Sunteți pe pagina 1din 4

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII Academia Tehnică Militară Concursul de admitere, sesiunea iulie-august 2008

C H E S T I O N A R D E C O N
C H E S T I O N A R
D E
C O N C U R S
Varianta Ch
Proba: ,,Matematică-Chimie”
2
2
Dacă N este numărul soluţiilor reale pentru ecuaţia:
xx− 3
++2
xx− 5
+=60,
atunci:
1
a)
N = 0 (nu are soluţii);
b) N = 1;
c) N = 2 ;
d) N = 3;
e) N = 4 .
Mulţimea soluţiilor inecuaţiei
2
3
xx
−+
1
−+
1
x
−≤
10
este:
2
a)
∅ (mulţimea vidă);
b)
{−1,1} ;
c) {}
1
;
d)
[−1,1] ;
e) ( −∞−, 1] U [1, ∞ ) .
Soluţiile ecuaţiei
(
x−
1
)
(
x−
1
log
9
+ =+
7
2
log
3
+
1
)
2
2
sunt:
3
a)
x
= 1 şi
x
= 4 ;
b)
x
=
2 şi x
=
5 ;
1
2
1
2
c)
x
= 1 şi
x =−1;
d)
x
= 2 şi x
=
5 ;
e)
x
=1 şi x = 2 .
1
2
1
2
1
2
Dacă termenii unei progresii aritmetice(
a
)
verifică sistemul
n
n
N
⎧ a
+ a
= 2
2
6
a
− a
= 2
8
7
atunci primul termen
a 1 şi raţia r sunt:
4
a)
a
= 2;
r = 1 ;
b) a
= 2;
r = −1 ;
c) a
= 5;
r = 2 ;
1
1
1
d)
a =−5; r = 2 ; e) a = −2; r =−1 .
1
1

1 din 4

⎛ 1 −⎞ 2 5 Dacă A ⎠ şi B = A =⋅AA A atunci:
⎛ 1
−⎞ 2
5
Dacă
A
⎠ şi
B
= A =⋅AA
A
atunci:
= ⎜
14243
0
1
de 5 ori
⎛ 1
10 ⎞
⎛ 10
20 ⎞
1
0
a)
B
=
;
b)
B
=
c)
B
= ⎜
5
0
1
0
10
20
1
⎠ ;
⎠ ;
10
20
1
20
d)
B
=
;
e)
B
=
0
10
0
1
⎠ .
3
2
Dacă
polinomul
P
(
x
)
= x
− 3x
+ mx +∈n
[
x
]
se
împarte
exact
la
polinomul
2
Qx = x +∈1 x atunci:
()
[]
6
a)
m
=
2 ,
n
= −2 ; b)
m = 1,
n = −3 ; c) m = −1, n = 3 ;
d)
m = 0 ,
n = 1;
e)
m = 1,
n = −1.
(
2
)
Valoarea limitei
lim
x
+
xx
++
1
este:
x
→−∞
7
1
a)
;
b) 1;
c) 0;
d) e;
e) π .
2
x
2
Dacă funcţia f : (0, +∞) →
este definită prin
f
(
x
)
=
,
3
x
atunci:
8
a)
x = 1 este abscisa punctului de minim;
c)
x = 2 este abscisa punctului de maxim;
b) x = 2 este abscisa punctului de minim;
d) x = 3 este abscisa punctului de maxim;
e)
funcţia nu are puncte de extrem.
2
b
x
+ 1
Fie
funcţia
f
:
\
−→
,0
,
fx
(
)
=
,
în
care
a
,b
sunt
2
a
ax
+ bx
1
1
9
parametrii pentru care graficul funcţiei admite ca tangentă dreapta
y = x +
în punctul A (1,1).
2
2
Dacă P = ab⋅
, atunci:
a)
P = 1;
b) P = −3 ; c) P = 0 ; d) P = 3 ; e) P = −1.
Fie
f : (0, +∞) → ,
f
(
x
)
=
1
şi F : (0, +∞) → o primitivă a lui f cu
3
x
+ x
proprietatea F (1) = 0 . Valoarea lui λ = F (e) , unde „e” reprezintă baza logaritmului natural, este:
π
π
10
a)
λ= − ;
1
b)
λ=
1
;
c)
λ = 1 − arctge ;
4
2
1
2
d)
λ= 1 − e ;
e)
λ= 1 +
ln
.
2
2
e
+
1
3
2 x +
1
Valoarea integralei
d x
este:
2
x
1
11
2
5
a)
1 (
2
5ln 2
ln3
)
;
b)
ln 2
;
c) 0;
d) 5ln 2 + ln3 ;
e) 5ln 2 − ln3.
2

