Sunteți pe pagina 1din 28

Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic

Teste Anul II, semestrul 2


Varianta de gril nr.1

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I


SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro

REGULI DE DESFURARE A EXAMENULUI

1. Examenul la disciplina CHIMIE ANALITIC este scris constituit din 60 de teste tip gril, cu
urmtoarea structur i form de evaluare:
10 teste gril tip complement simplu, evaluate cu cte 4 punte pentru rspuns corect i 0 puncte
pentru rspuns incorect. 10 grile x 4 puncte/gril = 40 puncte
40 teste gril tip complement multiplu evaluate ponderat cu cte 5 puncte pentru toate rspunsurile
marcate i nemarcate corect. La ntrebrile cu rspuns parial corect se acord un numr de puncte
corespunztor numrului de rspunsuri marcate i nemarcate corect.
40 grile x 5 puncte/gril = 200 puncte.
10 teste gril tip complement multiplu evaluate cu cte 6 puncte pentru toate rspunsurile marcate i
nemarcate corect i 0 puncte pentru rspunsurile parial corecte. 10 grile x 6 puncte/gril = 60 puncte
2. Toate ntrebrile pentru examen provin din baza public de date a disciplinei constituit pe
baza bibliografiei obligatorii.
3. Punctajul maxim care poate fi obinut este de 300 puncte de gril i este echivalent cu nota 10
(zece); nota la examen se calculeaz proporional cu punctajul obinut.
4. Pentru promovarea examenului sunt necesare minim 150 puncte de gril, echivalent cu nota 5
(cinci).
5. Este exclus posibilitatea ca niciuna dintre variantele de rspuns s nu fie corect sau toate
variantele s fie corecte. Completarea rspunsului se face prin umplerea total a spaiului
corespunztor rspunsului considerat corect de pe foaia de rspuns. Pentru marcarea rspunsurilor se
folosesc numai culorile negru sau albastru.
6. La corectarea grilei nu se iau n considerare spaiile completate necorespunztor (umplere
parial, completare cu alte simboluri, depirea spaiilor respective).
7. ntrebrile tip complement multiplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i
cele la care s-a marcat doar una din variante de rspuns, sau toate variantele de rspuns, sunt notate cu
0 puncte.
8. ntrebrile tip complement simplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i cele
la care s-au marcat mai multe variante de rspuns, sunt notate cu 0 puncte.
9. Orginalul foii de rspuns i tezele se predau la sfritul timpului de examen comisiei de examen.
10. Timpul de rspuns pentru proba scris este de dou (2) ore.
11. Rspunsurile la variantele de ntrebri care au constituit proba de examen se comunic
studenilor imediat dup susinerea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante, prin
afiarea la avizier a tezei care a constituit subiectul fiecrui examen i a grilei cu rspunsurile corecte.
Teza i rspunsurile corecte vor rmne la avizier timp de 24 de ore de la afiare. Deasemenea, teza
care a constituit subiectul fiecrui examen i grila cu rspunsurile corecte, se vor afia pe internet, pe
site-ul facultii, dup terminarea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante i vor
rmne la dispoziia celor interesai pn la sfritul sesiunii respective.
12. n termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor se pot depune contestaii. Acestea sunt
analizate numai nsoite de copia foii de rspuns.

Prof. univ. dr. Constana Sava

1
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.1

Nr. Teste complement simplu cu evaluare totul C. Exponenial;


sau nimic D. Parabolic;
01. Analiza conductometric se poate aplica E. O curb al crei profil depinde de natura
A Doar soluiilor diluate de electrolii tari; soluiei;
B Doar soluiilor diluate de electrolii slabi;
C Soluiilor de electrolii ntr-un larg domeniu 6. Ecuaia dreptei de calibrare pentru o serie de
de concentraii; soluii etalon este A =0,012 C+0,006 la
D Soluiilor de neelectrolii ntr-un larg lungimea de und . Dac absorbana probei
domeniu de concentraii; la aceeai este 0,726 concentraia ei este:
E Doar soluiilor de sruri total disociate; A. 20;
B. 40;
2. Determinrile experimentale ale C. 60;
conductivitii reprezint suma dintre D. 80;
conductivitile E. 100;
A Ionilor solventului;
B Ionilor dizolvai; 07. Lungimile de und care aparin domeniului
C speciilor ionice prezente n soluie i VIS:
conductivitatea solventului; A. 100nm;
D Moleculelor neutre nedisociate; B. 320nm;
E Moleculelor polare nedisociate C. 550nm;
D. 5.000nm;
3. Se titreaz pH-metric 100mL soluie de HCl E. 50.000nm;
i 100mL soluie acid acetic avnd aceeai
concentraie analitic, cu soluie standard de 8. O soluie ce conine 0,1200g/L substan
baz tare. Raportul ntre volumele la activ are absorbana 0,48 la 257 nm n cuva
echivalen folosite pentru neutralizarea celor de 1 cm. Absorbana specific A11%cm are
doi acizi este:
valoarea:
A. Vb,eq.HCl= Vb,eq.acid acetic;
B. Vb,eq.HCl> Vb,eq.acid acetic; A. 10;
C. Vb,eq.HCl< Vb,eq.acid acetic; B. 20;
D. C. 30;
Vb,eq.HCl Vb,eq.acid acetic;
D. 40;
E. Vb,eq.HCl Vb,eq.acid acetic;
E. 50;
4. Definiia corect a parametrilor 1. factorul de
activitate; 2. factorul de corecie; 3. factorul 9. Lungimile de und care aparin domeniului
IR:
de retenie, este:
a. Raportul ntre concentraia real i A. 100nm;
concentraia teoretic; B. 300nm;
b. Raportul ntre concentraia teoretic i C. 500nm;
concentraia real; D. 700nm
c. Raportul ntre distana parcurs de E. 2.500nm;
componentul separat i distana parcurs de
solvent; 10. La separarea cromatografic, regimul
d. Raportul ntre distana parcurs de solvent izocratic de lucru se refer la eluarea:
i distana parcurs de componentul separat; A. Cu un singur solvent;
e. Raportul ntre concentraia analitic i B. La aceeai temperatur;
concentraia activ; C. Cu meninerea constant a compoziiei
f. Raportul ntre concentraia activ i solvenilor;
concentraia analitic; D. Cu modificarea compoziiei solvenilor n
A. 1-a; 2-c; 3-b; timp;
B. 1-e; 2-b; 3-d; E. Soluiei etalon cu un singur component.
C. 1-f; 2-a; 3-c;
Nr. Teste complement multiplu cu evaluare
D. 1-d; 2-e; 3-f;
E. 1-c; 2-f; 3-a; ponderat
11. Principalele evenimente termice care se
5. Reprezentarea grafic a funciei pH=f([H+]) produc i care se studiaz n analiza
este termogravimetric, sunt:
A. Liniar; A. Deshidratarea i sublimarea;
B. Logaritmic; B. Descompunerea termic, oxidarea i
combustia;
2
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.1
C. Modificarea proprietilor magnetice; A. neutralizare;
D. Topirea i transformrile n faz solid; B. precipitare;
E. Procesele exo- i endoterme; C. descompunere;
12. Conductivitatea este o proprietate D. complexare;
A. Specific fiecrei soluii de electrolit, putnd E. sintez;
fi folosit la identificarea i determinarea 19. Curba de titrare conductometric a acizilor
speciei chimice analizate; poliprotici cu o baz tare prezint
B. Dependent de concentraia soluiei de A. mai multe puncte de schimbare a pantei n
electrolit; funcie de nr.H+ neutralizai;
C. Dependent de gradul de disociere al speciei B. un singur salt;
chimice dizolvate; C. mai multe salturi;
D. Independent de constanta celulei de D. un singur punct de inflexiune corespunztor
conductivitate; neutralizrii totale a acidului
E. Exprimat n S/cm sau mS/cm; E. o curbare la intersecia dreptelor cu pante
13. Conductometria diferite datorat hidrolizei produilor de
A. exprim proprietatea ionilor soluiilor de neutralizare
diferite concentraii de a conduce curentul 20. Curba de titrare conductometric a acizilor
electric; slabi cu baz tare
B. lucreaz la intensitate i tensiune constante; A. are forma litere V;
C. nu are aplicaii analitice; B. panta descendent cu att mai mic cu ct
D. se poate folosi la determinarea concentraiei este mai slab acidul;
oricrei specii chimice; C. prezint un maxim;
E. studiaz soluiile de electrolii; D. prezint un salt minor;
14. Gradul de disociere se poate determina E. are bine marcat punctul de echivalen;
conductometric 21. Pot fi analizate conductometric prin titrare de
A. toi ionii din soluie participnd la transportul neutralizare
curentului electric; A. sruri provenite de la acizi slabi i baze tari;
B. ca raport ntre conductivitatea echivalent a B. sruri provenite de la acizi tari i baze slabe;
ionilor i conductivitatea echivalent la C. Acizi slabi;
diluie infinit; D. Baze slabe;
C. deoarece conductivitatea echivalent la E. Sulfai;
diluie infinit este o mrime aditiv; 7. Potenialul msurat cu electrodul de pH:
D. datorit faptului c apa are o conductivitate A. Este funcie liniar de concentraia H+ din
mare; soluia de analizat;
E. pentru c toate substanele sunt solubile n B. Este funcie logaritmic de activitatea H+ din
ap; soluia de analizat;
15. Parametrii meninui constani n timpul C. Este funcie logaritmic de concentraia H+
determinrilor conductometrice, sunt: din soluia de analizat;
A. Concentraia soluiei analizate; D. Nu depinde de activitatea sau concentraia
B. Temperatura de lucru; H+ din soluia de analizat;
C. Valoarea constantei celulei de conductivitate; E. nregistreaz o valoare mai mic dect cea
D. Timpul alocat experimentului; real n soluii cu pH peste 11;
E. Domeniul valorilor conductanei; 23. Curba de titrare pH-metric:
16. Dreapta de calibrare conductometric este A. Este format din dou drepte cu pante
reprezentarea grafic a funciei: diferite;
A. conductivitatea echivalent = f(concentraie); B. Prezint un salt corespunztor punctului de
B. conductivitatea = f(concentraie); echivalen;
C. conductana = f(concentraie); C. Se prelucreaz matematic prin calculul
D. conductivitatea = f(volumul soluiei derivatelor;
analizate); D. Se poate folosi la calculul Eg;
E. conductana = f(volumul solventului); E. Se poate folosi la determinarea Ki;
17. Gradul de disociere se poate determina 24. Rspunsul electrodului
A. prin msurtori conductometrice directe; A. Reprezint sensibilitatea electrodului la
B. aplicnd legea migrrii independente; variaia concentraiei analitului;
C. folosind valorile conductivitii echivalente B. Este variaia potenialului electrodului
o o indicator n raport cu variaia logaritmului
limit pentru cation + i pentru anion ;
concentraiei analitului;
D. Prin titrare conductometric; C. Se exprim prin raportul E/lg[M n+]
E. doar spectrofotometric; pentru o decad de concentraii;
18. Titrarea conductometric se poate aplica D. Este egal cu 0,059/n pentru un sistem
folosind reaciile de:

3
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.1
poteniometru/electrod indicator calibrat; 32. Titrarea spectrofotometric se poate aplica:
E. Este potenialul msurat la aplicarea A. Doar compuilor care absorb radiaia UV-
metodelor poteniometrice directe; VIS;
25. Reprezentarea grafic a potenialului celulei B. Compuilor colorai sau care formeaz
n funcie de pM este: produi cu proprieti de absorbie;
A. o curb logaritmic; C. Doar cnd titrantul absoarbe n domeniul
B. o dreapt cu pant descendent; UV-VIS;
C. o dreapt cu pant ascendent; D. Cnd produsul reaciei de titrare este
D. o linie cu panta 0,059/n; precipitat;
E. o linie cu panta +0,059/n; E. Cnd reactanii i produsul reaciei de titrare
26. Se msoar pH-ul soluiilor etalon de acid sunt solubili n mediul de reacie;
tare monoprotic, cu aceeai trie ionic, pe o 33. Determinarea spectrofotometric a
decad de concentraii. Funcia Ecel=f(paH) concentraiei se poate face:
A. Este o dreapt cu pant descendent; A. Din spectrul de absorbie;
B. Este o funcie logaritmic; B. Prin metoda unui singur standard;
C. Este o funcie exponenial; C. Folosind ecuaia dreptei de calibrare;
D. Intersecia cu axa OY este la paH7; D.
E. Potenialul este zero pentru paH7; Raportnd absorbana specific A11%cm la
27. Parametrii 1. factorul de activitate; 2. factorul absorbana probei;
de corecie; 3. factorul de retenie E. Raportnd absorbana probei la absorbana
A. Sunt mrimi adimensionale; specific A11cm% ;
B. 1. i 3. au valori subunitare; 34. Determinarea spectrofotometric a fosforului
C. Toate au valori subunitare; se face:
D. Toate se pot exprima i %; A. Folosind soluii etalon de fosfat prin
E. Au uniti de concentraie; msurarea absorbanei la dou lungimi de
28. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan und;
p.a. n soluie, cu soluie etalon de baz tare B. Sub forma de acid molibdovanadofosforic,
pn la pH=12. Curba de titrare se folosete complex albastru;
la determinarea: C. Sub forma de acid molibdovanadofosforic,
A. Puritii; complex galben;
B. Echivalentului-gram; D. Sub forma de acid fosfomolibdenic;
C. Constantei de ionizare; E. Prin transformare n acid fosfomolibdenic i
D. Constantei de hidroliz; reducerea lui la oxizi de molibden;
E. Gradului de disociere; 35. Determinarea ionului fluor se poate face:
29. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan A. Prin complexare cu un ligand organic;
p.a. n soluie, cu soluie etalon de baz tare B. Prin descompunerea complecilor
pn la pH=12. Acidul salicilic are eriocromcianin R/Al3+;
M=138,12 g/mol; Ka1=103; Ka2=1014. C. Prin diminuarea intensitii fluorescenei
Valorile corecte obinute prin titrare, trebuie complexului alizarin/Zr4+;
s fie: D. Electrochimic folosind electrod ion selectiv
A. Eg=138 g/val; pentru fluor;
B. Eg=69 g/val; E. Spectrofotometric n domeniul Vis;
C. pKa1=3; 36. Seria de soluii etalon cu concentraii
D. pKa2=14; cuprinse ntre 50 i 100ppm are valori ale
E. pKa1=7; absorbanei ntre 0,20 i 1,00. Absorbana
30. La titrarea poteniometric AT-BT, probei coninnd aceeai specie chimic la
potenialul msurat are valori aceeai este 2,10. Diluiile necesare ale
A. Numai pozitive; probei pentru ca absorbana s aib valori n
B. Numai negative; intervalul 0,20-1,00 sunt:
C. Pozitive i negative; A. 1/1;
D. Zero; B. 1/3;
E. Subunitare; C. 1/5;
31. pH-ul msurat poteniometric i pH-ul D. 1/10;
calculat, al unei serii de soluii etalon de acid E. 1/100
tare, se gsesc n raportul: 37. Absorbana specific a timolftaleinei este
A. paH = pH;
A11%cm =800 la A max. (pH 10,5)=600nm.
B. paH > pH;
C. paH < pH; Domeniul de concentraii pentru care
D. paH pH; absorbana A A max. are valori ntre 0,2 i 0,8
E. paH pH; este:

4
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.1
A. 0,0025-0,01g/L; ntr-un mililitru de soluie;
B. 0,04-0,16N; D. un microgram de substan ntr-un litru de
C. 2,5-10mg/L; soluie;
D. 2,5-10ppm; E. uniti de densitate;
E. 0,04-0,16mg/100g; 45. Limea benzii spectrale
38. Determinarea concentraiei unei substane A. este intervalul ngust de lungimi de und care
prin metoda spectrofotometric UV-VIS se include selectat;
poate realiza utiliznd: B. depinde de performanele aparatului;
A. Absortivitatea molar a substanei; C. trebuie s nu depeasc jumtate din limea
B. O soluie etalon a aceleiai substane; benzii de absorbie;
C. 20 D. este egal cu grosimea stratului de soluie
Valoarea indicelui de refracie nD ; strbtut de radiaie;
D. Dreapta de calibrare a aceleiai substane; E. este distana parcurs de radiaie prin prob;
E.
Absorbanta specific A11cm% ; 46. Punctul izosbestic
39. Absorbana soluiei unui compus depinde de: A. Este o mrime adimensional i are valori de
A. Natura substanei dizolvate; la 0 la 1;
B. Grosimea stratului de soluie strbtut; B. Se exprim n uniti de absorban;
C. Lungimea de und la care se lucreaz; C. Are semnificaie pentru soluiile etalon ale
D. Solventul utilizat; aceleiai specii chimice;
E. Spectrofotometrul folosit la analiza probelor; D. Dovedete prezena n soluie a dou specii
40. Lungimile de und care aparin domeniului chimice ale aceluiai compus n echilibru
UV: dependent de pH;
A. 100nm; E. Este intersecia spectrelor de absorbie ale
B. 320nm; soluiilor diferitelor specii chimice;
C. 550nm; 47. Soluia blank sau proba n alb este soluia:
D. 5.000nm; A. etalon 0 folosit la prepararea seriei de soluii
E. 50.000nm; etalon folosite pentru trasarea dreptei de
41. Fenolftaleina sufer o transformare tautomer calibrare;
din forma lacton n forma chinon, B. de concentraie exact folosit la
controlat de pH. determinarea concentraiei probelor prin
A. Structura lacton este colorat; metoda unui singur standard;
B. Structura chinon este colorat; C. coninnd solvenii i reactivii auxiliari
C. Structura lacton este incolor; folosii la prepararea seriei etalon i a
D. Structura chinon este incolor; probelor;
E. Ambele structuri sunt colorate; D. cu aceeai compoziie ca a standardelor, mai
42. n spectrometria de absorbie UV-VIS, puin specia chimic de determinat;
transmitana este E. cu care se aduce absorbana la zero la
A. fraciunea din radiaia sursei transmis la lungimea de und de lucru;
prob; 48. Spectrul de emisie fluorescent:
B. raportul ntre intensitatea radiaiei A. Are acelai profil cu spectrul de absorbie;
monocromatice transmise prin prob i B. Este imaginea n oglind a spectrului de
intensitatea radiaiei monocromatice absorbie;
incidente; C. Maximul de emisie este deplasat spre
C. fraciunea din radiaia incident transmis lungimi de und mai mari fuga spre rou;
prin prob; D. Maximul de emisie este deplasat spre
D. o mrime adimensional cu valori ntre 0 i lungimi de und mai mici;
1; E. Maximul de absorbie i de emisie coincid n
E. direct proporional cu concentraia; cazul fluorescenei de rezonan;
43. Absorbana 49. Care dintre afirmaiile de mai jos referitoare
A. Este o mrime adimensional; la reprezentarea grafic a unui spectru IR
B. Are valori ntre 0 i 100; sunt adevrate:
C. Are valori ntre 0 i 2; A. se reprezint transmitana n funcie de
D. Se msoar n nm; numrul de und;
E. Indic schimbarea direciei de propagare a B. se reprezint absorbana n funcie de
radiaiei; numrul de und;
44. Pri per billion (ppb) reprezint: C. Spectrul IR de absorbie i de transmisie au
A. un mod de exprimare a concentraiei; acelai profil;
B. un gram de substan ntr-un bilion de D. regiunea spectral IR se situeaz n intervalul
mililitri de soluie; de la 4.000cm-1 la 200cm-1;
C. 10-9 g (o bilionime de grame) de substan E. pe abscis se reprezint valoarea temperaturii

5
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.1
T la care se face determinarea; B. este independent de grosimea stratului
50. Rezoluia cromatografic de soluie strbtut;
A. Compar cromatograme obinute cu diferite C. depinde de natura substanei dizolvate;
coloane i cu diferite debite ale fazei mobile; D. este influenat de natura solventului;
B. Este o msur a gradului de separare a dou E. nu depinde de temperatur;
peak-uri vecine;
C. Este raportul ntre timpul de retenie net i 56. Compuii care prezint absorban numai n
timpul mort; regiunea UV:
D. Este raportul ntre diferena dintre timpii de A. Benzen;
retenie i semisuma limii la baz a peak- B. Rou de metil;
urilor; C. o-fenantrolina;
E. Este o mrime adimensional. D. Piridina;
E. Verde de bromocrezol;
Nr. Teste complement multiplu cu evaluare
totul sau nimic 57. Masa de substan pur necesar pentru a
51. Constanta celulei de conductivitate este: prepara o soluie cu concentraia analitic
A. Inversul rezistenei electrice; 100ppm, este:
B. Inversul rezistivitii electrice; A. 0,0100g la 100mL soluie;
C. Raportul ntre distana dintre electrozi i aria B. 10mg la 100mL soluie;
seciunii traversat de curentul electric; C. 0,1000g la 100mL soluie;
D. Conductivitatea raportat la conductan; D. 100mg la 1.000mL soluie;
E. Conductivitatea raportat la conc.normal; E. Dependent de masa molar a substanei;

52. Dreapta de calibrare conductometric este 58. Spectrul de absorbie n domeniul UV-VIS
reprezentarea grafic a funciei: este reprezentarea grafic a absorbanei
A. conductivitatea echivalent = f(concentraie); funcie de:
B. conductivitatea = f(concentraie); A. concentraia C la =const.;
C. conductana = f(concentraie); B. lungimea de und la C=const.;
D. conductivitatea corectat cu diluia = C. frecven la C=const.;
f(volumul de titrant adugat); D. pH la =const.;
E. conductana corectat cu diluia= f(volumul E. volumul soluiei analizate;
de titrant adugat);
59. Dreapta de calibrare spectrofotometric este
53. Se prelucreaz prin derivare curbele de titrare reprezentarea grafic a absorbanei funcie
A. pH-metrice; de:
B. poteniometrice; A. concentraia C la =const.;
C. redox; B. lungimea de und la C=const.;
D. spectrofotometrice; C. frecven la C=const.;
E. conductometrice; D. Se traseaz la lungimea de und
corespunztoare absorbanei maxime;
54. La titrarea potenimetric redox a E. Este liniar n domeniul concentraiilor mari;
amestecului Ti3+-Fe2+ se nregistreaz dou
salturi (E
0
= 0,1V , 60. Titrarea spectrofotometric se poate aplica:
Ti(IV ) /Ti(III ) A. Doar compuilor care absorb radiaia UV-
E 0 = 0,77V ). VIS;
Fe ( III ) / Fe(II )
B. Compuilor colorai sau care formeaz
A. Primul corespunde oxidrii Ti3+;
produi cu proprieti de absorbie;
B. Primul corespunde oxidrii Fe2+;
C. Doar cnd titrantul absoarbe n domeniul
C. Volumul la prima echivalen cuantific Ti3+;
UV-VIS;
D. Volumul la a doua echivalen cuantific
D. Cnd produsul reaciei de titrare este
Fe2+;
precipitat;
E. Diferena VII eq. - VI eq. cuantific Fe2+; E. Cnd reactanii i produsul reaciei de titrare
55. Legea absorbiei radiaiei (legea Lambert- sunt solubili n mediul de reacie;
Beer) arat c absorbana:
A. este direct proporional cu concentraia;

6
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr. 2

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I


SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro

REGULI DE DESFURARE A EXAMENULUI

1. Examenul la disciplina CHIMIE ANALITIC este scris constituit din 60 de teste tip gril, cu
urmtoarea structur i form de evaluare:
10 teste gril tip complement simplu, evaluate cu cte 4 punte pentru rspuns corect i 0 puncte
pentru rspuns incorect. 10 grile x 4 puncte/gril = 40 puncte
40 teste gril tip complement multiplu evaluate ponderat cu cte 5 puncte pentru toate rspunsurile
marcate i nemarcate corect. La ntrebrile cu rspuns parial corect se acord un numr de puncte
corespunztor numrului de rspunsuri marcate i nemarcate corect.
40 grile x 5 puncte/gril = 200 puncte.
10 teste gril tip complement multiplu evaluate cu cte 6 puncte pentru toate rspunsurile marcate i
nemarcate corect i 0 puncte pentru rspunsurile parial corecte. 10 grile x 6 puncte/gril = 60 puncte
2. Toate ntrebrile pentru examen provin din baza public de date a disciplinei constituit pe
baza bibliografiei obligatorii.
3. Punctajul maxim care poate fi obinut este de 300 puncte de gril i este echivalent cu nota 10
(zece); nota la examen se calculeaz proporional cu punctajul obinut.
4. Pentru promovarea examenului sunt necesare minim 150 puncte de gril, echivalent cu nota 5
(cinci).
5. Este exclus posibilitatea ca niciuna dintre variantele de rspuns s nu fie corect sau toate
variantele s fie corecte. Completarea rspunsului se face prin umplerea total a spaiului
corespunztor rspunsului considerat corect de pe foaia de rspuns. Pentru marcarea rspunsurilor se
folosesc numai culorile negru sau albastru.
6. La corectarea grilei nu se iau n considerare spaiile completate necorespunztor (umplere
parial, completare cu alte simboluri, depirea spaiilor respective).
7. ntrebrile tip complement multiplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i
cele la care s-a marcat doar una din variante de rspuns, sau toate variantele de rspuns, sunt notate cu
0 puncte.
8. ntrebrile tip complement simplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i cele
la care s-au marcat mai multe variante de rspuns, sunt notate cu 0 puncte.
9. Orginalul foii de rspuns i tezele se predau la sfritul timpului de examen comisiei de examen.
10. Timpul de rspuns pentru proba scris este de dou (2) ore.
11. Rspunsurile la variantele de ntrebri care au constituit proba de examen se comunic
studenilor imediat dup susinerea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante, prin
afiarea la avizier a tezei care a constituit subiectul fiecrui examen i a grilei cu rspunsurile corecte.
Teza i rspunsurile corecte vor rmne la avizier timp de 24 de ore de la afiare. Deasemenea, teza
care a constituit subiectul fiecrui examen i grila cu rspunsurile corecte, se vor afia pe internet, pe
site-ul facultii, dup terminarea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante i vor
rmne la dispoziia celor interesai pn la sfritul sesiunii respective.
12. n termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor se pot depune contestaii. Acestea sunt
analizate numai nsoite de copia foii de rspuns.

Prof. univ. dr. Constana Sava

1
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr. 2

Nr. Teste complement simplu cu evaluare totul C. Parabolic;


sau nimic D. Logaritmic;
1. Analiza conductometric se poate aplica E. O curb al crei profil depinde de natura
A Soluiilor de electrolii ntr-un larg domeniu soluiei;
de concentraii;
B Doar soluiilor diluate de electrolii tari; 6. Ecuaia dreptei de calibrare pentru o serie de
C Doar soluiilor diluate de electrolii slabi; soluii etalon este A =0,012 C+0,006 la
D Soluiilor de neelectrolii ntr-un larg lungimea de und . Dac absorbana probei
domeniu de concentraii; la aceeai este 0,726 concentraia ei este:
E Doar soluiilor de sruri total disociate; A. 20;
B. 40;
2. Determinrile experimentale ale C. 80;
conductivitii reprezint suma dintre D. 100;
conductivitile E. 60;
A Ionilor solventului;
B Ionilor dizolvai; 7. Lungimile de und care aparin domeniului
C Moleculelor neutre nedisociate; VIS:
D Moleculelor polare nedisociate A. 100nm;
E Speciilor ionice prezente n soluie i B. 550nm;
conductivitatea solventului; C. 320nm;
D. 5.000nm;
3. Se titreaz pH-metric 100mL soluie de HCl E. 50.000nm;
i 100mL soluie acid acetic avnd aceeai
concentraie analitic, cu soluie standard de 8. O soluie ce conine 0,1200g/L substan
baz tare. Raportul ntre volumele la activ are absorbana 0,48 la 257 nm n cuva
echivalen folosite pentru neutralizarea celor de 1 cm. Absorbana specific A11%cm are
doi acizi este:
valoarea:
A. Vb,eq.HCl> Vb,eq.acid acetic;
B. Vb,eq.HCl< Vb,eq.acid acetic; A. 10;
C. Vb,eq.HCl= Vb,eq.acid acetic; B. 20;
D. C. 40;
Vb,eq.HCl Vb,eq.acid acetic;
D. 30;
E. Vb,eq.HCl Vb,eq.acid acetic;
E. 50;
4. Definiia corect a parametrilor 1. factorul de
activitate; 2. factorul de corecie; 3. factorul 9. Lungimile de und care aparin domeniului
de retenie, este: IR:
a. Raportul ntre concentraia real i A. 2.500nm;
concentraia teoretic; B. 100nm;
b. Raportul ntre concentraia teoretic i C. 300nm;
concentraia real; D. 500nm;
c. Raportul ntre distana parcurs de E. 700nm
componentul separat i distana parcurs de
solvent; 10. La separarea cromatografic, regimul
d. Raportul ntre distana parcurs de solvent izocratic de lucru se refer la eluarea:
i distana parcurs de componentul separat; A. Cu un singur solvent;
e. Raportul ntre concentraia analitic i B. La aceeai temperatur;
concentraia activ; C. Cu modificarea compoziiei solvenilor n
f. Raportul ntre concentraia activ i timp;
concentraia analitic; D. Soluiei etalon cu un singur component.
A. 1-a; 2-c; 3-b; E. Cu meninerea constant a compoziiei
B. 1-e; 2-b; 3-d; solvenilor;
C. 1-d; 2-e; 3-f;
Nr. Teste complement multiplu cu evaluare
D. 1-f; 2-a; 3-c;
E. 1-c; 2-f; 3-a; ponderat
11. Principalele evenimente termice care se
5. Reprezentarea grafic a funciei pH=f([H+]) produc i care se studiaz n analiza
este termogravimetric, sunt:
A. Liniar; A. Descompunerea termic, oxidarea i
B. Exponenial; combustia;
B. Modificarea proprietilor magnetice;
2
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr. 2
A. Deshidratarea i sublimarea; A. precipitare;
B. Topirea i transformrile n faz solid; B. descompunere;
C. Procesele exo- i endoterme; C. complexare;
12. Conductivitatea este o proprietate D. sintez;
A. Specific fiecrei soluii de electrolit, putnd E. neutralizare;
fi folosit la identificarea i determinarea 19. Curba de titrare conductometric a acizilor
speciei chimice analizate; poliprotici cu o baz tare prezint
B. Independent de constanta celulei de A. un singur salt;
conductivitate; B. mai multe salturi;
C. Exprimat n S/cm sau mS/cm; C. un singur punct de inflexiune corespunztor
D. Dependent de concentraia soluiei de neutralizrii totale a acidului
electrolit; D. o curbare la intersecia dreptelor cu pante
E. Dependent de gradul de disociere al speciei diferite datorat hidrolizei produilor de
chimice dizolvate; neutralizare
13. Conductometria E. mai multe puncte de schimbare a pantei n
A. se poate folosi la determinarea concentraiei funcie de nr.H+ neutralizai;
oricrei specii chimice; 20. Curba de titrare conductometric a acizilor
B. lucreaz la intensitate i tensiune constante; slabi cu baz tare
C. nu are aplicaii analitice; A. panta descendent cu att mai mic cu ct
D. exprim proprietatea ionilor soluiilor de este mai slab acidul;
diferite concentraii de a conduce curentul B. prezint un maxim;
electric; C. prezint un salt minor;
E. studiaz soluiile de electrolii; D. are bine marcat punctul de echivalen;
14. Gradul de disociere se poate determina E. are forma literei V;
conductometric 21. Pot fi analizate conductometric prin titrare de
A. toi ionii din soluie participnd la transportul neutralizare
curentului electric; A. sruri provenite de la acizi slabi i baze tari;
B. pentru c toate substanele sunt solubile n B. sruri provenite de la acizi tari i baze slabe;
ap; C. sulfai;
C. deoarece conductivitatea echivalent la D. acizi slabi;
diluie infinit este o mrime aditiv; E. baze slabe;
D. datorit faptului c apa are o conductivitate 22. Potenialul msurat cu electrodul de pH:
mare; A. Este funcie logaritmic de activitatea H+ din
E. ca raport ntre conductivitatea echivalent a soluia de analizat;
ionilor i conductivitatea echivalent la B. Este funcie logaritmic de concentraia H+
diluie infinit; din soluia de analizat;
15. Parametrii meninui constani n timpul C. Este funcie liniar de concentraia H+ din
determinrilor conductometrice, sunt: soluia de analizat;
A. Temperatura de lucru; D. Nu depinde de activitatea sau concentraia
B. Concentraia soluiei analizate; H+ din soluia de analizat;
C. Valoarea constantei celulei de conductivitate; E. nregistreaz o valoare mai mic dect cea
D. Timpul alocat experimentului; real n soluii cu pH peste 11;
E. Domeniul valorilor conductanei; 23. Curba de titrare pH-metric:
16. Dreapta de calibrare conductometric este A. Prezint un salt corespunztor punctului de
reprezentarea grafic a funciei: echivalen;
A. conductivitatea = f(concentraie); B. Se prelucreaz matematic prin calculul
B. conductivitatea echivalent = f(concentraie); derivatelor;
C. conductana = f(concentraie); C. Este format din dou drepte cu pante
D. conductivitatea = f(volumul soluiei diferite;
analizate); D. Se poate folosi la calculul Eg;
E. conductana = f(volumul solventului); E. Se poate folosi la determinarea Ki;
17. Gradul de disociere se poate determina 24. Rspunsul electrodului
A. doar spectrofotometric; A. Se exprim prin raportul E/lg[M n+]
B. aplicnd legea migrrii independente; pentru o decad de concentraii;
C. Prin titrare conductometric; B. Este egal cu 0,059/n pentru un sistem
D. folosind valorile conductivitii echivalente poteniometru/electrod indicator calibrat;
o o C. Este potenialul msurat la aplicarea
limit pentru cation + i pentru anion ;
metodelor poteniometrice directe;
E. prin msurtori conductometrice directe; D. Reprezint sensibilitatea electrodului la
18. Titrarea conductometric se poate aplica variaia concentraiei analitului;
folosind reaciile de:

3
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr. 2
E. Este variaia potenialului electrodului 32. Titrarea spectrofotometric se poate aplica:
indicator n raport cu variaia logaritmului A. Compuilor colorai sau care formeaz
concentraiei analitului; produi cu proprieti de absorbie;
25. Reprezentarea grafic a potenialului celulei B. Doar cnd titrantul absoarbe n domeniul
n funcie de pM este: UV-VIS;
A. o dreapt cu pant descendent; C. Doar compuilor care absorb radiaia UV-
B. o dreapt cu pant ascendent; VIS;
C. o linie cu panta 0,059/n; D. Cnd produsul reaciei de titrare este
D. o linie cu panta +0,059/n; precipitat;
E. o curb logaritmic; E. Cnd reactanii i produsul reaciei de titrare
26. Se msoar pH-ul soluiilor etalon de acid sunt solubili n mediul de reacie;
tare monoprotic, cu aceeai trie ionic, pe o 33. Determinarea spectrofotometric a
decad de concentraii. Funcia Ecel=f(paH) concentraiei se poate face:
A. Este o funcie logaritmic; A. Prin metoda unui singur standard;
B. Este o funcie exponenial; B. Din spectrul de absorbie;
C. Este o dreapt cu pant descendent; C. Folosind ecuaia dreptei de calibrare;
D. Intersecia cu axa OY este la paH7; D.
E. Potenialul este zero pentru paH7; Raportnd absorbana specific A11%cm la
27. Parametrii 1. factorul de activitate; 2. factorul absorbana probei;
de corecie; 3. factorul de retenie E. Raportnd absorbana probei la absorbana
A. 1. i 3. au valori subunitare; specific A11cm% ;
B. Toate au valori subunitare; 34. Determinarea spectrofotometric a fosforului
C. Toate se pot exprima i %; se face:
D. Au uniti de concentraie; A. Sub forma de acid molibdovanadofosforic,
E. Sunt mrimi adimensionale; complex albastru;
28. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan B. Sub forma de acid molibdovanadofosforic,
p.a. n soluie, cu soluie etalon de baz tare complex galben;
pn la pH=12. Curba de titrare se folosete C. Sub forma de acid fosfomolibdenic;
la determinarea: D. Prin transformare n acid fosfomolibdenic i
A. Echivalentului-gram; reducerea lui la oxizi de molibden;
B. Constantei de ionizare; E. Folosind soluii etalon de fosfat prin
C. Constantei de hidroliz; msurarea absorbanei la dou lungimi de
D. Gradului de disociere; und;
E. Puritii; 35. Determinarea ionului fluor se poate face:
29. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan A. Prin descompunerea complecilor
p.a. n soluie, cu soluie etalon de baz tare eriocromcianin R/Al3+;
pn la pH=12. Acidul salicilic are B. Prin complexare cu un ligand organic;
M=138,12 g/mol; Ka1=103; Ka2=1014. C. Prin diminuarea intensitii fluorescenei
Valorile corecte obinute prin titrare, trebuie complexului alizarin/Zr4+;
s fie: D. Spectrofotometric n domeniul Vis;
A. Eg=69 g/val; E. Electrochimic folosind electrod ion selectiv
B. pKa1=3; pentru fluor;
C. pKa2=14; 36. Seria de soluii etalon cu concentraii
D. pKa1=7; cuprinse ntre 50 i 100ppm are valori ale
E. Eg=138 g/val; absorbanei ntre 0,20 i 1,00. Absorbana
30. La titrarea poteniometric AT-BT, probei coninnd aceeai specie chimic la
potenialul msurat are valori aceeai este 2,10. Diluiile necesare ale
A. Pozitive i negative; probei pentru ca absorbana s aib valori n
B. Numai pozitive; intervalul 0,20-1,00 sunt:
C. Numai negative; A. 1/5;
D. Zero; B. 1/3;
E. Subunitare; C. 1/1;
31. pH-ul msurat poteniometric i pH-ul D. 1/10;
calculat, al unei serii de soluii etalon de acid E. 1/100
tare, se gsesc n raportul: 37. Absorbana specific a timolftaleinei este
A. paH > pH; A11%cm =800 la A max. (pH 10,5)=600nm.
B. paH = pH;
C. paH < pH; Domeniul de concentraii pentru care
D. paH pH; absorbana A A max. are valori ntre 0,2 i 0,8
E. paH pH; este:

4
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr. 2
A. 2,5-10mg/L; C. uniti de densitate;
B. 0,04-0,16N; D. un mod de exprimare a concentraiei;
C. 2,5-10ppm; E. un gram de substan ntr-un bilion de
D. 0,04-0,16mg/100g; mililitri de soluie;
E. 0,0025-0,01g/L; 45. Limea benzii spectrale
38. Determinarea concentraiei unei substane A. trebuie s nu depeasc jumtate din limea
prin metoda spectrofotometric UV-VIS se benzii de absorbie;
poate realiza utiliznd: B. este egal cu grosimea stratului de soluie
A. Dreapta de calibrare a aceleiai substane; strbtut de radiaie;
B. Absortivitatea molar a substanei; C. este distana parcurs de radiaie prin prob;
C. O soluie etalon a aceleiai substane; D. este intervalul ngust de lungimi de und care
D. 20 include selectat;
Valoarea indicelui de refracie nD ; E. depinde de performanele aparatului;
E.
Absorbanta specific A11cm% ;
39. Absorbana soluiei unui compus depinde de: 46. Punctul izosbestic
A. Natura substanei dizolvate; A. Are semnificaie pentru soluiile etalon ale
B. Grosimea stratului de soluie strbtut; aceleiai specii chimice;
C. Spectrofotometrul folosit la analiza probelor; B. Este o mrime adimensional i are valori de
D. Lungimea de und la care se lucreaz; la 0 la 1;
E. Solventul utilizat; C. Se exprim n uniti de absorban;
40. Lungimile de und care aparin domeniului D. Dovedete prezena n soluie a dou specii
UV: chimice ale aceluiai compus n echilibru
A. 320nm; dependent de pH;
B. 550nm; E. Este intersecia spectrelor de absorbie ale
C. 5.000nm; soluiilor diferitelor specii chimice;
D. 50.000nm; 47. Soluia blank sau proba n alb este soluia:
E. 100nm; A. de concentraie exact folosit la
41. Fenolftaleina sufer o transformare tautomer determinarea concentraiei probelor prin
din forma lacton n forma chinon, metoda unui singur standard;
controlat de pH. B. coninnd solvenii i reactivii auxiliari
A. Structura lacton este colorat; folosii la prepararea seriei etalon i a
B. Structura lacton este incolor; probelor;
C. Structura chinon este incolor; C. cu aceeai compoziie ca a standardelor, mai
D. Structura chinon este colorat; puin specia chimic de determinat;
E. Ambele structuri sunt colorate; D. etalon 0 folosit la prepararea seriei de soluii
42. n spectrometria de absorbie UV-VIS, etalon folosite pentru trasarea dreptei de
transmitana este calibrare;
A. fraciunea din radiaia sursei transmis la E. cu care se aduce absorbana la zero la
prob; lungimea de und de lucru;
B. fraciunea din radiaia incident transmis 48. Spectrul de emisie fluorescent:
prin prob; A. Este imaginea n oglind a spectrului de
C. o mrime adimensional cu valori ntre 0 i absorbie;
1; B. Are acelai profil cu spectrul de absorbie;
D. direct proporional cu concentraia; C. Maximul de emisie este deplasat spre
E. raportul ntre intensitatea radiaiei lungimi de und mai mari fuga spre rou;
monocromatice transmise prin prob i D. Maximul de emisie este deplasat spre
intensitatea radiaiei monocromatice lungimi de und mai mici;
incidente; E. Maximul de absorbie i de emisie coincid n
43. Absorbana cazul fluorescenei de rezonan;
A. Are valori ntre 0 i 100; 49. Care dintre afirmaiile de mai jos referitoare
B. Are valori ntre 0 i 2; la reprezentarea grafic a unui spectru IR
C. Se msoar n nm; sunt adevrate:
D. Este o mrime adimensional; A. se reprezint absorbana n funcie de
E. Indic schimbarea direciei de propagare a numrul de und;
radiaiei; B. Spectrul IR de absorbie i de transmisie au
44. Pri per billion (ppb) reprezint: acelai profil;
A. 10-9 g (o bilionime de grame) de substan C. regiunea spectral IR se situeaz n intervalul
ntr-un mililitru de soluie; de la 4.000cm-1 la 200cm-1;
B. un microgram de substan ntr-un litru de D. pe abscis se reprezint valoarea temperaturii
soluie; T la care se face determinarea;

5
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr. 2
E. se reprezint transmitana n funcie de soluie strbtut;
numrul de und; B. depinde de natura substanei dizolvate;
50. Rezoluia cromatografic C. este influenat de natura solventului;
D. Este o mrime adimensional; D. este direct proporional cu concentraia;
E. Compar cromatograme obinute cu diferite E. nu depinde de temperatur;
coloane i cu diferite debite ale fazei mobile;
F. Este o msur a gradului de separare a dou 56. Compuii care prezint absorban numai n
peak-uri vecine; regiunea UV:
G. Este raportul ntre timpul de retenie net i A. o-fenantrolina;
timpul mort; B. Benzen;
H. Este raportul ntre diferena dintre timpii de C. Rou de metil;
retenie i semisuma limii la baz a peak- D. Piridina;
urilor; E. Verde de bromocrezol;

Nr. Teste complement multiplu cu evaluare 57. Masa de substan pur necesar pentru a
totul sau nimic prepara o soluie cu concentraia analitic
51. Constanta celulei de conductivitate este: 100ppm, este:
A. Raportul ntre distana dintre electrozi i aria A. 0,1000g la 100mL soluie;
seciunii traversat de curentul electric; B. 100mg la 1.000mL soluie;
B. Inversul rezistenei electrice; C. Dependent de masa molar a substanei;
C. Inversul rezistivitii electrice; D. 0,0100g la 100mL soluie;
D. Conductivitatea raportat la conductan; E. 10mg la 100mL soluie;
E. Conductivitatea raportat la conc.normal;
58. Spectrul de absorbie n domeniul UV-VIS
52. Dreapta de calibrare conductometric este este reprezentarea grafic a absorbanei
reprezentarea grafic a funciei: funcie de:
A. conductivitatea echivalent = f(concentraie); A. concentraia C la =const.;
B. conductivitatea corectat cu diluia = B. frecven la C=const.;
f(volumul de titrant adugat); C. pH la =const.;
C. conductana corectat cu diluia= f(volumul D. volumul soluiei analizate;
de titrant adugat); E. lungimea de und la C=const.;
D. conductivitatea = f(concentraie);
E. conductana = f(concentraie); 59. Dreapta de calibrare spectrofotometric este
reprezentarea grafic a absorbanei funcie
53. Se prelucreaz prin derivare curbele de titrare de:
A. redox; A. concentraia C la =const.;
B. spectrofotometrice; B. lungimea de und la C=const.;
C. conductometrice; C. frecven la C=const.;
D. pH-metrice; D. Se traseaz la lungimea de und
E. poteniometrice; corespunztoare absorbanei maxime;
E. Este liniar n domeniul concentraiilor mari;
54. La titrarea potenimetric redox a
amestecului Ti3+-Fe2+ se nregistreaz dou 60. Titrarea spectrofotometric se poate aplica:
0 Compuilor colorai sau care formeaz
salturi (E = 0,1V , A.
Ti(IV ) /Ti(III ) produi cu proprieti de absorbie;
= 0,77V ). B. Doar cnd titrantul absoarbe n domeniul
EFe0 ( III ) / Fe(II ) UV-VIS;
A. Volumul la prima echivalen cuantific Ti3+;
B. Volumul la a doua echivalen cuantific C. Doar compuilor care absorb radiaia UV-
VIS;
Fe2+;
D. Cnd produsul reaciei de titrare este
C. Primul corespunde oxidrii Ti3+;
precipitat;
D. Primul corespunde oxidrii Fe2+;
E. Cnd reactanii i produsul reaciei de titrare
E. Diferena VII eq. - VI eq. cuantific Fe2+;
sunt solubili n mediul de reacie;
55. Legea absorbiei radiaiei (legea Lambert-
Beer) arat c absorbana:
A. este independent de grosimea stratului de

6
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I


SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro

REGULI DE DESFURARE A EXAMENULUI

1. Examenul la disciplina CHIMIE ANALITIC este scris constituit din 60 de teste tip gril, cu
urmtoarea structur i form de evaluare:
10 teste gril tip complement simplu, evaluate cu cte 4 punte pentru rspuns corect i 0 puncte
pentru rspuns incorect. 10 grile x 4 puncte/gril = 40 puncte
40 teste gril tip complement multiplu evaluate ponderat cu cte 5 puncte pentru toate rspunsurile
marcate i nemarcate corect. La ntrebrile cu rspuns parial corect se acord un numr de puncte
corespunztor numrului de rspunsuri marcate i nemarcate corect.
40 grile x 5 puncte/gril = 200 puncte.
10 teste gril tip complement multiplu evaluate cu cte 6 puncte pentru toate rspunsurile marcate i
nemarcate corect i 0 puncte pentru rspunsurile parial corecte. 10 grile x 6 puncte/gril = 60 puncte
2. Toate ntrebrile pentru examen provin din baza public de date a disciplinei constituit pe
baza bibliografiei obligatorii.
3. Punctajul maxim care poate fi obinut este de 300 puncte de gril i este echivalent cu nota 10
(zece); nota la examen se calculeaz proporional cu punctajul obinut.
4. Pentru promovarea examenului sunt necesare minim 150 puncte de gril, echivalent cu nota 5
(cinci).
5. Este exclus posibilitatea ca niciuna dintre variantele de rspuns s nu fie corect sau toate
variantele s fie corecte. Completarea rspunsului se face prin umplerea total a spaiului
corespunztor rspunsului considerat corect de pe foaia de rspuns. Pentru marcarea rspunsurilor se
folosesc numai culorile negru sau albastru.
6. La corectarea grilei nu se iau n considerare spaiile completate necorespunztor (umplere
parial, completare cu alte simboluri, depirea spaiilor respective).
7. ntrebrile tip complement multiplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i
cele la care s-a marcat doar una din variante de rspuns, sau toate variantele de rspuns, sunt notate cu
0 puncte.
8. ntrebrile tip complement simplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i cele
la care s-au marcat mai multe variante de rspuns, sunt notate cu 0 puncte.
9. Orginalul foii de rspuns i tezele se predau la sfritul timpului de examen comisiei de examen.
10. Timpul de rspuns pentru proba scris este de dou (2) ore.
11. Rspunsurile la variantele de ntrebri care au constituit proba de examen se comunic
studenilor imediat dup susinerea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante, prin
afiarea la avizier a tezei care a constituit subiectul fiecrui examen i a grilei cu rspunsurile corecte.
Teza i rspunsurile corecte vor rmne la avizier timp de 24 de ore de la afiare. Deasemenea, teza
care a constituit subiectul fiecrui examen i grila cu rspunsurile corecte, se vor afia pe internet, pe
site-ul facultii, dup terminarea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante i vor
rmne la dispoziia celor interesai pn la sfritul sesiunii respective.
12. n termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor se pot depune contestaii. Acestea sunt
analizate numai nsoite de copia foii de rspuns.

Prof. univ. dr. Constana Sava

1
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3

Nr. Teste complement simplu cu evaluare totul A. 0,02-0,08mM;


sau nimic B. 0,04-0,16mM;
01. Conductometria msoar C. 0,06-0,24mM;
A rezistena unei coloane de lichid la trecerea D. 0,08-0,32mM;
curentului electric cu intensitate i tensiune E. 0,10-0,40mM;
constante;
B variaia de potenial cu concentraia; 07. Lungimile de und care aparin domeniului
C variaia intensitii curentului electric in UV:
funcie de concentraie; A. 250nm;
D variaia intensitii curentului electric in B. 420nm;
funcie de potenial; C. 550nm;
E cantitatea de electricitate necesar electrolizei; D. 5.000nm;
E. 50.000nm;
2. Analiza conductometric se aplic
A Soluiilor de electrolii; 08. Absorbtivitatea unei substane ntr-o cuv de 1
B Soluiilor de neelectrolii; L
C Metalelor; cm, este 0,02 . Absorbana ei
D Izolatorilor; mg cm
E Topiturilor; 1%
specific A1 cm la aceeai , este:
3. Se msoar poteniometric pH-ul soluiei de A. 0,02;
HCl i al soluiei de acid acetic avnd aceeai B. 0,2;
concentraie analitic. Raportul ntre valorile C. 2;
msurate ale pH-ului celor dou soluii este: D. 20;
A. pHHCl= pHacid acetic; E. 200;
B. pHHCl> pHacid acetic;
9. Domeniul spectral IR mijlociu cuprinde
C. pHHCl< pHacid acetic;
D. radiaiile cu lungimea de und n intervalul
pHHCl pHacid acetic;
2.500-50.000nm. Domeniul numrului de
E. pHHCl pHacid acetic;
und corespunztor este:
4. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan A. 200-4.000 cm-1;
p.a. n soluie, cu soluie standard de NaOH, B. 4.000-200 cm-1;
pn la pH=12. Compoziia soluiei n cele C. 250-5.000 cm-1;
patru etape ale titrrii 1. Soluia iniial; 2. n D. 5.000-250 cm-1;
timpul adugrii titrantului pn la punctul de E. 100-1.000 cm-1;
echivalen; 3. la echivalen; 4. dup
echivalen; este: 10. La separarea cromatografic, regimul de lucru
a. acid salicilic; b. salicilat monosodic; c. cu gradient se refer la eluarea:
salicilat disodic; d. NaOH; A. Cu un singur solvent;
A. 1-(a.+b.); 2-(b.+c.); 3. c.; 4. (c.+d.); B. La aceeai temperatur;
B. 1-a.; 2-(a.+b.); 3. b.; 4. (b.+d.); C. Cu meninerea constant a compoziiei
C. 1-b.; 2-(a.+b.); 3. d.; 4. (b.+c.); solvenilor;
D. 1-c.; 2-(c.+d.); 3. b.; 4. (a.+b.); D. Cu modificarea compoziiei solvenilor n
E. 1-d.; 2-(b.+c.); 3. (c.+d.); 4. (b.+c.); timp;
E. Soluiei etalon cu un singur component;
5. Reprezentarea grafic a funciei pH=f(-lg[H+])
este Nr. Teste complement multiplu cu evaluare
A. Liniar; ponderat
B. Logaritmic; 11. Principalele evenimente termice care se produc
C. Exponenial; i care se studiaz n analiza termodiferenial,
D. Parabolic; sunt:
E. O curb al crei profil depinde de natura A. Deshidratarea i sublimarea;
soluiei; B. Descompunerea termic, oxidarea i
combustia;
6. Absorbtivitatea molar a unei substane este C. Modificarea proprietilor magnetice;
D. Topirea i transformrile n faz solid;
=5.000 L . Domeniul de concentraii E. Procesele exo- i endoterme;
mol cm
pentru care absorbana A are valori ntre 0,2 i 12. Conductivitatea echivalent la diluie infinit
0,8 este:

2
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3
este o proprietate 19. Curba de titrare conductometric a acizilor
A. Specific fiecrui ion; diluai cu baz tare
B. Dependent de concentraia soluiei de A. are forma litere V;
electrolit; B. panta descendent cu att mai mic cu ct este
C. Independent de concentraia soluiei de mai slab acidul;
electrolit; C. prezint un maxim;
D. Independent de constanta celulei de D. prezint un salt minor;
conductivitate; E. are bine marcat punctul de echivalen;
E. Exprimat n S/cm sau mS/cm; 20. Curba de titrare conductometric a
13. Legea migrrii independente se bazeaz pe halogenurilor
urmtoarele principii: A. are forma litere V;
A. ntr-o soluie diluat interaciunile ionice sunt B. Folosete ca titrant AgNO3;
slabe; C. prezint un maxim;
B. Fiecare ion se deplaseaz independent de D. prezint un salt minor;
ceilali; E. are bine marcat punctul de echivalen;
C. Conductivitatea soluiei este suma contribuiei 21. Pot fi analizate conductometric prin titrare de
fiecrui ion din soluie; precipitare
D. Substanele sunt total disociate n soluie; A. Acizi slabi;
E. Ionii unei soluii au aceeai conductivitate; B. Baze slabe;
14. Metodele conductometrice C. Sulfai;
A. se bazeaz pe proprietatea ionilor soluiilor de D. Halogenuri;
a conduce curentul electric; E. Oxalai;
B. lucreaz la intensitate i tensiune constante; 22. Reprezentarea grafic a ecuaiei Nernst a
C. folosesc o celul de conductivitate; potenialului pentru soluii etalon de diferite
D. folosesc un poteniometru; concentraii este:
E. lucreaz la temperatur constant; A. O curb exponenial;
15. Conductivitatea i conductana B. O dreapt a crei intersecie cu axa OY
A. Sunt mrimi invers proporionale; reprezint E0;
B. Sunt mrimi direct proporionale; C. Poate fi folosit pentru determinarea paIon;
C. Reprezentarea grafic a conductivitii n D. Poate fi folosit pentru determinarea
funcie de conductan este o dreapt; coeficientului de activitate;
D. Panta dreptei conductivitate= f(conductana) E. Curba de titrare poteniometric;
este constanta celulei de conductivitate; 23. Indicai metodele poteniometrice care se pot
E. Au aceleai uniti de msur; folosi la determinarea pKa a unui acid slab
16. Curba de titrare conductometric este monoprotic:
reprezentarea grafic a funciei: A. pH-ul corespunztor semivolumului la
A. conductivitatea echivalent = f(concentraie); echivalen la titrarea AS-BT;
B. conductivitatea = f(concentraie); B. pH-ul corespunztor volumului la echivalen
C. conductana = f(concentraie); la titrarea AS-BT;
D. conductivitatea corectat cu diluia = C. Msurarea pH-ului soluiei tampon acid
f(volumul de titrant adugat); slab/sarea sa cu o baz tare n raport
E. conductana corectat cu diluia= f(volumul de echimolar;
titrant adugat); D. Msurarea pH-ului soluiei tampon acid
17. Constanta de ionizare se poate determina slab/sarea sa cu o baz tare n raport molar 1/2;
A. Prin msurarea conductanei soluiilor etalon E. Msurarea pH-ului soluiei de acid slab de
de acid slab; concentraie cunoscut;
B. calculnd conductivitatea, conductivitatea 24. Reprezentarea grafic a potenialului celulei n
echivalent i gradul de disociere; funcie de pA este:
C. Din legea diluiei tiind gradul de disociere; A. o curb logaritmic;
D. Din bilanul de materiale; B. o dreapt cu pant descendent;
E. Din legea conservrii masei; C. o dreapt cu pant ascendent;
18. Pentru a evita micorarea conductivitii prin D. o linie cu panta 0,059/n;
diluare, n timpul titrrii E. o linie cu panta +0,059/n;
A. se folosete ca titrant o soluie mai concentrat 25. Definiia operaional a pH-ului
dect soluia de analizat; A. se bazeaz pe calibrarea direct a aparatului cu
B. se aplic o corecie de diluie; soluii tampon standard;
C. Se folosesc doar soluii de analizat concentrate; B. exprim activitatea ionilor hidroniu;
C. definete parametrul dup modul n care este
D. Se majoreaz conductana cu constanta celulei msurat;
de conductivitate; D. ofer o scar coerent pentru determinarea
E. Se mai adaug analit; aciditii i alcalinitii soluiilor;

3
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3
E. arat cte specii chimice sunt n soluie; 33. Metoda spectrofotometric se poate aplica
26. Studiul poteniometric al seriei de soluii etalon pentru determinarea:
de acid tare monoprotic cu aceeai trie ionic, A. Constantei de ionizare;
a dat urmtoarele rezultate: B. Constantei de hidroliz;
relaia=linear; panta=0,06; intersecia=0,42; C. Produsului de solubilitate;
r = - 0,99979; r2=0,99958. D. pH-ului;
A. Este o eroare deoarece r nu poate fi negativ; E. Triei ionice;
B. Potenialul este zero pentru paH=7 34. Prin msurarea absorbanei unui amestec de
C. Ecuaia dreptei de calibrare este Ecel=0,42- reactani la diferite intervale de timp se poate
0,06paH; determina:
D. r este coeficientul de corelare A. Gradul de disociere;
(reproductibilitate); B. Constanta de formare a complecilor;
E. r2 este coeficientul de determinare; C. Viteza de reacie;
27. Coeficientul de corelare (reproductibilitate) i D. Raportul molar de combinare;
coeficientul de determinare E. Influena catalizatorilor;
A. Sunt mrimi adimensionale i subunitare; 35. Absorbana soluiei etalon de concentraie
B. Valorile optime sunt ntre 0,9 i 1; 50ppm este 0,25 la lungimea de und,iar
C. Valorile acceptate sunt sub 0,1; absorbana probei coninnd aceeai specie
D. Se pot exprima i %. chimic la aceeai este 0,45. Concentraia
E. Au uniti de concentraie; probei este:
28. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan A. 50ppm;
p.a. n soluie, pn la pH=12. Curba de titrare B. 70ppm;
A. nregistreaz un singur salt; C. 90ppm;
B. nregistreaz dou salturi corespunztoare D. 120ppm;
neutralizrii celor doi protoni; E. 0,090mg/mL;
C. Este ascendent; 36. Absorbana specific a timolftaleinei (M=400
D. Se prelucreaz prin derivare; g/mol) este A11%cm =800 (A max= 600nm, pH
E. Este liniar;
29. Ecuaia Nernst a potenialului scris pentru 10,5 pe subst.uscat). Proprietile spectrale
protoni, arat c potenialul celulei ale timolftaleinei sunt:
A. crete cu creterea lg[H+]; A. Este solubil n soluii hidroalcoolice;
B. scade cu creterea lg[H+]; B. a A max =80 L ;
C. crete cu creterea pH-ului; g cm
D. scade cu creterea pH-ului;
E. este independent de temperatur;
C. A max =32.000 L ;
mol cm
30. pH-ul msurat poteniometric al unei serii de
D. Este indicator acido-bazic fiind albastr n
soluii etalon de acid tare are valori n
mediu alcalin;
intervalul 3,2-2,2. pH-ul probei msurat
E. Prezint o singur form colorat;
poteniometric n aceleai condiii este 1,5.
37. Ecuaia dreptei de calibrare pentru o serie de
A. paHprob = paHetaloane; soluii etalon cu concentraii ntre 20-100ppm,
B. paHprob > paHetaloane; este A =0,012C+0,006 la lungimea de und
C. paHprob < paHetaloane;
. Dac absorbana probei coninnd aceeai
D. [H+]prob > [H+]etaloane; specie chimic la aceeai este 0,126, sunt
E. [H+]prob < [H+]etaloane; adevrate afirmaiile:
31. ntre valoarea constantei de ionizare
A. Concentraia probei calculat din ecuaia
determinat pH-metric i valoarea
dreptei de calibrare este 10ppm;
termodinamic, este relaia:
B. Proba nu se ncadreaz n domeniul de
A. Ka, pH-metric = Ka, termodinamic;
B. concentraii pentru care a fost trasat dreapta
Ka, pH-metric Ka, termodinamic; de calibrare;
C. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; C. Este necesar prepararea unei serii de soluii
D. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; etalon mai diluate;
E. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; D. Ecuaia dreptei de calibrare poate fi folosit
32. Determinarea spectrofotometric a ionului pentru calculul concentraiei probelor
fluor se realizeaz: coninnd alte specii chimice n domeniul de
A. Prin complexarea lui cu un ligand organic; concentraii 20-100ppm;
B. Prin descompunerea kelailor colorai; E. Se impune diluarea probei;
C. Prin diminuarea intensitii absorbanei 38. Legea Lambert-Beer este valabil pentru:
complexului alizarin/Zr4+; A. Domeniul de concentraii ale soluiei etalon
D. Prin intensificarea absorbanei complecilor pentru care dependena absorbanei de
interni colorai; concentraie este liniar;
E. Electrochimic cu electrod ion selectiv; B. O radiaie monocromatic din domeniul UV-
4
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3
Vis; D. Dimensiunea cuvei;
C. O radiaie policromatic din domeniul UV- E. Analist;
Vis; 46. Pri per million (ppm) reprezint:
D. Soluii i suspensii; A. un mod de exprimare a concentraiei;
E. Pulberi i comprimate. B. un gram de substan ntr-un milion de mililitri
39. Care dintre urmtoarele lungimi de und de soluie;
aparin spectrului vizibil? C. 10-6 g (o milionime de grame) de substan
A. 300 nm; ntr-un mililitru de soluie;
B. 410 nm; D. un miligram de substan ntr-un litru de
C. 570 nm; soluie;
D. 640 nm; E. uniti de densitate;
E. 925 nm; 47. Lungimea drumului optic
40. Metiloranj sufer o transformare tautomer din A. este intervalul ngust de lungimi de und care
forma azo n forma chinonimin, controlat de include selectat;
pH. B. depinde de performanele aparatului;
A. Structura azo este colorat; C. este egal cu grosimea stratului de soluie
B. Structura chinonimin este colorat; strbtut de radiaie;
C. Structura azo este incolor; D. este egal cu limea cuvei cu prob;
D. Structura chinonimin este incolor; E. este distana parcurs de radiaie prin prob;
E. Amele structuri sunt colorate; 48. Referitor la emisia fluorescent i la absorbia
41. Cuvele folosite pentru analiza soluiilor i UV-Vis, se poate afirma:
lichidelor prin spectrometrie UV-VIS pot A. Deplasarea Stokes este diferena ntre
fi confecionate din: lungimea de und corespunztoare emisiei
A. Cuar; maxime i absorbiei maxime;
B. NaCl; B. Compuii care prezint fluorescen pot fi
C. Orice material; detectai la concentraii mai mici dect cei care
D. Materiale transparente pentru radiaia UV-VIS; prezint absorbie;
E. Materiale care absorb radiaia UV-VIS; C. Determinrile de fluorescen sunt mult mai
42. n spectrometria de absorbie UV-VIS, selective;
absorbana este D. Toate speciile chimice care absorb n domeniul
15. logaritmul zecimal negativ al transmitanei; UV-Vis prezint i emisie fluorescent n
16. raportul ntre intensitatea radiaiei acelai domeniu;
monocromatice transmise prin prob i E. Fluorescena este consecutiv absorbiei.
intensitatea radiaiei monocromatice incidente; 49. Lungimile de und care aparin domeniului IR:
17. direct proporional cu concentraia; A. 100nm;
18. o mrime adimensional cu valori ntre 0 i 2; B. 320nm;
19. egal ca valoare cu transmitana; C. 550nm;
43. Absorbana unei soluii este 1. Transmitana ei D. 5.000nm;
are valoarea: E. 50.000nm;
A. 10%; 50. Factorul de capacitate
B. 100%; A. Compar cromatograme obinute cu diferite
C. 1; coloane i cu diferite debite ale fazei mobile;
D. 0,1; B. Este o msur a gradului de separare a dou
E. 0,01; peak-uri vecine;
44. Soluiile de -caroten i de dicromat de potasiu C. Este raportul ntre timpul de retenie net i
sunt galbene. Afirmaiile adevrate referitoare timpul mort;
la studiul spectrofotometric al celor dou D. Este raportul ntre diferena dintre timpii de
soluii, sunt: retenie i semisuma limii la baz a peak-
A. Prezint benzi de absorbie n VIS; urilor;
B. Prezint absorban maxim la aceeai lungime E. Este o mrime adimensional.
de und;
C. La concentraii egale, au aceeai valoare a
absorbanei, dar la lungimi de und diferite;
D. Au profile spectrale diferite;
E. Au valori diferite ale absorbanei, la aceeai
concentraie i aceeai lungime de und;
45. Intensitatea absorbiei unei soluii
etalon depinde de:
A. Natura substanei;
B. Concentraia soluiei;
C. Spectrofotometrul folosit;

5
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.3

Nr. Teste complement multiplu cu evaluare totul 56. Procesele considerate n spectrometria de
sau nimic absorbie UV-VIS sunt:
51. Sunt adevrate afirmaiile: A. Descompunerea termic;
A. Conductana crete cu creterea concentraiei B. Absorbia radiaiei;
soluiei; C. Reflexia;
B. Conductana scade cu creterea concentraiei D. Refracia;
soluiei; E. Transmisia;
C. Conductivitatea echivalent crete cu diluia;
D. Conductivitatea echivalent crete cu creterea 57. Concentraia soluiei obinut prin dizolvarea a
concentraiei; 0,1250g de substan pur la 1.000mL soluie
E. Conductivitatea echivalent la diluie infinit este:
este o constant analitic; A. 0,125g/L;
B. 125g/L;
52. Curba de titrare conductometric este C. 125mg/L;
reprezentarea grafic a funciei: D. 1,25mg/L;
A. conductivitatea echivalent = f(volumul de E. 125ppm;
titrant adugat);
B. conductivitatea = f(volumul de titrant adugat); 58. Spectrul de absorbie n domeniul UV-VIS:
A. Prezint maxime, minime i paliere la lungimi
C. conductana = f(volumul de titrant adugat); de und specifice speciei chimice studiate;
D. conductivitatea corectat cu diluia = B. Este independent de natura solventului, pH-ul
f(volumul de titrant adugat); soluiei i temperatur;
E. conductana corectat cu diluia= f(volumul de C. Este o dreapt cu liniaritate bun pe un anumit
titrant adugat); domeniu de concentraii;
D. Se prelucreaz matematic prin derivare;
53. Titrarea poteniometric se poate aplica E. Se traseaz doar pentru soluii colorate;
folosind reaciile
A. de neutralizare; 59. Legea Lambert-Beer:
B. de precipitare; A. Exprim proprietile soluiilor de electrolii
C. redox; de a conduce curentul electric;
D. de complexare; B. Exprim dependena absorbanei de
E. de sintez; concentraia soluiei de analizat la =const.;
C. Expresia matematic a legii arat dependena
54. Monografia din Farmacopeea European absorbanei de grosimea stratului de soluie
prevede la determinarea substanei strbtut de radiaie, de concentraia soluiei de
farmaceutice captopril C9H15NO3S analizat i de proprietile de absorbie ale
(M=217,3): 0,150g se dizolv n ap. Se speciei chimice studiate la =const.;
titreaz poteniometric folosind un electrod D. Reprezentarea grafic a expresiei matematice a
combinat de platin, cu soluie de iod 0,05M. legii este o curb exponenial;
1 mL soluie 0,05M iod este echivalent cu E. Reprezentarea grafic a expresiei matematice a
21,73 mg C9H15NO3S. legii este o dreapt;
A. Are loc reacia de oxidare a captoprilului i
reducere a soluiei de iod; 60. Punctul izosbestic este:
B. Se produce oxidarea iodului i reducerea A. lungimea de und corespunztoare absorbanei
captoprilului; maxime;
C. Eg, captopril = M/2; B. panta dreptei de calibrare;
D. Eg, captopril = M; C. lungimea de und pentru care absorbana este
E. Reacia este asociat cu o modificare de independent de pH-ul soluiei;
culoare; D. lungimea de und corespunztoare interseciei
spectrelor de absorbie ale soluiilor aceleiai
55. Compuii care prezint absorban att n UV specii chimice cu aceeai concentraie analitic
ct i n domeniul VIS: i pH diferit;
A. Benzen; E. absorbana soluiilor izomolare;
B. Rou de metil;
C. o-fenantrolina;
D. Piridina;
E. Verde de bromocrezol;

6
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.4

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I


SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro

REGULI DE DESFURARE A EXAMENULUI

1. Examenul la disciplina CHIMIE ANALITIC este scris constituit din 60 de teste tip gril, cu
urmtoarea structur i form de evaluare:
10 teste gril tip complement simplu, evaluate cu cte 4 punte pentru rspuns corect i 0 puncte
pentru rspuns incorect. 10 grile x 4 puncte/gril = 40 puncte
40 teste gril tip complement multiplu evaluate ponderat cu cte 5 puncte pentru toate rspunsurile
marcate i nemarcate corect. La ntrebrile cu rspuns parial corect se acord un numr de puncte
corespunztor numrului de rspunsuri marcate i nemarcate corect.
40 grile x 5 puncte/gril = 200 puncte.
10 teste gril tip complement multiplu evaluate cu cte 6 puncte pentru toate rspunsurile marcate i
nemarcate corect i 0 puncte pentru rspunsurile parial corecte. 10 grile x 6 puncte/gril = 60 puncte
2. Toate ntrebrile pentru examen provin din baza public de date a disciplinei constituit pe
baza bibliografiei obligatorii.
3. Punctajul maxim care poate fi obinut este de 300 puncte de gril i este echivalent cu nota 10
(zece); nota la examen se calculeaz proporional cu punctajul obinut.
4. Pentru promovarea examenului sunt necesare minim 150 puncte de gril, echivalent cu nota 5
(cinci).
5. Este exclus posibilitatea ca niciuna dintre variantele de rspuns s nu fie corect sau toate
variantele s fie corecte. Completarea rspunsului se face prin umplerea total a spaiului
corespunztor rspunsului considerat corect de pe foaia de rspuns. Pentru marcarea rspunsurilor se
folosesc numai culorile negru sau albastru.
6. La corectarea grilei nu se iau n considerare spaiile completate necorespunztor (umplere
parial, completare cu alte simboluri, depirea spaiilor respective).
7. ntrebrile tip complement multiplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i
cele la care s-a marcat doar una din variante de rspuns, sau toate variantele de rspuns, sunt notate cu
0 puncte.
8. ntrebrile tip complement simplu la care nu s-a marcat nici una din variantele de rspuns i cele
la care s-au marcat mai multe variante de rspuns, sunt notate cu 0 puncte.
9. Orginalul foii de rspuns i tezele se predau la sfritul timpului de examen comisiei de examen.
10. Timpul de rspuns pentru proba scris este de dou (2) ore.
11. Rspunsurile la variantele de ntrebri care au constituit proba de examen se comunic
studenilor imediat dup susinerea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante, prin
afiarea la avizier a tezei care a constituit subiectul fiecrui examen i a grilei cu rspunsurile corecte.
Teza i rspunsurile corecte vor rmne la avizier timp de 24 de ore de la afiare. Deasemenea, teza
care a constituit subiectul fiecrui examen i grila cu rspunsurile corecte, se vor afia pe internet, pe
site-ul facultii, dup terminarea examenului tuturor formaiunilor de studiu participante i vor
rmne la dispoziia celor interesai pn la sfritul sesiunii respective.
12. n termen de 24 de ore de la afiarea rezultatelor se pot depune contestaii. Acestea sunt
analizate numai nsoite de copia foii de rspuns.

Prof. univ. dr. Constana Sava

1
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.4

Nr. Teste complement simplu cu evaluare totul i 0,8 este:


sau nimic A. 0,02-0,08mM;
01. Conductometria msoar B. 0,06-0,24mM;
A variaia de potenial cu concentraia; C. 0,08-0,32mM;
B variaia intensitii curentului electric in D. 0,10-0,40mM;
funcie de concentraie; E. 0,04-0,16mM;
C rezistena unei coloane de lichid la trecerea
curentului electric cu intensitate i tensiune 07. Lungimile de und care aparin domeniului
constante; UV:
D variaia intensitii curentului electric in A. 420nm;
funcie de potenial; B. 550nm;
E cantitatea de electricitate necesar C. 250nm;
electrolizei; D. 5.000nm;
E. 50.000nm;
2. Analiza conductometric se aplic
A Soluiilor de neelectrolii; 8. Absorbtivitatea unei substane ntr-o cuv de
B Metalelor; L
C Izolatorilor;
D Topiturilor; 1 cm, este 0,02 mg cm . Absorbana ei
E Soluiilor de electrolii; 1%
specific A1 cm la aceeai , este:
3. Se msoar poteniometric pH-ul soluiei de A. 0,02;
HCl i al soluiei de acid acetic avnd aceeai B. 200;
concentraie analitic. Raportul ntre valorile C. 0,2;
msurate ale pH-ului celor dou soluii este: D. 2;
A. pHHCl= pHacid acetic; E. 20;
B. pHHCl> pHacid acetic;
C. 9. Domeniul spectral IR mijlociu cuprinde
pHHCl pHacid acetic;
radiaiile cu lungimea de und n intervalul
D. pHHCl< pHacid acetic; 2.500-50.000nm. Domeniul numrului de
E. pHHCl pHacid acetic;
und corespunztor este:
4. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan A. 200-4.000 cm-1;
p.a. n soluie, cu soluie standard de NaOH, B. 250-5.000 cm-1;
pn la pH=12. Compoziia soluiei n cele C. 5.000-250 cm-1;
patru etape ale titrrii 1. Soluia iniial; 2. n D. 4.000-200 cm-1;
timpul adugrii titrantului pn la punctul de E. 100-1.000 cm-1;
echivalen; 3. la echivalen; 4. dup
echivalen; este: 10. La separarea cromatografic, regimul de
a. acid salicilic; b. salicilat monosodic; c. lucru cu gradient se refer la eluarea:
salicilat disodic; d. NaOH; A. Cu modificarea compoziiei solvenilor n
A. 1-a.; 2-(a.+b.); 3. b.; 4. (b.+d.); timp;
B. 1-(a.+b.); 2-(b.+c.); 3. c.; 4. (c.+d.); B. Cu un singur solvent;
C. 1-b.; 2-(a.+b.); 3. d.; 4. (b.+c.); C. La aceeai temperatur;
D. 1-c.; 2-(c.+d.); 3. b.; 4. (a.+b.); D. Cu meninerea constant a compoziiei
E. 1-d.; 2-(b.+c.); 3. (c.+d.); 4. (b.+c.); solvenilor;
E. Soluiei etalon cu un singur component;
5. Reprezentarea grafic a funciei pH=f(-
lg[H+]) este Nr. Teste complement multiplu cu evaluare
A. Logaritmic; ponderat
B. Exponenial; 11. Principalele evenimente termice care se
C. Liniar; produc i care se studiaz n analiza
D. Parabolic; termodiferenial, sunt:
E. O curb al crei profil depinde de natura A. Descompunerea termic, oxidarea i
soluiei; combustia;
B. Modificarea proprietilor magnetice;
6. Absorbtivitatea molar a unei substane este C. Topirea i transformrile n faz solid;
D. Procesele exo- i endoterme;
=5.000 L . Domeniul de concentraii E. Deshidratarea i sublimarea;
mol cm
pentru care absorbana A are valori ntre 0,2

2
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.4
12. Conductivitatea echivalent la diluie infinit D. se aplic o corecie de diluie;
este o proprietate E. Se mai adaug analit;
A. Independent de constanta celulei de 19. Curba de titrare conductometric a acizilor
conductivitate; diluai cu baz tare
B. Dependent de concentraia soluiei de A. panta descendent cu att mai mic cu ct
electrolit; este mai slab acidul;
C. Independent de concentraia soluiei de B. prezint un maxim;
electrolit; C. are forma literei V;
D. Specific fiecrui ion; D. prezint un salt minor;
E. Exprimat n S/cm sau mS/cm; E. are bine marcat punctul de echivalen;
13. Legea migrrii independente se bazeaz pe 20. Curba de titrare conductometric a
urmtoarele principii: halogenurilor
A. Substanele sunt total disociate n soluie; A. folosete ca titrant AgNO3;
B. Fiecare ion se deplaseaz independent de B. prezint un maxim;
ceilali; C. are forma litere V;
C. Conductivitatea soluiei este suma D. prezint un salt minor;
contribuiei fiecrui ion din soluie; E. are bine marcat punctul de echivalen;
D. ntr-o soluie diluat interaciunile ionice sunt 21. Pot fi analizate conductometric prin titrare de
slabe; precipitare
E. Ionii unei soluii au aceeai conductivitate; A. Sulfai;
14. Metodele conductometrice B. Acizi slabi;
A. lucreaz la intensitate i tensiune constante; C. Baze slabe;
B. folosesc o celul de conductivitate; D. Halogenuri;
C. folosesc un poteniometru; E. Oxalai;
D. lucreaz la temperatur constant; 22. Reprezentarea grafic a ecuaiei Nernst a
E. se bazeaz pe proprietatea ionilor soluiilor potenialului pentru soluii etalon de diferite
de a conduce curentul electric; concentraii este:
20. Conductivitatea i conductana A. Poate fi folosit pentru determinarea paIon;
A. Sunt mrimi invers proporionale; B. O curb exponenial;
B. Reprezentarea grafic a conductivitii n C. O dreapt a crei intersecie cu axa OY
funcie de conductan este o dreapt; reprezint E0;
C. Panta dreptei conductivitate= f(conductana) D. Poate fi folosit pentru determinarea
este constanta celulei de conductivitate; coeficientului de activitate;
D. Au aceleai uniti de msur; E. Curba de titrare poteniometric;
E. Sunt mrimi direct proporionale; 23. Indicai metodele poteniometrice care se pot
16. Curba de titrare conductometric este folosi la determinarea pKa a unui acid slab
reprezentarea grafic a funciei: monoprotic:
A. conductivitatea corectat cu diluia = A. pH-ul corespunztor volumului la
f(volumul de titrant adugat); echivalen la titrarea AS-BT;
B. conductivitatea echivalent = f(concentraie); B. Msurarea pH-ului soluiei tampon acid
C. conductivitatea = f(concentraie); slab/sarea sa cu o baz tare n raport
D. conductana corectat cu diluia= f(volumul echimolar;
de titrant adugat); C. Msurarea pH-ului soluiei tampon acid
E. conductana = f(concentraie); slab/sarea sa cu o baz tare n raport molar
17. Constanta de ionizare se poate determina 1/2;
A. Din legea conservrii masei; D. Msurarea pH-ului soluiei de acid slab de
B. Prin msurarea conductanei soluiilor etalon concentraie cunoscut;
de acid slab; E. pH-ul corespunztor semivolumului la
C. Din legea diluiei tiind gradul de disociere; echivalen la titrarea AS-BT;
D. Din bilanul de materiale; 24. Reprezentarea grafic a potenialului celulei
E. Calculnd conductivitatea, conductivitatea n funcie de pA este:
echivalent i gradul de disociere; A. o dreapt cu pant ascendent;
18. Pentru a evita micorarea conductivitii prin B. o curb logaritmic;
diluare, n timpul titrrii C. o dreapt cu pant descendent;
A. Se folosesc doar soluii de analizat D. o linie cu panta 0,059/n;
concentrate; E. o linie cu panta +0,059/n;
B. Se majoreaz conductana cu constanta 25. Definiia operaional a pH-ului
celulei de conductivitate; A. se bazeaz pe calibrarea direct a aparatului
C. se folosete ca titrant o soluie mai cu soluii tampon standard;
concentrat dect soluia de analizat; B. exprim activitatea ionilor hidroniu;

3
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.4
C. ofer o scar coerent pentru determinarea A. Prin descompunerea kelailor colorai;
aciditii i alcalinitii soluiilor; B. Prin diminuarea intensitii absorbanei
D. arat cte specii chimice sunt n soluie; complexului alizarin/Zr4+;
E. definete parametrul dup modul n care este C. Prin intensificarea absorbanei complecilor
msurat; interni colorai;
26. Studiul poteniometric al seriei de soluii D. Electrochimic cu electrod ion selectiv;
etalon de acid tare monoprotic cu aceeai E. Prin complexarea lui cu un ligand organic;
trie ionic, a dat urmtoarele rezultate: 33. Metoda spectrofotometric se poate aplica
relaia=linear; panta=0,06; intersecia=0,42; pentru determinarea:
r = - 0,99979; r2=0,99958. A. Constantei de hidroliz;
A. Potenialul este zero pentru paH=7 B. Produsului de solubilitate;
B. Este o eroare deoarece r nu poate fi negativ; C. pH-ului;
C. Ecuaia dreptei de calibrare este Ecel=0,42- D. Triei ionice;
0,06paH; E. Constantei de ionizare;
D. r este coeficientul de corelare 34. Prin msurarea absorbanei unui amestec de
(reproductibilitate); reactani la diferite intervale de timp se poate
E. r2 este coeficientul de determinare; determina:
27. Coeficientul de corelare (reproductibilitate) i A. Constanta de formare a complecilor;
coeficientul de determinare B. Viteza de reacie;
A. Valorile optime sunt ntre 0,9 i 1; C. Raportul molar de combinare;
B. Valorile acceptate sunt sub 0,1; D. Influena catalizatorilor;
C. Se pot exprima i %. E. Gradul de disociere;
D. Au uniti de concentraie; 35. Absorbana soluiei etalon de concentraie
E. Sunt mrimi adimensionale i subunitare; 50ppm este 0,25 la lungimea de und, iar
28. Se titreaz pH-metric acid salicilic substan absorbana probei coninnd aceeai specie
p.a. n soluie, pn la pH=12. Curba de chimic la aceeai este 0,45. Concentraia
titrare probei este:
A. nregistreaz dou salturi corespunztoare A. 70ppm;
neutralizrii celor doi protoni; B. 90ppm;
B. Este ascendent; C. 120ppm;
C. Se prelucreaz prin derivare; D. 0,090mg/mL;
D. Este liniar; E. 50ppm;
E. nregistreaz un singur salt; 36. Absorbana specific a timolftaleinei (M=400
29. Ecuaia Nernst a potenialului scris pentru g/mol) este A11%cm =800 (A max= 600nm,
protoni, arat c potenialul celulei
pH 10,5 pe subst.uscat). Proprietile
A. scade cu creterea lg[H+];
B. crete cu creterea pH-ului; spectrale ale timolftaleinei sunt:
C. scade cu creterea pH-ului; A. a A max =80 L ;
D. este independent de temperatur; g cm
E. crete cu creterea lg[H+];
30. pH-ul msurat poteniometric al unei serii de
B. A max =32.000 L ;
mol cm
soluii etalon de acid tare are valori n
C. Este indicator acido-bazic fiind albastr n
intervalul 3,2-2,2. pH-ul probei msurat
mediu alcalin;
poteniometric n aceleai condiii este 1,5.
D. Prezint o singur form colorat;
A. paHprob > paHetaloane;
E. Este solubil n soluii hidroalcoolice;
B. paHprob < paHetaloane; 37. Ecuaia dreptei de calibrare pentru o serie de
C. [H+]prob > [H+]etaloane; soluii etalon cu concentraii ntre 20-
D. [H+]prob < [H+]etaloane; 100ppm, este A =0,012C+0,006 la
E. paHprob = paHetaloane; lungimea de und . Dac absorbana probei
coninnd aceea i specie chimic la aceeai
31. ntre valoarea constantei de ionizare
este 0,126, sunt adevrate afirmaiile:
determinat pH-metric i valoarea
A. Proba nu se ncadreaz n domeniul de
termodinamic, este relaia:
A. concentraii pentru care a fost trasat dreapta
Ka, pH-metric Ka, termodinamic; de calibrare;
B. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; B. Este necesar prepararea unei serii de soluii
C. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; etalon mai diluate;
D. Ka, pH-metric Ka, termodinamic; C. Ecuaia dreptei de calibrare poate fi folosit
E. Ka, pH-metric = Ka, termodinamic; pentru calculul concentraiei probelor
32. Determinarea spectrofotometric a ionului coninnd alte specii chimice n domeniul de
fluor se realizeaz: concentraii 20-100ppm;

4
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul
2 Varianta de gril nr.4
D. Se impune diluarea probei; lungime de und;
E. Concentraia probei calculat din ecuaia B. La concentraii egale, au aceeai valoare a
dreptei de calibrare este 10ppm; absorbanei, dar la lungimi de und diferite;
38. Legea Lambert-Beer este valabil pentru: C. Au profile spectrale diferite;
A. O radiaie monocromatic din domeniul UV- D. Au valori diferite ale absorbanei, la aceeai
Vis; concentraie i aceeai lungime de und;
B. O radiaie policromatic din domeniul UV- E. Prezint benzi de absorbie n VIS;
Vis; 45. Intensitatea absorbiei unei soluii
C. Soluii i suspensii; etalon depinde de:
D. Pulberi i comprimate. A. Concentraia soluiei;
E. Domeniul de concentraii ale soluiei etalon B. Spectrofotometrul folosit;
pentru care dependena absorbanei de C. Dimensiunea cuvei;
concentraie este liniar; D. Analist;
39. Care dintre urmtoarele lungimi de und E. Natura substanei;
aparin spectrului vizibil? 46. Pri per million (ppm) reprezint:
A. 410 nm; A. un gram de substan ntr-un milion de
B. 570 nm; mililitri de soluie;
C. 640 nm; B. 10-6 g (o milionime de grame) de substan
D. 925 nm; ntr-un mililitru de soluie;
E. 300 nm; C. un miligram de substan ntr-un litru de
40. Metiloranj sufer o transformare tautomer soluie;
din forma azo n forma chinonimin, D. uniti de densitate;
controlat de pH. E. un mod de exprimare a concentraiei;
A. Structura chinonimin este colorat; 47. Lungimea drumului optic
B. Structura azo este incolor; A. depinde de performanele aparatului;
C. Structura chinonimin este incolor; B. este egal cu grosimea stratului de soluie
D. Amele structuri sunt colorate; strbtut de radiaie;
E. Structura azo este colorat; C. este egal cu limea cuvei cu prob;
41. Cuvele folosite pentru analiza soluiilor i D. este distana parcurs de radiaie prin prob;
lichidelor prin spectrometrie UV-VIS pot fi E. este intervalul ngust de lungimi de und care
confecionate din: include selectat;
A. NaCl; 48. Referitor la emisia fluorescent i la
B. Orice material; absorbia UV-Vis, se poate afirma:
C. Materiale transparente pentru radiaia UV- A. Compuii care prezint fluorescen pot fi
VIS; detectai la concentraii mai mici dect cei
D. Materiale care absorb radiaia UV-VIS; care prezint absorbie;
E. Cuar; B. Determinrile de fluorescen sunt mult mai
42. n spectrometria de absorbie UV-VIS, selective;
absorbana este C. Toate speciile chimice care absorb n
A. raportul ntre intensitatea radiaiei domeniul UV-Vis prezint i emisie
monocromatice transmise prin prob i fluorescent n acelai domeniu;
intensitatea radiaiei monocromatice D. Fluorescena este consecutiv absorbiei;
incidente; E. Deplasarea Stokes este diferena ntre
B. direct proporional cu concentraia; lungimea de und corespunztoare emisiei
C. o mrime adimensional cu valori ntre 0 i maxime i absorbiei maxime;
2; 49. Lungimile de und care aparin domeniului
D. egal ca valoare cu transmitana; IR:
E. logaritmul zecimal negativ al transmitanei; A. 320nm;
43. Absorbana unei soluii este 1. Transmitana B. 550nm;
ei are valoarea: C. 5.000nm;
A. 100%; D. 50.000nm;
B. 1; E. 100nm;
C. 0,1; 50. Factorul de capacitate
D. 0,01; A. Este o msur a gradului de separare a dou
E. 10%; peak-uri vecine;
44. Soluiile de -caroten i de dicromat de B. Este raportul ntre timpul de retenie net i
potasiu sunt galbene. Afirmaiile adevrate timpul mort;
referitoare la studiul spectrofotometric al C. Este raportul ntre diferena dintre timpii de
celor dou soluii, sunt: retenie i semisuma limii la baz a peak-
A. Prezint absorban maxim la aceeai urilor;

5
Specializarea Farmacie, Disciplina Chimie Analitic
Teste Anul II, semestrul 2
Varianta de gril nr.4
D. Este o mrime adimensional. D. Verde de bromocrezol;
E. Compar cromatograme obinute cu diferite E. Benzen;
coloane i cu diferite debite ale fazei mobile;
56. Procesele considerate n spectrometria de
Nr. Teste complement multiplu cu evaluare absorbie UV-VIS sunt:
totul sau nimic A. Absorbia radiaiei;
51. Sunt adevrate afirmaiile: B. Reflexia;
A. Conductana scade cu creterea concentraiei C. Refracia;
soluiei; D. Transmisia;
B. Conductivitatea echivalent crete cu diluia; E. Descompunerea termic;
C. Conductivitatea echivalent crete cu
creterea concentraiei; 57. Concentraia soluiei obinut prin dizolvarea
D. Conductivitatea echivalent la diluie infinit a 0,1250g de substan pur la 1.000mL
este o constant analitic; soluie este:
E. Conductana crete cu creterea concentraiei A. 125g/L;
soluiei; B. 125mg/L;
C. 1,25mg/L;
52. Curba de titrare conductometric este D. 125ppm;
reprezentarea grafic a funciei: E. 0,125g/L;
A. conductivitatea = f(volumul de titrant
adugat); 58. Spectrul de absorbie n domeniul UV-VIS:
B. conductana = f(volumul de titrant adugat); A. Este independent de natura solventului, pH-
C. conductivitatea corectat cu diluia = ul soluiei i temperatur;
f(volumul de titrant adugat); B. Este o dreapt cu liniaritate bun pe un
D. conductana corectat cu diluia= f(volumul anumit domeniu de concentraii;
de titrant adugat); C. Se prelucreaz matematic prin derivare;
E. conductivitatea echivalent = f(volumul de D. Se traseaz doar pentru soluii colorate;
titrant adugat); E. Prezint maxime, minime i paliere la
lungimi de und specifice speciei chimice
53. Titrarea poteniometric se poate aplica studiate;
folosind reaciile
A. de precipitare; 59. Legea Lambert-Beer:
B. redox; A. Exprim dependena absorbanei de
C. de complexare; concentraia soluiei de analizat la =const.;
D. de sintez; B. Expresia matematic a legii arat dependena
E. de neutralizare; absorbanei de grosimea stratului de soluie
strbtut de radiaie, de concentraia soluiei
54. Monografia din Farmacopeea European de analizat i de proprietile de absorbie ale
prevede la determinarea substanei speciei chimice studiate la =const.;
farmaceutice captopril C9H15NO3S C. Reprezentarea grafic a expresiei matematice
(M=217,3): 0,150g se dizolv n ap. Se a legii este o curb exponenial;
titreaz poteniometric folosind un electrod D. Reprezentarea grafic a expresiei matematice
combinat de platin, cu soluie de iod 0,05M. a legii este o dreapt;
1 mL soluie 0,05M iod este echivalent cu E. Exprim proprietile soluiilor de electrolii
21,73 mg C9H15NO3S. de a conduce curentul electric;
A. Se produce oxidarea iodului i reducerea
captoprilului; 60. Punctul izosbestic este:
B. Eg, captopril = M/2; A. panta dreptei de calibrare;
C. Eg, captopril = M; B. lungimea de und pentru care absorbana este
D. Reacia este asociat cu o modificare de independent de pH-ul soluiei;
culoare; C. lungimea de und corespunztoare
E. Are loc reacia de oxidare a captoprilului i interseciei spectrelor de absorbie ale
reducere a soluiei de iod; soluiilor aceleiai specii chimice cu aceeai
concentraie analitic i pH diferit;
55. Compuii care prezint absorban att n D. absorbana soluiilor izomolare;
UV ct i n domeniul VIS: E. lungimea de und corespunztoare
A. Rou de metil; absorbanei maxime;
B. o-fenantrolina;
C. Piridina;

6
REZULTATELE TESTELOR GRIL PENTRU EXAMEN
DISCIPLINA CHIMIE ANALITIC
ANUL II, SEMESTRUL 2. SESIUNEA DE VAR 8 iunie 2010
Varianta de gril nr.1

Teste complement multiplu


Teste complement Teste complement
cu evaluare ponderat
simplu cu evaluare multiplu cu evaluare
Nr. A B C D E
totul sau nimic 11. X X
totul sau nimic
Nr. A B C D E 12. X X X Nr. A B C D E
1. X 13. X X X 51. X X
2. X 52. X X
14. X X X
03. X 53. X X X
15. X X
4. X 16. X X 54. X X X
5. X 17. X X X 55. X X
6. X 18. X X X 56. X X X
8. X 19. X X 57. X X X
08. X 58. X X
20. X X X
09. X 21. X X X X 59. X X
10. X 60. X X
22. X X
23. X X X X
ntocmit
24. X X X X Prof. univ. dr.
25. X X
Constana Sava
26. X X
27. X X
28. X X X
29. X X
30. X X
31. X X
32. X X
33. X X X
34. X X
35. X X X
36. X X X
37. X X X
38. X X X X
39. X X X X
40. X X
41. X X
42. X X X
43. X X
44. X X X X
45. X X X
46. X X
47. X X X
48. X X X
49. X X X
50. X X X
REZULTATELE TESTELOR GRIL PENTRU EXAMEN
DISCIPLINA CHIMIE ANALITIC
ANUL II, SEMESTRUL 2. SESIUNEA DE VAR 8 iunie
2010 Varianta de gril nr.2

Teste complement multiplu


Teste complement Teste complement
cu evaluare ponderat
simplu cu evaluare multiplu cu evaluare
Nr. A B C D E
totul sau nimic 11. X X
totul sau nimic
Nr. A B C D E 12. X X X Nr. A B C D E
01. X 13. X X X 51. X X
02. X 14. X X X 52. X X
3. X 15. X X 53. X X X
04. X 16. X X 54. X X X
05. X 17. X X X 55. X X
06. X 18. X X X 56. X X X
7. X 19. X X 57. X X X
8. X 20. X X X 58. X X
09. X 21. X X X X 59. X X
10. X 22. X X 60. X X
23. X X X X
ntocmit
24. X X X X
Prof. univ. dr.
25. X X
Constana Sava
26. X X
27. X X
28. X X X
29. X X
30. X X
31. X X
32. X X
33. X X X
34. X X
35. X X X
36. X X X
37. X X X
38. X X X X
39. X X X X
40. X X
41. X X
42. X X X
43. X X
44. X X X X
45. X X X
46. X X
47. X X X
48. X X X
49. X X X
50. X X X
REZULTATELE TESTELOR GRIL PENTRU EXAMEN
DISCIPLINA CHIMIE ANALITIC
ANUL II, SEMESTRUL 2. SESIUNEA DE VAR 8 iunie 2010
Varianta de gril nr.3

Teste complement multiplu


Teste complement Teste complement
cu evaluare ponderat
simplu cu evaluare multiplu cu evaluare
Nr. A B C D E
totul sau nimic 11. X X X X
totul sau nimic
Nr. A B C D E 12. X X X Nr. A B C D E
01. X 13. X X X 51. X X X
02. X 52. X X
14. X X X X
3. X 53. X X X X
15. X X X
4. X 16. X X 54. X X X
05. X 17. X X X 55. X X
6. X 18. X X 56. X X
07. X 19. X X X 57. X X X
08. X 58. X X
20. X X X
9. X 21. X X X 59. X X X
10. X 60. X X
22. X X X
23. X X X
ntocmit
24. X X Prof. univ. dr.
25. X X X
Constana Sava
26. X X X X
27. X X
28. X X X
29. X X
30. X X
31. X X
32. X X X
33. X X X X
34. X X
35. X X
36. X X
37. X X X
38. X X
39. X X X
40. X X X
41. X X
42. X X X
43. X X
44. X X X
45. X X X
46. X X X X
47. X X X
48. X X X X
49. X X
50. X X X
REZULTATELE TESTELOR GRIL PENTRU EXAMEN
DISCIPLINA CHIMIE ANALITIC
ANUL II, SEMESTRUL 2. SESIUNEA DE VAR 8 iunie 2010
Varianta de gril nr.4

Teste complement multiplu


Teste complement Teste complement
cu evaluare ponderat
simplu cu evaluare multiplu cu evaluare
Nr. A B C D E
totul sau nimic 11. X X X X
totul sau nimic
Nr. A B C D E 12. X X X Nr. A B C D E
1. X 13. X X X 51. X X X
02. X 52. X X
14. X X X X
03. X 53. X X X X
15. X X X
04. X 16. X X 54. X X X
5. X 17. X X X 55. X X
06. X 18. X X 56. X X
7. X 19. X X X 57. X X X
8. X 58. X X
20. X X X
09. X 21. X X X 59. X X X
10. X 60. X X
22. X X X
23. X X X
ntocmit
24. X X Prof. univ. dr.
25. X X X
Constana Sava
26. X X X X
27. X X
28. X X X
29. X X
30. X X
31. X X
32. X X X
33. X X X X
34. X X
35. X X
36. X X
37. X X X
38. X X
39. X X X
40. X X X
41. X X
42. X X X
43. X X
44. X X X
45. X X X
46. X X X X
47. X X X
48. X X X X
49. X X
50. X X X