Sunteți pe pagina 1din 10

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE LITERE
Str. Edgar Quinet, nr. 7, sector 1, 010017
Tel.: 021.314.35.08
Limba şi literatura română – o limbă Concurenţa în anii anteriori:
străină (B)
2009 – 3,20 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: 2008 – 1,68 candidaţi/loc
2007 – 2,42 candidaţi/loc
2009 – 9,95/9,17 (buget); 9,92/6,42 (taxă) 2006 – 1,10 candidaţi/loc
2008 – 9,98/8,74 (buget); 9,95/6,10 (taxă); 2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
2007 – 9,95/9,63 (buget); 9,62/6,87 (taxă) specializările)
2006 – 9,19/5,05 (buget); 8,57/5,13 (taxă); 2004 – 1,47 candidaţi/loc
9,83/6,33 (ID) 2003 – 2,45 candidaţi/loc
2005 – 9,48/5,67 (buget); 9,80/5,03 (taxă); 2002 – 2,77 candidaţi/loc
9,75/6,75 (ID) 2001 – 4,20 candidaţi/loc
2004 – 9,46/5,71 (buget); 5,71/5,01 (taxă); 2000 – 1,35 candidaţi/loc
2003 – 9,66/6,53 (zi); 7,13/6,83 (taxă)
2002 – 9,60/6,00 Studii europene
2001 – 9,38/6,41
2000 – 9,38/6,16 Prima medie/ultima medie:

Concurenţa în anii anteriori: 2009 – 9,16/5,96 (buget); 8,96/5,24 (taxă)


2008 – 9,25/7,53 (buget); 8,64/5,00 (taxă)
2009 – 6,51 candidaţi/loc 2007 – 9,47/7,98 (buget); 7,96/5,00 (taxă)
2008 – 4,60 candidaţi/loc 2006 – 9,79/8,07 (buget); 8,63/5,01 (taxă)
2007 – 7,24 candidaţi/loc 2005 – 9,75/7,57 (buget); 9,38/5,11 (taxă)
2006 – 1,00 candidat/loc 2004 – 9,34/8,29
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate 2003 – 9,86/9,11
specializările) 2002 – 9,65/8,24
2004 – 2,23 candidaţi/loc 2001 – 9,64/8,63
2003 – 2,56 candidaţi/loc 2000 – 9,62/8,77
2002 – 2,80 candidaţi/loc
2001 – 3,15 candidaţi/loc Concurenţa în anii anteriori:
2000 – 3,32 candidaţi/loc
2009 – 5,53 candidaţi/loc
Biblioteconomie şi ştiinţa informării 2008 – 9,58 candidaţi/loc
2007 – 15,82 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: 2006 – 5,63 candidaţi/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
2009 – 9,58/7,91 (buget); 8,66/5,88 (taxă) specializările)
2008 – 9,60/6,40 (buget); 6,34/5,99 (taxă) 2004 – 12,74 candidaţi/loc
2007 – 9,87/8,99 (buget); 8,99/5,26 (taxă) 2003 – 14,20 candidaţi/loc
2006 – 9,95/5,67 (buget); 8,59/6,87 (taxă) 2002 – 12,06 candidaţi/loc
2005 – 9,73/7,05 (buget); 9,44/5,58 (taxă) 2001 – 10,74 candidaţi/loc
2004 – 9,21/5,89 2000 – 10,36 candidaţi/loc
2003 – 9,07/7,55
2002 – 9,69/8,05
2001 – 9,46/8,16
2000 – 8,33/6,52

65
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Comunicare şi relaţii publice Asistenţă managerială şi secretariat –


redenumire potrivit restructurării
Prima medie/ultima medie: specializării de scurtă durată „Birotică“

2009 – 9,43/7,74 (buget); 9,85/5,07 (taxă); Prima medie/ultima medie:


9,91/6,46 (ID sesiunea iulie); 9,68/5,65 (ID
sesiunea septembrie) 2009 – 9,94/9,04 (buget); 9,66/6,92 (taxă)
2008 – 9,29/6,65 (buget); 8,93/5,01 (taxă) (Bucureşti) / 9,28/6,96 (buget); 6,74/5,88
2007 – 9,65/8,03 (buget); 8,03/5,01 (taxă) (taxă); 8,52/5,80 (sesiunea septembrie)
2006 – 9,82/7,04 (buget); 9,54/5,04 (taxă); (Crevedia)
10,00/5,25 (ID) 2008 – 9,73/9,11 (buget); 9,49/7,07 (taxă)
2005 – 10,00/8,04 (buget); 8,85/5,60 (Bucureşti) / 8,92/6,92 (buget); 7,23/5,41
(taxă); 9,87/6,21 (ID) (taxă); 7,73/7,02 (absolvenţi colegiu)
2004 – 9,71/8,36 (sesiunea iulie) / 7,86/6,02 (taxă) (sesiunea
2003 – 9,65/8,21 septembrie) (Crevedia)
2002 – 9,65/8,73 2007 – 9,92/9,57 (buget); 9,57/6,26 (taxă)
2001 – 9,55/8,65 2006 – 9,98/7,89 (buget); 9,26/6,61 (taxă)
2000 – 9,47/8,40 (Bucureşti) / 9,06/,7,80 (buget); 7,62/6,10
(taxă) (Crevedia)
Concurenţa în anii anteriori: 2005 – 9,85/8,73

2009 – 8,38 candidaţi/loc Concurenţa în anii anteriori:


2008 – 9,19 candidaţi/loc
2007 – 10,48 candidaţi/loc 2009 – 8,00 candidaţi/loc (Bucureşti) / 1,5
2006 – 4,54 candidaţi/loc candidaţi/loc (Crevedia)
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate 2008 – 3,91 candidaţi/loc (Bucureşti) /
specializările) 1,68 candidaţi/loc (Crevedia)
2004 – 13,00 candidaţi/loc 2007 – 8,50 candidaţi/loc
2003 – 11,46 candidaţi/loc 2006 – 2,14 candidaţi/loc
2002 – 15,46 candidaţi/loc 2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
2001 – 13,44 candidaţi/loc specializările)
2000 – 17,28 candidaţi/loc

Literatură universală şi comparată

Prima medie/ultima medie:

2009 – 9,99/8,89 (buget); 9,99/6,98 (taxă)


2007 – 9,98/9,79 (buget); 9,78/7,07 (taxă)
2005 – 10,00/8,48 (buget); 9,41/8,11 (taxă)
2004 – 9,31/5,02

Concurenţa în anii anteriori:

2009 – 6,86 candidaţi/loc


2007 – 7,24 candidaţi/loc
2005 – 4,99 candidaţi/loc (toate
specializările)
2004 – 1,22 candidaţi/loc

66
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

SUBIECTE CONCURS DE ADMITERE


FACULTATEA DE LITERE

Proba de LIMBA ROMÂNĂ


COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
STUDII EUROPENE

Se dă textul:
„Observăm că multe dintre citatele reproduse aici au formă de vers, indiferent de chipul cum
le prezintă Creangă din punct de vedere grafic. Caracterul de vers li-l dau ritmul şi, mai ales,
rima sau asonanţa. Câteva sunt chiar fragmente din poezii populare. Constatarea nu trebuie să
ne surprindă, întrucât un povestitor popular autentic, fie anonim, fie cunoscut, adică instruit
cum este Creangă, stăpâneşte deopotrivă de bine atât conţinutul de fapte şi de idei, existent în
producţiile literare (în sens larg) ale poporului, cât şi materialul lingvistic care serveşte la
exprimarea acestui conţinut”.
(Iorgu Iordan, Limba lui Creangă)

CERINŢE:

I. 9 puncte + 1 punct din oficiu


1. Demonstraţi cu argumente lingvistice (în cel mult o jumătate de pagină) cărui stil funcţional
îi aparţine textul.
2. Indicaţi câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: chip, fragmente, povestitor,
autentic, instruit.
3. Indicaţi şase termeni din familia cuvântului bine, precizând elementele componente şi
modul de formare.

