Sunteți pe pagina 1din 13

Prof.

Viorica Ciobanu
Şcoala gimnazială “Ion Ghica“
Iaşi
Zaharidele sunt cunoscute şi sub denumirile de glucide,
zaharuri sau hidraţi de carbon.
 Denumirea de “glucide” provine de la cuvântul grecesc glykos,
ceea ce înseamna “dulce”, întrucât majoritatea compuşilor din
aceasta clasă au gust dulce.
 Denumirea de “zaharuri” sau de “zaharide” provine de la
numele zahărului (sakkharon, în limba greacă), adus în Europa
în anul 1492 şi descoperit mai târziu, în 1747 în sfecla de
zahăr.
 Denumirea de “hidraţi de carbon” provine de la raportul molar
H:O = 2:1 – la fel ca în apă.
Exemple:Glucoza – C6H12O6 sau C6(H2O)6
Zaharoza - C12H22O11 sau C12(H2O)11
Ştiaţi că...?
Cele mai importante glucide sunt glucoza,
fructoza, zaharoza (zahărul), galactoza (glucida din
lapte), amidonul (glucida din legume si cereale),
celuloza si hemiceluloza (existente în vegetale),
pectina, glicogenul (din muşchi si ficat).
Glucidele constituie o sursa importanta de
energie în organism. La arderea 1g de glucide se
degajă 4 kcal. Procesul de degajare a energiei la
arderea glucidelor se produce rapid, comparativ
cu alte surse energetice ale organismului.
Clasificarea zaharidelor

Zaharide

Polizaharide
Monozaharide Oligozaharide
Ex.
Ex. Glucoza, fructoza Ex. Zaharoza
Amidonul şi celuloza
C6H12O6 C12H22O11
(C6H10O5)n
Monozaharidele
 Monozaharidele sunt cele mai simple dintre
zaharide. Ele sunt compuşi cu funcţiune mixtă,
ce conţin în moleculă o grupă funcţională
carbonil (>C=O) şi mai multe grupe funcţionale
hidroxil (-OH). Unele monozaharide sunt
hidroxialdehide, iar altele, hidroxicetone. Cele
mai importante monozaharide sunt glucoza şi
fructoza.
Glucoza
Glucoza numită şi zahăr de struguri (a fost extrasă
prima dată din struguri) sau dextroză, este o monoglucidă
larg răspândită în natură, unde se găseşte liberă sau în
componenţa unor substanţe complexe. Ea este esenţială
pentru viaţa plantelor, animalelor şi a omului. În mod
direct sau indirect glucoza ajunge în organismele
animale şi în corpul uman din plante, unde se generează
sub acţiunea luminii, în urma fotosintezei. De aceea, mulţi
autori consideră că glucoza este "o formă de lumină
solară cristalizată".
Glucoza
 Glucoza (C6H12O6) este cea mai
răspândită monozaharidă. Ea se găseşte
în concentraţii mari în fructele dulci şi
în mierea de albine; în concentraţii mici
ea este prezentă în sânge (0,06 – 0,10
%), limfă, lichidul cefalo-rahidian etc.;ea
mai este inclusă şi în di- sau
polizaharide.
Glucoza - C6H12O6

Formulă plană Formula ciclică


(aciclică) (perspectivă)
Glucoza
Rolul glucozei în desfăşurarea proceselor
biologice, inclusiv în viaţa oamenilor, este
unul esenţial: prin transformarea sa aerobă
în dioxid de carbon şi apă, este furnizată
energia ecesară vieţii.
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2↑ + 6 H2O + Q
Glucoza- Acţiune biologică
 Glucoza este „combustibilul” specific pentru creier şi
sistemul nervos. De asemenea, glucoza furnizează
energia care permite menţinerea constantă a
temperaturii corpului, contractarea muşchilor şi
menţinerea în funcţiune a sistemelor digestiv şi
respirator.
 Pentru a furniza continuu combustibil pentru
creier, nervi, muşchi şi alte sisteme din corpul uman,
trebuie menţinută în sânge o concentraţie de glucoză de
0,06 până la 0,11%.
Fructoza
Fructoza este şi ea o
monozaharidă naturală,
având o largă răspândire în
stare liberă, îndeosebi în
fructe, de unde îi vine şi
numele ( cuvântul latinesc
fructis = fruct), dar şi în
mierea de albine, în
dizaharide (zahărul obişnuit).
Fructoza (C6H12O6 ) este o
cetohexoză

Formulă plană Formulă ciclică (perspectivă)


Fructoza este cea mai dulce dintre monozaharide. Atât
fructoza cât şi glucoza se pot obţine prin hidroliza
zaharozei ( zahărul obişnuit) cu acizi diluaţi:

( H2SO4)
C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
Zaharoza Glucoza Fructoza