Sunteți pe pagina 1din 12

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


Str. Sfânta Ecaterina nr. 2, tel. 335.41.83

Specializarea „Teologie ortodoxă pastorală“ Profil Teologie, specializarea „Teologie – Litere“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Istoria Bisericii Ortodoxe Române ¾ Literatura română – scris;
¾ Limba română – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 2,33 candidaţi/loc ¾ 2003 – 1,48 candidaţi/loc
¾ 2002 – 2,76 candidaţi/loc ¾ 2002 – 2,24 candidaţi/loc
¾ 2001 – 2,35 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,33 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,86 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 9,97/6,97 (zi); 9,50/7,13 (taxă) ¾ 2003 – 9,31/6,00
¾ 2002 – 9,87/5,89 ¾ 2002 – 8,66/5,20
¾ 2001 – 10/5,08 ¾ 2001 – 5,65/5,03
¾ 2000 – 9,87/5,00 ¾ 2000 – 8,80/5,03

Specializarea „Teologie – Limba franceză“ Specializarea „Teologie – Limba engleză“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Limba română – scris; ¾ Limba română – scris;
¾ Limba şi literatura franceză – scris. ¾ Limba şi literatura engleză – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 1,13 candidaţi/loc ¾ 2003 – 1,07 candidaţi/loc
¾ 2002 – 1,23 candidaţi/loc ¾ 2002 –1,23 candidaţi/loc
¾ 2001 – 0,76 candidaţi/loc ¾ 2001 – 0,92 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,00 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,60 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 9,53/6,78 ¾ 2003 – 9,63/6,46
¾ 2002 – 9,14/5,49 ¾ 2002 – 9,14/5,49
¾ 2001 – 7,88/5,15 ¾ 2001 – 7,14/5,00
¾ 2000 – 8,29/5,21 ¾ 2000 – 8,31/5,14

Specializarea „Teologie – Limbi clasice (latină)“ Specializarea „Teologie – Asistenţă socială“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Limba latină – scris. ¾ Psihologie – scris

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum129


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:


¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 0,00 candidaţi/loc ¾ 2003 – 2,55 candidaţi/loc
¾ 2002 – 0,30 candidaţi/loc ¾ 2002 – 1,60 candidaţi/loc
¾ 2001 – 0,28 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,83 candidaţi/loc
¾ 2000 – 0,32 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,82 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2004 – ¾ 2004 –
¾ 2003 – 0 ¾ 2003 – 9,87/6,00
¾ 2002 – 9,34/6,88 ¾ 2002 – 8,99/5,14
¾ 2001 – 7,88/5,15 ¾ 2001 – 7,91/5,00
¾ 2000 – 8,60/5,35 ¾ 2000 – 9,35/5,04

Specializarea „Teologie – Conservare şi restaurare“ şi specializarea „Teologie – Arte plastice“


Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa I eliminatorie: ¾ 2004 –
¾ Vizita medicală; ¾ 2003 – 0,88, respectiv 0,68 candidaţi/loc
¾ Desen (probă practică). ¾ 2002 – 1, respectiv 1,8 candidaţi/loc
¾ 2001 – 1,80 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,68 candidaţi/loc
Etapa a II-a: Prima medie/ultima medie:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ 2004 –
¾ Culoare – probă practică. ¾ 2003 – 9,75/5,62 respectiv 9,00/6,25
¾ 2002 – 9,00/5,50 respectiv 8,41/5,58
¾ 2001 – 7,08/5,24
¾ 2000 – 9,58/5,27

Specializarea „Teologie ortodoxă pastorală“

Proba scrisă la Dogmatica ortodoxă


INDICAŢII DE COMPLETARE A GRILELOR
1. Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.
3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
4. Pentru fiecare item, completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-l consideraţi corect cu simbolul O, iar
răspunsurile considerate greşite cu simbolul X.
NOTĂ: La proba scrisă de Docmatică ortodoxă s-au dat 4 grile, conţinând întrebările prezentate mai jos, însă
într-o ordine diferită.

Varianta 1A
1. Temeiul scripturistic pentru Revelaţia naturală este:
a. Psalmi 19, 1; b. Romani 2, 18; c. Evrei 1, 1; d. Romani 1, 19-20.
2. Purcederea este proprietatea:
a. Tatălui; b. Fiului; c. Duhului Sfânt; d. Tătălui şi a Fiului.
3. Temeiul scripturistic pentru purcederea Duhului Sfânt numai de la Tatăl se află la:
a. Ioan 16, 12-14; b. Ioan 15, 26; c. Ioan 20, 22; d. Ioan 7, 16.
4. Partea văzută a Sfintelor Taine cuprinde:
a. slujba săvârşită de preot sau episcop; b. materia şi actele făcute de săvîrşitor;
c. materia, actele şi cuvintele rostite de săvârşitor; d. lucrarea Duhului Sfânt.
5. Imitarea sfinţilor este cea mai bună formă de a-i cinsti după:
a. Fericitul Augustin; b. Sfântul Ignatie al Antiohiei;
c. Sfântul Ioan Gură de Aur; d. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin.
6. Textul: ,,După fiinţă, Duhul e neîmpărtăşibil, dar după lucrare este, precum se varsă şi se dă şi se trimite, Cel ce e
pretutindeni şi e întemeiat statornic în identitatea nemişcată aparţine:
a. Sfântului Vasile cel Mare; b. Sfântului Ioan Damaschin;
c. Sfântului Grigorie Palama; d. Sfântului Grigorie de Nazianz.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum130


