Sunteți pe pagina 1din 12

COMPUI ORGANICI CU SULF

Clasificare
Monosubstituii (Tioli)
Disubstituii (Tioeteri sau sulfuri)
Mono-oxigenai (Sulfoxizi)
Dioxigenai (Sulfone)
TIOLI (MERCAPTANI)
TIOALCOOLI (RSH) I TIOFENOLI (ArSH)
CH3SH
metantiol
C2H5SH
etantiol
C3H4SH
C6H5SH
benzentiol HSCH2COOH
acid mercaptoacetic
CH3 CH CH3 2-propantiol

1-propantiol

SH
Metode de obinere
1. Tratarea alcoolilor cu pentasulfur de fosfor
2. Tratarea alcoolilor cu hidrogen sulfurat
3. Reacia compuilor organo-magnezieni cu sulf
4. Reacia halogenurilor de alchil cu tiouree
Proprieti chimice
1. Reacia cu baze se formeaz mercaptide (sruri solubile n ap ale tioalcoolilor)
2. Reacia de oxidare
3. Reacia cu compui carbonilici (adiie) se formeaz tioacetali (mercaptali) sau tiocetali (mercaptoli).
4. Reacia cu cloruri acide se formeaz esteri tiolici.
5.Reacia tiolailor cu halogenuri de alchil se formeaz sulfuri.
TIOETERI
(SULFURI)
CH3SCH3
dimetiltioeter (dimetilsulfur)
CH3SCH2CH2CH3 metil-propil-sulfur
Sulfurile se pot denumi cu un prefix alchiltio sau aciltio (n loc de alchiloxi sau aciloxi de la eteri).
CH3 CH CH2CH3
S

CH3

2-(metiltio)butan
Metode de obinere
Sulfuri alifatice aciclice
1. Condensarea halogenurilor de alchil sau sulfailor de alchil cu sulfuri alcaline
2. Condensarea compuilor halogenai sau sulfailor de alchil cu mercaptide
3. Reacia eterilor cu pentasulfur de fosfor
4. Adiia tioalcoolilor la alchene
5. Adiia hidrogenului sulfurat la epoxizi se formeaz tiodiglicoli
6. Reducerea sulfonelor
Sulfuri alifatice ciclice

S
tiiran
(etilensulfura)

S
tietan

S
tiolan

S
tian

O
oxiran

Metode de obinere
1. Reacia compuilor dihalogenai cu sulfuri alcaline se obin sulfuri cu ciclu de 4-6 atomi
2. Reacia epoxizilor cu sulfocianur de potasiu
Sulfuri aromatice
Metode de obinere
1

1. Reacia benzenului cu sulf


2. Reacia srurilor de diazoniu cu tiofenoxid de sodiu
Proprieti chimice
Sulfuri aciclice
1. Reacia cu compui halogenai se formeaz sruri i baze de sulfoniu (reacie de alchilare)
2. Reacia de oxidare (H2O2 / AcOH; KMnO4; HNO3; H2SO4)
3. Desulfurarea se formeaz hidrocarburile corespunztoare; are loc printr-o reducere cu H2/Ni Raney
Sulfuri ciclice
1. Reacia cu apa n cataliz acid sau bazic are loc deschiderea ciclului i formarea tiolilor
2. Reacia cu diamine alifatice
3. Reacia cu alcooli/alcoxizi
4. Reacia cu acizi sau baze
DISULFURI. POLISULFURI
Disulfurile, trisulfurile....polisulfurile se denumesc folosind prefixele ditio, tritio....politio.
Ex.
CH3SSSCH2CH2CH3 1-(metiltritio)propan
CH3SSC2H5
etil-metil-sulfur
Proprieti chimice
1. Reducerea cu Fe i HCl, LiAlH4 se formeaz tioli
2. Oxidarea conduce la produi diferii, n funcie de agentul oxidant
3. Prin reacie cu halogenii se formeaz halogenuri de sulfenil
SULFOXIZI. SULFONE
O
R S R
R S R
O

Metode de obinere
1. Oxidarea tioeterilor
2. Din sulfoclorur sau acizi sulfonici, prin nclzire ndelungat
Proprieti chimice
1. Prin oxidarea sulfoxizilor se formeaz sulfone
2. Prin reducerea sulfoxizilor se formeaz sulfuri
ACIZI SULFINICI. RSO2H
ACIZI SULFONICI. RSO3H. ArSO3H
Ar(R)SO3H acid
ROSO3H
ester
ACIZII SULFONICI ALIFATICI. RSO3H
Acid propansulfonic CH3CH2CH2SO3H
Acid metansulfonic CH3SO3H
Metode de obinere
1. Oxidarea energic a tiolilor
2. Sulfoclorurarea alcanilor n prezena luminii se formeaz alchilsulfocloruri care, prin hidroliz, conduc
la acizi sulfonici
I. ACIZII SULFONICI AROMATICI. ArSO3H
SO3H

Acid 3-piridinsulfonic

HO3S

COOH

Acid p-sulfobenzoic
2

Metode de obinere
1. Sulfonarea direct a hidrocarburilor aromatice
Proprieti chimice
1. Hidroliza se formeaz hidrocarburi aromatice
2. Topirea alcalin se formeaz fenoli
3. Topirea cu cianuri alcaline se formeaz nitrili
4. Reacia cu pentaclorura de fosfor sulfocloruri (cloruri ale acizilor sulfonici)
Sulfoclorurile aromatice sunt intermediari n multe sinteze organice.
Sulfanilamida a fost introdus n terapeutic sub numele de prontozilul alb.
o-Toluensulfonilclorura este un produs lichid, folosit la sinteza zaharinei (o sulfimid benzoic).
p-Toluensulfonilclorura este un produs solid, folosit la sinteza p-toluenclorosulfonamidei sodate, numit
cloramina T.
p-Toluensulfonilclorura se numete scurt tosilclorur (p-toluensulfonilul se numete grup tosil).
COMPUI HETEROCICLICI PENTAATOMICI
CU DOI HETEROATOMI
AZOLI
Sunt compui heterociclici de cinci atomi care conin doi heteroatomi, dintre care unul este azotul, iar al
doilea este oxigen, sulf sau tot azot.
4

2
O
1
oxazol
(1,3-oxazol)

N
O

izoaxazol
(1,2-oxazol)

S
tiazol
(1,3-tiazol)

izotiazol
(1,2-tiazol)

N
N
H
imidazol
(1,3-diazol)

N
H

pirazol
(1,2-diazol)

Numerotarea poziiilor din ciclul azolilor se face ncepnd de la heteroatom, ordinea prioritii fiind: O > S >
N.
Grupa oxazolului (1,3-oxazol)
Metode de obinere
1.Reacia dintre o -halogenoceton i amide.
2.Deshidratarea -aminocetonelor acilate sau benzoilate.
Proprieti chimice
Reaciile de substituie electrofil sunt rare.
Oxazolii dau uor reacii de oxidare cu permanganat de potasiu, peroxizi, conducnd la amine.
Oxazolul d uor reacii de hidrogenare i hidroliz.
Grupa izoxazolului (1,2-oxazol)
Metode de obinere
1.Din compui 1,3-dicarbonilici i hidroxilamin
2.Din aldehide i nitriloxizi
Proprieti chimice
1.Reacia de nitrare cu amestec sulfonitric; oleum, la 700C.
2.Reacia de sulfonare
3.Reacia de oxidare
3

Derivai de izoxazol
A.Izoxazolone = cetone ale unor dihidroizoxazoli care ar putea fi obinui teoretic din oximele esterilor cetonici.
CH3
N
O
B.Izoxazolidone
Cicloserina, (4-amino-izoxazolid-3-on), este un antibiotic cu spectru larg de aciune, izolat din
Streptomyces orchidaceus, S. lavandulae.
O
H2N
O

NH
O
C.Benzizoxazoli exist sub forma a doi izomeri.
N

O
4,5-benzizoxazol
(indoxazon)

N
3,4-benzizoxazol
(antranil)

Grupa tiazolului i izotiazolului


Tiazoli
Metode de obinere
1.Prin condensarea compuilor carbonilici -halogenai cu tioamide (metoda Hantzsch).
2.Prin ciclizarea -aminocetonelor acilate sau benzoilate cu P2S5.
3.Din cloroacetldehid i tiouree
Proprieti chimice
1.Reacia de nitrare
2.Reacia de sulfonare3.Reacia de halogenare.
Compui naturali cu inel tiazolic
Sulfatiazol (2-sulfanilaminotiazol) este un agent bacteriostatic cu aciune rapid.
N
S

NH

SO2

NH2

Penicilina V: R = CH2OC6H5
Penicilina K: R = nC7H15
Penicilina G: R = CH2C6H5
Benzotiazolul i derivaii si
Se obin prin condensarea o-aminotiofenolilor cu acizi carboxilici.
Izotiazoli
Metode de obinere
1.Obinerea izotiazolului din propen, amoniac i dioxid de sulf, n prezen de Al2O3, la 2000C.
2.Obinerea izotiazolului din aldehid propargilic i tiosulfat de sodiu.
Proprieti chimice
1.Halogenarea randament slab.
2.Nitrarea n poziia 4, cu randamente bune.
Grupa imidazolului (1,3-diazol)
Metode de obinere
1.Condensarea glioxalului cu amoniac i formaldehid.
2.Sinteza unor derivai de imidazol din -aminocetone.
Proprieti chimice
4

1.Reacia de N-alchilare cu halogenuri de alchil.


2.Reacia de N-acilare.
3.Reacia de nitrare.
4.Reacia de sulfonare.
5.Reacia de halogenare.
6.Reacia de hidrogenare se formeaz imidazoline.
Salazolina (2-benzil-4,5-dihidroimidazol) este vasodilatator periferic.
Clonidina, 2-[(2,6-diclorofenil)-imino]-imidazolidina este antihipertensiv.
7.Compui oxigenai ai imidazolinei = imidazolidone.
8.Benzimidazoli se obin prin condensarea o-fenilendiaminei cu acizi sau esteri.
Grupa pirazolului (1,2-diazol)
Metode de obinere
1.Reacia de cicloadiie 1,3-dipolar dintre acetilen i diazometan.
2.Condensarea compuilor 1,3-dicarbonilici cu hidrazin sau derivaii si.
Proprieti chimice
1.Caracterul acido-bazic
2.Reacia de halogenare.
3.Reacia de nitrare.
4.Reacia de sulfonare cu oleum
5.Reacia de reducere.a)cu sodiu i alcool se formeaz derivai dihidrogenai = pirazoline (intermediari
importani la prepararea ciclopropanilor).
b)cu paladiu se formeaz pirazolidine (tetrahidropirazoli).
6.Reacia de oxidare.
Pirazolul este rezistent la oxidare.
7.Tautomeria.
Derivaii monosubstituii prezint tautomerie. Astfel, 3-metilpirazolul este identic cu 5-metilpirazolul.
8.Cetoderivaii i dicetoderivaii se numesc pirazolone (au importan practic deosebit).
3-Oxoderivatul 1-fenilpirazolidinei revelator fotografic.
1-Fenil-3-metilpirazolin-5-ona compus cristalin.
Fenazona, 1-Fenil-2,3-dimetil-pirazolin-5-ona, este un analgezic cu gust amrui.
Fenilbutazona, 4-butil-1,2-difenil-3,5-pirazolidindiiona, este folosit ca antireumatic.
Aminofenazona (Piramidonul) este derivatul dimetilat al 4-aminofenazonei.
Benzopirazolii (Indazolii) se obin prin ciclizarea o-acilfenilhidrazinei.
HIDRAI DE CARBON
Clasificare
- n funcie de comportarea lor la hidroliz:
A. Monozaharide (Oze)
B. Oligozaharide
C. Polizaharide (Ozide)
Monozaharidele sunt compui polihidroxicarbonilici (polihidroxialdehide sau polihidroxicetone) care nu
hidrolizeaz. Ele se pot clasifica:
1. Dup numrul atomilor de carbon:
- trioze
- tetroze
- pentoze
- hexoze, etc
2. Dup tipul grupei funcionale carbonil:
- aldoze
- cetoze
A. Oligozaharidele sunt formate din 2-10 resturi de monozaharide unite prin legturi eterice la
hidroxilul semiacetalic.
Dup numrul de monozaharide rezultate la hidroliz, exist:
- Dizaharide
- Trizaharide
5

- Tetrazaharide, etc
B. Polizaharidele sunt compui macromoleculari formai din mai mult de 10 uniti de monozaharide,
unite prin legturi eterice. Prin hidroliza polizaharidelor n cataliz acid sau enzimatic, se obin
monozaharide.
MONOZAHARIDE (MONOZE)
Monozaharidele sunt compui organici cu funciuni mixte care conin n molecul o grup carbonil >C = O
(aldehid sau ceton) i mai multe grupe hidroxil, OH.
Clasificare
-Dup natura grupei carbonil:
Aldoze (Polihidroxialdehide) conin n molecul o grup aldehid i mai multe grupe hidroxil;
Cetoze (Polihidroxicetone) - conin n molecul o grup ceton i mai multe grupe hidroxil.
-Dup numrul atomilor de carbon din molecul pot fi: trioze, tetroze, pentoze, hexoze, etc.
-Dup configuraia moleculei monozaharidele pot face parte din seria D sau L. Ex: D-glucoza, L-fructoza.
Majoritatea zaharidelor rspndite n natur sunt D-zaharide.
Proprieti chimice
Monozaharidele prezint proprieti specifice compuilor carbonilici i alcoolilor.
1. Reducerea monozaharidelor se formeaz alcooli polihidroxilici; reducerea se poate efectua cu hidrogen
molecular n prezena unor catalizatori metalici (Ni, Pt, Pd), cu amalgam de sodiu i ap sau cu borohidrur
de sodiu (NaBH4) n mediu acid.
2. Oxidarea blnd
a) cu ap de brom se formeaz acizi aldonici.
b) cu HNO3 diluat se formeaz acizi aldarici (acizi zaharici, acizi polihidroxidicarboxilici); se oxideaz
att grupa carbonil, ct i grupa alcool primar.
3. Prin oxidarea aldozelor dup protejarea grupei carbonil i a grupelor OH secundare (prin esterificare), se
transform doar grupa CH2OH liber.
3. Oxidarea cu reactivi Tollens i Fehling se formeaz acizi gluconici.
4. Oxidarea energic cu acid periodic (HIO4) are loc ruperea legturilor dintre dou grupe CHOH.
3. Aciunea bazelorEx: Dglucoz Dmanoz Dfructoz
4. Aciunea acizilor
a) Acizii diluai nu produc modificri n structura monozaharidelor.
b) Acizii concentrai, la cald, deshidrateaz pentozele (la furfurol) i hexozele (la hidroximetilfurfurol).
5.Reacia cu fenilhidrazin se formeaz fenilhidrazone osazone
6. Eterificarea
a) Eterificarea hidroxilului glicozidic se formeaz glicozide (heterozide), care sunt combinaii cu caracter
de acetal.
Glicozidele glucozei se numesc glucozide.
Glicozidele fructozei se numesc fructozide.
Prin eterificare cu metanol n prezen de HCl se formeaz -metilglucozid.
b) Eterificarea grupelor OH alcoolic
7. Esterificarea grupelor hidroxil
8. Reacii de identificare
Cu reactivul Tollens se formeaz oglinda de argint.
Cu reactivul Fehling se formeaz un precipitat crmiziu de oxid de cupru.
Cu reactivul Benedict se formeaz un precipitat rou.
OLIGOZAHARIDE
Oligozaharidele sunt hidrai de carbon ce conin un numr mic de resturi de monozaharide unite prin legturi
glicozidice.
Cele mai importante oligozaharide sunt dizaharidele hexozelor, rezultate prin condensarea
intermolecular a dou molecule de monozaharide, identice sau diferite, cu eliminarea unei molecule de ap
ntre dou grupe OH.
Zaharoza (Zahrul), C12H22O11
Proprieti chimice

1) Prin hidroliz n mediu acid rezult o molecul de -D-glucopiranoz + o molecul de -Dfructofuranoz


2) Prin metilare se formeaz un octometilderivat
Maltoza
Celobioza
Lactoza
POLIZAHARIDE
CELULOZA, (C6H10O5)n
Proprieti chimice
1. Hidroliza enzimatic
a) sub aciunea enzimei celulaz se formeaz celobioz.
b) sub aciunea enzimei celobiaz se formeaz glucoz.
2. Reacia cu amestec nitrant (HNO3 concentrat i H2SO4 concentrat) se formeaz nitrai de celuloz
3. Reacia de acetilare cu un amestec de anhidrid acetic i acid acetic, n prezen de catalizatori (H 2SO4,
H3PO4, ZnCl2) se formeaz acetai de celuloz, folosii la fabricarea de fibre, folii, filme de siguran i
lacuri.
4. Reacia de esterificare cu dimetilsulfat, n prezen de hidroxid alcalin se formeaz metilceluloz
(produs stabil, de culoare alb, fr gust, fr miros, slab higroscopic, care se poate conserva timp
ndelungat).
5. Reactia cu sulfat de etil n exces se formeaz etilceluloz, utilizat la fabricarea lacurilor, pielii sintetice,
a adezivilor, ca izolator electric.
6. Reacia cu NaOH concentrat se formeaz alcaliceluloz (combinaie sodat).
AMIDONUL, - (C6H10O5)n El este format din:
- amiloz (n interiorul granulei) este partea solubil din amidon, are structur liniar, reprezint 10-20 %
- amilopectin (n nveliul granulei) are structur ramificat, reprezint 80-90 % i este insolubil n ap.
Proprieti chimice
1. Reacia cu iodul se formeaz compui de culoare albastr (compui de incluziune ai iodului n
golurile din structura amidonului). Coloraia albastr apare la rece. Aceast reacie este folosit pentru
identificarea amidonului n produsele alimentare. Celuloza nu reacioneaz cu iodul.
2.
Hidroliza acid, la nclzire se formeaz Dglucopiranoz
3. Hidroliza enzimatic, (zaharificare), are loc sub aciunea enzimelor specifice numite amilaze, care se
gsesc n esuturile naturale alturi de amidon.
GLICOGENUL
HETEROCICLICI PENTAATOMICI CU TREI HETEROATOMI
GRUPA TRIAZOLILOR
Metode de obinere
A. 1H-1,2,3-Triazoli
1.Cicloadiia 1,3-dipolar unei azide la o alchin.
B. 2H-1,2,3-Triazoli
1.Oxidarea bis-arilhidrazonelor cu sruri de Cu (II).
C. 1H-1,2,4-Triazoli
1.Condensarea unei acilhidrazide cu o tioamid, la 1500C.
GRUPA OXADIAZOLILOR
N

N
N
O
1,2,4-oxadiazol
Metode de obinere

N
N

N
O

O
1,3,4-oxadiazol

1.Sidnonele se obin din aminoacizi n trei etape:


7

1,2,5-oxadiazol

I.Nitrozare
II.Formarea unei anhidride mixte.
III.Ciclizare.
2.Sidnoniminele se obin prin nitrozarea -alchilaminonitrililor, urmat de ciclizarea intermediarului
rezultat.
3.Obinerea 1,2,4-oxadiazolilor prin O-acilarea unei aminoxime cu cloruri acide, urmat de o reacie de
ciclizare.
4.Obinerea 1,2,4-oxadiazolilor printr-o reacie de cicloadiie 1,3-dipolar.
5.Obinerea 1,2,5-oxadiazolilor (furazani) prin deshidratarea -dioximelor cu anhidrid acetic, anhidrid
succinic, H2SO4.
6.Obinerea 1,3,4-oxadiazolilor prin ciclizarea diacilhidrazinelor.
Proprieti chimice
1,2,4-Oxadiazolii i 1,2,5-oxadiazolii nu dau reacii de substituie electrofil (SE).
1,3,4-Oxadiazolii dau reacii reacii de SE la atomii de azot; iar n poziiile 2 i 5 dau reacii de substituie
nucleofil (SN).
Oxadiazolii sunt rezisteni la aciunea agenilor oxidani.
GRUPA TIADIAZOLILOR
Metode de obinere
1.Obinerea 1,2,3-tiadiazolilor prin ciclizarea hidrazinelor n prezen de SOCl2 (Metoda Hund i Mori).
2.Obinerea 1,2,3-tiadiazolilor prin cicloadiia 1,3-dipolar a diazometanului la izotiocianatul de fenil.
3.Obinerea 1,2,4-tiadiazolilor prin oxidarea tioamidelor cu ageni oxidani (H2O2; SOCl2; POCl3).
4.Obinerea 1,2,5-tiadiazolilor prin ciclizarea 1,2-diaminelor cu mono- sau diclorur de sulf.
5.Obinerea 1,3,4-tiadiazolilor prin reacia tiohidrazidelor cu fosgen.
Proprieti chimice
1,2,4-Tiadiazolul este sensibil la aciunea bazelor, acizilor, agenilor oxidani sau reductori;
Reaciile de substituie elctrofil (SE) au loc doar la atomul de azot din poziia 4;
1,2,5-Tiadiazolul are molecul plan, slab bazic, cu caracter aromatic; stabil la aciunea acizilor, rezistent
la oxidare;
1,2,5-Tiadiazolii dau reacii de substituie nucleofil (SN) n poziiile 3 i 4 i la atomul de sulf;
1,2,5-Tiadiazolii dau reacii de substituie elctrofil (SE) dac pe heterociclu exist grupe activatoare (-NH 2;
-CH3);
1,3,4-Tiadiazolul are caracter aromatic mai puternic dect 1,2,5-oxadiazolul i mai slab dect tiofenul.
HETEROCICLI PENTAATOMICI CU PATRU HETEROATOMI
GRUPA TETRAZOLILOR
Metode de obinere
1.Cicloadiia 1,3-dipolar a acidului azothidric (HN3).
2.Reacia dintre benzonitril i azid de sodiu.
Proprieti chimice
Nu are proprieti bazice;
Tetrazolul are caracter aromatic pronunat;
Tetrazolul d reacii de substituie elctrofil SE (halogenare);
Nucleul tetrazolic este rezistent la oxidare i reducere (excepie LiAlH4);
Nu are aciune farmacologic.
HETEROCICLI PENTAATOMICI CU CINCI HETEROATOMI
PENTAZOLI
Nu s-a putut izola pentazolul, ci doar un derivat al su fenilpentazolul.
HETEROCICLI HEXAATOMICI CU UN HETEROATOM
A. GRUPA PIRANULUI
Heteroatomul este oxigenul.
B. GRUPA PIRIDINEI
Heteroatomul este azotul.
GRUPA PIRANULUI
Metode de obinere
8

1.Deshidratarea 1,5-dialdehidelor sau 1,5-dicetonelor sub aciunea unor ageni deshidratani (FeCl3; H2SO4;
POCl3).
2.Condensarea unei cetone , -nesaturat cu o metil-ceton, n prezena unui agent deshidratant.
Proprieti chimice
I.Reaciile de substituie nucleofil depind de natura substituenilor deja existeni pe nucleu.
1.Reacia cu amine.
II.Reacii de substituie electrofil SE nu se cunosc.
Srurile de benzopiriliu
Reprezint structura de baz a multor produi naturali;
Prin condensarea cationului piriliu se formeaz:
Metode de obinere
1.Condensarea aldehidei salicilice cu aldehida acetic, n prezena HCl se formeaz clorura de 1benzopiriliu.
2.Condensarea compuilor 1,3-dicarbonilici cu fenol se formeaz derivai de benzopiriliu.
Proprieti chimice
I.Reacii de SE nu se cunosc.
II.Reacii de SN
1. Prin tratarea srurilor de benzopiriliu cu hidroxizi alcalini, la temperatura camerei, se obin combinaii
hidroxilice covalente numite pseudobaze sau cromenoli.
Cumarina este un compus cristalin, incolor, care se gsete n multe plante. Se folosete n parfumerie, n
cofetrie, la prepararea sucurilor i esenelor de fructe.
2-Fenilcromona, Flavona, face parte dintr-o clas de substane colorante n galben, numite flavone (flavus =
galben n lb. Greac).
Izoflavona este scheletul de baz al unor colorani vegetali de culoare galben.
Catechinele i epicatechinele sunt derivai hidroxilai ai flavonei (2,3-dihidroflavone).
Antocianidinele sunt sruri de polihidroxiflaviniu foarte rspndite n flori, care dau culoarea roie, violet
sau albastr acestora.
Se pot gsi ca atare sau mai ales ca glicozide denumite antociani (antocianine sau cianine).
Xantona (dibenzo--pirona) este un compus cristalin, de culoare galben, stabil, prezent n unele plante (ex.
Rdcina de genian).
GRUPA PIRIDINEI
Metilpiridinele se numesc picoline (, , );
Dimetilpiridinele se numesc lutidine;
Trimetilpiridinele se numesc colidine.
Metode de obinere
1.Dehidrogenarea piperidinei
2.Din 1,5-dicetone i amoniac
3.Din compui 1,3-dicarbonilici, aldehide i amoniac (metoda Hantzch).
4.Cicloadiie Diels-Alder (4 + 2)
5.nclzirea la 3000C a piridinei cu halogenuri de alchil se formeaz alchilpiridine.
Proprieti chimice
I.Caracterul acido-bazic
Bazicitatea piridinei este de 104 ori mai mic dect a unei amine alifatice.
II.Reacii de substituie electrofil.
Decurg mai greu i cu randamente mai mici dect la benzen; au loc n poziia 3.
1.Reacia de nitrare decurge foarte greu deoarece n mediu acid se formeaz ionii de piridiniu, n care
nucleul este dezactiva
2.Reacia de sulfonare are loc similar celei de nitrare.
3.Reacia de halogenare direct (Cl, Br, I)
III.Reacii de substituie nucleofil.
1.Reacia cu amidura de sodiu (Reacia Cicibabin).
2.Reacia cu hidroxid de potasiu
3.Reacia cu compui organo-metalici
IV.Oxidarea
9

Nucleul piridinic este stabil la oxidare;


Sub aciunea unor ageni oxidani ca KMnO4, K2Cr2O7 n mediu acid se oxideaz unii substitueni de pe
nucleul piridinic;
Sub aciunea CrO3 se pot oxida grupele hidroxil;
Sub aciunea H2O2 se formeaz piridin-N-oxidul.
V.Reducere
VI.Reacia de acilare
VII.Reacia de alchilare
GRUPA CHINOLINEI
Chinolina are structur asemntoare cu a piridinei.
Metode de obinere
1.Chinolina se extrage din gudroanele rezultate la distilarea crbunilor de pmnt.
Se mai obine i prin distilarea n mediu bazic a alcaloidului cinconin.
2.Sinteza Skraup nclzirea anilinei cu H2SO4 concentrat, glicerol i nitrobenzen sau acid arsenic.
3.Sinteza Doebner-Miller (variant a sintezei Skraup) condensarea unei amine aromatice cu aldehide
alifatice, n prezena HCl (ZnCl2) se formeaz omologii alchilai ai chinolinei.
4.Sinteza Friedlander condensarea o-acilanilinelor cu aldehide -metilenice sau cu cetone, n cataliz acid
sau bazic.
Proprieti chimice
1.Caracterul bazic.
Chinolina este o baz mai slab dect piridina.
2.Reacii de reducere
3.Reacii de oxidare
4.Reacii de substituie elctrofil
a)Reacia de nitrare
b)Reacia de sulfonar
c)Reacia de halogenare
5.Reacii de substituie nucleofil decurg uor.
Atomul de azot activeaz poziiile 2 i 4.
6.Reacia de alchilare
GRUPA IZOCHINOLINEI
Metode de obinere
1.Izochinolona se gsete n gudroanele de la distilarea uscat a crbunilor.
2.Ciclizarea -feniletilaminelor N-acilate, urmat de dehidrogenarea catalitic a 3,4-dihidroizochinolinelor
obinute (Metoda Bischler-Napieralski).
Proprieti chimice
1.Caracter bazic
Are caracter bazic mai puternic dect chinolina: cu acizii organici i anorganici formeaz sruri cristaline.
2.Reacii de substituie electrofil decurg greu i preferenial pe inelul benzenic, n poziiile 5 i 8, rar n
poziia 4.
a)Reacia de nitrare cu amestec sulfonitric.
b)Reacia de halogenare.
3.Reacii de substituie nucleofil.
4.Reacia de oxidare
GRUPA ACRIDINEI
Metode de obinere
1.Se gsete n fracia antracenic a agudroanelor rezultate la distilarea uscat a crbunilor.
2.Condensarea difenilaminei cu acid formic, n prezen de clorur de zinc (deshidratant).
Proprieti chimice
1.Caracter bazic.
Acridina este o baz mai slab dect chinolina, comparabil ca trie cu piridina.
Cu acizii tari d sruri de culoare galben.
Cu halogenurile de alchil formeaz sruri cuaternare de amoniu.
Acridina are caracter aromatic pronunat.
10

2.Reaciile de substituie au loc foarte greu, n condiii energice, la temperaturi ridicate, dnd produi de
substituie electrofil pe inelele benzenice.
3.Reacia de reducere se formeaz acridan (9,10-dihidroacridin).
4.Reacia de oxidare se formeaz acid acridinic (acid 2,3-chinolindicarboxilic)
5.Reacia de N-alchilare se formeaz o sare cuaternar de acridiniu
COMPUI HETEROCICLICI HEXAATOMICI POLIHETEROATOMICI
AZINE
I. DIAZINE
Metode de obinere
1.Condensarea anhidridei maleice cu hidrazin.
Proprieti chimice
1.Caracterul bazic mai slab dect al piridinei
2.Reaciile de substitiie electrofil
Pirimidina i derivaii si
Metode de obinere
1.Condensarea esterului malonic cu uree n etanol, n prezen de etoxid de sodiu.
2.Condensarea dintre uree i acid formilacetic se formeaz uracil (2,4-dihidroxipirimidin).
3.Condensarea esterului formilacetic sodat cu S-alchil-tiouree.
Proprieti chimice
1.Caracterul bazic este foarte slab.
soluiile apoase au caracter neutru;
cu acizii formeaz sruri.
2.Reacii de substituie electrofil.
Substituia electrofil este mpiedicat de existena celor 2 atomi de azot cu caracter electronegativ
care determin scderea densitii electronice la grupele CH, accentuat n poziiile 2,4,6.
SE este posibil doar n poziia 5, unde densitatea electronic scade cel mai puin.
Halogenarea sau nitrarea nu pot avea loc pe nucleul pirimidinic nesubstituit.
Prezena unei grupe activante (-NH2; -OH) permite reaciile de nitrare, halogenare, nitrozare,
sulfonare.
3.Reacii de substituie nucleofil decurg mai uor.
4.Reacia de oxidare.
Nucleul pirimidinic este stabil la oxidare (caracter aromatic).
Reprezentani
Barbitalul, Veronalul, Acid 5,5-dietilbarbituric
Fenobarbitalul, Acid 5-etil-5-fenilbarbituric
Seconal, Acid 5-alil-5-(1-metil-butil)-barbituric
Baze pirimidinice
Sunt derivai ai pirimidinei care conin grupele OH i NH2 i care se obin prin hidroliza acizilor nucleici.
Vitamina B1, Tiamina conine nucleul pirimidinic i cel tiazolic sub form de sare.
Vitamina B2, Riboflavina se gsete n cantitti mici n toate celulele plantelor i animalelor. Este un
important factor al creterii, intrnd n constituia unor enzime cu rol fundamental n funcionarea
organismului.
Pirazina i derivaii si
Metode de obinere
1.Autocondensarea -aminocetonelor sau -aminoaldehidelor n mediu bazic, n prezen de aer sau a unui
agent oxidant.
Proprieti chimice
1.Caracter bazic mai slab dect piridina.
2.Substituiile la atomul de carbon sunt rare.
3.Reacia de reducere se formeaz piperazin (hexahidropirazin).
BENZODIAZINE
A.Benzodiazepine
B.Benzopirimidina (Chinazolina)A
11

C.Benzopirazina (Chinoxalina)
II. OXAZINE I TIAZINE
Se prezint sub forma a 3 izomeri de poziie:
Fenotiazina compus cristalin, incolor, foarte uor oxidabil. Nucleul fenotiazinic este prezent n structura
medicamentului clorpromazin, folosit n tratamentul unor boli psihice.
GRUPA PURINEI
Purinele sunt compui heterociclici poliheteroatomici care conin un schelet format prin condensarea unui
inel pirimidinic cu unul imidazolic.
Purina este o substan solid, cristalin, greu solubil n ap, neutr, cu caracter aromatic.
Metode de obinere
1.Reacia aminoacetonitrilului cu formamida.
Hipoxantina rezult la hidroliza acizilor nucleici.
Xantina se gsete n cantiti mici n snge, urin, calculi renali. Este un compus cristalin, care se
descompune nainte de topire, puin solubil n ap.
Are caracter slab bazic:
Cu acizii minerali i cu metalele alcaline formeaz sruri;
Prin oxidare conduce la aloxan i uree.
Xantinele metilate la azot se gasesc n unele plante.
Adenina i guanina sunt componente ale acizilor nucleici.
Teofilina, 1,3-dimetilxantina, Teobromina, 3,7-dimetilxantina, Cafeina, 1,3,7-trimetilxantina, Acidul uric
PTERIDINE
Pteridina, (pirazino[2,3-d]pirimidina), este un compus de culoare galben.
Xantopterina este un pigment galben izolat din fluturi i alte insecte.
Leucopterina este un compus de culaore alb izolat din aripile fluturilor albi.
Acidul folic, acid pteroilmonoglutamic, este un compus cristalin de culoare galben-portocalie, insolubil n
ap, aceton, benzen, solubil n acizi minerali i hidroxizi alcalini. Acidul folinic, acid 5-formil-5,6,7,8tetrahidropteroilglutamic, rezult prin transformarea acidului folic i are rol in diviziunea celular.

12