Sunteți pe pagina 1din 8

Determinarea locului

aeronavei cu ajutorul
radiocompasului
Procedeele de determinare a locului aeronavei
sunt în funcţie de:
• numărul radiofarurilor;
• dispunerea radiofarurilor pe sol faţă de
traiect;
• unghiul format între relevmente şi traiect.

PRECIZIA – 6-8% din distanţa medie până la


NDB.
Determinarea locului aeronavei cu
ajutorul a două radiofaruri
a) unul dispus în PIT şi unul lateral de traiect

RAA=CA + GR 1800
b) două dispuse lateral faţă de traiect
Cazul 1
Cazul 2
Determinarea locului aeronavei cu
un radiofar dispus lateral de traiect
CONDIȚIE: GR să fie mai mic de 900 sau mai mare de 2700
Determinarea locului aeronavei cu
cu citirea simultană a gismentelor
Determinarea vitezei la sol cu
ajutorul radiocompasului
Determinarea pecisă
depinde de:

•distanţa de la NDB la
linia drumului;

•exactitatea măsurării
gismentelor, a calculării
relevmentelor şi a
trasării liniilor de poziţie;

•menţinerea cu precizie
a regimului de zbor.