cu ace tia, pentru a n elege mai bine cauzele i efectele stresului. De asemenea, n aceast perioad am efectuat observa ii asupra medicilor i i-am luat n eviden pentru alc tuirea grupelor (martor i experimental ). Etapa a III a (noiembrie 2003 aprilie 2004) a cuprins activitatea experimental propriuzis . Deoarece tema lucr rii se refer la contribu ii la stabilirea celor mai eficiente tehnici de masaj care pot fi folosite pentru combaterea stresului, aceast etap prezint anumite particularit i astfel: pacien ii au fost lua i n eviden n momentul cnd ace tia i-au dat acordul; interven ia experimental a constat n aplicarea masajului antistres, edin ele avnd loc n timpul g rzilor; perioadele de aplicare a masajului antistres nu au coincis, activitatea desf urndu-se n general, n func ie de ziua i ora de ncepere a g rzii.

Etapa a IV a (martie 2004) a cuprins efectuarea vizitelor la locurile de munc ale subiec ilor din grupele martor i cea experimental , pentru a constata i compara evolu ia ulterioar aplic rii programului de masaj i, pe baza constat rilor, pentru a efectua prelucrarea i interpretarea datelor redactarea lucr rii.

III.1.2.

DIAGNOSTIC FUNC IONAL

1. Scorul ob inut la Inventarul evenimentelor tr ite Testare ini ial 425 pct. demonstreaz c pacienta are 80% anse de a se mboln vi n viitorul apropiat. 2. Scorul ob inut la Diagrama de depresie H.A.R.D. Testarea ini ial 14 pct. demonstreaz c pacienta se afl n zona de filtraj, existnd riscul instal rii unei st ri depresive. 3. Efectele stresului se manifest prin: dureri de cap, st ri de sl biciune fizic , dureri de ceaf , spate.

III.1.3.

OBIECTIVELE TRATAMENTULUI

1. Combaterea durerilor de cap, ceaf , spate. 2. Combaterea st rii de oboseal accentuat i a st rii de iritabilitate 3. Diminuarea celorlalte manifest ri vegetative: puls ridicat, insomnie.

III.1.4.
1. Obiective de etap 2. Con inutul tratamentului 3. Observa ii de etap

ETAPIZAREA TRATAMENTULUI

Datorit faptului c doctorii sunt persoane stresate i cu foarte multe responsabilit i, asupra grupei experimentale s-a aplicat masajul special antistres, aromoterapia, meloterapia, tehnici de relaxare, recomand ri pentru activitatea independent timp de ase luni, frecven a edin elor 1/s pt mn , durata acestora 60 minute.

III.2 FI A NR. 6 DATE PERSONALE


NUME LARION PRENUME DANA VRST 41 ani PROFESIE medic

ANAMNEZ
n urma anamnezei, am concluzionat c sursele de stres ale pacientei sunt: programul extrem de nc rcat i solicitant i unele probleme n familie, care au dus la consum de medicamente i au impus odihn , relaxare i ncetinirea ritmului de munc .

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE

Inventarul evenimentelor tr ite (pct.) TI 356 pct. TF 363 pct.

Diagrama de depresie H.A.R.D. (pct) TI TF 14 8 pct. pct.

Chestionarul de evaluare a simptomelor somatofiziologice-psihice induse de stres TI TF -dureri de -dureri de cap cap -constipa ie -st ri de oboseal accentuat -insomnie -constipa ie -st ri de iritabilitate

EKG

Examinare palpatorie

TI

TF

TI - spasme, crampe musculare

TF - musculatura relaxat , esuturi suple

III.3 FI A NR. 7
III.1.1.
NUME OPROIU PRENUME GABRIELA VRST 39 ani PROFESIE medic

DATE PERSONALE

III.1.2.

ANAMNEZ

n urma anamnezei, am concluzionat c sursele de stres ale pacientei sunt: programul nc rcat i solicitant i reac iile tensionate cu colegii, care i-au afectat randamentul n munc i starea de spirit general . Aceste reac ii i-au impus anumite atitudini: ameliorarea alimenta iei, consum de medicamente, odihn , relaxare, ncetinirea ritmului de munc .

III.1.3.
Inventarul evenimentelor tr ite (pct.) TI 327 pct. TF 254 pct. Diagrama de depresie H.A.R.D. (pct) TI TF 16 11 pct. pct.

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE


EKG Examinare palpatorie

Chestionarul de evaluare a simptomelor somatofiziologice-psihice induse de stres TI TF -dureri de -dureri de cap cap - dureri de ceaf , spate -indigestie -insomnie -indigestie -st ri de sl biciune fizic

TI

TF

TI -spasme, crampe musculare

TF - musculatura relaxat , esuturi suple

- st ri de iritabilitate

-insomnie -st ri de oboseal accentuat -diaree -st ri de iritabilitate

III.4 FI A NR. 8
III.1.1.
NUME R U PRENUME LUCICA VRST 45 ani PROFESIE medic

DATE PERSONALE

III.1.2.

ANAMNEZ

n urma anamnezei, am concluzionat c sursele de stres ale pacientei sunt: programul extrem de nc rcat att n spital, ct i la cabinetul particular i efortul de ndeplinire a unor obiective prestabilite. Starea de stres instalat i-a afectat randamentul n munc i starea de spirit general . Pacienta nu a acordat aten ie asupra acestor reac ii, a teptnd s treac de la sine, chiar dac a observat c ritmul de munc este ncetinit.

III.1.3.
Inventarul evenimentelor tr ite (pct.) TI 247 pct. TF 255 pct. Diagrama de depresie H.A.R.D. (pct) TI TF 10 4 pct. pct.

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE


EKG Examinare palpatorie

Chestionarul de evaluare a simptomelor somatofiziologice-psihice induse de stres TI TF -dureri -dureri de cap, ceaf , ceaf , spate spate -indigestie -insomnie -constipa ie -st ri de sl biciune -st ri de fizic oboseal accentuat -gnduri negative/ -insomnie obsesive -st ri de

TI

TF

TI - spasme, crampe musculare

TF - musculatura relaxat , esuturi suple

sl biciune fizic

-tremur turi

III.5 FI A NR. 9
III.1.1.
NUME ILEA PRENUME DANA VRST 50 ani PROFESIE medic

DATE PERSONALE

III.1.2.

ANAMNEZ

n urma anamnezei, am concluzionat c sursele de stres ale pacientei sunt: programul nc rcat, i prezen a unei st ri tensionate n familie, care i-au afectat rela iile cu familia, cu colegii i randamentul n munc . Pacienta nu a acordat aten ie acestor reac ii a teptnd s treac de la sine.

III.1.3.
Inventarul evenimentelor tr ite (pct.) TI 316 pct. TF 284 pct. Diagrama de depresie H.A.R.D. (pct) TI TF 12 10 pct. pct.

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE


EKG Examinare palpatorie

Chestionarul de evaluare a simptomelor somatofiziologice-psihice induse de stres TI TF -dureri de -dureri de cap cap - dureri de ceaf , spate -st ri de oboseal accentuat -st ri de sl biciune fizic - st ri de iritabilitate -st ri de sl biciune fizic -indigestie -tremur turi -st ri de iritabilitate -alte reac ii

TI

TF

TI -spasme, crampe musculare

TF - musculatura relaxat , esuturi suple

III.6 FI A NR. 10
III.1.1.
NUME ZICHIL PRENUME CARMEN VRST 45 ani PROFESIE medic

DATE PERSONALE

III.1.2.

ANAMNEZ

n urma anamnezei, am concluzionat c sursele de stres ale pacientei sunt: programul nc rcat, i ndeplinirea sarcinilor de mam , care i-au afectat rela iile cu familia, cu prietenii, cu colegii. Pacienta nu a acordat aten ie acestor reac ii a teptnd s treac de la sine; a ncercat ameliorarea alimenta iei.

III.1.3.
Inventarul evenimentelor tr ite (pct.) TI 297 pct. TF 252 pct. Diagrama de depresie H.A.R.D. (pct) TI TF 12 4 pct. pct.

REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE


EKG Examinare palpatorie

Chestionarul de evaluare a simptomelor somatofiziologice-psihice induse de stres TI TF -dureri de -dureri de cap cap -dureri de ceaf , spate -constipa ie -st ri de oboseal accentuat -st ri de sl biciune fizic -st ri de iritabilitate -gnduri negative/ obsesive -dureri de ceaf , spate -insomnie -st ri de iritabilitate -gnduri negative/ obsesive -indigestie -tremur turi

TI

TF

TI -spasme, crampe musculare

TF - musculatura relaxat , esuturi suple

[1] Deverenco, P., Anghel, I., B ban, A., 1992 [2] Cungi, Charly, 2000 [3] Derevenco, P., Anghel, I., Baban, A., 1992 [4] Idem [5] Idem [6] Iamandescu, I.B., 1993 [7] Stora, J.B., 1999 [8] Idem [9] Stora, J.B., 1999 [10] Stora, J.B., 1999 [11] Stora, J. B., 1999 [12] Stora, J. B., 1999 [13] Idem [14] Stora J.B., 1999 [15] Stora J.B., 1999 [16] Idem [17] Stora J.B., 1999 [18] Idem [19] Iamandescu, I.B., 1999 [20] Iamandescu, I.B., 1999 [21] Stora, J.B., 1999 [22] Stora, J.B., 1999 [23] Idem