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
7. Păcatul strămoşesc a adus:
a. moartea sufletească, trupească şi veşnică; b. moartea trupească şi veşnică;
c. moartea veşnică; d. moartea sufletească.
8. Scopul creaţiei este:
a. comuniunea făpturilor; b. existenţa autonomă faţă de Dumnezeu;
c. unirea fiinţială cu Dumnezeu; d. preamărirea lui Dumnezeu şi fericirea creaturilor.
9. Interpretarea Scripturii poate fi făcută de către:
a. exegeţi pregătiţi special în acest scop; b. Biserică în duhul Tradiţiei;
c. ierarhie; d. fiecare credincios în parte.
10. Purgatoriul este:
a. locul în care stau cei încărcaţi de păcate uşoare, pentru care n-au primit iertare în viaţă;
b. locul unde aşteaptă drepţii judecata universală;
c. locul în care stau sufletele care au săvârşit păcate grele;
d. locul petrecerii sufletelor până la Judecata universală.
11. Textul scripturistic de la Efeseni 2, 20 se referă la:
a. apostolicitatea Bisericii; b. unitatea Bisericii; c. universalitatea Bisericii; d. sfinţenia Bisericii.
12. Definirea dogmatică a unirii ipostatice prin cuvintele: „în chip neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat, neschimbat“ s-a
făcut la:
a. Sinodul III ecumenic; b. Sinodul V ecumenic; c. Sinodul VI ecumenic; d. Sinodul IV ecumenic.
13. Îmbunătăţirea şi perfecţionarea firii omeneşti sunt caracteristici ale:
a. aspectului de jertfă al răscumpărării; b. aspectului obiectiv al răscumpărării;
c. aspectului ontologic al răscumpărării; d. aspectului recapitulativ al răscumpărării.
14. Psalmul 2, 7 se referă la:
a. existenţa a trei Persoane divine distincte; b. existenţa Persoanei Tatălui;
c. existenţa Persoanei Tatălui şi a Fiului; d. existenţa Persoanei Tatălui şi a Sfântului Duh.
15. Traducianismul se referă strict la:
a. crearea sufletului direct de Dumnezeu; b. ideea transplantării sufletului de la părinţi la urmaşi;
c. preexistenţa sufletelor; d. transmiterea păcatului strămoşesc.
16. După învăţătura ortodoxă şi catolică, căile de transmitere a Revelaţiei sunt:
a. Biserica şi Tradiţia; b. Scriptura şi Biserica;
c. Scriptura şi Tradiţia; d. Biserica, Scriptura şi Tradiţia.
17. Natura omului este dihotomică potrivit textului de la:
a. Facere 1, 26; b. Ecleziast 12, 7; c. Luca 23, 46; d. Ioan 10, 15.
18. Cu privire la ierarhia bisericească, Biserica Catolică se deosebeşte de Biserica Ortodoxă prin următoarele învăţături:
a. Filioque şi purgatoriu; b. Filioque, purgatoriu şi imaculata concepţie;
c. dogma primatului, infailibilităţii papale şi celibatul preoţilor; d. dogma primatului papal, Filioque, celibatul preoţilor.
19. Termenul ,,catafatic“ înseamnă:
a. supranatural; b. negativ; c. afirmativ; d. natural.
20. Textul scripturistic de la Efeseni 4, 4-6 se referă la:
a. apostolicitatea Bisericii; b. unitatea Bisericii; c. universalitatea Bisericii; d. sfinţenia Bisericii.
21. Comunicarea însuşirilor, ca urmare a unirii ipostatice, se face prin intermediul:
a. firii dumnezeieşti; b. firii omeneşti; c. unicităţii Persoanei; d. diversităţii firilor.
22. Biserica Romano-Catolică a valorificat meritele lui Iisus Hristos ca:
a. tezaur de graţie supraadăugată;
b. fapte bune suficiente pentru mântuire;
c. fapte bune necesare pentru mântuire, alături de faptele bune ale sfinţilor;
d. tezaur personal de graţie creată.
23. Epicleza este descrisă în:
a. Liturghiile apusene mai vechi;
b. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Vasile cel Mare;
c. Didahia celor 12 Apostoli;
d. Faptele Apostolilor.
24. Locul clasic din Sf. Scriptură, care priveşte toate aspectele actului chenotic, se află la:
a. Filipeni 2, 6-9; b. Evrei 5, 7; c. II Cor. 8, 9; d. Efeseni 2, 7.
25. Potrivit dogmei imaculatei concepţii, Fecioara Maria este:
a. lipsită de păcatul strămăşesc; b. lipsită de păcate personale;
c. curăţită de păcatul strămoşesc din momentul întrupării Fiului; d. lipsită de putinţa de a păcătui.
26. Din punct de vedere ortodox, romano-catolicii confundă prin susţinerea adaosului Filioque:
a. proprietăţile Persoanelor divine; b. predicatele Persoanelor divine;

