Sunteți pe pagina 1din 13

Sistemul de navigaţie apropiata VOR

( Very High Frequency Omnidirectional


Range)
360
315 045

135º
090

135
225
 Sistemul de navgaţie apropiată VOR (radiofar omnidirecţional pe unde
ultrascurte) este un „mijloc de navigaţie pe distanţe mici, care
foloseşte un ansamblu de staţii de emisie la sol şi un receptor
prevăzut cu organe specializate la bordul aeronavei”.

 VOR-ul permite pilotului să determine relevmentul magnetic în raport


cu o staţie terestră, oferind indicații vizuale permanente.

 VOR este un mijloc radio de poziţie şi nu un mijloc de


direcţie! (aceasta înseamnă că indicaţiile date de sistem la bordul
avionului nu depinde decât de poziţia avionului faţă de staţia VOR şi nu de
orientarea avionului faţă de staţia respectivă)

NM

Toate aceste aeronave primesc același semnal

VOR Radialul 090°


 Beneficii:
 Precizie
 De incredere
 Nu este predispus la interferențe

 Caracteristici:
 gama de frecvenţe 108-112MHz
 100 canale cu ecart de frecvență de 50 Hz
 semnal de recunoaștere din codul Morse
Componenţa unui sistem VOR
a) Echipamentul de sol al sistemului VOR constă într-o staţie
VOR amplasată pe sol.

Echipamentul de la sol este format din:


 Antena cu dispozitiv de comutare ;
 Receptorul impulsurilor de interogare;
 Blocul de decodificare;
 Blocul de întârziere;
 Emiţătorul impulsurilor de răspuns.
b) Echipament la bordul aeronavelor.

Compunerea sistemului instalat la bordul aeronavei:


 Sisteme de antenă;
 Receptorul VOR;
 Panoul de comandă;
 Selectorul manual de radiale sau relevmente, OBS (Omni bearing selector);
 Indicatorul relevmentelor magnetice RMI;
 Indicatorul de abatere de la drumul ales CDI (Course Deviation Indicator);
 Indicatorul de sens TO/FROM
 Blocul de alimentare cu curent electric.
 Caracteristicile aparaturii de la bordul aeronavei:

 a) Selectorul manual de radiale sau relevmente(OBS)


permite înregistrarea drumului magnetic sau a drumului pe care
urmează să se deplaseze aeronava.
 b) Indicatorul de relevmente magnetice (RMI) este
prevăzut cu un cadran mobil cu gradaţie de la 00-3600 acţionat
de compasul.Vârful indică direcţia magnetică a avionului către
radiofarul omnidirecţional VOR, adică relevmentul magnetic al
radiofarului, iar la coada acului indicator se va citi relevmentul
magnetic al aeronavei, măsurat la radiofar, adică radialul.
c) Indicatorul de abatere de la drum (CDI) indică poziţia
relativă a aeronavei faţă de relevmentul sau drumul ales în raport cu
un reper central marcat cu gradaţia 0, cu ajutorul unui ac vertical.
 d) Indicatorul de sens „spre (TO)” – „de la (FROM)” este
asociat indicatorului de abatere de la drum (CDI) pe care există doua
mici ferestre in care apar indicaţiile „TO” şi „FROM”. Indicaţia „TO” arată
ca relevmentul trebuie considerat spre VOR, adică se consideră
relevmentul magnetic al staţiei (RMR), iar indicaţia „FROM” arată că
relevmentul considerat este relevmentul magnetic al aeronavei (RMA).

 e) Acordul (reglajul frecvenţei). Reglajul frecvenţei se


realizează prin mişcarea a două butoane, unul indicând numărul de
megacicli, iar celălalt zecimi de megacicli.

 f) Potenţiometrul de volum. Acest potenţiometru este folosit


exclusiv pentru a controla auditiv indicativul staţiei. Acest control se
realizează pentru verificarea instalaţiei, după ce este acordată pe
frecvenţa respectivă.
Principiul de funcţionare al unui sistem VOR
 Principiul de funcţionare al sistemului VOR se bazează pe
compararea în fază a două semnale, „fiind construit astfel încât
câmpul electromagnetic emis să reprezinte distinct în azimut direcţii
cu precizia de un grad”.
 El emite omnidirecţional marcându-se astfel în spaţiu simultan 360
de direcţii distincte care concură în radiofar aceste direcţii se
numesc radiale şi reprezintă relevmentele magnetice ale aeronavei
sau drumuri magnetice măsurate faţă de nordul magnetic din
punctul de amplasare al radiofarului.
 Emiţătorul. „O staţie VOR emite simultan două semnale. Unul numit
semnal de referinţa este recepţionat în acelaşi fel către avion
oricare ar fi poziţia lui faţă de staţie. Celălalt, semnal de azimut, are
o caracteristică specifică a poziţiei avionului receptor.”
 Semnalul de referinţă este modulat în frecvenţă cu 30 HZ. Acesta
are aceeaşi fază în orice direcţie la orice moment. Fiind transmis de
o antenă omnidirecţională, diagrama polară a semnalului de
referinţa se realizează sub forma unui cerc
 Semnalul variabil ( sau semnalul de azimut) este transmis de la o
antenă rotativă, care se roteşte cu 30 de rotaţii pe secunda,
împreună cu o antenă nedirecţională. Ca urmare a rotaţiei este
transmis un semnal a cărei digramă polară este de forma cifrei 8.
 Când cele două semnale, semnalul de referinţă şi cel variabil, sunt
combinate, diagrama polară rezultantă este de forma unei
cardeoide. În urma rotaţiei cardeoidei se radiază un semnal de 30
Hz modulat în amplitudine. Transmiterea semanlului se realizează
în aşa fel încât diferenţa de fază dintre cele două semnale este zero
în direcţia nordului magnetic, iar în oricare alta direcţie este egală
cu valoarea unui radial.
 Receptorul. La bordul aeronavei se găseşte un receptor pe unde
ultrascurte, care detectează semnalul. Compararea la bord a semnalului
de referinţă cu semnalul de azimut permite măsurarea azimutului, astfel
realizându-se parcurgerea unei axe radiolectrice trecând peste staţie.
„ Această comparaţie este făcută printr-o metodă de zero. Se caută în
realitate ce defazaj trebuie dat sinusoidei de azimut, pentru a face să
coincidă faza ei cu cea a sinusoidei de referinţă. Pentru aceasta se
utilizează în rezolvare un organ defazator marcat direct în grade, care
constituie 'selectorul de drum'”.
Utilizarea sistemului VOR
 Determinarea poziţiei aeronavei

 Zborul pe traiect
 Zborul pe o axă care trece printr-o staţie VOR
Mulțumesc pentru atenție!