Sunteți pe pagina 1din 5

www.ListaFacultati.

ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Termen de păstrare 4 ani
Academia Tehnică Militară Exemplarul nr._
Concursul de admitere, sesiunea iulie 2005 SE 2152
Dosar nr. _

APROB
PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE

CHESTIONAR DE CONCURS

Varianta A
Proba: ,,Fizică”

1 Două conductoare rectilinii, paralele, foarte lungi, dispuse în aer


 7 N 
 0  4  10  la distanţa d  10 cm unul de altul, sunt parcurse de curenţi de
 A2 
sens contrar, având aceeaşi intensitate I  100 A . Inducţia magnetică într-un punct
situat la mijlocul distanţei dintre conductoare este:

a) 2  107 T ; b) 106 T ; c) 8  104 T ; d) 1 T ; e) 4,8 106 T .

2. Legea dilatării liniare este:

a)    0 1  3t  ; b)    0 1  2t  ; c)    0t ; d)   2 0t ;


e)    0 1  t  .
3. Forma corectă a legii lui Bernoulli, în cazul general al curgerii staţionare a unui
fluid, este:

v 2 v 2
a) p   const. ; b) p   gz  const. ; c) p  gz  const. ;
2 2
v 2
d) p1  v1  gz1  p2 ; e)
2
 gz  const.
2

4. Dacă la bornele unei bobine ideale se aplică tensiunea u  t   2U sin t , atunci


intensitatea curentului prin bobină este:

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Varianta A
1 din 5
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

   
a) i  t   2 I sin  t   ; b) i  t   I max sin  t   ;
 2  2
I I
c) i  t   I sin  t    ; d) i  t   sin  t    ; e) i  t   max sin t .
2 2
5. Un gaz ideal, cu exponentul adiabatic  , aflat iniţial la temperatura T1 , se destinde
vT
adiabatic. Ştiind că volumul creşte de n ori, raportul vitezelor termice 1 este:
v T2

1
1 2
a) n ; b) ; c) n 2 ; d) ; e) n  .
2
n n
6. Ecuaţia elongaţiei unui oscilator liniar armonic este:

at 2
a) y  t   A cos  t  0  ; b) y  t   v 0t  ;
2
at 2
c) y  t    Asin  t  0  ; d) y  t   y0 
2
;
2
e) y  t   Asin  t  0  .

7. Expresia energiei interne a unui gaz ideal monoatomic este:

3
a) U  C p T ; b) U  Cv T ; c) U  RT ; d) U  pV ;
2
3
e) U  Cv T .
2
8. Raportul dintre acceleraţia la urcarea unui corp lansat pe un plan înclinat şi
acceleraţia la coborârea pe acelaşi plan, cunoscând unghiul  al planului şi
 coeficientul de frecare dintre corp şi plan, are expresia:

sin    cos  sin    cos 


a) ; b) ; c)  tg  ; d)  ctg  ;
sin    cos  sin    cos 
sin    cos 
e) .
sin    cos 
9. Două surse de tensiune E1  12 V şi E2  3 V , cu rezistenţele interne r1  2  şi
r2  3  , sunt legate în serie la bornele unui rezistor de rezistenţă R, ca în figură.

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Varianta A
2 din 5
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

Pentru ce valoare a rezistenţei R, tensiunea U 2 la bornele sursei E2 este nulă?

a) 10  ; b) 1  ; c) 5  ; d) 20  ; e) 100  .
10. Pulsaţia  a unei mărimi alternative se măsoară în:

m rad m
a) ; b) s; c) ; d) rad  s ; e) 2 .
s s s
11. Unitatea de măsură pentru acceleraţie în Sistemul Internaţional este:

m m m
a) ; b) m ; c) kg 2 ; d) 2 ; e) m  s .
s s s
12. Un gaz ideal, aflat iniţial la volumul V1 şi presiunea p1 , se destinde izoterm până
la volumul V2  eV1 ( e  2,718 ). Căldura absorbită în acest proces este:

a) p1V2 ; b) 2 p1V1 ; c) p1V1 ; d) 0; e) 5 p1V2 .


13. Centrul de greutate al unui sistem format din două bare de aceeaşi secţiune, având

densităţile 1   şi 2  2 , se află la suprafaţa de contact dintre bare. Raportul 1
2
al lungimilor celor două bare este:
1 2

 2
1
a) 1; b) ; c) 2 ; d) 2; e) 3.
2
RT
14. Unitatea de măsură a mărimii fizice determinată de expresia este:
V

N N
a) ; b) ; c) J  s ; d) N  m ; e) K.
m2 m
N
15. Un gaz ideal ocupă volumul V1  103 m3 la presiunea p1  105 şi
m2
temperatura t1  27C . Gazul este încălzit izobar până la temperatura t2  30C .
Lucrul mecanic efectuat în acest proces este:

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Varianta A
3 din 5
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

a) 1 J; b) 15 J; c) 75 J; d) 125 J; e) 300 J.

16. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică,
afirmaţia corectă este:

B
a)   B  S ; b)   B  S  cos  ; c)   B  S ; d)   ;
S
e)   B  S  tg .

17. O minge de cauciuc este lansată cu viteza v 0 pe verticală în jos. După ciocnirea
perfect elastică cu podeaua, mingea ajunge la o înălţime cu h mai mare decât
m
înălţimea de la care a fost aruncată. Cunoscând h  10 m şi g  10 2 , viteza v 0 are
s
valoarea:
m m m m m
a) 17,3 ; b) 20 ; c) 1 ; d) 9,8 ; e) 10 2 .
s s s s s
18. Capacitatea echivalentă pentru circuitul cu schema din figură este:

C 2 3
a) ; b) 3C ; c) 2C ; d) C ; e) C .
2 3 2
Toate cele 18 probleme sunt obligatorii.
Fiecare problemă rezolvată corect se cotează cu un punct.
Media probei de concurs se calculează împărţind numărul de puncte acumulate pentru cele
18 probleme (numărul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adaugă un punct din oficiu.

Timp de lucru efectiv – 3 ore.

Secretarul comisiei de admitere

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Varianta A
4 din 5
www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare
www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere

www.ListaFacultati.ro Subiecte Admitere Facultate, Admitere Facultate, Facultati Particulare


www.Forum.ListaFacultati.ro Inscrie-te pe FORUM pentru a descarca subiectele de la admitere
Varianta A
5 din 5