Sunteți pe pagina 1din 80

Asist.dr.ing.

Florin Postolache

http://adl.anmb.ro

Matlab - Laborator
Sapt. 11-12
Calcul simbolic

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Matlab permite efectuarea operatiilor de calcul simbolic, utilizand obiecte
simbolice (variabile reale sau complexe, expresii şi funcţii simbolice) cu ajutorul
cărora se pot efectua operaţii elementare din algebră, trigonometrie, geometrie
analitică şi analiza matematică.

Rezolvarea problemelor de calculul symbolic implica urmatorii pasi:

1. Definirea variabilelor şi/sau expresiilor simbolice reale;


2. Transcrierea in sintaxa specifica Matlab a expresiilor/functiilor;
3. Calculul final:
• Expresii (subs)
• Functii predefinite (limit, int, symsum, diff, dsolve)
• Reprezentari 2D/3D (ezplot, ezplot3, ezsurf, ezmash, fplot,
fsurf, fmesh, etc.)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 2


Calcul simbolic

Definirea variabilelor şi expresiilor simbolice reale:

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


1. cu instrucţiunea syms, care defineşte variabile simbolice,
2. prin operaţia de atribuire în care orice variabilă care primeşte ca valoare o
expresie simbolică devine o variabilă simbolică.

Instrucţiunea syms are sintaxa:

syms var1 var2 ... varn

unde var1, var2, ..., varn sunt nume de variabile simbolice.

Dacă var1, var2, ..., varn sunt variabile simbolice definite anterior cu syms sau
prin atribuire atunci prin atribuirea v=f(var1,var2,...,varn) în care f este o
funcţie care depinde de var1, var2, ..., varn, variabila v este definită tot ca
variabilă simbolică.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 3


Calcul simbolic

Expresiile simbolice se definesc la fel ca expresiile aritmetice, în care

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


variabilele numerice sunt înlocuite cu variabile simbolice. Se includ aici şi vectorii
şi matricele cu elemente expresii simbolice, asupra cărora se pot efectua calcule
simbolice analoge calculelor numerice din Matlab.
Expresiile simbolice sunt formate cu operanzi şi operatori. Un operand poate fi
orice variabilă sau expresie simbolică.
Într-o expresie simbolică se poate folosi orice operator si/sau funcţie pentru
operaţii matematice.

Definirea unei expresii simbolice se poate face cu funcţia sym:

sym(‘expresie simbolică’)

Toate variabilele care intervin în argumentul funcţiei sym trebuie să fie variabile
simbolice. În particular expresie simbolică poate fi o constantă.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 4


Calcul simbolic
Definirea variabilelor simbolice reale (a, b si c)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


x = sym('x')
syms a b;
c=a^2+b^3; %definire prin atribuire

Definirea expresiilor simbolice:

Fie

syms x ; syms f x;
f=log(1+x^2); f=log(1+x^2)
syms x ;
f=sym('log(1+x^2)');
29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 5
Calculul valorii unei expresii simbolice
Se face cu unul dintre apelurile funcţiei subs:
• subs(expresie simbolica,valoare)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


• subs(expresie simbolica,variabila simbolica,valoare)
• subs(expresie simbolica, {vs1,vs2,...,vsk}, {val1,val2,...,valk})

Ex 1:
syms x;
f=2^x;
Calculul valorii f(4):
subs(f,4)
subs(f,x,4)
Ex 2:
syms x y z t ;
f=x^2+y^3+z^4+t;

Calculul valorii f(x,2,z,t): subs(f,y,2)


Calculul valorii f(x,2,z,4): subs(f,{y,t},{2,4})
Calculul valorii f(-1,2,5,4): subs(f,{x,y,z,t},{-1,2,5,4})

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 6


Determinarea variabilelor simbolice dintr-o expresie
Se face cu apelul findsym(expresie simbolica)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Ex 1:
syms f x;
f=2^x;
findsym(f)

Ex 2:
syms x y z t f;
f=x^2+y^3+z^4+t;
findsym(f)

