Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

Fișa unității de curs / modulului


PROBLEME ACTUALE DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIE
Catedra responsabilă Psihologie și Științe ale Educației
Treapta de studii Studii superioare de masterat, ciclul II
Programul de masterat Psihologie clinică și consiliere psihologică
Tipul unității de curs / modulului Fundamental, obligatoriu
Credite ECTS 5
Numărul orelor de contact / Numărul total de
40/120
ore
Forma de evaluare Examen (eseu)
Anul de studiu / semestrul Anul 1, sem. II
Limba de predare Română și rusă
Titularii cursului Svetlana Rusnac, dr., conf. univ.

Conţinutul succint al cursului:


Psihologia clinică în domeniul ocrotirii sănătății: dezvoltare la etapa actulă și perspective. Orientarea spre o abordare bazată
științific privind sănătatea mintală, psihosomatică și echilibrul comportamental
Cercetări contemporane și aplicabilitatea neuropsihologiei în psihologie
Tehdințe contemporane în dezvoltarea psihodiagnosticului clinic
Psihoterapia și consilierea psihologică: statusul contemporan și orientări

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va cunoaște
modelele teoretice și cercetările contemporane din domeniile psihologii clinice – neuropsihologie, patopsihologie,
psihodiagnostic, psihoterapie, consiliere psihologică; va stabili cadrul de probleme importante de cercetare în psihologia
clinică și consilierea psihologică; va cunoaște problematica cercetărilor contemporane în asistența și consilierea
psihologică; va demonstra capacitatea de formulare a problemelor de cercetare contemporană în psihologia clinică; va defini
obiective şi scopuri de cercetare în limitele competenţelor psihologului clinican; va acţiona în calitate de expert în
conformitate cu principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului clinician; va lua decizii în baza
informaţiilor științifice disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti; va promova o poziţie activă civică, implicându-se în
tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemelor cu referinţă la cele mai actuale aspecte ale psihologiei clinice și
consilierii psihologice; va aplica tehnicile şi metodele de cercetare în psihologia clinică și consilierea psihologică în
conformitate cu competențele profesionale și principiilor deontologice.

Bibliografie:
1. David, D. Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente. Iași, Polirom, 2006
2. Tudose F.; Tudose C.; Dobranici L. Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi. București: Trei, 2011.
3. Rusnac, S. Probleme actuale de cercetare în psihologia clinică și consilierea psihologică. Note de curs digitalizate
4. Gheorghescu M. Introducere în consilierea psihologică. http://community-pas.ucoz.ru/_ld/0/10_Consilierea-Psi.pdf
5. Opre A. Revoluție în neuropsihologie. https://www.researchgate.net/
publication/290448716_REVOLUTIE_IN_NEUROPSIHOLOGIE
6. Klein S. Formula fericirii. Minunatele descoperiri ale neuropsihologiei de azi. http://www.bookblog.ro/altele/formula-fericirii-
minunatele-descoperiri-ale-neuropsihologiei-de-azi/
7. Minulescu M.. Introducere în psihologia clinică. 2009. https://pse-bv.spiruharet.ro/images/secretariat/secpse2015-
bv/Psihologie_clinica.pdf
8. Minulescu M. Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică. https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-
minulescu-chestionarele-de-personalitate-in-investigarea-psihologica1.pdf
9. Rusnac S. Postmodernismul psihoterapiei și perpetuarea psihanalizei. În: In: La început a fost opera. Sigmund Freud – 160 ani de la
naștere. Coord. Svetlana Rusnac, Gholamali Mohammadifard. Iași : Pan Europe, 2016, p. 120-137
https://www.apa.org/
http://www.europeanpsychologist.eu/
https://www.apa.org/pubs/journals/apl/
https://www.tandfonline.com/toc/rejp20/current
https://www.tandfonline.com/loi/cijp20
https://psychotherapy.psychiatryonline.org/
http://www.ijp.org.uk/

S-ar putea să vă placă și