Sunteți pe pagina 1din 4

Academia Tehnică Militară Concursul de admitere, sesiunea septembrie 2007

C H E S T I O N A R

D E

C O N C U R S

Varianta B

Proba: ,,Matematică-Fizică

1

2

3

4

5

Primitiva F :

4 x

3

.

+ 7 a funcţiei f care are proprietatea că F ( 0 ) = ln 7 este:

x

a)

(

Fx

)

d)

F

(

x

)

= 4x

3 ;

e)

F

(

x

)

= e x

4 + 7

.

4 + 7;

⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ⎜ d) 2;
⎝ ⎜
d) 2;
010 ⎞ ⎟ Determinantul matricei 1 0 1 este: 010 ⎟ ⎟ ⎠ a) 1;
010 ⎞
Determinantul matricei
1
0
1
este:
010
⎟ ⎟ ⎠
a) 1;
b) 0;
c) 3;
e) 4.
Asupra sistemului din figură acţionează forţa F orizontală. F M m Neglijând orice frecare, corpul
Asupra sistemului din figură acţionează forţa F orizontală.
F
M
m
Neglijând orice frecare, corpul de masă
M cu o forţă dată de expresia:
m va acţiona asupra corpului de masă
M
m M
+ m + M
m
m + M

este:

În grupul aditiv al claselor de resturi modulo 6, (

 

ˆ

3 ˆ ;

 

ˆ

ˆ

ˆ

a)

2 ;

b)

c)

4

;

d)

5

;

e) 0.

6 , +

)

ˆ

, opusul elementului 4

Un corp de masă m plastic un alt corp de masă are expresia:

1

a)

, ce se deplasează pe orizontală cu viteza

v 1

, ciocneşte

m

2 , aflat în repaus. Viteza corpului rezultat după ciocnire

Fie funcţia

f

:

,

(

fx

)

=

4

=

4

7

ln

(

4

x +

7

)

;

b)

(

Fx

)

= ln

(

x

4 + 7

)

;

c)

(

Fx

)

= x

a)

m

F

;

b) M

F ;

c)

M

m F

;

d)

m

F

;

e)

M

F

.

m

m

1

2

v 1 ;

b)

m

m

1

1

+ c)

m

m

2

2

v

1

;

1 ; b) m m 1 1 + c) − m m 2 2 v 1
1 ; b) m m 1 1 + c) − m m 2 2 v 1
1 ; b) m m 1 1 + c) − m m 2 2 v 1

m

1

m 1

+ m

2

v

1

; d)

m

1

m 2

+ m

2

v 1 ;

e)

m

m

2

1

v

1

.

1 din

4

6 n ⎛ Fie şirul ( x ) , definit prin x =+ 1 1
6
n
Fie şirul (
x
)
, definit prin
x
=+ 1
1
+
1 ⎟ ⎞ . Atunci:
n
n
n ∈
n
a)
(
x
)
este nemărginit;
b)
x
< 0
, pentru (
)
n
;
n
n
n
c)
lim
x
=
1;
d)
lim
x
= +
1
e
;
e) lim
x
=
0
.
n
n
n
n
→∞
n
→∞
n
→∞
7
x
x
Mulţimea soluţiilor ecuaţiei e
+
4
e
=
4
este egală cu:
a)
{1, − ln 2} ; b) {ln 4} ; c) {ln 2} ; d) ∅ ; e) {0} .
8
Inducţia magnetică produsă de un conductor rectiliniu parcurs de curentul electric I
într-un punct aflat la distanţa r de conductor are expresia:
2
μμ
μ
μμ
μμ
0
r I
r I
0
r I
0
r I
a)
B
=
;
b)
B
=
;
c)
B
=
;
d)
B
=
;
2
2
π
r
2
πμ
r
2
π r
2
π
r
0
μμ
0
r r
e)
B
=
.
2
π
I
9
1
Minimul funcţiei
f
:
(
0,
)
,
f
()
x
=
x
+
, se obţine pentru
x
x egal cu:
a) 1;
b) 1/2;
c) 2;
d) 1/3;
e) 3.
10
Rezistenţa echivalentă faţă de bornele A şi B pentru gruparea de rezistoare din
figură este:
5 3 R ;
a)
b) 2R;
c) 8 3 R ;
d) 7 3 R ;
e) 3R.
11
x
+ 2
Fie funcţia f :[0, +∞) → ,
f
(
x
)
=
.
x
+ 1
Primitiva F :[0, +∞) → , pentru care F (0) = 0 este:
x
+
1
x
+
2
a)
F
(
x
)
= ln
;
b)
F
(
x
)
= ln
;
c)
Fx
(
)
= +−
x
1
ln
x
+ 1
;
x
+
2
x
+
1
d)
Fx
(
)
=+ ln
x
x
+ 1
;
e)
Fx
(
)
= ++
x
2
ln
x
+ 1
.

2 din

4

12 3 Funcţia fx = 2x ( ) −16 are o rădăcină reală în intervalul:
12
3
Funcţia
fx = 2x
(
)
−16 are o rădăcină reală în intervalul:
a)
[0,1]; b) [1,3] ; c) [−1;0] ; d) [3,5] ; e) [−3; −1] .
13
2
1
Valoarea numărului n pentru care
C
+ C
= 21
este:
n
n
a)
4;
b) 6;
c) –7;
d) 0;
e) 5.
14
2
0
⎛ 2
4 ⎞
Ecuaţia matriceală A ⋅ X = B , unde
A
şi
B
, are soluţia:
= ⎜
= ⎜
0
2
6
8
⎛ 1
0 ⎞
⎛ 1
2 ⎞
⎛ 0
1 ⎞
⎛ 1
2 ⎞
1 3
a)
;
b)
;
c)
;
d)
;
e)
.
0
2
3
4
2
0
2
1
2 4
15
Valoarea parametrului real a, pentru care funcţia f :
→ , definită prin
x
a
3
,
dacă
x
0
f
(
x
)
= ⎨
2
⎪ xx
++
7
2007,
dacă
x
>
0
are limită în punctul x = 0 , este:
a)
0;
b) 2006;
c) 2;
d) 2008;
e) 2007.
16
3
5
Un gaz ideal ocupă volumul
V 1 =
2 m
la presiunea
p
= 10
N m 2
. Gazul
1
este încălzit izocor până la presiunea
p
= 4 p
, după care se destinde izobar până la
2
1
volumul
V
= 1, 5 V
, conform figurii.
3
1
p
2
3
p
2
p
1
1
V
V
V
1
3
Lucrul mecanic efectuat de gaz în transformările 1 → 2 → 3 este:
a)
400 kJ ;
b) 200 kJ ;
c)
30 kJ ;
d) 100 kJ ;
e) 300 J .

3 din

4

17

O maşină termică funcţionează după un ciclu Carnot. Cunoscând temperatura

sursei calde

T 1 = 1000 K

, temperatura sursei reci

T

2

= 300 K , iar căldura primită este

Q 1 = 10 kJ

, atunci căldura cedată sursei reci este:

 

a) 1 kJ ;

b) 3 kJ ;

c) 4 kJ ;

 

d) 3 J ;

e) 30 kJ .

 

18

Suma rădăcinilor ecuaţiei

x

2

+ 5x 24 = 0 este:

a) – 8;

b) 5;

c) – 5;

d) 3;

e) 11.

Timp de lucru efectiv – 3 ore. GGRRIILLĂĂ DDEE EEVVAALLUUAARREE VVaarriiaannttaa BB a b c
Timp de lucru efectiv – 3 ore.
GGRRIILLĂĂ DDEE EEVVAALLUUAARREE
VVaarriiaannttaa BB
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
1
7
13
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
2
8
14
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
3
9
15
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
4
10
16
a b
c
d
e
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
5
11
17

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii. Fiecare problemă se cotează cu un punct. Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.

6

(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un

12

(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un

18

(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un
(num ă rul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaug ă un

4 din

4

Evaluare