Sunteți pe pagina 1din 8

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


Str. Sfânta Ecaterina nr. 2, tel. 335.61.17

Nr. total de locuri de la buget – 300


Nr. total de locuri cu taxă – 80
Profil Teologie, specializarea Teologie ortodoxă pastorală – 4 ani (zi)/ 5 ani (frecvenţă redusă)
Profil Teologie, specializarea Teologie. Litere – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie. O limbă străină (franceză, engleză) – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie. Filologie clasică – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie. Asistenţă socială – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie. Conservare şi restaurare– 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie. Arte plastice – 4 ani (zi)

Probe de concurs – pentru toate specializările:


Etapa I eliminatorie
¾ Vizita medicală
¾ Muzică bisericească (cu excepţia specializării Pictură bisericească, unde are loc o probă practică de desen)

Specializarea „Teologie ortodoxă pastorală “ Profil Teologie, specializarea Teologie – Litere


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Istoria Bisericii Ortodoxe – scris. ¾ Literatura română – scris;
¾ Limba română – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 2,76 candidaţi/loc ¾ 2002 – 2,24 candidaţi/loc
¾ 2001 – 2,35 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,33 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,86 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,87/5,89 ¾ 2002 – 8,66/5,20
¾ 2001 – 10/5,08 ¾ 2001 – 5,65/5,03
¾ 2000 – 9,87/5,00 ¾ 2000 – 8,80/5,03

Specializarea „Teologie – Limba franceză“ Specializarea „Teologie – Limba engleză“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Limba română – scris; ¾ Limba română – scris;
¾ Limba şi literatura franceză – scris. ¾ Limba şi literatura engleză – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 1,23 candidaţi/loc ¾ 2002 –1,23 candidaţi/loc
¾ 2001 – 0,76 candidaţi/loc ¾ 2001 – 0,92 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,00 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,60 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,14/5,49 ¾ 2002 – 9,14/5,49
¾ 2001 – 7,88/5,15 ¾ 2001 – 7,14/5,00
¾ 2000 – 8,29/5,21 ¾ 2000 – 8,31/5,14

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum116


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Specializarea „Teologie – Limbi clasice (latină)“ Specializarea „Teologie – Asistenţă socială“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ Dogmatică ortodoxă – scris;
¾ Limba latină – scris. ¾ Psihologie – scris
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 0,30 candidaţi/loc ¾ 2002 – 1,60 candidaţi/loc
¾ 2001 – 0,28 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,83 candidaţi/loc
¾ 2000 – 0,32 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,82 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,34/6,88 ¾ 2002 – 8,99/5,14
¾ 2001 – 7,88/5,15 ¾ 2001 – 7,91/5,00
¾ 2000 – 8,60/5,35 ¾ 2000 – 9,35/5,04

Specializarea „Teologie – Conservare şi restaurare şi specializarea „Teologie – Arte plastice“


Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa I eliminatorie: ¾ 2002 – 1, respectiv 1,8 candidaţi/loc
¾ Vizita medicală; ¾ 2001 – 1,80 candidaţi/loc
¾ Desen (probă practică). ¾ 2000 – 1,68 candidaţi/loc
Etapa a II-a: Prima medie/ultima medie:
¾ Dogmatică ortodoxă – scris; ¾ 2002 – 9,00/5,50 respectiv 8,41/5,58
¾ Culoare – probă practică. ¾ 2001 – 7,08/5,24
¾ 2000 – 9,58/5,27

Specializarea „Teologie pastorală“

Proba scrisă la Dogmatica ortodoxă


Subiectul 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu din împrejurările vieţii.
Subiectul 2. Slujirea arhierească.
Subiectul 3. Judecata particulară.

