Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Modelarea şi simularea sistemelor de ecuaţii


diferenţiale ordinare liniare cu coeficienţi
constanţi şi variabili
Obiective

 Modelarea şi simularea sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare cu


coeficienţi constanţi.
 Modelarea şi simularea sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare cu
coeficienţi variabili.

Cerinţe

 Fiecareaplicaţie este notatăcumaxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii

1. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:


𝑦 ′ (𝑥) = 2𝑦(𝑥) − 3𝑧(𝑥) + 𝑠𝑖𝑛(𝑥)
{ , 𝑦(0) = 1, 𝑧( 0) = 2.
𝑧 ′ (𝑥) = −𝑦(𝑥) + 2𝑧(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(𝑥)

2. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:


𝑦 ′ (𝑥) = (𝑥 − 2)𝑦(𝑥) − (1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑥))𝑧(𝑥) + 𝑡𝑔(𝑥)
{ , 𝑦(0) = −1, 𝑧( 0) = 1.
𝑧 ′ (𝑥) = 𝑥 2 𝑦(𝑥) + 2(𝑥 + 3)𝑧(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(𝑥)

3. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:


𝑦 ′ (𝑥) = 𝑦(𝑥) − 𝑧(𝑥) + 𝑙𝑛(𝑥)
{ , 𝑦(0) = 1, 𝑧( 0) = 2.
𝑧 ′ (𝑥) = 𝑦(𝑥) + 𝑧(𝑥) + 𝑙𝑛(𝑥)

4. Folosind Simulink modelaţi şi simulaţi soluţia problemei Cauchy:


𝑦 ′ (𝑥) = (𝑥 + 2)𝑦(𝑥) − (1 − 𝑐𝑜𝑠(𝑥))𝑧(𝑥) + 𝑡𝑔(𝑥)
{ , 𝑦(0) = −1, 𝑧( 0) = 1.
𝑧 ′ (𝑥) = 𝑥 2 𝑦(𝑥) + 2(𝑥 − 3)𝑧(𝑥) + 𝑒 𝑥

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 21

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.