Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE~TI

Numarullegitimatiei de banca _
Facultatea
----------
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Numele
------------
CHESTIONAR DE CONCURS --------
Prenumele tatalui

Prenumele
-----------
DlSCIPLlNA: Geometrie ~iTrigonometrie M2

VARIANTA B

t. Se dau vectorii u = (A-I) T - 3)..1 ~i v = 2T + .I . Sa se determine ). E IR., astfelincat u ~i v sa fie paraleli.


(5 pet.)
1 1 1
a) 2;b) "2;c) l;d) 4";e) 3;f) 7'

2. Determinati a E IR. astfel incat punctul A (0,2) sa se gaseasca pe dreapta de ecuatie x + ay + 4 = 0 .


(5 pet.)
a)2;b) -l;c)S;d) -3;e) -2;f)0.

3. In reperul ortonormat xOy se considera vectorii perpendiculari u = T + .I ~i v = 2T + m] . Atunci: (5 pet.)


a) m=O;b) m=3;c) m=2;d) m=-2;e) m=-l;f) m=l.

4. Dreapta care trece prin punctele A(1,2) ~i B(2,S) are ecuatia: (5 pet.)

a) 2y-x+l=0;b}3y+2x-1=0;c) x+3y-1=0;d) 2x-y=0;e) y-3x+l=0;f) 2x-y-l=0.

5. Stiind ca sin x =.!2 , sa se calculeze cos2 x. (5 pet.)

I 3 3 1
a) -"2;b) -4";c)O;d) 4";e)2;f)"2'

6. Daca punctele A (1,2), B (2,4), C (4,).) sunt coliniare, atunci: (5 pet.)

a) A = 2; b) A = 7; c) A = 8; d) A = 10; e) ). = S; f) A = 1.

7. Sa se calculeze produsul P = sin4So·cos60°. (5 pet.)

f) -
a) -'
J24'
b) -V 6 . c) l' d) -
17"33'
-'
1H e)
H-'3' 41H-.3
.
8D~ aca z = cos -Jr3 + I..SIn-,Jr3 atuncl·l z· este ega 1 cu: (5 pet. )

a) 1;b) l+i..jj;
2 c). i; fI.
d) -1; e) -i; f) V3

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

M2-B
9. Sa se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 6. (5 pet.)
a) www.ListaFacultati.ro Admitere
18; b) 6J2; c) 7J3; d) Facultate,
36; e) 9; f) 9J3. Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

10. Sa se calculeze modulul numarului complex z = 1+ iJ3 . (5 pet.)

a)2;b)4;c)0;d) -l;e) -2;f) J3.

11. Fie vectorii ii, v astfelindit \lull = 2, Ilvll = 3 ~i u· v = 3J3 . Gasiti masura a a unghiului dintre vectorii ii
~i v. (5 pet.)
1[' 1[' 21[' 1[' 1['
a) a=S;b) a=6";c) a=);d) a=3;e) a=O;f) a=2"'

12. Distanta de la punctul 0(0, 0) la dreapta 3x - 4y - 4 = Oeste: (5 pet.)

a) d=3'b) d=4'c) d=!'d) d=.±·e) d=2'f) d=~.


, , 5' 5' , 4

13. Aria unui patrat este 4. Calculati diagonala patratului. (5 pet.)

a) 2J3; b) 2J2 ; c) 2; d) J2 ; e) 15 ; f) 1.

14. Se da triunghiul dreptunghic de laturi 3,4,5. Sa se calculeze inaltimea din varful unghiului drept. (5 pet.)
a) 2; b) 4,1; c) 4; d) 3; e) 2,5; f) 2,4.

15. Laturile parale1e ale unui trapez au lungimile 4 ~i 6. Sa se determine lungimea liniei mijlocii a trapezului.
(5 pet.)

a) 1~~)-4;-~)6; ~)~; e) 5;f) 1~--~---~~--


16. Perimetrul triunghiului de varfuri 0(0,0), A(l,O), B(O,l) este: (5 pet.)

a) l;b) 2+J3;c) 3;d) 2-J2;e) 2+J2;f) 4.

17. Fie A(l,O), B(0,1), C(-2,0) ~i fie S aria triunghiului ABC. Atunci: (5 pet.)

a) S=!'b) S=l'c) S=3'd) S=~'e) S=~'f) S=2.


2' , , 2' 2'

18. Fie A,B,C unghiurile unui triunghi ABC. Daca sin A = 1, calculati B+C. (5 pet.)
. 1[' 41[' 31[' 21[' 1[' 1['
a) "4; b) S;c) 4;d) );e) 3;f) 2"'

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

M2-B

S-ar putea să vă placă și