Barem de corectare
Subiectul 1. Cunoaşterea lui Dumnezeu din împrejurările vieţii. (10 p.)
Cunoaşterea lui Dumnezeu prin hărăzirea de bunuri şi prin privare (3 p.); Cunoaşterea lui Dumnezeu în suferinţe şi necazuri (4 p.);
Cunoaşterea lui Dumnezeu prin solicitările semenilor (2 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 2. Slujirea arhierească. (10 p.)
Slujirea arhierească în contextul celorlalte slujiri (2 p.); slujirea arhierească în Sfânta Scriptură (4 p.); actualizarea jertfei (1 p.);
scopurile secundare ale slujirii arhiereşti (2 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3. Judecata particulară. (10 p.)
Judecata particulară după Sfânta Scriptură (2 p.); autorul judecăţii particulare (1 p.); criteriile judecăţii particulare (2 p.);
urmările judecăţii particulare (1 p.); vămile văzduhului (3 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare dintre cele 3 subiecte.

Proba-interviu la Dogmatică Ortodoxă


(pentru licenţiaţi)
Varianta 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele sub aspect interconfesional.
Varianta 2. Despre Sfânta Treime. Temeiuri biblice şi contribuţii patristice la definirea acestei dogme.
Varianta 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului. Creaţionism şi evoluţionism.
Varianta 4. Starea primordială a omului. Chip şi asemănare. Pomul cunoştinţei binelui şi răului.
Varianta 5. Unirea ipostatică şi consecinţele ei sub aspect interconfesional.
Varianta 6. Răscumpărarea şi aspectele ei. Diferenţe interconfesionale.
Varianta 7. Mântuirea subiectivă considerată interconfesional.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum117


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Varianta 8. Biserica – Trupul lui Hristos şi Templul Duhului Sfânt. Întemeierea, constituţia şi misiunea
Bisericii – diferenţe interconfesionale.
Varianta 9. Sfintele Taine în viaţa Bisericii. Consideraţii generale şi particulare.
Varianta 10. Prezenţa Mântuitorului în Sfânta Euharistie din punct de vedere interconfesional.

Barem de corectare
Fiecare variantă de subiect se notează de către comisia de examen cu o notă de la 1 la 9, la care se adună 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Istoria Bisericii Ortodoxe Române


Subiectul 1. Începuturile Mitropoliei Moldovei şi recunoaşterea ei.
Subiectul 2. Biserica Moldovei în timpul lui Vasile Lupu . Evenimente de însemnătate majoră.
Subiectul 3. Clerici luptători împotriva Uniaţiei în secolul XVIII.

Barem de corectare
Subiectul 1. Începuturile Mitropoliei Moldovei şi recunoaşterea ei. (10 p.)
Începuturile Mitropoliei în context politic (3 p.); demersurile Muşatinilor la Constantinopol (3 p.); recunoaşterea Mitropoliei (3 p.);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 2. Biserica Moldovei în timpul lui Vasile Lupu. Evenimente de însemnătate majoră. (10 p.)
Mitropolitul Varlaam şi activitatea cultural-bisericească (3 p.); Şcoala de la Trei Ierarhi (1,5 p.); Sinodul de la Iaşi (3 p.);
Biserica Sfinţilor Trei Ierarhi şi aducerea moaştelor Cuvioasei Paraschiva (1,5 p.);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3. Clerici luptători împotriva Uniaţiei în secolul XVIII. (10 p.)
Visarion Sarai (2,5 p.); alţi preoţi luptători (4 p.); Sofronie de la Cioara (2,5 p.);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare dintre cele 3 subiecte.

Specializarea „Teologie – Litere“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Subiectul 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică.
Subiectul 2. Referatul biblic despre crearea lumii văzute.
Subiectul 3. Pregătirea omenirii (iudei şi păgâni) pentru venirea Mântuitorului.

Barem de corectare
Subiectul 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică. (10 p.)
Cunoaşterea catafatică sau prin afirmare (1,5 p. ); cunoaşterea apofatică sau prin negare (1,5 p.); apofatismul nu însemnează
agnosticism (3 p.); apofatismul ca experiere a prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu (3 p.);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 2. Referatul biblic despre crearea lumii văzute. (10 p.)
Fiecare zi a creaţiei (6 zile x 1,5 p. = 9 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3. Pregătirea omenirii (iudei şi păgâni) pentru venirea Mântuitorului. (10 p.)
Necesitatea pregătirii şi modalitatea realizării ei (1 p.); pregătirea iudeilor (4 p.); pregătirea păgânilor (4 p.);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor obţinute pentru fiecare dintre cele 3 subiecte.

Proba scrisă la Literatură română


Subiect: Proza lui Eminescu.

Barem de corectare
¾ Prezentare generală: tipuri de proză, operele cele mai importante (2 p.);

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum118


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
¾ Sărmanul Dionis. Analiza nuvelei: tipuri de personaj – erou romantic; încadrarea lui în mediu, prefigurarea unor
trăsături ale geniului; alte personaje similare – în poezia sa; viaţă şi vis; fantasticul; arta literară – descrierea etc. (5 p.);
¾ Elemente comparatiste – proze cu temă asemănătoare în literatura europeană; originalitate, idei proprii etc. (2 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Limba română


Se dă textul:
„Ceea ce se întâmpla aici era altceva: o renaştere inconştientă şi sălbatică a tuturor lucrurilor în care crezuse sau i se
păruse că crede.“ (Cezar Petrescu)
Subiectul 1. Subliniaţi predicatele şi segmentaţi textul; rescrieţi propoziţiile, precizând felul lor, raporturile sintactice
dintre ele şi calitatea morfologică a elementelor de relaţie.
Subiectul 2. Analizaţi sintactic şi morfologic pronumele din text.
Subiectul 3. Indicaţi 10 termeni din familia lexicală a verbului a crede şi explicaţi modul de formare.
Subiectul 4. Extrageţi din text cinci cuvinte formate în limba română şi precizaţi procedeul de formare.
Subiectul 5. Corectaţi greşelile (de orice natură) din următoarele texte, rescriind în întregime fiecare enunţ:
5.1 Fiecare dintre coasociaţi au încasat un procent de 20% din vânzarea utilajelor petrolifere.
5.2 Dacă nu vrei să fi un învins în proprii tăi ochi, ai decât două soluţii de rezolvare a acestui conflict familiar.
5.3 Dragii noştrii prieteni ne-au felicitat la aniversarea a zece ani de căsătorie.

Barem de corectare
Pentru rezolvarea corectă şi completă a tuturor subiectelor se acordă 9 p. + 1 p. din oficiu:
Subiectul 1. 0,5 p. x 7 propoziţii = 2,5 p. Subiectul 2. 0,25 p. x 6 pronume = 1,5 p.
Subiectul 3. 0,20 p. x 10 termeni = 2 p. Subiectul 4. 0,2 p. x 5 termeni = 1 p.
Subiectul 5. 0,20 p. x 10 greşeli = 2 p.
Se acordă 1 p. din oficiu.
Notă: Pentru fiecare greşeală de ortografie se scade câte 1 p.

Specializarea „Teologie – Limbă străină


(engleză, franceză)“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba română


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba franceză (subiect tip B)