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum131


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. lucrările Persoanelor divine; d. atributele Persoanelor divine.
27. Dumnezeu a zidit în ziua a treia:
a. luminătorii; b. tăria cerului;
c. uscatul şi vegetaţia; d. vieţuitoarele din apă şi păsările cerului.
28. Biserica Ortodoxă aduce sfinţilor un cult de:
a. adorare; b. venerare; c. supravenerare; d. preacinstire.
29. Pnevmatomahii au fost condamnaţi la:
a. Sinodul V ecumenic; b. Sinodul I ecumenic; c. Sinodul II ecumenic; d. Sinodul III ecumenic.
30. Textul scripturistic de la Matei 5, 17 este temei pentru:
a. egalitatea Vechiului Testament cu Noul Testament;
b. caracterul pedagogic al Vechiului Testament;
c. inferioritatea Noului Testament faţă de Vechiul Testament;
d. superioritatea Noului Testament faţă de Vechiul Testament.
31. Teologul apusean care a scris o lucrare specială în favoarea doctrinei Filioque la porunca lui Carol cel Mare este:
a. Fer. Augustin; b. Alcuin; c. Toma de Aquino; d. Fotie.
32. Realitatea proniei divine este confirmată:
a. de Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi; b. de Sfinţii Părinţi;
c. de Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi argumentele logice; d. de argumentele logice.
33. Grăirea Mântuitorului în pilde evidenţiază:
a. chemarea profetică; b. slujirea arhierească; c. demnitatea împărătească; d. toate cele trei demnităţi.
34. Numărul de 7 Taine a fost consfinţit în Răsărit de:
a. Ghenadie Scolarios, secolul al XV-lea; b. Iov Iasitul, secolul XIII;
c. Sf. Grigorie Palama, secolul XIV; d. Petru Lombardul, secolul XII.
35. Privarea pedagogică de bunuri a fost numită ,,pronie şi judecată“ de:
a. Sfântul Simeon Metafrastul; b. Sfântul Nicodim Aghioritul;
c. Sfântul Maxim Mărturisitorul; d. Sfântul Ioan Damaschin.
36. Luther numeşte Sfintele Taine:
a. acte prin care Dumnezeu transmite harul credincioşilor; b. ceremonii simbolice;
c. semne goale; d. acte sfinţitoare.
37. Unicitatea monoteismului creştin este dată de:
a. credinţa într-o fiinţă supremă transcendentă; b. credinţa în Iisus Hristos;
c. credinţa într-un Dumnezeu întreit în Persoane; d. credinţa într-un Dumnezeu.
38. După Boetius, persoana este:
a. fondul naturii comune mai multor indivizi; b. subzistenţa individuală a unei naturi raţionale;
c. modul de subzistenţă concretă a unei ,,ousii“ sau fiinţe; d. materia din care este constituit un lucru sau o fiinţă.
39. În opinia celor mai mulţi dintre Părinţii Bisericii, îngerii au fost creaţi:
a. înaintea lumii văzute; b. în ziua a patra a creaţiei;
c. concomitent cu lumea văzută; d. înainte de căderea protopărinţilor.
40. Conservarea creaţiei înseamnă:
a. păstrarea identităţii acesteia, fără dezvoltare;
b. dezvoltarea acesteia, fără păstrarea identităţii;
c. păstrarea identităţii acesteia pe tot parcursul dezvoltării sau ascensiunii sale;
d. păstrarea creaţiei în formele originare.
41. După căderea în păcat a protopărinţilor, Dumnezeu vesteşte trimiterea unui Mântuitor, conform textului scripturistic de la:
a. Facere 2, 14; b. Facere 3, 15; c. Facere 2, 25; d. Facere 2, 26.
42. Textul patristic: „Ceea ce era a rămas, iar ceea ce nu era a luat asupră-Şi, ca să ne mântuiască“ aparţine:
a. Sfântului Maxim Mărturisitorul; b. Sfântului Ioan Gură de Aur;
c. Sfântului Grigorie de Nazianz; d. Sfântului Ioan Damaschin.
43. Apolinarie este întemeietorul unei erezii referitoare la:
a. omenitatea lui Hristos; b. unirea ipostatică;
c. sufletul omenesc al lui Hristos; d. divinitatea lui Hristos.
44. Temeiul scripturistic pentru necesitatea credinţei este:
a. Romani 6, 11; b. Evrei 11, 6; c. Romani 6, 4; d. Marcu 16, 18.
45. Cele două firi ale Mântuitorului erau amestecate şi schimbate după ereticii:
a. apolinarişti; b. nestorieni; c. adopţianişti; d. monofiziţi.

Barem de corectare

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum132


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d.
1 X X X O 16 X X O X 31 X O X X
2 X X O X 17 X O X X 32 X X O X
3 X O X X 18 X X O X 33 O X X X
4 X X O X 19 X X O X 34 X O X X
5 X X X O 20 X O X X 35 X X O X
6 X X O X 21 X X O X 36 X X O X
7 O X X X 22 X X X O 37 X X O X
8 X X X O 23 X X O X 38 X O X X
9 X O X X 24 O X X X 39 O X X X
10 O X X X 25 O X X X 40 X X O X
11 O X X X 26 O X X X 41 X O X X
12 X X X O 27 X X O X 42 X X O X
13 X X O X 28 X O X X 43 X X O X
14 X X O X 29 X X O X 44 X O X X
15 X O X X 30 X X X O 45 X X X O

Proba scrisă la Limba română???????????


Subiectul 1.

Specializarea „Teologie – Litere“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


INDICAŢII DE COMPLETARE A GRILELOR
1. Toţi itemii sunt obligatorii. Fiecare item are un singur răspuns corect.
2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.
3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
4. Pentru fiecare item, completaţi pe foaia de examen răspunsul pe care-l consideraţi corect cu simbolul O, iar
răspunsurile considerate greşite cu simbolul X.
NOTĂ: La proba scrisă de Docmatică ortodoxă s-au dat 4 grile, conţinând întrebările prezentate mai jos, însă
într-o ordine diferită.

Varianta 1A
1. Apropierea mai mare de Dumnezeu în vremea necazurilor este afirmată în:
a. Psalmul 18, 1; b. Psalmul 19, 1; c. Psalmul 119, 1; d. Psalmul 109, 3.
2. Teologul apusean care a scris o lucrare specială în favoarea doctrinei Filioque la porunca lui Carol cel Mare este:
a. Fer. Augustin; b. Alcuin; c. Toma de Aquino; d. Fotie.
3. Expresia biblică „pământul era netocmit şi gol“ (Facere 1, 2) se referă la:
a. materia creată, bine organizată; b. materia creată, ce trebuia organizată;
c. materia preexistentă; d. uscatul.
4. Comparativ cu trupurile păcătoşilor, trupurile înviate ale drepţilor vor fi:
a. nestricăcioase; b. nemuritoare; c. pline de slavă; d. preschimbate.
5. Providenţa este:
a. opera Sfintei Treimi; b. mişcarea naturală a creaţiei; c. lucrarea Tatălui; d. lucrarea Fiului.
6. Dumnezeu a zidit în ziua a cincea:
a. vietăţile din apă şi văzduh; b. luminătorii; c. pline de slavă; d. animalele terestre şi omul.
7. Chipul este asemănarea în potenţă, iar asemănarea este chipul în actualitate, după afirmaţia:
a. Sfântul Ioan Damaschin; b. Sfântul Vasile cel Mare; c. Sfântul Grigorie de Nyssa; d. Fericitul Augustin.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum133


