Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Programe Matlab pentru exemplificarea


utilizării funcţiilor vectorizate
Obiective

 Definirea funcţiilor utilizator


 Definirea funcţiilor recursive
 Utilizarea funcţiilor Matlab de control
 Utilizarea funcţiilor vectorizate

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii

1. Scrieţi o funcţie Matlab care primeşte la intrare un număr natural nenul n , o matrice
pătrată A   aij i 1,2, ,n de dimensiune n , un număr natural k , 1  k  n şi returnează
j 1,2, ,n

produsul elementelor coloanei k din matricea A .


2. Folosind funcţia Matlab de la exerciţiul 1, scrieţi o funcţie Matlab care primeşte la intrare
un număr natural nenul n , o matrice pătrată A   aij i 1,2, ,n de dimensiune n şi care
j 1,2, ,n

returnează vectorul v   vi i 1,2, ,n


în care componenta vi este egală cu produsul
elementelor coloanei i din matricea A .
3. Scrieţi o funcţie Matlab care primeşte la intrare un număr natural nenul n , o matrice
pătrată A   aij i 1,2, ,n de dimensiune n , un număr natural l , 1  l  n , un număr natural k ,
j 1,2, ,n

1  k  n şi care returnează suma elementelor de pe linia l şi coloana k din matricea A .


4. Folosind funcţia Matlab definită la exerciţiul 3, scrieţi o funcţie Matlab care primeşte la
intrare un număr natural nenul n , o matrice pătrată A   aij i 1,2, ,n de dimensiune n şi
j 1,2, ,n

care returnează matricea P   pij i 1,2, ,n în care elementul pij este egal cu suma
j 1,2, ,n

elementelor de pe linia i şi coloana j din matricea A .

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 8
http://adl.anmb.ro
5. Să se scrie o funcţie Matlab recursivă care primeşte ca parametru de intrare un număr
natural n şi care returnează suma primilor n  1 termeni ai şirului de numere reale definit
prin relaţia de recurenţă: x0  2 , xn  2 xn1  1 , n  1.

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.