Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei Departamentul Psihologie Domeniul de studii Psihologie

FISA DISCIPLINEI INTRODUCERE N PSIHOLOGIE II DENUMIREA DISCIPLINEI COD: 31 060 080 010 SL 11111210 CICLUL DE STUDII (L-licen/MSTATUTUL DISCIPLINEI L master/D-doctorat) I ANUL DE STUDIU OB Semestrul 2 (OB-obligatorie/OP-opional/F-facultativ) (1,2,3,4) NUMRUL ORELOR PE TOTAL ORE NUMR TIPUL DE EVALUARE LIMBA DE PREDARE TOTAL ORE ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, ESAPTMN DE SEMESTRU INDIVIDUALA* examen, M-mixt) CREDITE C S L Pr. 2 2 56 5 M romn GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE PROF. UNIV. DR. CORNELIU-EUGEN HAVRNEANU GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE
ASIST. UNIV. DR. MIHAIL-RADU ROBOT DEPARTAMENTUL

TITULARUL ACTIVITILOR DE CURS TITULARUL ACTIVITILOR DE SEMINAR/L.P.

Psihologie
DEPARTAMENTUL

Psihologie

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE* S utilizeze adecvat terminologia psihologic pe baza nelegerii sensurilor noiunilor de baz referitoare la procesele psihice S diferenieze pe baza unor exemple concrete ntre cele trei mari categorii de procese senzorialcognitive S identifice principalele operaii cognitive implicat n rezolvarea de probleme S propun soluii adecvate unor probleme reale legate de motivaia pentru nvare n mediul educaional S realizeze sinteze teoretice pe baza surselor bibliografice recomandate cu privire la modelele explicative ale memoriei S recunoasc pornind de la expresiile faciale diferitele tipuri de emoii S conlucreze n echip pentru a sintetiza informaiile tiinifice de actualitate legate de specificul teoriilor personalitii
COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE
COMPETENE PROFESIONALE**

COMPETEN E TRANSVERSALE

CONINUTUL CURSULUI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz specifice Psihologiei (C1.1) Explicarea i interpretarea fenomenelor psihologice, utiliznd adecvat concepte i teorii de baz din domeniu (C1.2) Construirea de modele tipice domeniului psihologie, aplicnd principalele abordri teoretice i experimentale (C1.3) Analiza comparativ a principalelor abordri teoretice din psihologie (comportamental, biologic, cognitiv, evoluionist, umanist, psihodinamic i sociocultural) (C1.4) Elaborarea de interpretri psihologice ale comportamentului i ale proceselor mentale la diferite niveluri: celular, individual, de grup i cultural (C1.5) Rezolvarea unei situaii problem, bine definit, de complexitate medie, din domeniul psihologiei (C1.6) Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice n exercitarea profesiei Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar pe diverse paliere ierarhice Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social Introducere: definirea i clasificarea proceselor i mecanismelor psihice Procese psihice senzorial-cognitive - senzaiile Procese psihice senzorial-cognitive percepiile (I) Procese psihice senzorial-cognitive percepiile (II) Procese psihice senzorial-cognitive - reprezentrile Cogniia caracteristici generale i teorii explicative ale proceselor cognitive Gndirea i rezolvarea de probleme

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

CONINUTUL LUCRRILOR DE SEMINAR/LABORATOR

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

REPERE METODOLOGICE***

Limbajul caracterizare i specific, structura limbajului, etapele nsuirii limbajului Memoria i procesarea de informaii caracteristici definitorii, teorii explicative ale memoriei Memoria i procesarea de informaii teorii explicative ale uitrii Motivaia specificul motivaiei, clasificarea tipurilor de motive, teorii explicative ale motivaiei Afectivitatea caracteristici generale, clasificarea proceselor afective, teorii explicative ale emoiilor Personalitatea caracterizare, structura sistemului de personalitate, idei fundamentale prezente n cadrul principalelor teorii ale personalitii 14. Criterii de evaluare ale teoriilor personalitii Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J.,2002, Introducere n psihologie, Ed. Tehnic, Bucureti Cosmovici, Andrei, 1996, Psihologie general, Editura Polirom, Iai Golu, M., 2000, Fundamentele psihologiei. Compendiu, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti Golu, M., 2002, Bazele psihologiei generale, Ed. Universitar, Bucureti Radu, I. (coord.), 1991, Introducere n psihologia contemporan, Ed. Sincron, Cluj Miclea, M., 1994, Psihologie Cognitiv. Ed. Gloria: Cluj-Napoca Zlate, Mielu, 1996, Introducere in psihologie, Casa de editur i pres ansa SRL, Bucureti Zlate, Mielu, 1999, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iai 1. Seminar introductiv 2. Specificul proceselor i mecanismelor psihice 3. Specificul senzaiilor i aplicaii practice ale cunoaterii acestora modele teoretice fundamentale 4. Percepia ca proces de integrare obiectual a datelor senzoriale 5. Reprezentarea i reconstrucia mintal a realitii specific i forme 6. Gndirea aspect fundamental al cogniiei: operaiile gndirii i clasificarea conceptelor 7. Strategii i tehnici de rezolvare optim a problemelor de la spontaneitate la reflexivitate 8. Forme ale limbajului cum i putem cunoate pe ceilali pe baza a ceea ce spun i a modului n exprim 9. De ce uitm factori i fenomene asociate persistenei coninuturilor mnezice 10. Seminar evaluativ 11. Specificul motivaional: trebuine primare vs. trebuine secundare 12. Specificul afectivitii - recunoaterea expresiilor faciale asociate emoiilor de baz 13. Componentele sistemului de personalitate 14. Seminar sumativ Haynes, N., Orrell, 1997, S., Introducere n psihologie, Ed. ALL, Bucureti Opre, A., 2002, Incontientul Cognitiv. Ed. ASCR: Cluj-Napoca Panisoara I.O., 2004, Comunicarea eficienta, Ed. Poirom, Iai. Piron H., 2001, Vocabularul Psihologiei, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti Roco, M., 2004, Creativitate si inteligenta emoional, Ed. Polirom, Iai Sillamy, N.,1996, Dicionar de psihologie, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureti, Strategia didactic: Curs: expunere, curs interactiv, exemplificare, conversaia euristic, explicaia, nvare prin descoperire Seminar: - lucru individual i/sau n grupuri mici - argumentare, dezbatere, expunere cu oponent - studiu de caz, elaborarea unui portofoliu tematic Obs. temele de seminar sunt prezentate n mod interactiv cu ajutorul studenilor, pe baza bibliografiei referitoare la tematica vizat Materiale i resurse: cri i lucrri de specialitate, manuale i tratate universitare, note de curs, curs n format electronic, laptop, retroproiector, suport digital

8. 9. 10. 11. 12. 13.

EVALUARE

metodele forme

Curs: scris Seminar: - scris, oral i aplicaie practic Curs: test docimologic cu itemi de tip gril Seminar: test docimologic cu itemi deschii, evaluare continu, evaluarea portofoliului tematic

ponderea formelor de evaluare n formula notei finale

Curs: are o pondere de 50 % din nota final Evaluarea se face printr-un test docimologic cu itemii de tip gril (n perioada de evaluare), la care nota maxim este 10. Seminar: are o pondere de 50 % din nota final. Evaluarea activitii de seminar se realizeaz astfel: 30% - evaluare continu 30% - test docimologic cu itemi deschii 40% - evaluarea portofoliului tematic La fiecare dintre aceste componente nota maxim este 10, nota de la seminar fiind constituit din suma punctajului obinut la cele trei forme de evaluare. Nota minim de promovare pentru proba scris din perioada de evaluare : 5.00 Nota minim de promovare pentru activitatea de seminar : 5.00

standardele minime de performan****

* obiectivele sunt formulate n funcie de grila competenelor profesionale pentru programul de studii ** la nivel de descriptor *** strategia didactic, materiale, resurse **** raportate la competenele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performan din grila 1L/1M dup caz

Data completrii

Semntura titularului de curs Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVRNEANU

Semntura titularului de seminar/l.p. Asist. univ. dr. Radu ROBOT

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVRNEANU

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei Departamentul Psihologie Domeniul de studii Psihologie

FISA DISCIPLINEI DENUMIREA DISCIPLINEI Statistica II COD: 31 060 080 010 SL 1 1 1 1 1 2 1 1 CICLUL DE STUDII (L-licen/MSTATUTUL DISCIPLINEI L master/D-doctorat) I ANUL DE STUDIU OB Semestrul II (OB-obligatorie/OP-opional/F-facultativ) (1,2,3,4) NUMRUL ORELOR PE TOTAL ORE NUMR TIPUL DE EVALUARE LIMBA DE PREDARE TOTAL ORE ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, ESAPTMN DE SEMESTRU INDIVIDUALA* examen, M-mixt) CREDITE C S L Pr. 2 2 94 5 E Romana GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE CONF. UNIV. DR. AUREL STAN GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE DR. GRIGORE HAVRNEANU Statistica I
DEPARTAMENTUL

TITULARUL ACTIVITILOR DE CURS TITULARUL ACTIVITILOR DE SEMINAR/L.P.

Psihologie
DEPARTAMENTUL

Psihologie

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE*

La finalul acestui curs, studenii vor fi capabili: S foloseasc corect noiunile fundamentale ale statisticii infereniale; S disting clar specificul testelor statistice parametrice i non-parametrice; S formuleze corect ipoteze de cercetare; S testeze corect o ipotez statistic utiliznd testul statistic adecvat; S extrapoleze corect o concluzie de la eantion la populaie. COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE Operarea cu concepte fundamentale n domeniul statisticii aplicate n psihologie Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz din statistica inferenial n domeniul psihologiei, n special, i tiinelor socioumane, n general. Explicarea i interpretarea grupurilor de date rezultate din cercetarea psihologic utiliznd adecvat noiunile i teoriile infereniale.

COMPETENE PROFESIONALE**

Rezolvarea unei situaii problem, bine definit, de complexitate medie, din domeniul statisticii infereniale. Proiectarea i realizarea unui demers de cercetare n psihologie
COMPETENE TRANSVERSALE

Descrierea caracteristicilor de baz ale testelor statistice parametrice i neparametrice i a modelelor teoretice la care se raporteaz rezultatele Explicarea semnificaiei testelor statistice n funcie de contextul de cercetare Explicarea calitilor i limitelor interveniei metodelor cantitative n cercetarea care presupune inferene statistice nelegerea rapoartelor cantitative ce cuprind indici i coeficieni din lucrrile tiinifice de specialitate existente Aplicarea tehnicilor de munc eficient la nivel individual i n colaborare. Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii cunotinelor la contextul exigenelor din cercetare. Asimilarea exigenelor deontologice ale cercetrii cantitative. Specificul statisticii infereniale. Scurt introducere n teoria probabilitii. Prezentarea principalelor noiuni de statistic inferenial. Eantioane i populaii. Reprezentativitatea. Exigene pentru asigurarea reprezentativitii. Eantionarea. Testarea ipotezelor statistice.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CONTINUTUL CURSULUI

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

CONINUTUL LUCRRILOR DE SEMINAR/LABORATOR

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

Tipologia testelor statistice. Teste statistice parametrice. Teste pentru verificarea normalitii distribuiilor. Teste statistice pentru stabilirea semnificaiei diferenei dintre medii. Asocierea variabilelor. Semnificaia coeficienilor de corelaie parametrici. Mrimea efectului. Artefacte statistice. Teste statistice non-parametrice(I). Teste statistice non-parametrice(II). Prezentare general a specificului statisticilor multivariate. Clocotici, Valentin; Stan, Aurel Statistic aplicat n psihologie, Editura Polirom, Iai, 2000. Labr, Adrian Vinceniu. SPSS pentru tiinele educaiei, Editura Polirom, Iai, 2008 Milton-Smith, G. Ghid simplificat de statistic pentru psihologie i pedagogie, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1971 Nassim Nicholas Taleb Lebda Neagr, Ed. Curtea Veche, 2010. Nowak, Andrei Metode cantitative n psihologie i sociologie, Oscar Print, Bucureti, 1998 Opariuc Dan-Cristian Statistic aplicat n tiinele socio-umane. Editura ASCR & Cognitrom, 2009. Popa, Marian. Statistic pentru psihologie. Teorie i aplicaii SPSS, Editura Polirom, Iai, 2008. Radu,I.; Miclea, M.; Moldovan, O; Neme,S.; Szamoskozy,S .Metodologia psihologic i analiza datelor, Editura Sincron, Cluj, 1993. Rateau, Patrick Metodele i statisticile experimentale n tiinele umane, Editura Polirom, Iai 2004 Reuchlin, Maurice Precis de statistique, Presses Universitaires de France, Paris, 1975 Rotariu ,Traian (coordonator) Metode statistice aplicate n tiinele sociale, Polirom, Iai, 1999 Sava Florin Alin Analiza datelor n cercetarea psihologic. Editura ASCR, 2011. Sava Florin Alin Analiza datelor in cercetarea psihologic. Metode statistice complementare, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2004. Vasilescu, Ilie P. Statistic informatizat pentru tiinele despre om, Editura Militar, Bucureti, 1991. Vorberg, D.; Blankenberger, S. Alegerea testului statistic i msurarea n revista Psihologia social, Buletinul laboratorului de Psihologia cmpului social, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai, nr. 4/1999, Editura Polirom Iai, 1999. 1. Specificul statisticii infereniale, seminar organizatoric. 2. Exemplificarea principalelor noiuni de statistic inferenial. 3. Eantioane i populaii, proceduri de eantionare (exemple). 4. Intervale de fluctuaie. 5. Testarea ipotezelor statistice, Tipologia testelor statistice: teste de asociere i de diferen. 6. Testul chi2 i tipurile acestuia. 7. Teste statistice pentru valori aberante: Dixon, Grubbs. 8. Testul U (Mann-Whitney) si U generalizat. 9. Testul Medianei. 10. Teste statistice pentru stabilirea semnificaiei diferenei dintre medii: teste T. 11. Teste T. 12. Asocierea variabilelor. Semnificaia coeficienilor de corelaie parametrici. 13. Calcularea diferitelor tipuri de corelaie: Pearson, Spearman, Kendall. 14. Calcularea diferitelor tipuri de corelaie: punct biserial, parial, tetrachoric. Clocotici, Valentin; Stan, Aurel Statistic aplicat n psihologie, Editura Polirom, Iai, 2000. Labr, Adrian Vinceniu. SPSS pentru tiinele educaiei, Editura Polirom, Iai, 2008 Milton-Smith, G. Ghid simplificat de statistic pentru psihologie i pedagogie, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1971 Nassim Nicholas Taleb Lebda Neagr, Ed. Curtea Veche, 2010. Nowak, Andrei Metode cantitative n psihologie i sociologie, Oscar Print, Bucureti, 1998 Opariuc Dan-Cristian Statistic aplicat n tiinele socio-umane. Editura ASCR & Cognitrom, 2009. Popa, Marian. Statistic pentru psihologie. Teorie i aplicaii SPSS, Editura Polirom, Iai, 2008. Radu,I.; Miclea, M.; Moldovan, O; Neme,S.; Szamoskozy,S .Metodologia psihologic i analiza datelor, Editura Sincron, Cluj, 1993. Rateau, Patrick Metodele i statisticile experimentale n tiinele umane, Editura Polirom, Iai 2004 Reuchlin, Maurice Precis de statistique, Presses Universitaires de France, Paris, 1975 Rotariu ,Traian (coordonator) Metode statistice aplicate n tiinele sociale, Polirom, Iai, 1999 Sava Florin Alin Analiza datelor n cercetarea psihologic. Editura ASCR, 2011. Sava Florin Alin Analiza datelor in cercetarea psihologic. Metode statistice complementare, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2004. Vasilescu, Ilie P. Statistic informatizat pentru tiinele despre om, Editura Militar, Bucureti, 1991. Vorberg, D.; Blankenberger, S. Alegerea testului statistic i msurarea n revista Psihologia social, Buletinul laboratorului de Psihologia cmpului social, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai, nr.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4/1999, Editura Polirom Iai, 1999.


REPERE METODOLOGICE***

Expunerea, fie de lucru, grafice, demonstraia, videoproiector, prezentri Powerpoint, exerciiul, rezolvarea de probleme, nvarea prin descoperire. metodele forme ponderea formelor de evaluare n formula notei finale standardele minime de performan**** Scris, oral, test. Teste docimologice. 60% examen scris; 40% evaluare continua la seminar.

EVALUARE

Studentul trebuie s obin minim nota 5 la seminar pentru a-i asigura intrarea in examen.

Necunoaterea noiunilor fundamentale din domeniul statisticii (ex. populaie, eantion, ipoteze statistice, tipuri de erori, teste parametrice i neparametrice etc.) sau confuzia acestora la examenul din sesiune duce la nepromovare. * obiectivele sunt formulate n funcie de grila competenelor profesionale pentru programul de studii ** la nivel de descriptor *** strategia didactic, materiale, resurse **** raportate la competenele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M dup caz Data completrii Semntura titularului de curs Conf. univ. dr. Aurel STAN Semntura titularului de seminar/l.p. dr. Grigore HAVRNEANU Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVRNEANU

Data avizrii n departament

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei Departamentul Psihologie Domeniul de studii. Psihologie Programul de studii Psihologie DENUMIREA DISCIPLINEI CICLUL DE STUDII (L-licen/ML master/D-doctorat) I ANUL DE STUDIU AN I (1,2,3,4) NUMRUL ORELOR PE TOTAL ORE TOTAL ORE
SAPTMN SEMESTRU

FISA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA EDUCAIEI COD: STATUTUL DISCIPLINEI Semestrul 2 (OB-obligatorie/OP-opional/F-facultativ)


DE CREDITE

OB

C 2

S 2

Pr.

ACTIVITATE INDIVIDUALA*

NUMR

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, Eexamen, M-mixt) E

LIMBA DE PREDARE

56

94

romn
DEPARTAMENTUL

TITULARUL ACTIVITILOR DE CURS TITULARUL ACTIVITILOR DE SEMINAR/L.P.

GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE CONF. DR. DORINA SLVSTRU GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE LECT. DR. VERSAVIA CURELARU Introducere n psihologie

Psihologie
DEPARTAMENTUL

Psihologie

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE*

S utilizeze n mod adecvat conceptele i teoriile din psihologia educaiei; S fundamenteze din punct de vedere psihologic interveniile educaionale; S explice implicaiile educaionale ale diferitelor teorii ale nvrii; S proiecteze situaii de nvare n baza teoriilor studiate; S recunoasc, n diverse situaii din practica educaional, problemele motivaionale cu care se confrunt elevul; S argumenteze interveniile fcute n diferite situaii din practica educaional; S conceap situaii de instruire care au ca scop stimularea motivaiei de nvare a elevilor; S se autoevalueze din perspectiva trsturilor pe care le implic aptitudinea pedagogic; S analizeze eficiena stilurilor educaionale n funcie de diveri parametri; S recunoasc, n situaii concrete, apariia fenomenului de autorealizare a profeiilor; S analizeze cazuri diferite de insucces colar; S discute valenele activitilor de nvare n grupuri mici COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE C1.1 Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i metodelor de baz specifice Psihologie, n special, i tiinelor socioumane, n general C1.2 Explicarea i interpretarea fenomenelor psihologice, utiliznd adecvat concepte i teorii de baz din domeniu C3.2 Explicarea i interpretarea faptelor i teoriilor utiliznd cunotine de baz din domeniu, precum i observaii i informaii obinute n mod propriu. C3.3 Rezolvarea situaiilor-problem, pe baza analizei multiple i a evalurii soluiilor i/ sau a alternativelor, evitnd scenariile stereotipe C5.6. Proiectarea unui plan de intervenie psihologic i aplicarea lui Cooperarea eficient n echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfurrii proiectelor i programelor din domeniul psihologiei; Utilizarea metodelor i tehnicilor eficiente de nvare pe tot parcursul vieii, n vederea formrii i dezvoltrii profesionale continue 1.nvarea: definiii, forme, condiii; 2.Modele asociaioniste ale nvrii; 3.Modele constructiviste ale nvrii: J. Piaget; 4.Modele constructiviste ale nvrii: L.Vgotski, J. Bruner, coala de la Geneva; 5.Modelul nvrii ca procesare a informaiilor; 6.Motivaia: caracterizare general, modelul lui Maslow, atribuire i motivaie; 7.Motivaia n context colar; 8.Grupul colar: tipologii, particulariti, cooperare i competiie; 9.Comunicarea didactic: modele ale comunicrii, tipuri, specificul comunicrii didactice; 10.Insuccesul colar: definiii, forme de manifestare, dimensiunea subiectiv; 11.Factorii insuccesului colar Slvstru, D. (2004). Psihologia educaiei. Editura Polirom, Iai; Slvstru, D. (2009). Psihologia nvrii. Editura Polirom, Iai; Ausubel, D., & Robinson, F. (1981). nvarea n coal. O introducere n psihologia pedagogic. E.D.P., Bucureti; Cosmovici, A., & Iacob, L. (coord.) (1998). Psihologie colar. Editura Polirom, Iai

COMPETENE PROFESIONALE**

COMPETENE TRANSVERSALE CONTINUTUL CURSULUI

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

CONINUTUL LUCRRILOR DE SEMINAR/LABORATOR

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)
REPERE METODOLOGICE***

1. Aptitudine, tact i competen pedagogic. Stiluri educaionale; 2. Factori subiectivi n evaluarea colar; 3. Pygmalion n clas - cercul vicios al evalurii; 4. Aplicaii pedagogice ale condiionrii: tehnicile de modificare a comportamentului; 5. Aplicaii ale modelelor constructiviste ale nvrii (1): J. Piaget; 6. Aplicaii ale modelelor constructiviste ale nvrii (2): L. Vgotski 7. Aplicaii ale modelelor constructiviste ale nvrii: J. Bruner, coala de la Geneva; 8. Modele ale motivaiei n context colar (1): atribuire i motivaie; 9. Modele ale motivaiei n context colar (2): modelele lui E.L. Deci i R. Viau; 10. Strategii de motivare a elevilor: aplicaii ale modelelor motivaiei n context colar; 11 Test docimologic Slvstru, D. (2004). Psihologia educaiei. Editura Polirom, Iai; Slvstru, D. (2009). Psihologia nvrii. Editura Polirom, Iai; Negre-Dobridor, I., & Pnioar, I.O. (2005). tiina nvrii. De la teorie la practic. Editura Polirom, Iai; Cosmovici, A., & Iacob, L. (coord.) (1998). Psihologie colar. Editura Polirom, Iai; Mih, V., (2010). Psihologie educaional, Vol. I, II, Editura ASCR, Cluj-Napoca Prelegerea, Conversaia euristic, Problematizarea, Studiul de caz

Test docimologic,lucrul n echip i prezentarea oral a unei teme, conversaia euristic Evaluare pe parcurs (activitate la seminar+lucrare scris pe parcurs) forme Evaluare final prin examen scris (n sesiune) Nota final: 50% examen final din toata materia, 50% nota la seminar ponderea formelor de Evaluarea la seminar se va face dup cum urmeaz: evaluare n formula notei - 6 pct. testul docimologic finale - 2 pct. prezentarea unei teme ; - 2 pct. pentru participarea activ n cadrul seminariilor Gradul de stpnire a informaiilor; Parcurgerea materialului bibliografic; Capacitatea de a aplica, de a transfera informaiile n situaii noi: s utilizeze n mod adecvat conceptele standardele minime de i teoriile din psihologia educaiei, s explice implicaiile educaionale ale diferitelor performan**** teorii ale nvrii, s argumenteze interveniile fcute n diferite situaii din practica educaional, s proiecteze situaii de nvare n baza teoriilor studiate * obiectivele sunt formulate n funcie de grila competenelor profesionale pentru programul de studii ** la nivel de descriptor *** strategia didactic, materiale, resurse **** raportate la competenele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M dup caz Data completrii 17.09.2012 Semntura titularului de curs Conf. univ. dr. Dorina SLVSTRU Semntura titularului de seminar/l.p. Lect. univ. dr. Versavia CURELARU

EVALUARE

metodele

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVRNEANU

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai Facultatea PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI Departamentul PSIHOLOGIE Domeniul de studii PSIHOLOGIE

FISA DISCIPLINEI DENUMIREA DISCIPLINEI Analiza Computerizat a datelor COD: 31 060 080 010 SL1211213 CICLUL DE STUDII (L-licen/MSTATUTUL DISCIPLINEI master/D-doctorat) I ANUL DE STUDIU L Semestrul II (OB-obligatorie/OP-opional/F-facultativ) (1,2,3,4) NUMRUL ORELOR PE TOTAL ORE NUMR TIPUL DE EVALUARE LIMBA DE PREDARE TOTAL ORE ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, ESAPTMN DE SEMESTRU INDIVIDUALA* examen, M-mixt) CREDITE C S L Pr. 2 2 48 5 M romn GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE LECT. DR. GHERASIM RUXANDRA LOREDANA GRADUL DIDACTIC I TIINIFIC, PRENUMELE, NUMELE PSIHOLOG DR. IRINA CRUMPEI
DEPARTAMENTUL

TITULARUL ACTIVITILOR DE CURS TITULARUL ACTIVITILOR DE SEMINAR/L.P.

PSIHOLOGIE
DEPARTAMENTUL

PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR OBIECTIVE*

Statistic aplicat n psihologie, Tehnologia informaiilor i comunicrii

COMPETENE PROFESIONALE**

COMPETENE TRANSVERSALE CONINUTUL CURSULUI

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

CONINUTUL LUCRRILOR DE SEMINAR/LABORATOR

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

La finalul acestui curs, studenii vor fi capabili: s defineasc variabilele i s conceap corect o baza de date, s redefineasc i s transforme variabilele, s prelucreze datele la nivele descriptiv, s le interpreteze i s reprezinte grafic rezultatele, s aleag corect metoda de comparare a rezultatelor obinute pe diferite tipuri de eantioane, s analizeze efectelor variabilelor independente, s aleag metodele de prelucrare statistic n funcie de tipul datelor care trebuie analizate COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE Proiectarea i realizarea interveniilor psihologice Proiectarea si realizarea unui demers de cercetare n psihologie Evaluarea critic a situaiilor problematice i a soluiilor posibile n psihologie Competene metodologice de cercetare Autonomie n realizarea activitilor profesionale i gestiune a carierei. 1. Crearea bazelor de date utiliznd programul spss 2. Redefinirea i transformarea variabilelor 3. Elemente de statistic descriptiv descrierea tendinei grupurilor de scoruri 4. Corelaii clasificri i interpretare 5. Metode de compararea a eantionelor perechi i independente 6. Analiza efectelor principale si de interactiune ale variabilelor independente 7. Metode statistice pentru date nonparametrice Culic, I., (2004). Metode avansate n cercetarea social. Analiza multivariat de interdependen, Editura Polirom, Iai Howitt, D. & Cramer, D. (2010). Introducere n SPSS pentru psihologie, Editura Polirom, Iai Sava F. (2011) Analiza datelor n cercetarea psihologic, Editura ASCRS, Timisoara. 1. Prezentarea aplicaiei Spss. 2. Elemente de Statistic descriptiv 3. Transformarea variabilelor cu ajutorul Spss 4. Notele Z i corelaia Pearson 5. Corelaii pentru date neparametrice. 6. Teste t pentru compararea eantioanelor independente i perechi 7. Anova unifactorial 8. Anova Univariate 9. Anova cu Masurari Repetate 10. Teste nonparametrice de analiz a efectelor variabilor independente Filed, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS, Second Edition, Sage Publications, London Labar, A.V. (2008). Spss pentru tiinele Educaie, Editura Polirom, Iai

Novak, A., (1998). Metode cantitative i calitative, Oscar Print, Bucureti. Rotariu, T., Bdescu, G., Cilic, I., Mezei, E., & Murean, C. (1999) Metode statistice i aplicate n tiinele sociale, Editura Polirom, Iasi.
REPERE METODOLOGICE***

EVALUARE

metodele forme

ponderea formelor de Evaluare seminar 50% evaluare n Examen aplicativ 50% formula notei finale standardele Nota minim 5 la evalurile din timpul seminariilor minime de Nota minim 5 la examen performan**** * obiectivele sunt formulate n funcie de grila competenelor profesionale pentru programul de studii ** la nivel de descriptor *** strategia didactic, materiale, resurse **** raportate la competenele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M dup caz Data completrii Semntura titularului de curs Lect. univ. dr. Loredana Ruxandra GHERASIM Semntura titularului de seminar/l.p. Asist. univ. dr. Irina CRUMPEI Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVRNEANU

scris, scris i oral, oral, test, aplicaie practic Evaluare seminar Examen aplicativ

Data avizrii n departament