II. 9 puncte + 1 punct din oficiu


1. Extrageţi din text şi rescrieţi propoziţiile subiective şi atributive; indicaţi felul propoziţiilor,
raporturile sintactice în care sunt implicate şi calitatea morfologică a elementelor de relaţie
(nu este necesară descrierea propoziţiilor după structură şi după felul comunicării).
2. Analizaţi sintactic şi morfologic pronumele personale din text.
3. Precizaţi cu ce valori sintactice şi morfologice apare forma cum în text.

În atenţia candidaţilor:
- Toate subiectele sunt obligatorii şi vor fi tratate în ordinea indicată.
- Fiecare greşeală gravă de exprimare sau de ortografie va fi penalizată cu câte un punct.

Barem de corectare

I. Cele 9p. se acordă astfel:


1) 1p. pentru identificarea stilului; 3p. pentru argumentare; 1p. pentru redactare (total = 5p.)
2) Câte 0,20p. x 5 sinonime = 1p.
3) Câte 0,50p. x 6 cuvinte = 3p.

II. Cele 9p. se acordă astfel:


1) Câte 2p. x 3 propoziţii = 6p.
2) Câte 0,50p. x 4 pronume = 2p.
3) Câte 0,50p. x 2 forme = 1p.

67
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

N.B. Pentru fiecare subiect se acordă câte un 1p. din oficiu.

Proba de LIMBA ENGLEZĂ

I. A
1. Point out the difference between the following pairs of sentences:
1a. You must remember to pay your share.
1b. You must remember paying your share.
2a. They stopped laughing when they heard his warning.
2b. They stopped to laugh when they heard his warning.
3a. You mustn’t take such strong painkillers.
3b. You needn’t take such strong painkillers.

2. Fill in the gaps by using the appropriate combinations of words, necessarily including a
modal verb:
1. The plane is late. It......landed by now.
2. There’s only one explanation. The maid........it.
3. There were plenty of tickets. We .... booked them in advance.

3. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same:
1. I am convinced that there is some mistake with this bill - it’s astronomical.
There ...
2. If you hadn’t been speeding, the traffic patrol wouldn’t have stopped you.
You must...
3. It was wrong of you not to call 911 at once.
You should ...

B. Translate into Romanian:


It wouldn’t be difficult. The town where she had grown up, and where, later, she had to find
her work because of Joanne, was only thirty miles away. People there knew that the
Shakespeare plays were being put on in Stratford, but Robin had never heard of anybody
going to see one. People like Willard were afraid of being looked down on by the people in
the audience, as well as having the problem of not following the language. And people like
Joanne were sure that nobody, ever, could really like Shakespeare, and so if anybody from
here went, it was because they wanted to mix with the higher-ups, who were not enjoying it
themselves but only letting on they were. Those few people in town who made a habit of
seeing stage productions preferred to go to Toronto, to the Royal Alex, when a Broadway
musical was on tour.

II. Translate into English:


Ceauşescu nu s-a simţit singur până nu s-a trezit în faţa unei pieţe pline de oameni veniţi să-l
aplaude, care l-au huiduit: nu fusese informat că tocmai îl părăsiseră atotputernicele lui
servicii secrete. Până la penibila execuţie într-o curte de cazarmă provincială, i-au mai rămas
trei zile de adevărata singurătate. Restul, noi ceilalţi, ne simţeam în permanenţă singuri, cu
atât mai singuri cu cât eram înconjuraţi de mai multă lume: nu ştiam care dintre noi toarnă la
Securitate. Nu prea ştim nici acum, dar iată un lucru care a încetat să ne mai intereseze. Iar
experienţa noastră nu era unicat: Cortina de Fier ne indusese deja, pe distanţa de două- trei
generaţii şi aproape două continente, într-un tipar colectivist din care singurătatea, ca parte a
spiritului individualist, era la fel de interzisă ca şi proprietatea privată. Nu am fost deci singuri
atunci, nu suntem nici de la Căderea Zidului încoace.

68
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Barem de corectare

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.
Se face media aritmetică între subiecul IA şi subiectul IB, obţinându-se PRIMA NOTĂ.
Nota acordată pentru subiectul II constituie A DOUA NOTĂ.

Subiectul IA
Fiecare subpunct are 3p (1p x 3)
La totalul de nouă puncte se adaugă un punct din oficiu.

Subiectul IB
Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a
sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu un punct abaterile grave de la sensul
textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea incorectă sau/şi confuză în limba
română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai fidele
textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0.50 până la 1 punct soluţiile ingenioase de
traducere.

Subiectul II
Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză,
cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,50 puncte
folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei
pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, greşelile de topică, folosirea
greşită a infinitivului ca şi a gerundului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte
formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba
engleză, greşelile de ortografie în cazul unor cuvinte comune. Se pot puncta cu un bonus între
0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

Proba de LIMBA FRANCEZĂ

I. a. Mettez les phrases suivantes à l’impératif, en substituant les compléments soulignés


par les pronoms qui conviennent. Mettez ensuite les deux phrases ainsi obtenues à la
forme négative.

Tu pardonnes ce geste à ton frère.


Vous invitez vos cousins au mariage.

I. b. Mettez les verbes en italique à la voix passive:

La Croix-Rouge a secouru les victimes.


Le Nôtre a dessiné les jardins de Versailles.

I. c. Continuez le paragraphe suivant, en prenant soin d’y insérer les connecteurs


proposés dans la liste ci-dessous, ordonnés de façon à obtenir un texte logiquement
cohérent (20 lignes au maximum):
Il est, certes, des gens qui doutent que la science puisse jamais faire le bonheur des hommes...
Et en effet, la course au développement, qui apparaît parallèle à la progression scientifique,
induit l’hyper-consommation, la pollution, de grands risques écologiques.
d’abord, mais, ainsi, ensuite, donc

69
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

II. a. Employez les verbes entre parenthèses aux temps convenables réclamés par le sens
des phrases:
On disait qu’il (être) instruit, qu’il (connaître) quelques langues étrangères qu’il (apprendre)
dans sa jeunesse.

II. b. Traduisez en français:


Deşi prima întrebare i se păruse uşoară, felul în care cei doi examinatori se uitaseră unul la
celălalt îi dădu de înţeles că răspunsul dat de el nu era cel bun. Aproape instantaneu, simţise
că mintea i se goleşte; nu-şi mai amintea nimic din tot ce învăţase în ultimele trei luni. Se
gândi că nu trebuie să se lase descurajat şi că, în definitiv, dacă nu va reuşi, nu va fi o
catastrofă: astfel de examene se organizau din şase în şase luni.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.

Barem de corectare

Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.

Subiectul I se notează astfel:


I. a. 2p.
I. b. 1p.
I. c. 6p.

Subiectul II se notează astfel:


II. a. 2p.
II. b. 7p.

La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:


0,02 - 0,05p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate;
0,10p. greşelile de lexic;
0,15p. greşelile de morfosintaxă (flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul
prepoziţional al verbului, acordul);
0,25 - 0,40p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a
modurilor; SI condiţional, concordanţa timpurilor ;
0,50 - 1p. contrasensurile, în funcţie de gravitate.

La proba de redactare se acordă:


3p. pentru folosirea adecvată a conectorilor;
2p. pentru calitatea exprimării în limba franceză;
1p. pentru respectarea dimensiunilor indicate;
- greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de
traducere în limba franceză.

Proba de LIMBA ITALIANĂ


TRADUCĂTORI ITALIANĂ

I. Tradurre in romeno:
CARATTERI GENERALI • La fede nell’eccellenza della natura umana e nella sua potenza
creatrice; l’ideale del decoro, della misura, della moderazione e dell’equilibrio interiore, il
culto della bellezza e l’ideale della perfezione sono: tuttavia soltanto i motivi di fondo del
Rinascimento, i più diffusi e qualificanti. La critica recenté, infatti, ha scoperto altri aspetti,
70
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

che sonò spesso in contraddizione con quei motivi di fondo, sicché1 ogni definizione che
presuma2 di racchiudere in sé tutte le caratteristiche del Rinascimento, appare unilaterale e
inadeguata.
a) Frequente è, per esempio, l’esaltazione della potenza creatrice dell’uomo e delle sue
infinite possibilità di conquiste, ma spesso affiora3, negli stessi scrittori, la consapevolezza e
la tristezza che l’uomo è soggetto al potere di una forza oscura, misteriosa e potente - la
«fortuna», come la chiama Machiavelli - che sovente vanifica i disegni umani.
b) Altrettanto frequente è il senso delle gioie terrene, ma molte volte vi compare anche il
senso della loro vanità e un sentimento tragico della morte.
c) Uno dei motivi fondamentali della letteratura del ‘500 è l’ideale dell’equilibrio e
dell’armonia-interiore e del dominio sugli istinti e suulle passioni. Tuttavia non manca chi,
come Machiavelli, studia in profondità la natura umana, la considera costituzionalmente
perversa e cattiva, irrimediabilmente schiava degli istinti. «Nel mondo non è se non vulgo»,
egli dice con disprezzo, parlando della generalità degli uomini.

1. astfel încât
2. ar avea pretenţia
3. transpare

I. a. Mettere i verbi sottolineati nel testo di sopra al passato prossimo.

II. Redigere in cca 100 parole un componimento dal titolo Il mio libro preferito.

Barem de corectare

Se acordă 1 punct din oficiu pentru fiecare subiect.


Fiecare subiect se notează cu 9 puncte.
La primele două subiecte:
Se apreciază corectitudinea, acurateţea şi eleganţa exprimării în limba tradusă.
Se depunctează:
- contrasensurile: 1 p
- greşelile de: ortografie: 0,20 – 050 p. (în funcţie de gravitate)
morfo-sintaxă: 0,20 p.
lexic: 0,20 p.
.
Subiectul III
9 puncte + 1 din oficiu
Se acordă 9 puncte pentru recompunerea celor 9 proverbe şi expresii.
Se depunctează proporţional fiecare soluţie greşită.

Proba de LIMBA GERMANĂ

I. 1. Übersetzen Sie ins Deutsche:


Între literatura tipărită şi cea online, de citit în computer, diferenţa e dată de obişnuinţă. [...]
Astăzi, e normal să te lungeşti în pat şi să deschizi o carte. N-a fost dintotdeauna aşa. Multora
le pare firesc să se aşeze într-un fotoliu şi să deschidă laptopul [...]. În cartierul în care m-am
născut, lumea nu citea mult. [...] Ziua, bărbatul adevărat muncea. Bărbat era şi acela care bea
de dimineaţă, dar măcar nu stătea lungit, [...] în pat, cu o carte în mână.
(după Tudor Octavian, Diferenţa - http://www.jurnalul.ro/stire-editorial/diferenta-
504442.html)
(5 puncte)
71
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

I. 2. Ergänzen Sie die Sätze sinnvoll!


a. Ich finde es gut, dass ...
b. Computer sind eine gute Möglichkeit, um ...
c. Wenn ich ein größeres Haus hätte,...
d. Ich fahre gerne Zug, weil ....
(4 puncte)

II. 1. Übersetzen Sie ins Rumänische:


Ein Mann will ein Bild an die Wand hängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der
Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuleihen. Doch
da kommt ihm ein Gedanke: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will?
Gestern schon grüßte er mich etwas unfreundlich. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht hat
er etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Wenn jemand von mir ein
Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort...
(nach Paul Watzlawick - Die Geschichte mit dem Hammer. In: Anleitung zum
Unglücklichsein.)
(4 puncte)

2. Wie geht die Geschichte Ihrer Meinung nach weiter? Schreiben Sie einen Dialog
zwischen dem Mann und dem Nachbarn (ca. 150 Wörter). Beachten Sie dabei folgende
Punkte:
- Warum er den Hammer braucht,
- Was er über den Nachbarn denkt,
- Was er von dem Nachbarn erwartet,
- Wie der Autor sich dem Nachbarn gegenüber verhalten würde, wenn dieser Hilfe brauchen
würde.
(5 puncte)

Barem de corectare

Se dau două subiecte mari (I, II), prevăzute fiecare cu câte 10 puncte (9+1 punct din
oficiu).

Subiectul I: 1 punct din oficiu.


Se acordă 9 puncte pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:
I. 1. Traducere în limba germană - 5 puncte.

Se depunctează:
- 0,25 puncte pentru două greşeli gramaticale;
- 0,30 puncte pentru deviere gravă de sens;
- 0,20 puncte pentru fiecare structură lexicologică nerecunoscută.
I. 2. Probă de gramatică - 4 x 1 = 4 puncte

Subiectul II: 1 punct din oficiu


Se acordă 9 puncte pentru rezolvarea corectă a cerinţelor, după cum urmează:
II. 1. Traducere în limba română - 4 puncte

Se depunctează:
- 0,25 puncte pentru două greşeli gramaticale;
- 0,30 puncte pentru fiecare deviere gravă de sens;

72
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

- 0,20 puncte pentru fiecare structură lexicologică nerecunoscută.

II. 2. Compunere dirijată - 5 puncte


Se urmăreşte atingerea tuturor punctelor date, corectitudinea gramaticală, originalitatea
răspunsurilor.

Se depunctează:
- 0,25 puncte pentru două greşeli gramaticale;
- 0,30 puncte pentru fiecare propoziţie fără sens;
- 0,20 puncte pentru fiecare structură lexicologică nerecunoscută.

Proba de LIMBA SPANIOLĂ

I.
a.) Rellena los espacios en blanco con las preposiciones y la forma verbal convenientes.
b.) Las secuencias subrayadas podrían contener errores que tendrás que corregir.
c.) Sustituye las secuencias en negrita por equivalencias.
d.) Traduce el texto al rumano.

Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: “Me niego___admitir
el fin del hombre”. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no
(tener)______la conciencia plena de que___primera vez desde las orígenes de la humanidad,
el desastre colosal que él no quería admitir hace treinta y dos años es ahora nada más que una
simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo
humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos
sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la
creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda
decidir por otros hasta, la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para
siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

II.
a.) Traduce al español el texto siguiente:
b.) Escribe un ensayo de aproximadamente 15 líneas, en el que argumentes - partiendo del
texto siguiente - a favor o en contra de un sistema político dictatorial.

Una dintre caznele ultime, des întrebuinţate în anii în care cei trei generali se perindaseră la
conducerea republicii, fusese îngroparea până la gât a corpurilor vlăguite şi lăsarea unor
capete inerte în soare, să se coacă şi să crape ca pepenii. Imaginează-ţi ce privelişti se puteau
contempla pe câmpurile patriei! Din mărturiile puţinilor supravieţuitori, a reieşit că
interogatoriile nici măcar nu ţinteau informaţii anume, ci erau doar prilejuri de tortură
gratuită, tratate mai întâi ca sarcini de serviciu, pe urmă ca forme de alungare a plictiselii şi ca
sport în sine, stârnind imaginaţia, abilităţile şi pasiunea jucătorilor. Dacă i-ai fi văzut la lucru
pe călăi, nu ai fi crezut că fiecare dintre ei are acasă o mamă, o soţie, copii, şi că în afara
„serviciului” duce o viaţă normală, de cetăţean anonim.

Barem de corectare

I. 1 punct + 9 puncte, distribuite astfel:


a.) 0,5 x 3;
b.) 0,5 x 4;
73
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

c.) 0,5 x 3;
d.) 4.

II. 1 punct + 9 puncte, distribuite astfel:


a.) 4;
b.) 5.

Pentru găsirea unor soluţii originale de traducere directă şi indirectă se poate acorda, un punct.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
0,10p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie (consoane duble, vocale şi
diftongi etc).
0,25p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale eronate), elemente lexicale folosite
în contexte improprii.
0,25p.: elemente de relaţie folosite greşit, folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia
greşită a modurilor şi timpurilor verbale în subordonată.
0,25p. - 1p.: calcuri lexicale, lacune, distorsiuni semantice grave.

74
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro