Sunteți pe pagina 1din 3

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Modelarea şi simularea ecuaţiilor


diferenţiale ordinare liniare cu coeficienţi
constanţi şi variabili
Obiective

 Modelarea şi simularea Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RL serie.


 Modelarea şi simularea Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RC serie.
 Modelarea şi simularea Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RLC serie.
 Modelarea şi simularea Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RC paralel.
 Modelarea şi simularea Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RLC paralel.
 Modelarea şi simularea în Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RL serie,
utilizând subsisteme.
 Modelarea şi simularea în Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RC serie,
utilizând subsisteme.
 Modelarea şi simularea în Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RLC serie,
utilizând subsisteme.
 Modelarea şi simularea în Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RC paralel,
utilizând subsisteme.
 Modelarea şi simularea în Simulink a funcţionării circuitului de c.a. RLC paralel,
utilizând subsisteme.

Cerinţe

 Fiecareaplicaţie este notatăcumaxim 10 puncte


 Toateaplicaţiilesuntobligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvateîntimpullaboratoruluidevintemă de casă.

Aplicaţii
1. Modelaţi şi simulaţi în Simulink funcţionarea circuitului RL serie. Tensiunea la
 
bornele circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH . Vizualizaţi
 6
tensiunile pe rezistor, pe bobină şi curentul prin circuit.

2. Modelaţi şi simulaţi în Simulink funcţionarea circuitului RC serie. Tensiunea la


 
bornele circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , C  150 F . Vizualizaţi
 6
tensiunile pe rezistor, pe condensator şi curentul prin circuit.

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 20

3. Modelaţi şi simulaţi în Simulink funcţionarea circuitului RLC serie. Tensiunea la


 
bornele circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH , C  150 F .
 6
Vizualizaţi tensiunile pe rezistor, bobină, condensator şi curentul prin circuit.

4. Modelaţi şi simulaţi în Simulink funcţionarea circuitului RC paralel. Tensiunea la


 
bornele circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , C  150 F . Vizualizaţi
 6
curenţii prin rezistor, prin condensator şi curentul prin circuit.

5. Modelaţi şi simulaţi în Simulink funcţionarea circuitului RLC paralel. Tensiunea la


 
bornele circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH , C  150 F .
 6
Vizualizaţi curenţii prin rezistor, prin bobină, prin condensator şi curentul prin circuit.

6. Modelaţi şi simulaţi funcţionarea circuitului RL serie. Tensiunea la bornele circuitului


 
este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH . Vizualizaţi tensiunile pe rezistor, pe
 6
bobină şi curentul prin circuit. Utilizaţi subsisteme.

7. Modelaţi şi simulaţi funcţionarea circuitului RC serie. Tensiunea la bornele


 
circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , C  150 F . Vizualizaţi tensiunile pe
 6
rezistor, pe condensator şi curentul prin circuit. Utilizaţi subsisteme.

8. Modelaţi şi simulaţi funcţionarea circuitului RLC serie. Tensiunea la bornele


 
circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH , C  150 F . Vizualizaţi
 6
tensiunile pe rezistor, bobină, condensator şi curentul prin circuit. Utilizaţi subsisteme.

9. Modelaţi şi simulaţi funcţionarea circuitului RC paralel. Tensiunea la bornele


 
circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , C  150 F . Vizualizaţi curenţii prin
 6
rezistor, prin condensator şi curentul prin circuit. Utilizaţi subsisteme.

10. Modelaţi şi simulaţi funcţionarea circuitului RLC paralel. Tensiunea la bornele


 
circuitului este u  t   100 2 sin   t   [V ] , R  10 , L  5mH , C  150 F . Vizualizaţi
 6

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 20

curenţii prin rezistor, prin bobină, prin condensator şi curentul prin circuit. Utilizaţi
subsisteme.

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 3


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.