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
8. Temeiul scripturistic pentru Revelaţia naturală este:
a. Psalmi 19, 1; b. Romani 2, 18; c. Evrei 1, 1; d. Romani 1, 19-20.
9. Textul: „După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri a grăit părinţilor noştri prin profeţi, în
zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul“ se află la:
a. Romani 1, 19-20; b. Ioan 17, 3; c. Evrei 1, 1-2; d. Evrei 11, 3.
10. Textul din Apocalipsă 21, 1 – „cer nou şi pământ nou“ – se referă la:
a. schimbarea feţei lucrurilor; b. distrugerea cosmosului;
c. pierderea lumii; d. nimicirea sau distrugerea neamului omenesc.
11. Textul: „Credinţa fără fapte moartă este“ se află la:
a. Romani 3, 25; b. Iacov 2, 17; c. Galateni 5, 6; d. Romani 10, 9.
12. Textul de la Galateni 6, 14 este temei pentru:
a. cinstirea sfinţilor; b. cinstirea moaştelor; c. cinstirea sfintei cruci; d. cinstirea Maicii Domnului.
13. Purgatoriul este:
a. locul în care stau cei încărcaţi de păcate uşoare, pentru care n-au primit iertare în viaţă;
b. locul unde aşteaptă drepţii judecata universală;
c. locul în care stau sufletele care au săvârşit păcate grele;
d. locul petrecerii sufletelor până la Judecata universală.
14. Unicitatea monoteismului creştin este dată de:
a. credinţa într-o fiinţă supremă transcendentă; b. credinţa în Iisus Hristos;
c. credinţa într-un Dumnezeu întreit în Persoane; d. credinţa într-un Dumnezeu.
15. Sfântul Atanasie cel Mare a introdus în dogma Sfintei Treimi termenul:
a. prosopon; b. ipostasis; c. deofiinţă; d. persona.
16. Caracteristica Revelaţiei supranaturale este:
a. internă; b. unitatea; c. externă; d. directă.
17. Criteriul judecăţii particulare este:
a. străduinţa pe care a manifestat-o în viaţă cel judecat pentru a se apropia de Hristos;
b. comuniunea;
c. milostivirea;
d. dreptatea.
18. În concepţia protestantă, îndreptarea se realizează prin:
a. credinţă şi fapte bune; b. fapte bune; c. har, credinţă şi fapte bune; d. credinţă.
19. Cunoaşterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieţii este:
a. supranaturală; b. catafatică; c. existenţială; d. simbolică.
20. După moarte, sfinţii s-au împărtăşit de:
a. fericirea deplină; b. comuniunea deplină cu Hristos;
c. o parte din fericirea veşnică; d. fiinţa lui Dumnezeu.
21. Conservarea lumii, ca aspect al providenţei divine, a fost numită ,,creaţie continuă“ de:
a. teologii ortodocşi; b. teologii scolastici; c. teologii protestanţi; d. teologii neoprotestanţi.
22. Pururea-fecioria Maicii Domnului este menţionată la:
a. Isaia 7, 14; b. Isaia 53, 4; c. Iezechiel 44, 1-3; d. Iezechiel 3, 12.
23. Învăţătura despre vămile văzduhului a fost susţinută de:
a. Fericitul Augustin şi Sfântul Ioan Damaschin; b. Sfântul Efrem Sirul şi Sfântul Chiril al Alexandriei;
c. Sfântul Chiril al Ierusalimului; d. Sfântul Ioan Damaschin.
24. Potrivit învăţăturii creştine, lumea este:
a. veşnică; b. creată din nimic;
c. emanată din fiinţa lui Dumnezeu; d. creată dintr-o materie preexistentă.
25. Focul iadului care arde pe păcătoşi constă în pofta ce nu-şi găseşte materia după:
a. Sfântul Ioan Gură de Aur; b. Sfântul Isaac Sirul;
c. Sfântul Ioan Damaschin; d. Sfântul Chiril al Ierusalimului.
26. În calitate de Creator, Dumnezeu:
a. a prelucrat o materie veşnică; b. a modelat lumea din propria fiinţă;
c. a creat lumea din nimic; d. a organizat o materie preexistentă.
27. Temeiul scripturistic pentru necesitatea credinţei este:
a. Romani 6, 11; b. Evrei 11, 6; c. Romani 6, 4; d. Marcu 16, 18.
28. Termenul ,,apofatic“ înseamnă:
a. supranatural; b. negativ; c. pozitiv; d. natural.
29. Care dintre Părinţii răsăriteni consideră că încrederea în sine este motivul pentru care Dumnezeu îl smereşte şi îl
constrânge pe om:
a. Sfântul Maxim Mărturisitorul; b. Sfântul Simeon Metafrastul;

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum134


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
c. Sfântul Nicodim Aghioritul; d. Sfântul Ioan Gură de Aur.
30. Cunoaşterea naturală se mai numeşte:
a. cunoaştere apofatică; b. cunoaştere raţională; c. cunoaştere existenţială; d. cunoaştere antinomică.
31. Păcătoşii vor fi biciuiţi în gheena focului de flăcările iubirii după:
a. Sf. Atanasie cel Mare; b. Sf. Ioan Scărarul; c. Sf. Isaac Sirul; d. Sf. Ioan Damaschin.
32. Traducianismul se referă strict la:
a. crearea sufletului direct de Dumnezeu; b. ideea transplantării sufletului de la părinţi la urmaşi;
c. preexistenţa sufletelor; d. transmiterea păcatului strămoşesc.
33. Care este textul invocat de Biserica Romano-Catolică pentru a susţine teoria despre purgatoriu?
a. Ioan 13, 18; b. I Corinteni 3, 11-15; c. I Corinteni 2, 17; d. II Petru 3, 10.
34. Raiul şi iadul sunt:
a. locuri diferite; b. stări;
c. stări diferite, în urma judecăţii universale; d. locuri şi stări total deosebite.
35. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lucrărilor Lui are următoarele caracteristici:
a. nedeplină, simbolică, directă, analogică; b. indirectă, nedeplină, simbolică, analogică;
c. deplină, simbolică, indirectă, analogică; d. indirectă, raţională, simbolică, metafizică.
36. Textul de la Filipeni 2, 12 reprezintă temei pentru:
a. inspiraţia Sfintei Scripturi; b. Revelaţia supranaturală; c. mântuirea subiectivă; d. starea primordială.
37. „Cerul şi pământul“ (Facere 1, 1) se referă la:
a. lumea văzută; b. lumea nevăzută; c. lumea văzută şi nevăzută; d. lumea îngerilor.
38. Din punct de vedere ortodox, romano-catolicii confundă prin susţinerea adaosului Filioque:
a. proprietăţile Persoanelor divine; b. predicatele Persoanelor divine;
c. lucrările Persoanelor divine; d. atributele Persoanelor divine.
39. Omul a fost creat de Dumnezeu din:
a. ţărâna pământului; b. materie veşnică; c. suflarea divină; d. nimic.
40. Credinţa în nemurirea sufletului este specifică:
a. doar creştinismului; b. tuturor religiilor; c. iudaismului; d. religiei geto-dacilor.
41. Potrivit aspectului de cooperare al proniei divine:
a. Dumnezeu lucrează în locul omului; b. creaţia lucrează fără Dumnezeu;
c. Dumnezeu asistă şi conlucrează cu făpturile; d. Dumnezeu susţine în existenţă făpturile.
42. Biserica Ortodoxă aduce sfinţilor un cult de:
a. adorare; b. venerare; c. supravenerare; d. preacinstire.
43. Potrivit dogmei imaculatei concepţii, Fecioara Maria este:
a. lipsită de păcatul strămăşesc; b. lipsită de păcate personale;
c. curăţită de păcatul strămoşesc din momentul întrupării Fiului; d. lipsită de putinţa de a păcătui.
44. Învăţătura despre durata zilelor creaţiei este:
a. dogmă; b. părere teologică; c. teologumenă; d. consens al Bisericii.
45. Imitarea sfinţilor este cea mai bună formă de a-i cinsti după:
a. Fericitul Augustin; b. Sfântul Ignatie al Antiohiei;
c. Sfântul Ioan Gură de Aur; d. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin.

Barem de corectare

Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d. Nr. a. b. c. d.


1 X X O X 16 X O X X 31 X X O X
2 X O X X 17 O X X X 32 X O X X
3 X O X X 18 X X X O 33 X O X X
4 X X O X 19 X X O X 34 X X X O
5 O X X X 20 X X O X 35 X O X X
6 O X X X 21 X O X X 36 X X O X
7 X O X X 22 X X O X 37 X X O X
8 X X X O 23 X O X X 38 O X X X
9 X X O X 24 X O X X 39 O X X X

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum135


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
10 O X X X 25 X X O X 40 X O X X
11 X O X X 26 X X O X 41 X X O X
12 X X O X 27 X O X X 42 X O X X
13 O X X X 28 X O X X 43 O X X X
14 X X O X 29 X X O X 44 X X O X
15 X X O X 30 X O X X 45 X X X O

Proba scrisă la Limba şi literatură română


Subiectul 1. Tipologia personajelor în romanul Baltagul sau în romanul Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu.
Subiectul 2.
2.1. Alcătuiţi 2 enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvintelor: aripă, aer, ochi.
2.2. Găsiţi cel puţin un neologism pentru fiecare dintre cuvintele următoare: ţinută, vreme, creator de modă, a alege,
întunecos.
2.3. Despărţiţi în silabe cuvintele următoare: ticsit, activ, ungher, astăzi, a afla.
2.4. Indicaţi enunţul corect. Pentru enunţurile incorecte, daţi forma corectă.
a. Omul care, mi-a spus el, l-a adus prietenul lui acasă, era demn de încredere.
b. Era aceiaşi Victoria Lipan care şi-a căutat soţul.
c. Povestirile din Hanul Ancuţei părea a fi reflectarea unei alte lumi.
d. Autorul răspunse imediat că niciodată nu se putea ruga destul.
e.Nu ştiu cum sunt alţii, dar eu, când mă gândesc la copilărie, mi se pare că totul a fost minunat.
2.5. Găsiţi cel puţin un paronim pentru cuvintele de mai jos. Construiţi enunţuri cu aceşti termeni: pronume,
complement, numeral, original, literar.
2.6. Înlocuiţi propoziţia subliniată cu complementul corespunzător:
Când s-a lăsat seara, prietenii mei au părăsit oraşul.
După ce a căzut guvernul, preşedintele a numit un nou prim ministru.
Copiii au pus totul în ordine, înainte ca părinţii lor să se întoarcă.
Ei au studiat toată vara pentru ca să facă faţă examenului de admitere.
Pentru că a crezut că va reuşi fără să muncească, rezultatele au fost foarte slabe.
2.7. Formaţi genitiv-dativul următoarelor substantive: rădăcină, soră, mlaştină, lampă, tăcere.
2.8. Construiţi cinci enunţuri folosind adjectivele pronominale de întărire.
2.9. Construiţi enunţuri cu verbele de mai jos la modul şi timpul indicat:
¾ a copia – ind. prezent, pers. I sg. şi III pl.
¾ a tăcea – cond. prezent, pers. I sg. şi I pl.
¾ a face – imperativ negativ şi infinitiv trecut
¾ a zice – imperativ negativ şi perfect simplu
¾ a da – ind. m.m.c.p. I pl. şi prez. pers. II pl.

Barem de corectare
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul 1. (9 p. + 1 p. din oficiu)
Se consideră următoarele aspecte: încadrarea romanului în opera scriitorului (1 p.); recunoaşterea tipurilor de
personaje (3 p.); caracterizarea personajelor (statul social şi psihologic, raportarea la conflictul operei, relaţia dintre
personaje şi evoluţia acesteia, exemplificare prin citate, mijloace de caracterizare) (3 p.); stil de prezentare, coerenţă,
echilibru, corectitudine, vocabular folosit (2 p.).
Subiectul 2. (9 p. + 1 p. din oficiu)
2.1. 0,15 p. x 6 = 0,90 p.+ 0,10 p.= 1 p.; 2.2. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.3. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.4. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.5. 0,20 p.
x 5 = 1 p.; 2.6. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.7. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.8. 0,20 p. x 5 = 1 p.; 2.9 0,10 p. x 10 = 1 p.
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Limbă străină


(engleză, franceză)“

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum136


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă
Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba română


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba franceză (subiect tip B)


Subiectul 1. Répondez affirmativement, en remplaçant les mots soulignés par les pronoms convenables.
As-tu acheté des fleurs à ta mère?
Est-ce que tu as rendu les livres à la bibliothèque?
Est-ce que tout le monde parle de ce livre?
Est-ce que le docteur conseille des remèdes aux malades?
Comprenez-vous le sens de cet exposé?
Subiectul 2. Remplacez les points de suspension par les pronoms relatifs correspondants:
Je suis fatigué, je ne sais plus de … il parle.
C’était l’heure à … je quittais la maison.
Il lui parlait du peintre … il a fait la connaissance.
Le temps … les amis ont vécu à Paris fut le plus heureux de leur vie.
C’était une mélodie … j’aimais écouter.
Subiectul 3. Mettez en français:
Se gândi cu plăcere la surpriza pe care o va avea sora lui.
Dacă ar fi venit la timp, ar fi văzut un spectacol deosebit.
Mă îndoiesc că va putea rezolva această problemă.
Sunt informaţii pe care nu le-am aflat.
Nu-mi amintesc să fi văzut vreodată o asemenea scenă.
Subiectul 4. Trouvez des synonymes pour les mots soulignés:
Je me rappelais mes vacances heureuses.
Il pensais au sujet de son futur roman.
Mes amis se sont rendus à Braşov.
Nos collègues ont appris les langues étrangères.
Ils ont quitté la ville en hâte.
Subiectul 5. Le droit à la différence dans une Europe Unie. Exposez votre opinion dans un essai d’environ 50 lignes

Barem de corectare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Media se calculează astfel: se adună notele de la cele cinci subiecte la care se adaugă un punct din oficiu.
Subiectul 1. (1,50 p.) Subiectul 2. (1,50 p.) Subiectul 3. (2 p.)
Subiectul 4. (1 p.) Subiectul 5. (3 p.)
Notă: La subiectul 5. se vor lua în considerare următoarele aspecte: încadrarea în tema subiectului propus, modul de
argumentare, coerenţa expunerii, corectitudinea exprimării, eleganţa stilului de redactare.

Proba scrisă la Limba engleză


Subiectul 1. Speak about the importance of religion in everyday life. You may give yourself as an example. (one page).
Subiectul 2. Find as many synonyms as possible for the next words and make up sentences with at least two of them:
exhausted, disaster, pure, to terrify, region.
Subiectul 3. Fill each gap with one suitable word:
When we start a conversation with strangers, we (1) ………… talk about the weather or ask them (2) …….. they do.
(3) ……. theory, they could reply: „I eat, drink and sleep“, but in (4) …..… they understand the question. If they are out of
(5) …..…, they may answer they are not doing (6) ……… at the moment. In (7) ………. words, „doing“ means the same
thing (8) ………… „working“ in this conversation, and work has so (9) ……….. importance for us that when someone
says he is unemployed we do not know how to go on with the conversation. It is not surprising that people would (10) ……
do unpleasant jobs than do no work at all.
Subiectul 4. Rephrase each of following sentences so that the meaning stays the same and use the word written in
capitals, without any alteration:

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum137


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. I have to tolerate her behaviour, if I want to be promoted. PUT
b. If it stops raining we will be in time for the play. PROVIDED
c. The teacher insisted on his students reading all the books in the bibliography. THAT
d. It’s a pity you gave up your medical career. WISH
e. He may stay in the spare room if he pays his share. AS LONG AS
f. I can’t offer you any biscuits . The children ate them all this morning. IF
g. Should she hear anything about this matter, have her call me immediately. HAPPENS
h. The manager does not confirm the story; the manager does not deny the story. NEITHER
i. Do you think the rumours are true? ANY
j. They say he is good for nothing. SAID
Subiectul 5. Put the verbs in the brackets into the right tense (active or passive):
As Gilly left the famous department store Harrods in London last Friday she felt proud of the designer jeans that she
(1) …… (just buy). But when Gilly (2) ……… (return) to the store the next day to do some more shopping, she (3)
………. (not allow) to enter because she (4) ………… (wear) the same jeans. Gilly, who is now back in Liverpool, (5)
……… (stay) with friends in London for a few days. She explains what 6) ……… (happen). „I (7) …… (stop) by a
security guard. He (8) ……… (point) at my knees and said that my jeans were torn and I (9) …….. (not can) enter. I (10)
……. (never feel) so embarassed in my life“.

Barem de corectare
Subiectul 1. (3 p.)
Se vor depuncta: greşelile de ortografie 0,05 p.; lipsa de coerenţă în exprimare 0,25 p.; greşeli gramaticale 0,10 p..
Subiectul 2. (găsirea unui sinonim 0,05 p., formularea unei propoziţii 0,05 p.) (1 p.)
Subiectul 3. (fiecare răspuns corect se punctează cu 0,20 p.) (2 p.)
Subiectul 4. (fiecare răspuns corect se punctează cu 0,10 p.) (1 p.)
Subiectul 5. (fiecare răspuns corect se punctează cu 0,20 p.) (1 p.)
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Limbi clasice (latină)“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie – Litere“

Proba scrisă la Limba latină


Subiectul 1. Să se traducă literar următorul text:
„Tunc ait illa: «Fili, quantum ad me attinet, nulla re iam delector in hac vita. Quid hic faciam adhuc et cur hic sim,
nescio, iam consumpta spe huius saeculi. Unum erat, propter quod in hac vita aliquantum immorari cupiebam, ut te
christianum catholicum viderem priusquam morerer. Cumulatius hoc mihi Deus praestitit, ut te, etiam contempta felicitate
terrena, servum eius videam …»“.
Subiectul 2. Să se facă analiza morfologică a cuvintelor subliniate.
Subiectul 3. Declinaţi la singular şi plural următoarea expresie: haec felicitas terrena.

Barem de corectare
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă câte 3 p. pentru fiecare subiect.
Se penalizează: netraducerea sau traducerea total greşită a unei fraze (1 p.); omiterea sau traducerea greşită a unei
sintagme (0,20 p.); omiterea sau analiza greşită a unei categorii gramaticale (0,10 p.); fiecare formă cazuală eronată (0,10 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Asistenţă socială“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum138


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Proba scrisă la Psihologie
Subiectul 1. Gândirea: definire, caracterizare, structură psihologică.
Subiectul 2. Relaţia temperament - caracter.

Barem de corectare
Subiectul 1. Gândirea: definire, caracterizare, structură psihologică. (6 p.)
Definirea gândirii (0,25 p.); caracterizarea generală a gândirii (3 p.); Structura psihologică internă: gândirea ca sistem
de noţiuni (1,5 p.), gândirea ca sistem de operaţii (1,25 p.).
Subiectul 2. Relaţia temperament - caracter. (3 p.)
Definire şi caracterizare generală (1 p.); influenţa temperamentului asupra caracterului (1 p.); influenţa caracterului
asupra temperamentului (1 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Conservare şi restaurare“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba practică la Culoare


Subiectul: Natură statică: obiecte, draperii, replici imagine frescă.
Tema: Rezolvări locale ale texturilor şi structurilor formelor prezentate.
Cerinţe: organizarea corectă şi echilibrată, surprinderea texturilor prin culoarea locală, evidenţierea prin culoare a
materialităţii, exprimarea practică a modalităţii de execuţie.

Barem de corectare
¾ organizarea riguroasă a imaginii în concordanţă cu elementele expuse (1 p.);
¾ evidenţierea corectă şi echilibrată a structurii obiectelor (1,50 p.);
¾ definirea plastică a texturilor prin mijlocirea culorilor (1 p.);
¾ precizarea practică a suprafeţelor decorative şi picturale (0,50 p.);
¾ reliefarea suprapunerilor cromatice (0,50 p.);
¾ redarea plastică a relaţiilor dintre elementele constitutive ale limbajului plastic vizual (0,50 p.);
¾ exprimarea prin culoare a materialităţii obiectelor (0,50 p.);
¾ capacitatea de analiză a configuraţiilor plastice (0,50 p.);
¾ prezentarea practică a modalităţii de execuţie personală (1 p.);
¾ aspectul artistic al lucrării realizate (1 p.);
¾ redarea corectă a proporţiilor formelor în organizarea imaginii (1 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Arte plastice“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba practică la Culoare


Subiectul: Natură statică: grup de obiecte.
Tema: Valoarea cromatică şi tehnica modeleului în reprezentarea spaţialităţii volumelor.
Cerinţe: redarea corectă a proporţiilor formelor în organizarea imaginii, rezolvarea valorilor cromatice specifice
obiectelor, prezentarea clară a modului de execuţie prin modelarea valorică, punerea în evidenţă a spaţialităţii volumelor.

Barem de corectare
¾ construcţia şi organizarea suprafeţei (1,50 p.);

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum139


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
¾ redarea corectă a proporţiilor formelor în constituirea imaginii (1 p.);
¾ rezolvarea valorilor cromatice (1,50 p.);
¾ exprimarea plastică a materialităţii (1 p.);
¾ punerea în evidenţă a constastului dintre lumină şi umbră prin tehnica modeleului (0,50 p.);
¾ punerea în evidenţă a spaţialităţii obiectelor (0,50 p.);
¾ reprezentarea clară a tonurilor şi stabilirea unei dominante (0,50 p.);
¾ evidenţierea modului de execuţie personală (1 p.);
¾ aspectul plastic şi artistic al lucrării realizate (1,50 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum140


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro