Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, tel. 410.27.40

Specializarea „Psihologie“ Probă de concurs: Specializarea „Pedagogie“ Probă de concurs: Psihologie, cls. a
Specializarea „Psihologie“
Probă de concurs:
Specializarea „Pedagogie“
Probă de concurs:
Psihologie, cls. a X-a – scris
Psihologie, cls. a X-a sau Pedagogie– scris
Concurenţa în anii anteriori:
Concurenţa în anii anteriori:
2004 – 9,76 candidaţi/loc
2003 – 12,06 candidaţi/loc
2002 – 8,87 candidaţi/loc
2001 – 6,89 candidaţi/loc
2000 – 8,23 candidaţi/loc
2004 – 1,27 candidaţi/loc
2003 – 1,05 candidaţi/loc
2002 – 1,85 candidaţi/loc
2001 – 0,90 candidaţi/loc
2000 – 1,90 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie:
Prima medie/ultima medie:
2004 – 10,00/9,25
2003 – 10,00/9,25
2002 – 9,87/8,64
2001 – 9,98/8,54
2000 – 9,94/8,99
2004 – 10,00/5,13
2003 – 9,78/5,00
2002 – 9,73/7,71
2001 – 9,61/5,66
2000 – 9,92/7,40
Specializarea „Psihopedagogie specială“
Probe concurs:
Psihologie, cls. a X-a sau Psihopedagogie specială,
cls. a XII-a – scris
Concurenţa în anii anteriori:
Prima medie/ultima medie:
2004 – 2,60 candidaţi/loc
2003 – 2,03 candidaţi/loc
2002 – 3,25 candidaţi/loc
2001 – 6,89 candidaţi/loc
2000 – 1,90 candidaţi/loc
2004 – 9,38/6,75
2003 – 9,25/6,38
2002 – 9,81/8,55
2001 – 9,61/6,85
2000 – 9,57/7,51
Specializarea „Psihologie“
Proba scrisă la Psihologie
Subiectul 1. Gândire şi motivaţie: analiza comparativă şi relaţii.
Subiectul 2. Relaţia dintre temperament şi caracter.

Barem de corectare

Subiectul 1. Gândire şi motivaţie: analiză comparativă şi relaţii

(6 p.)

Definirea termenilor (0,5 p.); caracterizarea generală a gândirii şi motivaţiei (1,5 p.); analiza comparativă (asemănări şi deosebiri) (2 p.); relaţii şi interacţiuni: rolul gândirii în motivaţie (1 p.), rolul motivaţie în gândire (1 p.). Subiectul 2. Relaţia dintre temperament şi caracter (3 p.) Definire şi scurtă caracterizare a termenilor (1 p.); influenţa temperamentului asupra caracterului (1 p.); influenţa caracterului asupra temperamentului (1 p.). Se acordă 1 p. din oficiu.

1

Specializarea „Psihopedagogie specială

Proba scrisă la Psihologie

Subiectul 1. Memoria: definiţie, caracterizare, forme. Subiectul 2. Motivaţia şi performanţa – optimumul motivaţional.

Barem de corectare

Subiectul 1. Memoria: definiţie, caracterizare, forme

(6 p.)

Definirea memoriei (0,25 p.); caracterizarea generală a memoriei (3 p.); formele memoriei: voluntară – involuntară (1 p.), mecanică – logică (1 p.), alte forme (de scurtă şi de lungă durată, vizuală, auditivă etc.) (0,75 p.). Subiectul 2. Motivaţia şi performanţa – optimumul motivaţional (3 p.) Definirea termenilor (0,5 p.); relaţia dintre motivaţie şi performanţa exprimată în legea optimumului motivaţional (2,50 p.). Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Psihopedagogie specială Subiectul 1. Autismul; diagnoza, etiologie si simptomatologie. Subiectul 2.
Proba scrisă la Psihopedagogie specială
Subiectul 1. Autismul; diagnoza, etiologie si simptomatologie.
Subiectul 2. Relaţia dintre limbaj - comportament - personalitate la persoanele cu handicap.
Barem de corectare
Subiectul 1. Autismul; diagnoza, etiologie si simptomatologie (5 p.)
Clarificări conceptuale şi terminologice; frecvenţa cazurilor de autism în populaţia infantilă (0,5 p.); etiologia
autismului, teorii explicative (organice, psihogene, comportamentale) (1,5 p.); simptomatologie (dificultăţi de comunicare,
discontinuitate în dezvoltare şi învăţare, dificultăţi perceptuale şi relaţionale, tulburări acţionale şi comportamentale,
disfuncţionalităţi psihice) (1,5 p.); diagnosticul diferenţial în autism (1,5 p.).
Subiectul 2. Relaţia dintre limbaj - comportament - personalitate la persoanele cu handicap (4 p.)
Precizări conceptuale şi reprezentarea grafică a „dimensiunii personalităţii“ la handicapaţi (1 p.); influenţa tulburărilor
de limbaj asupra structurării personalităţii şi a formării comportamentului la copiii fără alte deficienţe (1 p.); raportul limbaj,
comportament, personalitate la copiii cu deficienţe mintale (1 p.); raportul limbaj, comportament, personalitate la copiii cu
deficienţe senzoriale (1 p.).
Notă: se acordă 1 p. din oficiu.
Specializarea „Pedagogie“
Proba scrisă la Pedagogie
Subiectul 1. Procesul de învăţământ ca act de comunicare.
Subiectul 2. Obiectivele educaţionale şi funcţiile lor.
Subiectul 3. Strategia didactică
Barem de corectare

(3,5 p.)

Particularităţile comunicării didactice (1,25 p.); condiţii ale eficacităţii comunicării didactice (2,25 p.).

Subiectul 1. Procesul de învăţământ ca act de comunicare

Subiectul 2. Obiectivele educaţionale şi funcţiile lor

(2,5 p.)

Definiţie (0,5 p.); funcţii: descrierea şi analiza lor (2 p.). Subiectul 3. Strategia didactică

(3 p.)

Caracterizare generală şi definiţie (0,5 p.); criterii de elaborare a strategiei didactice (1,25 p.); tipuri de strategii

didactice (1,25 p.). Se acordă 1 p. din oficiu.

2

Proba scrisă la Psihologie

Subiectul 1. Memoria: definiţie, caracterizare, forme. Subiectul 2. Motivaţia şi performanţa – optimumul motivaţional.

Barem de corectare

Subiectul 1. Memoria: definiţie, caracterizare, forme

Definirea memoriei (0,25 p.); caracterizarea generală a memoriei (3 p.); formele memoriei: voluntară – involuntară (1

(6 p.)

p.), mecanică – logică (1 p.), alte forme (de scurtă şi de lungă durată, vizuală, auditivă etc.) (0,75 p.). Subiectul 2. Motivaţia şi performanţa – optimumul motivaţional (3 p.) Definirea termenilor (0,5 p.); relaţia dintre motivaţie şi performanţa exprimată în legea optimumului motivaţional (2,50 p.). Se acordă 1 p. din oficiu.

ţ ie ş i performan ţ a exprimat ă în legea optimumului motiva ţ ional (2,50

3