Afişarea expresiilor simbolice: pretty(expresie simbolica)

pretty(f)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 7


Calcul simbolic
Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 8
L1_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_2
syms x y z t;
f=x^2+x*y*z^3-log(x+z+t)+sin(x*y*z*t);
%format rat;
%format short;
pretty(f);
subs(f,{y,t},{2,4})
subs(f,{x,t},{2,3})
subs(f,t,5)
subs(f,{x,y,z,t},{1,2,3,4})
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 9


29 mai 2018
L1_3

Asist.dr.ing. Florin Postolache


10

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L1_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_3
syms x y z;
f=x^2+x*y*z^3-y*z/(x^2+y+(z/(x+y)));
%format rat;
pretty(f);
subs(f,y,2)
subs(f,x,2)
subs(f,{x,y},{1,1})
subs(f,{x,y,z},{1,2,3})
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 11


Definirea de variabile simbolice complexe
O variabilă complexă este o pereche ordonată de două variabile reale, x
şi y. O variabilă complexă este z = x + i * y, unde x este partea reală, y

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


este partea imaginară a variabilei z, iar i = -1^(1/2).

syms x y real;
z=x+i*y;
abs(z)

Sau

sym('x','real');
sym('y','real');
z=x+i*y;
abs(z)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 12


Definirea de variabile simbolice complexe
Ecuatia de gradul II
a=input('Tastati valoarea lui a:');

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


b=input('Tastati valoarea lui b:');
c=input('Tastati valoarea lui c:');
if a==0
if b~=0
disp('Rezolvarea ecuatiei de grad 1')
x=(-c/b);
disp([‘Solutia ecuatiei: x=',num2str(x)]);
end
else
d=b^2-4*a*c;
if d>0
x1=(-b+sqrt(d))/2*a;
x2=(-b-sqrt(d))/2*a;
mesaj=['Solutiile ecuatiei sunt: x1=',num2str(x1),'si x2=',num2str(x2)];
disp(mesaj)
elseif d==0
x=(-b)/2*a;
mesaj2=['Solutia este unica: x1=x2=',num2str(x)];
disp(mesaj2)
else %d<0
disp('Ecuatia are solutii complexe:')
x1=(-b-i*sqrt(-d))/2*a; % x1=(-b+sqrt(d))/2*a;
x2=(-b+i*sqrt(-d))/2*a; %x2=(-b-sqrt(d))/2*a;
mesaj3=['Solutiile complexe ale ecuatiei sunt: x1=',num2str(x1),' si x2=',num2str(x2)];
disp(mesaj3)
end
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 13


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
ezplot(f); f=f(x)
ezplot(f,[a,b]); f=f(x); [a,b]

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym(a,b)
syms x f;
f=log(1+x^2);
ezplot(f,[a,b]);
%ezsurf(f,[a,b]);
grid on;
end

% apelul functiei:graficsym(-50, 50)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 14


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Folosind calculul symbolic
Matlab, reprezentati graphic functia pe intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym(a,b)
syms x;
f=exp(x)*sin(20*x^2);
ezplot(f,[a,b]);
grid on;
end

% apelul functiei:grafsym(0, 3)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 15


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Reprezentati graphic functia pe
intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym
syms x;
fplot(@(x) exp(x)*sin(20*x^2),[0 3],'r--');
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 16


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Reprezentati graphic functia pe
intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym(a,b)
syms x;
f=exp(x)*sin(20*x^2);
%ezplot(f,[a,b]);
fplot(f); % xϵ[-5, 5]
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 17


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Reprezentati graphic functia pe
intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym(a,b)
syms x;
f=exp(x)*sin(20*x^2);
%ezplot(f,[a,b]);
fplot(f,’r--’); % xϵ[-5, 5]
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 18


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Reprezentati graphic functia pe
intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym(a,b) function grafsym
syms x; syms x;
f=exp(x)*sin(20*x^2); % xϵ[-5, 5]
%ezplot(f,[a,b]); fplot(@(x) exp(x)*sin(20*x^2));
fplot(f,’’r--); % xϵ[-5, 5] grid on;
grid on; end
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 19


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x)=ex*sin(20x). Reprezentati grafic functia pe
intervalul [a,b], a<b.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym
syms x;
fplot(@(x) exp(x)*sin(20*x^2),[0 3]);
hold on;
fplot(exp(x), [0 3],'--r');
fplot(-exp(x), [0 3],'--r');
hold off;
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 20


