Sunteți pe pagina 1din 14

Oligozaharide

Realizat de: Curiman Andrei, Adam Mihai Alexandru


Clasa a XI-a C
Anul Scolar 2016-2017
CNSHB
Zaharide
 Zaharidele (cunoscute și sub denumirea de: zaharuri,
glucide, carbohidrați sau hidrați de carbon) sunt
compuși organici cu funcțiune mixtă, ce au în
compoziția lor atât grupări carbonilice (aldehidă sau
cetonă), cât și grupări hidroxilice (hidroxil).

 Zaharidele sunt sintetizate de plante din dioxid de


carbon și apă, în procesul de fotosinteză, folosind
energia furnizată de lumina solară prin intermediul
clorofiei.

6 CO2 + 6 H2O + lumină solară → C6H12O6 + 6 O2


Clasificarea zaharidelor
 În funcție de capaciatea lor de a hidroliza, zaharidele
se clasifică în:
1. Monozaharide (glucoza, fructoza, galactoza):
zaharide simple care nu hidrolizează
2. Oligozaharide (lactoza, zaharoza): constituite
din 2-10 resturi de monozaharide unite prin
punți eterice (C-O-C)
3. Polizaharide (glicogen, amidon, celuloza):
constituite drintr-un număr mare de resturi de
monozaharide unite prin punți eterice în lanțuri
lungi liniare sau ramificate
Oligozaharide
 Oligozaharidele sunt compuși rezultați prin
condensarea a doua sau mai multe monozaharide.
Legatura stabilită între monozaharide este de natura
glicozidică.
Oligozaharide
 Cele mai importante oligozaharide sunt dizaharidele,
care rezultă, prin condensarea a 2 molecule de
monozaharide, care se poate face:
1. Reducatoare – legatura dintre 2 monozaharide se
stabilește între o grupare hidroxil glicozidică și o altă
grupare alcoolică. Exemple: lactoza, maltoza, celuloza
2. Nereducatoare – legatura dintre 2 monozaharide se
stabileste prin gruparea celor 2 grupe hidroxil
glicolitice. Exemple: zaharoza
Lactoza
 Lactoza, o dizaharidă reducătoare din lapte (4,5% la
vacă, 6,5% la oameni), constă dintr-o moleculă de
galactoză şi una de glucoză unite printr-o legatură
β-1,4- glicozidică.
Lactoza
 Se gasește în lapte (cca 5% în zerul obținut dupa separarea
grăsimilor):
o formula moleculară: C12H22O11
o are proprietăți reducatoare, se oxidează cu Br2 sau H2O la
un acid de tip aldonic (acidul lactobionic)
o prin hidroliză acidului lactobionic se obține acid gluconic și
D-galactoza
o prezintă mutarotație și două forme anomere (α și β )
o prin hidroliza acida formează o moleculă de glucoză și o
moleculă de galactoză
Maltoza
 Se obține prin hidroliza parțiala a amidonului(o polizaharidă
naturală sintetizată de plante ca substanță de rezervă).
Proprietățile maltozei:
o formula moleculara: C12H22O11
o are proprietăți reducatoare, se oxidează cu Br2 și H2O la
un acid de tip aldonic (acidul maltobionic)
o prezintă mutarotație și două forme anomere (a și β)
 Structura maltozei corespunde cu cea a unei dizaharide
formată din două molecule de glucoză cu o legatură
1α-4OH monoglicozidică
Celobioza
 Celobioza este dizaharida izomeră cu maltoza si se
obţine prin hidroliza celulozei. Diferenţa structurală
între maltoză şi celobioză este determinată de natura
legăturii glicozidice (β-glicozidică în celobioză, α-
glicozidică în maltoză).
Trehaloza
 Trehaloza (C12H22O11) sau „zaharul din ciuperci”, se
găseşte nu numai în fungi dar şi în alte organisme.
Aceasta serveşte drept carbohidrat de transport în
hemolimfa insectelor şi de asemenea joacă rol de
agent de „antiîngheţare” în multe specii.
Zaharoza
 Zaharoza constituie principalul dizaharid din trestia de zahăr
(din care se separă prin presare) sau sfecla de zahăr (din
care se separă prin difuzie în apă). Acest dizaharid a fost
folosit în stare cristalină încă din anul 300 (în India), dar a
fost introdus abia la sfarşitul secolului al XV-lea în Europa.
Zaharoza
 Formulă moleculară: C12H22O11
 Este o substanță solidă, cristalizată, incoloră, cu gust
dulce
 Solubilă în apa, greu solubilă în alcool
 Are punctul de topire la 185oC
 Nu prezintă proprietăți reducătoare, nu se oxidează
cu Br2 sau H2O
 Nu prezintă mutarotație
 Prin hidroliză acidă sau enzimatică formează o
moleculă de glucoză și o moleculă de fructoză
Capacitatea de indulcire
Bibliografie
 https://robi74ro.files.wordpress.com/2010/03/curs-
44.pdf
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Glucid%C4%83
 https://prezi.com/f6u8mf0fa066/zaharidele/
 https://www.slideshare.net/bivollenutsatudor/zaharid
ele
 Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana
Nedelcu, CHIMIE C1 clasa a XI-a, Editura LVS
Crepuscul, Ploiești, 2006