Sunteți pe pagina 1din 1
Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii

Catalogul complet al Facultatilor de Stat si Particulare din Romania, Informatii Admitere Facultate, Studii Postuniversitare, Burse, Masterate, MBA-uri www.ListaFacultati.ro Subiecte Adimitere Facultate: www.Forum.ListaFacultati.ro

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia DOCUMENTELE necesare înscrierii la concurs, respectiv înmatriculării

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise. La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată;

- foaia matricolă cu rezultatele şcolare din liceu, în original sau copie legalizată;

- certificatul de naştere în copie legalizată;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

- chitanţă de plată, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concursul de admitere (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere); - pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor

instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 2 fotografii tip buletin de identitate. - dosar tip plic. Absolvenţii de liceu din promoţia 2010/2011 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat. Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor depune la dosarul de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Posibilități de cazare în căminele studențești

Căminele studențești, în număr de 4, dispun de camere mobilate modern, cu băi, cu frigider în fiecare cameră, cu oficii pe fiecare palier, studenţii au acces la Internet şi se bucură de o atmosferă de studiu propice pregătirii profesionale.

Denumirea

Adresa

Capacitatea de cazare

Cămin studenţesc nr. 1

Str. V. Alecsandri, nr. 106, Alba Iulia

189

Cămin studenţesc nr. 2

Str. V. Alecsandri, nr. 108, Alba Iulia

246

Cămin studenţesc nr. 3

Str. Vasile Goldiş, nr. 9, Alba Iulia

105

Cămin studenţesc nr. 4

Str. Vasile Goldiş, nr. 11, Alba Iulia

296

Burse acordate de universitate

Universitatea acordă burse de la bugetul de stat: burse de merit, burse de studiu, iar din venituri proprii: burse de performanță.

Evaluare