Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Programe Matlab pentru exemplificarea


utilizării calculului simbolic în algebră şi
analiza matematică
Obiective

 Utilizarea funcţiilor pentru calcule simbolice.


 Calculul sumelor finite.
 Calculul sumelor seriilor.
 Calculul limitelor de funcţii reale cu o singură variabilă reală.
 Calculul derivatelor simbolice.
 Calculul integralelor reale simple.
 Integrarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale.

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii

1
1. Calculaţi sumele simbolice ∑𝑛−1 3 ∞
𝑘=1 𝑘(𝑘 − 1) , ∑𝑘=1 𝑘(𝑘+1)(𝑘+2).

1
2. Calculaţi sumele simbolice ∑𝑛−1 3 ∞
𝑘=1 𝑘 , ∑𝑘=1 𝑘(𝑘+1).

3. Folosind calculul simbolic Matlab calculaţi limitele:


n 2  e n eax  ebx
4 2

a) lim 2 b) lim
n n  1
 
x 0 arcsin cx 2

ln 1  x 2   xe x
2

c) lim
x 0 x 3 x 

d) lim x 3 e x  ln 1  x 2 
2


4. Folosind calculul simbolic Matlab calculaţi derivatele:
earcsin  x  f  2 f
a) f   x  cu f  x   cu f  x, y   xye  
xy sin xy
b) ,
e x  cos  x  x xy

5. Folosind calculul simbolic Matlab calculaţi integralele:


16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1
© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 17
http://adl.anmb.ro

x2  1
4 1

 x 2  x  1dx 0 x 4  2 dx  x e dx
2 x
a) b) c)
2 0

6. Folosind calculul simbolic Matlab integraţi ecuaţiile şi sistemele de ecuaţii


diferenţiale:
a) y  x   x2e x , y  0   1

b) y   x   e x sin  x  , y  0   0

 y  x   3 y  x   z  x 
c)  , y 0  0 , z 0  0 .
 z  x    y  x   z  x 

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.