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x,y)=sin((x2+y2)/a). Folosind calculul symbolic
Matlab, reprezentati grafic (3D) functia pentru a=10.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym
syms x y a;
f=sin((x^2+y^2)/a);
fsurf(subs(f,a,10))
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 21


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x,y)=sin((x2+y2)/a). Folosind calculul symbolic
Matlab, reprezentati grafic (3D) functia pentru a={20,50}.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym
syms x y a;
f=sin((x^2+y^2)/a);

subplot(2,1,1)
fsurf(subs(f,a,20));
title('a=20');

subplot(2,1,2)
fsurf(subs(f,a,50));
title('a=50');

grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 22


Reprezentarea grafica a expresiilor simbolice
Fie functia f:R->R, definita prin f(x,y)=sin((x2+y2)/a). Folosind calculul symbolic
Matlab, reprezentati grafic (3D) functia pentru a a={10,20,50,100}.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function grafsym
syms x y a;
f=sin((x^2+y^2)/a);

subplot(2,2,1)
fsurf(subs(f,a,10));
title('a=10');
subplot(2,2,2)
fsurf(subs(f,a,20));
title('a=20');
subplot(2,2,3)
fsurf(subs(f,a,50));
title('a=50');
subplot(2,2,4)
fsurf(subs(f,a,100));
title('a=100');

grid on;
end
29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 23
Reprezentarea curbelor in spatiu

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


ezplot3(x,y,z,[a,b]);

function graficsym3d
syms t;
x=sin(t);
y=cos(t);
z=t;
ezplot3(x,y,z,'animate');
grid on;

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 24


Exercitii: L_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 25
Exercitii: L_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L_1
syms f x;
f=exp(-x)/(1+x^2);
ezplot(f,[-10,10]);
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 26


Exercitii: L_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 27
Exercitii: L_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L_2
syms f x;
f=atan(1+x^2)/(1+exp(x));
ezplot(f,[-5,10]);
grid on;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 28


Exercitii: L3D_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezmesh.

function L3D_1
syms x y;
f=(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2));
ezmesh(f,[-4,4],[-4,4]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 29


Exercitii: L3D_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia fmesh.

function L3D_1
syms x y;
f=(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2));
fmesh(f); % xϵ[-5, 5]
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 30


Exercitii: L3D_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia fmesh.

function L3D_1
syms x y;
fmesh(@(x,y) (x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2)), [-4 4 -4 4]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 31


Exercitii: L3D_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezsurf.

function L3D_2
syms x y;
f=(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2));
ezsurf(f, [-4,4],[-4,4]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 32


Exercitii: L3D_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia fsurf.

function L3D_2
syms x y;
f=(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2));
fsurf(f); % xϵ[-5, 5]
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 33


Exercitii: L3D_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia fsurf.

function L3D_2
syms x y;
fsurf(@(x,y)(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2))); % x,yϵ[-5,5]
% fsurf(@(x,y)(x^2+y^2)*exp(-(x^2+y^2)), [-4 4 -4 4]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 34


Exercitii: L3D_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezsurf.

function L3D_3
syms x y;
f=x*y*sin(x*y);
ezsurf(f,[-pi,pi],[-pi,pi]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 35


Exercitii: L3D_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezsurfc.

function L3D_3
syms x y;
f=x*y*sin(x*y);
ezsurfc(f,[-pi,pi],[-pi,pi]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 36


Exercitii: L3D_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezsurfc.

function L3D_3
syms x y;
%ezsurfc(f,[-pi,pi],[-pi,pi]);
fsurf(@(x,y) x*y*sin(x*y),[-pi pi -pi pi],'ShowContours','on')
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 37


Exercitii: L3D_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezsurfc/fsurf.

function L3D_3 function L3D_3


syms x y; syms x y;
f=x*y*sin(x*y); fsurf(@(x,y) x*y*sin(x*y),[-pi pi -pi pi],
ezsurfc(f,[-pi,pi],[-pi,pi]); 'ShowContours‘, 'on')
grid on; grid on;
xlabel('axa x'); xlabel('axa x');
ylabel('axa y'); ylabel('axa y');
shading interp; shading interp;
colorbar; colorbar;
end end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 38


Exercitii: L3D_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezmesh.

function L3D_4
syms x y;
f=x*y*sin(x*y);
ezmesh(f,[-pi,pi],[-pi,pi]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 39


Exercitii: L3D_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezmeshc.

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 40


Exercitii: L3D_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezmeshc.

function L3D_4
syms x y;
f=x*y*sin(x*y);
ezmeshc(f,[-pi,pi],[-pi,pi]);
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 41


Exercitii: L3D_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia fmesh.

function L3D_4
syms x y;
fmesh(@(x,y) x*y*sin(x*y),[-pi pi -pi pi],'ShowContours','on')
grid on;
xlabel('axa x');
ylabel('axa y');
shading interp;
colorbar;
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 42


Exercitii: L3D_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


utilizand functia ezmeshc/fmesh.

function L3D_4 function L3D_4


syms x y; syms x y;
f=x*y*sin(x*y); fmesh(@(x,y) x*y*sin(x*y),[-pi pi -pi pi],
ezmeshc(f,[-pi,pi],[-pi,pi]); 'ShowContours', 'on')
grid on; grid on;
xlabel('axa x'); xlabel('axa x');
ylabel('axa y'); ylabel('axa y');
shading interp; shading interp;
colorbar; colorbar;
end end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 43


29 mai 2018
Exercitii

Asist.dr.ing. Florin Postolache


44

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym(a,b)
syms x f;
f=log(abs(x)/(1+abs(x)));
ezplot(f,[a,b]);
grid on;

% apelul functiei: graficsym(-50, 50)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 45


29 mai 2018
Exercitii

Asist.dr.ing. Florin Postolache


46

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym(a,b,c,d)
syms x y f;
f=x^3+y^3-3;
ezplot(f,[a,b],[c,d]);
grid on;

% apelul functiei:
%graficsym(-50, 50,-50,50)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 47


29 mai 2018
Exercitii

Asist.dr.ing. Florin Postolache


48

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym(a,b)
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/3);
ezplot(x,y, [a,b]);
grid on;

% apelul functiei: graficsym(-10,10)


Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 49
Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/3);
ezplot(x,y);
grid on;

% apelul functiei: graficsym

Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 50
Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/3);
f=x^3+y^3-3;
ezplot3(x,y,f);
grid on;

% apelul functiei: graficsym(-10,20)


Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored
29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 51
Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function graficsym(a,b)
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/3);
f=x^3+y^3-3;
ezplot3(x,y,f,[a,b]);
grid on;

% apelul functiei: graficsym(-10,20)

Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored


29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 52
Calcul simbolic
Calculul limitelor
limit(f,x,a,’left’)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


lim f(x); x->a; x<a

Calculul derivatelor
diff(f) sau diff(f,x) % f’(x) sau df/dx

Calculul integralelor
int(f) sau int(f,x)
int(f,a,b) sau int(f,x,a,b)

Derivata de ordin n din y


Dny – dsolve(‘ecuatia’, x)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 53


29 mai 2018
Exercitii

Asist.dr.ing. Florin Postolache


54

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


4ª 4b
syms n f
f=(n^2-log(n^3+2))/(n^2+1)
limit(f,n,inf)

4c 4d

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 55


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


4ª 4b
syms n f syms a b x
f=(n^2-log(n^3+2))/(n^2+1) f=(exp(a*x^2)-1)/sin(b*x^2)
limit(f,n,inf) limit(f,x,0 )

4c 4d
syms x f syms x f
f=(log(1+x^2)-(log(1+x))^2)/x^3 f=x*(exp(x)-log(1+x^2))
limit(f,x,0) limit(f,x,inf)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 56


29 mai 2018
Exercitii

Asist.dr.ing. Florin Postolache


57

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


5ª 5b
syms x f syms x y f
f=(x+log(x))/(exp(x)+sin(x)) f=exp((x^2)*(y^3))
diff(f)
% diff(f,x) diff(f,x,1) %
% diff(f,x,1)
diff(diff(f,x,1),y,1) %

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 58


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


6ª 6b
syms x f
f=sqrt(x^2-x+1)
int(f,2,3)
6c

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 59


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


6ª 6b
syms x f syms x f
f=sqrt(x^2-x+1) f=(x+1)/(x^4+2)
int(f,2,3) int(f,0,inf)
6c
syms x f
f=x*exp(x)
int(f,0,1)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 60


Exercitii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.rosyms x y
sol=dsolve('Dy=x*exp(x)','x')
R: C1 + exp(x)*(x - 1)
7b
syms x y
sol=dsolve('Dy=x*exp(x)','y(0)=2','x')
R: exp(x)*(x - 1) + 3
7c
syms x y z
[y z]=dsolve('Dy=y-2*z','Dz=y+2*z','y(0)=-1','z(0)=1','x')
R:

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 61


Calculul sumelor simbolice

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


syms n k;
f=k*(k-1)^3;
symsum(f,k,1,n-1)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 62


29 mai 2018
L2_1_2

Asist.dr.ing. Florin Postolache


63

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L2_1_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L2_1_2
syms n k x y z t;
x=k*(k-1)^3;
y=1/(k*(k+1)*(k+2));
z=k^3;
t=1/(k*(k+1));
L2_1a=symsum(x,k,1,n-1)
L2_1b=symsum(y,k,1,inf)
L2_2a=symsum(z,k,1,n-1)
L2_2b=symsum(t,k,1,inf)
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 64


29 mai 2018
L2_3

Asist.dr.ing. Florin Postolache


65

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L2_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L2_3
syms n x a b c;
m=(n^2-exp(-n))/(n^2+1);
p=(exp(a*x^4)-exp(b*x^2))/asin(c*x^2);
q=(log(1+x^2)-x*exp(x^2))/x^3;
r=x^3*(exp(x^2)-log(1+x^2));

L2_3a=limit(m,n,inf)
L2_3b=limit(p,x,0)
L2_3c=limit(q,x,0)
L2_3d=limit(r,x,inf)
end
29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 66
29 mai 2018
L3_4

Asist.dr.ing. Florin Postolache


67

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L3_4

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L3_4
syms x y;

f=exp(asin(x))/(exp(x)+cos(x));
d=x*y*exp(x*y*sin(x*y));

L3_4a=diff(f) %sau diff(f,x) sau diff(f,x,1)


L3_4b=diff(diff(d,x,1),y,1) sau diff(diff(d,x),y)
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 68


29 mai 2018
L3_5

Asist.dr.ing. Florin Postolache


69

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L3_5

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L3_5
syms x a b c

a=sqrt(x^2+x+1)
b=(x^2+1)/(x^4+2)
c=x^2*exp(x)

L3_a=int(a,2,4)
L3_b=int(b,0,inf)
L3_c=int(c,0,1)
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 70


29 mai 2018
L3_6

Asist.dr.ing. Florin Postolache


71

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L3_6

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L3_6
syms x y z

L3_6a=dsolve('Dy=x^2*exp(x)','y(0)=1','x')
L3_6b=dsolve('Dy=exp(x)*sin(x)','y(0)=0','x')
[y z]=dsolve('Dy=3*y+z','Dz=-y+z','y(0)=0','z(0)=0','x')
end

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 72


29 mai 2018
L1_1

Asist.dr.ing. Florin Postolache


73

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L1_1

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_1(a,b)
syms x f;
f=exp(x)*log(abs(x)/(1+abs(x)));
ezplot(f,[a,b]);
grid on;
end

% L1_1(-3,3)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 74


29 mai 2018
L1_2

Asist.dr.ing. Florin Postolache


75

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L1_2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_2(a,b,c,d)
syms x y f;
f=x^3+y^5-3;
ezplot(f,[a,b],[c,d]);
grid on;
end

%L1_2(-5, 5,-5,5)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 76


29 mai 2018
L1_3

Asist.dr.ing. Florin Postolache


77

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


L1_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_3(a,b)
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/5);
f=x^3+y^5-3;
ezplot(x,y);
grid on;
end

%L1_3(-10,10)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 78


L1_3

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


function L1_3(a,b)
syms x y t;
x=t;
y=(3-t^3)^(1/5);
f=x^3+y^5-3;
ezplot3(f,x,y);
grid on;
end

%L1_3(-10,10)

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 79


Intrebari?

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Multumesc!

29 mai 2018 Asist.dr.ing. Florin Postolache 80