Subiectul 1.
1.1 Traduisez en français:
Despre vacanţe nu povestesc nimic deocamdată, ele sunt un capitol cu totul separat, dacă l-aş începe ar însemna să-l
pierd pe celălalt. Am să spun doar că toamna, în copilărie şi în adolescenţă, a fost anotimpul cel mai urât pentru mine. Nu
puteam să-i simt frumuseţea blândă, fiindcă îl asociam cu întoarcerea la şcoală. De ce m-ar fi bucurat pe mine luna septembrie,
când în loc să umblu pe câmpuri, ceea ce mi-a plăcut din copilărie şi n-a încetat să-mi placă nici astăzi, trebuia să mă închid
într-o sală de cursuri, care, oricât de mari şi luminoase ar fi fost ferestrele, mi se părea rece şi întunecoasă? Apoi veneau ploile,
şi nu mai ştiam dacă plângea cerul şi nu sufletul din mine, copleşit de tristeţe, după amintirea fierbinte a verii.
1.2 Traduisez en roumain:
Louise passait tout le jour dans le silence et sans rien faire. Sa mère aurait aimé à la voir s’occuper, mais jamais on
n’avait pu obtenir cela d’elle. D’éducation intellectuelle, elle n’en avait reçu aucune; d’ailleurs, personne autour d’elle ne l’avait
même jugé nécessaire, sauf sa tante Véronique qui, de temps en temps, feuilletait volontiers un roman d’amour et qui lui avait
appris à lire. Louise prenait quelquefois le Chat Botté dans le volume de Perrault. Elle avait commencé par là, et elle ne s’était
jamais risquée seule à aller plus loin. À dix-sept ans encore, elle prenait le Chat Botté, et passait toute une journée dans sa
compagnie. Elle n’y rencontrait pas grand charme, mais non plus grande fatigue, et il ne lui en fallait pas davantage.
Subiectul 2. La violence est partout autour de nous, à la télé, dans les journaux, dans la rue... Quel effet produit-elle
sur vous? Par quels moyens peut-on lutter contre elle?

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum119


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Barem de corectare
Subiectul 1. (Traducere şi retroversiune)
Greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
¾ 1 p. pentru neînţelegerea textului de plecare;
¾ 0,25-0,50 p. pentru fiecare greşeală de morfosintaxă şi sintaxă (folosirea modurilor şi a timpurilor, a verbelor auxiliare,
folosirea pronumelor, acorduri, regimul prepoziţional al verbelor).
¾ 0,25 p. – pentru fiecare greşeală de lexic
¾ 0,10 p. – pentru fiecare greşeală de ortografie
Se acordă:
¾ 1 p. pentru soluţii elegante, care demonstrează o cunoaştere a subtilităţilor limbii;
¾ 0,25 p. – pentru aspectul îngrijit al lucrării (scrisul citeţ);
Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 2. (Redactare)
Se depunctează astfel:
¾ 1 p. pentru lipsa structurii de bază (introducere, dezvoltare, încheiere);
¾ 1 p. pentru neînţelegerea temei sugerate de şirul de cuvinte;
¾ 1 p. pentru nefolosirea tuturor cuvintelor date, într-o structură logică, în contextul temei;
¾ 0,50 p. pentru nerespectarea dimensiunilor specificate în enunţ (cu o abatere permisă de 10%).
Greşelile de lexic şi gramatică se sancţionează conform baremului de la subiectul 1.
Se acordă:
¾ 1 p. pentru originalitate;
¾ 1 p. din oficiu.
Nota finală la Proba de Limba franceză rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două subiecte.

Proba scrisă la Limba engleză


Subiectul 1.
1.1 Translate into Romanian;
The following day brought several more guests and with two days yet to go to the start of the conference, Darlington
Hall was filled with people of all nationalities, talking in rooms, or else standing around, apparently aimlessly, in the halls,
examining pictures or objects. The guests were never less than curteous to one another, but for all that, a rather tense
atmosphere, characterized largely by distrust, seemed to prevail at this stage. And reflecting this unease, the visiting valets
appeared to regard one another with marked coldness.
1.2 Translate into English:
Uluit, Suslănescu nu ştia cum să se ducă de acolo, ca nu cumva să-1 vadă şi să ştie că i-a auzit. Îi venea să râdă şi să
plângă, dar mai ales îi era atât de foame că ameţise. Se depărtă pe furiş, incapabil să se gândească ce-ar fi de făcut. Plecase
de la Teodorescu într-un moment de prostie, de exaltare şi acum nu ştia cum să se descurce, nu înţelegea nimic. Azi noapte,
Cordiş vorbise cu el despre planurile lui, îl numise “Sandule, frate scump”, şi, dintr-o dată...
– Bună dimineaţa, auzi în spatele lui vocea plăcută, binevoitoare a lui Gavrilă.
Se întoarse bucuros, îi strânse mâna şi voi să-l întrebe ceva, nici el nu ştia ce, numai să scape de impresia de absurd şi
uluială, dar Gavrilă nu-i lăsă timp.
Subiectul 2.
2.1 Finish the following sentences without changing the meaning of the sentence printed before them:
a) I am so embarrassed at the thought of meeting him again! / Suppose ...
b) Why did you have to insult him? / I wish …
2.2 Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:
I remembered something I (see) Mrs. White do on that occasion. I remembered (see) her flip through a book, then (put) it
back on the shelf. Then I hoped she (not see) me.
2.3 Choose the most appropriate answer:
a) A: I’m most grateful for your getting the doctor in time.
B: If I hadn’t, I think you …
1. might have died; 2. could die; 3. would die; 4. will have died.
b) A: I think I’m well enough to get back to work.
B: Not really. You … stay at home for another day or two.
1. should better; 2. had better; 3. would better; 4. can better.
2.4 Fill in the gaps with a suitable variant of it is or there is:
a) … no sense in waiting for her, she’s always late.
b) … often believed that the English are reserved.
Subiectul 3.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum120


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Consider the implications of “fortune” in Henry James portrayal of Morris Townsend in Washington Square.
(100 words)

Barem de corectare
Subiectul 1.1
Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului
implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,5 p. folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a
verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi
a gerunziului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a
principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se vor depuncta cu 0,10 puncte cinci greşeli de ortografie. Se
pot puncta cu un bonus între 0,5 şi 1 p. soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Subiectul 1.2
Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se
depunctează cu 1 p. abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba
română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc.
Se pot puncta cu un bonus de 0,5 până la 1 p. soluţiile ingenioase de traducere.
Subiectul 2
Subiectul 2.1 este notat cu 2 p. (1 p. x 2), Subiectul 2.2 este notat cu 4 p. (1 p. x 4), Subiectul 2.3 cu 1 p. (0,50 p. x 2) iar
Subiectul 2.4 cu 2 p. (1 p. x 2). Se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3
Se apreciază: exprimarea corectă, coerenţa şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei,
precum şi capacitatea candidatului de a structura argumentaţia şi de a se raporta la textul din manual. Se acordă un bonus de
0,5 până la 1 p. pentru idei originale şi exprimare nuanţată. Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea „Teologie – Limbi clasice (latină)“

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba română


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Limba latină


Subiectul 1. Să se traducă în limba română următorul text:
Fecisti enim caelum et terram non de te; (..) et ideo de nihilo fecisti caelum et terram, magnum quiddam et parvum
quiddam, quoniam omnipotens et bonus es ad facienda omnia bona (...) Sed illud caelum caeli tibi est, Domine; terra
autem, quam dedisti filiis hominum cernendam atque tangendam, non erat talis qualem nunc cernimus et tangimus...
(A. Augustinus, Confessiones, 12,7-8)
Subiectul 2. Să se analizeze morfologic şi sintactic cuvintele subliniate din text.
Subiectul 3. Să se decline complet sintagma ipse omnipotens Deus, ţinându-se seama de declinarea căruia îi
aparţine fiecare cuvânt component.

Barem de corectare
Se acordă câte 3 p. pentru fiecare subiect corect şi integral rezolvat. Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea Teologie. Asistenţă socială

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Limbajul oral.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum121


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Subiectul 2. Procese afective primare.
Subiectul 3. Portrete temperamentale.