2 din 4

f ( x ) − x Aria suprafeţei cuprinsă între graficul funcţiei f : →
f
(
x
)
− x
Aria suprafeţei cuprinsă între graficul funcţiei f : → ,
=
x
e
(unde „e”
reprezintă baza logaritmului natural), axa Ox şi dreptele x = 0 şi x = 1 este egală cu:
12
2
2
2
2
a) 1;
b)
c)
1
+
;
d)
1
;
e)
1 −
.
e ;
e
e −
e
Densitatea unei hidrocarburi, în condiţii normale de temperatură şi presiune, este ρ = 1,9643 kg/m 3 .
Volumul molar fiind 22,4 l/mol, hidrocarbura este:
a. metan;
b. propan;
13
c. etenă;
d.
acetilenă;
e.
butan.
Se dă următoarea succesiune de reacţii
CH
CH 2
+
H 2 O
+
HCl
+
NH 3
A
B
C
(H 2 SO 4 )
14
în care A, B şi C sunt compuşi organici.
Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată?
a. compusul C este o amină primară alifatică;
b. compusul C este o amină primară aromatică;
c. compusul A este un alcool primar;
d. în compusul B clorul este situat în nucleul aromatic;
e. compusul C nu reacţionează cu acidul clorhidric.
Se ard complet 22,4 litri de metan cu 56 litri de oxigen. Referitor la compoziţia în procente
volumetrice a amestecului gazos rezultat (apa fiind sub formă de vapori), este corectă afirmaţia:
a. conţine 5,6% CO 2 ;
b. conţine 28,57% H 2 O;
15
c. conţine 28,57% oxigen nereacţionat;
d. conţine 28,57% H 2 O şi 28,57% CO 2 ;
e. conţine 14,29% oxigen nereacţionat.
Formula de configuraţie electronică a elementului Iod şi valenţa lui principală, cunoscând numărul
atomic Z = 53, sunt:
a. [ I ] : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5p 7
valenţa
VII
b. [ I ] : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 1
valenţa
I
16
c. [ I ] : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 5
valenţa
I
d. [ I ] : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 8 5p 7
valenţa
II
e.
[ I ] : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5p 6
valenţa
VI
Se consideră următorii compuşi chimici:
KOH; HCl; H 2 ; Cl 2 ; H 2 O; C 2 H 4 ; C 2 H 2 ; [NH 4 ] + ; [BF 4 ] - ; [H 3 O] + ; CuSO 4 .
Alegeţi afirmaţia corectă:
a. compuşii KOH, HCl, CuSO 4 , Cl 2 , prezintă legături ionice;
b. compuşii C 2 H 4 , C 2 H 2 , [NH 4 ] + , KOH, H 2 O, HCl, H 2 , prezintă legături covalente polare;
17
c. compuşii H 2 , Cl 2 , C 2 H 4 , [BF 4 ] - , H 2 O, prezintă legături covalente nepolare;
d. compuşii [NH 4 ] + , [BF 4 ] - , [H 3 O] + , prezintă legături covalent-coordinative;
e. compuşii HCl, H 2 O, [H 3 O] + , prezintă legături covalent-coordinative.

3 din 4

Se dau următoarele reacţii de oxido - reducere:

Fe + Cl 2 Fe + HCl

reac ţ ii de oxido - reducere: Fe + Cl 2 Fe + HCl FeCl 3

FeCl 3 FeCl 2 + H 2

(1)

(2)

Alegeţi afirmaţia corectă :

a. coeficienţii stoechiometrici ai clorurilor de fier în reacţiile (1) şi (2) sunt: 3, respectiv 4;

b. în ambele reacţii fierul este oxidantul;

c. în reacţia (1) oxidantul este clorul;

d. structura electronică a ionilor de fier în ambele cloruri este aceeaşi;

e. în reacţia (2), dintr-un mol de acid clorhidric rezultă 22,4 l hidrogen.

18

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii. Fiecare problemă se cotează cu un punct. Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.

Timp de lucru efectiv – 3 ore.
Timp de lucru efectiv – 3 ore.

4 din 4

Evaluare