Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Programe Matlab pentru exemplificarea


utilizării funcţiilor specializate în operaţii
din analiza matriceală
Obiective

 Utilizarea funcţiilor pentru operaţii din analiza matricialǎ

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii

1. Scrieţi o funcție Matlab pentru calculul urmei unei matrici pǎtrate cu şi fǎrǎ utilizarea
funcţiei de bibliotecǎ trace.

2. Scrieţi o funcţie Matlab pentru rezolvarea directǎ cu metoda Cramer a unui sistem
de n ecuaţii liniare cu n necunoscute.

3. Scrieţi o funcţie Matlab pentru calculul diverselor norme matriciale.

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 11

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.