Sunteți pe pagina 1din 4

www.ListaFacultati.

ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Termen de păstrare 5 ani
Academia Tehnică Militară Exemplarul nr._
Concursul de admitere, sesiunea iulie 2005 SE 2152
Dosar nr. _

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

CHESTIONAR DE CONCURS

Varianta A
Proba: ,,Matematică”

1. Valoarea parametrului real m pentru care punctele A  2,1 , B  4,2  şi C  m,4  sunt
coliniare este:

a) – 1; b) 0; c) 1; d) 4; e) 8.
2. Fie matricea A, A M 2    , cu proprietatea det A  5 . Stabiliţi care afirmaţie este
adevărată:

a) det   A  5 ; b) det  2 A  20 ; c) det  3 A  15 ; d) det  3 A  45 ;


e) det  A  A  10 .
3. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei 2 x  1  3 este:

a)  , 2  ; b)  ; c)  1,2  ; d)  2, 1 ; e)  2,  .


1
4. Derivata de ordinul al treilea a funcţiei f :  0,     , f  x    ln x , este:
x

6 24 6 2  x  3 2
a) ; b) ; c)  ; d) ; e)  .
x3 x4 x4 x4 x3
3
5. Fie f :    definită prin f  x   3x  4 x  1. Valoarea integralei I   f  xd x
2

0
este:

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
1 din 3
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
1
a) I  0 ; b) I  1 ; c) I  3 ; d) I  6 ; e) I  .
2
1
6. Dacă pe  mulţimea primitivelor funcţiei f :    , f  x  , cu
x m
2

  
m    , este ln x  x 2  1  C C   , atunci:

a) m  1 ; b) m  2 ; c) m  3 ; d) m  3 ; e) m .

7. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x2  2ˆ x  1ˆ  0ˆ peste corpul  3 este:

  
a) 2̂ ; b)  ; c) 0̂ ; d) 1̂ ; e) infinită.
1
8. Dacă triunghiul ABC este dreptunghic în B şi tg A  , atunci:
3

3 1
a) triunghiul ABC este isoscel; b) cos A  ; c) C  60 ; d) sin C  ;
3 2
3
e) cos C  .
2

9. Mulţimea valorilor parametrului real a pentru care funcţia f :  \ 1   cu


a  ln  3  x  , dacă x  1

f  x   ex  e are limită în punctul x  1 este:
 , dacă x  1
 x 1
 e   1  1 
a)   ; b) 0, 1 ; c) e ; d)  , ln 2  ; e)  , 3 .
 ln 2   ln 2  e 
10. Fie u , v doi vectori nenuli al căror produs scalar u  v este nul. Atunci unghiul
determinat de vectorii u şi v este:

   
a) ; b) ; c) ; d) ; e)  .
6 2 4 3
11. Pe  , mulţimea primitivelor funcţiei f :    , f  x   x 2 cos x este:

a) x2 sin x  C ; b) x sin x C ; c) x2 sin x  x cos x C ;


   
d) x 2  2 sin x  2 x cos x C ; e) x 2  1 sin x  2 x cos x C .
12. În spaţiul vectorial  3 se consideră vectorii: v1  1,2,1 , v2  1,1,0  şi
v3   2,1, 1 .
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
2 din 3
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Valorile parametrilor reali  şi  pentru care v3  v1  v2 sunt:

a)   1,   2 ; b)   2,   3 ; c)   3,   1; d)   3,   1 ;
e)   1,   3 .
x
13. Fie a, b , a  b . Dacă numerele reale: a 2  x , ab  , b2  x , în această
2
ordine, sunt în progresie aritmetică, atunci:

 
2
a) x    a  b  ; b) x  a 2 ; c) x  b2 ; d) x  a 2  b2 ; e) x  a 2  1 .
2

 x  y  z  0

14. Mulţimea valorilor parametrului real  pentru care sistemul  x  y  z  0 este
 x  y  z  0

compatibil nedeterminat este:

a) 2,1 ; b) 0 ; c) 1,  ; d)  ; e) 5 .


15. Fie punctele A, B, C cu A  0,1 , B 1,0  , C  3,   ,  faţă de reperul cartezian
XOY .
Dacă triunghiul ABC este isoscel cu vârful în C, atunci:

a)   1 ; b)   2 ; c)   2 ; d)   3 ; e)   0 .
16. Fie x1 , x2 , x3 rădăcinile ecuaţiei x3  8x2  2 x  1  0 . Atunci valoarea expresiei
1 1 1
E   x1  x2  x3      este:
 x1 x2 x3 

a) E  0 ; b) E  1 ; c) E  2 ; d) E  8 ; e) E  16 .
 
17. Fie funcţia f :    definită prin f  x   e x x 2  x  1 . Produsul valorilor
funcţiei f în punctele sale de extrem local este:

5 1
a) 0; b)  ; c) ; d) e2 ; e) 5e3 .
e e
18. Mulţimea valorilor parametrului real m pentru care ecuaţia
 m  3 x  2  3m  4 x  7m  6  0 are două rădăcini reale şi distincte este:
2

 1 1 
a)  2,  ; b)  , 2    ,   \ 3 ; c) 3 ; d)  , 1 ; e)  .
 2 2 

Toate cele 18 probleme sunt obligatorii.


Fiecare problemă rezolvată corect se cotează cu un punct.
Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate pentru cele
18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
3 din 3
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

Timp de lucru efectiv – 3 ore.

Secretarul Comisiei de admitere

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
4 din 3

Evaluare