Barem de corectare
Subiectul 1. Limbajul oral.
Caracteristici generale specifice limbajului oral (0,50 p.); formele de desfăşurare ale limbajului oral (1 p.); expresivitatea
limbajului oral – mijloacele lingvistice (1 p.); mijloace extralingvistice de expresivitate ale limbajului oral (0,50 p.).
Subiectul 2. Procese afective primare.
Criterii de clasificare (0,50 p.); caracterizarea proceselor afective primare (0,25 p.); prezentarea proceselor afective
primare (2,25 p.).
Subiectul 3. Portrete temperamentale.
Colericul (0,75 p.); Sangvinicul (0,75 p.); Flegmaticul (0,75 p.); Melancolicul (0,75 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea Teologie – Conservare şi restaurare

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba practică la Culoare


Tema : Culoarea locală.
Subiectul aplicativ: Natură statică (fragment anatomic, obiecte de uz, fruct).

Barem de corectare
Culoarea locală.
Subiectul aplicativ: Natură statică (fragment anatomic obiecte de uz fruct).
Organizarea elementelor şi mijloacelor de expresie în spaţiul pictural (4 p.); construcţia şi modelarea formelor prin expresii
ale culorii locale (2 p.); reprezentarea spaţialităţii şi volumetriei prin succesiuni şi juxtapuneri de degradeuri tonale (3 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Specializarea Teologie – Arte plastice

Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă


Proba şi baremul de corectare sunt identice cu cele de la Specializare „Teologie – Litere“.

Proba practică la Culoare


Tema : Contrastul de cald-rece.
Subiectul aplicativ: Natură statică (obiecte de forme şi structuri diferite).

Barem de corectare
Contrastul de cald-rece.
Subiectul aplicativ: Natură statică (obiecte de forme şi structuri diferite).
Relaţionarea elementelor de limbaj plastic vizual şi a mijloacelor de expresie în spaţiul plastic compoziţional (4 p.);
construcţia riguroasă a formelor prin raporturi tonale de cald şi rece (2 p.); reprezentarea volumetriei, spaţialităţii şi calităţii
materialelor prin tehnica modelării culorilor (3 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum122


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ .................................................................................116


Str. Sfânta Ecaterina nr. 2, tel. 335.61.17...........................................................................................................116
Specializarea „Teologie pastorală“.....................................................................................................................117
Proba scrisă la Dogmatica ortodoxă ..............................................................................................................117
Barem de corectare .....................................................................................................................................117
Proba-interviu la Dogmatică Ortodoxă (pentru licenţiaţi)...........................................................................117
Barem de corectare .....................................................................................................................................118
Proba scrisă la Istoria Bisericii Ortodoxe Române ......................................................................................118
Barem de corectare .....................................................................................................................................118
Specializarea „Teologie – Litere“.......................................................................................................................118
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................118
Barem de corectare .....................................................................................................................................118
Proba scrisă la Literatură română...................................................................................................................118
Barem de corectare .....................................................................................................................................118
Proba scrisă la Limba română........................................................................................................................119
Barem de corectare .....................................................................................................................................119
Specializarea „Teologie – Limbă străină (engleză, franceză)“........................................................................119
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................119
Proba scrisă la Limba română........................................................................................................................119
Proba scrisă la Limba franceză (subiect tip B) .............................................................................................119
Barem de corectare .....................................................................................................................................120
Proba scrisă la Limba engleză........................................................................................................................120
Barem de corectare .....................................................................................................................................121
Specializarea „Teologie – Limbi clasice (latină)“ ............................................................................................121
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................121
Proba scrisă la Limba română........................................................................................................................121
Proba scrisă la Limba latină............................................................................................................................121
Barem de corectare .....................................................................................................................................121
Specializarea Teologie. Asistenţă socială..........................................................................................................121
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................121
Proba scrisă la Psihologie ...............................................................................................................................121
Barem de corectare .....................................................................................................................................122
Specializarea Teologie – Conservare şi restaurare ...........................................................................................122
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................122
Proba practică la Culoare................................................................................................................................122
Barem de corectare .....................................................................................................................................122
Specializarea Teologie – Arte plastice...............................................................................................................122
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă.............................................................................................................122
Proba practică la Culoare................................................................................................................................122
Barem de corectare .....................................................................................................................................122

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum123


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro