Sunteți pe pagina 1din 18

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE LIMBI Ş I LITERATU RI


S T RĂ I N E
Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 314.35.08, 314.89.65

Prima medie/ultima medie:


Domeniul de 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
licenţă A
Engleză 9,92/8,03 9,39/7,35 9,73/8,88 9,34/8,10 9,45/7,72 9,23/7,58 9,48/6,93
Franceză 9,61/7,16 9,57/6,79 9,37/8,60 9,60/7,97 9,53/7,95 9,67/7,77 9,45/6,51
Germană 9,58/8,26 9,57/8,23 9,28/7,70 9,42/7,81 10/6,96 9,06/7,34 9,42/6,87
Rusă 9,74/9,32 9,83/9,04 9,82/7,83 10/9,60 9,72/9,24 10/9,48 8,97/5,75
Italiană 9,23/6,29 8,16/6,35 9,23/5,95 9,55/7,39 9,18/6,93 9,40/6,91 9,28/5,96
Spaniolă 9,30/5,78 8,56/6,86 9,77/5,97 9,52/7,19 9,03/6,60 8,72/6,50 8,89/5,45
Portugheză 9,92/9,77 8,61/5,78 9,02/6,31 9,03/6,84 9,23/7,61 9,22/7,16 8,87/5,32
Filologie clasică 9,56/8,84 9,80/8,89 9,88/8,32 10/9,69 10/9,35 10/9,34 9,80/5,00
Japoneză 9,84/8,60 9,74/8,24 9,61/8,52 9,53/8,23 9,36/8,14 9,47/7,67 8,36/7,16
Chineză 8,80/6,79 9,43/7,29 9,03/6,65 9,33/6,48 9,07/6,55 9,45/6,55 8,30/6,98
Arabă 9,55/7,92 9,23/6,76 9,67/8,34 9,07/7,55 8,81/7,59 8,85/7,17 9,14/5,35
Sârbă 9,66/7,52 9,86/9,33 9,77/9,38
Slovacă 9,74/8,85 9,95/9,66 10/9,41
Ucraineană 9,42/7,12 9,80/9,24 9,64/9,26
Maghiară 9,42/8,13 9,42/6,46 9,69/7,92 10/9,26 9,76/8,86 9,76/9,29
Turcă 9,72/8,77 9,98/9,08 9,85/9,57
Bulgară 9,14/6,35 9,36/8,79
Cehă 9,85/8,79 9,85/9,43 9,73/9,37
Croată 9,71/8,85 9,68/9,03
Polonă 9,69/9,30 9,81/9,20 9,76/9,10
Neogreacă 9,90/9,68 9,93/8,85
Rromani 9,38/7,52 9,40/7,01 9,24/6,31
Neerlandeză 9,91/9,52
LMA – Engleză 9,96/9,81 9,98/9,91 9,97/9,34 9,97/9,55 9,82/9,14
-Franceză 9,81/7,23
LMA – Engleză 9,96/9,81 9,85/9,85 9,92/8,56 9,92/9,61 9,89/9,24
-Italiană 9,62/7,22
LMA – Engleză 9,96/9,81 9,95/9,63 10/9,06 10/9,30
-Spaniolă
LMA – Engleză 9,96/9,81 9,98/9,86 9,98/8,62 9,91/9,53
-Germană 9,85/7,24
Studii 9,59/7,76 9,88/9,88 9,94/9,22 9,56/8,84
americane 9,81/8,25
Traducători 9,68/5,01 8,81/6,46 9,27/7,50 9,08/7,30

34
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Concurenţa în anii anteriori (candidaţi/loc):
A 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Engleză 3,38 4,5 5,96 Arabă 2,86 3,85 3,87
Franceză 3,58 5,09 4,16 Bulgară 3,73
Germană 2,06 1,91 2,40 Polonă 4,53
Rusă 7,53 4,10 5,80 Sârbă 7,13
Italiană 2,25 2,52 3,13 Slovacă 7,66
Spaniolă 2,15 2,52 3,87 Cehă 4,73
Portugheză 2,53 2,87 2,60 Croată 4,00
Filologie 5,90 3,10 3,07 Turcă 11,93
clasică
LMA 4,98 4,12 3,15/5 Ucraineană 6,13
Japoneză 2,73 3,80 3,93 Maghiară 5,53 3,07 2,47
Chineză 2,00 1,73 2,20 Studii 7,70
americane
Traducători 3,43

Concurenţa (candidaţi/loc):
A 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Engleză 6,55 4,34 4,34 Arabă 5,13 4,07 4,07
Franceză 6,55 3,12 3,12 Bulgară 2,87
Germană 2,39 2,65 2,65 Polonă 7,53 2,87
Rusă 9,00 3,55 3,55 Sârbă
Italiană 1,70 2,07 1,71 Slovacă
Spaniolă 2,00 1,61 1,61 Cehă 7,53 2,87
Portugheză 63,40 2,07 Croată 2,87
Filologie clasică 4,50 2,33 2,33 Turcă
Ucraineană
Japoneză 8,31 4,93 4,93 Maghiară 2,63 1,40 1,40
Chineză 5,67 1,60 1,60 Studii americane 6,55 11,40 11,40
Neogreacă 14,15 8,27 Traducători 6,55 4,85 4,85
Rromani 1,80 2,27 2,27
LMA Engleză- 3,52 3,78 3,78
Franceză
LMA Engleză- 1,70 5,10 5,10
Italiană
LMA Engleză- 2,00 6,73 6,73
Spaniolă
LMA Engleză- 2,93 6,03 6,03
Germană
LMA Engleză- 1,07 0,83 0,83
Rusă
NOTĂ: Pentru limbile: rusă, sârbă, croată, slovacă, ucraineană, maghiară, turcă – ca specializare A şi
pentru secţiile Filologie clasică şi Limbi moderne aplicate, admiterea s-a făcut în baza selecţiei de dosare.
Domeniul de licenţă „Limbi şi literaturi“

Proba scrisă la Limba Română (subiect tip A)


Precizări: Timp de lucru: 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii. Candidaţii vor trata subiectele în ordinea
dată, indicând numărul subiectului /al subpunctului. Pe foaia de concurs candidaţii vor scrie direct rezolvarea,
fără a transcrie textul sau cerinţele. Fiecare dintre subiectele notate I, II însumează 9 puncte, la care se adaugă 1
punct din oficiu. Nota finală este media aritmetică a notelor (1-10) obţinute la cele două subiecte (I, II).
I. Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele:
„Şi, chiar dacă n-ar fi aşa, oare mântuirea va salva memoria, gândurile şi fiinţa noastră? Vom fi tot noi cei
reînviaţi, dacă va fi o-nviere? La ce mi-ar folosi viaţa eternă dacă mi-aş pierde amintirile? Dacă reflexele
trupului meu de carne vor fi abolite? La ce mi-ar folosi să fiu o conştiinţă universală dacă neuronii din ţeasta
mea, cei care spun „eu” şi care-mi construiesc câmpul vizual, acolo în creier vor fi distruşi pentru totdeauna? N-
35
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
ar fi ca şi când mi-aş face iluziaAdmitere
că după ceFacultate, Forum
voi muri voi Admitere,
mai vedea Subiecte
totuşi prin Admitere
ochii fiului meu? [...] VomForum.ListaFacultati.ro
mai fi,
deci, noi înşine, cei reînviaţi, ne vom mai aduce aminte de cei pe care i-am iubit? Eul nostru va mai fi acelaşi eu,
inima noastră va mai fi aceeaşi? Îşi mai aminteşte trupul de oul de la-nceput şi planta de sămânţă? Cine e
Dumnezeu, cine vom deveni după ce viaţa noastră în lume va ajunge la capăt?
(Mircea Cărtărescu, Orbitor. Aripa dreaptă, Humanitas, 2007, p. 488-489)
1) Completaţi fiecare rubrică din tabelul următor cu câte o propoziţie extrasă din text. Pentru tipurile de
propoziţii negăsite în text, construiţi câte un exemplu. (3p: 0,25x12)

Tipul propoziţiei Exemplu


Subiectivă
Predicativă
Atributivă
Completivă directă
Completivă indirectă
Circumstanţială de mod
Circumstanţială de timp
Circumstanţială cauzală
Circumstanţială de scop
Circumstanţială condiţională
Circumstanţială concesivă
Circumstanţială consecutivă
2) Prezentaţi câte două posibilităţi de analiză gramaticală pentru fiecare dintre următoarele secvenţe
extrase din text (1,50 p: 0,50x3):
a) cei reînviaţi
b) vor fi abolite
c) în lume
3) Comparaţi, din punct de vedere morfosintactic, cuvintele subliniate în enunţurile următoare extrase din
text: (2 p: 1 px2)
a) mi-ar folosi viaţa / mi-aş pierde amintirile
b) eul nostru va mai fi acelaşi eu / inima noastră va mai fi aceeaşi
4) Observaţi în text îmbinarea de cuvinte mi-aş face iluzia. Daţi un argument în favoarea considerării
acestei îmbinări ca locuţiune verbală şi unul împotriva considerării ei ca locuţiune verbală (0,50p: 0,25x2)
5) Analizaţi sintactic şi morfologic următoarele cuvinte din text: (1,50 p: 0,50x3)
înşine; pe care; cine
6) Prezentaţi, în maximum 10 rânduri, ideea textului şi mijloacele lingvistice prin care este exprimată.
(0,50 p)
II. Priviţi cu atenţie caricaturile următoare, extrase din volumul lui Mihai Stănescu, Umor 50%, Bucureşti,
Uniunea Artiştilor Plastici [f.a].
1) Explicaţi mecanismele lingvistice care generează umorul în fiecare dintre cele 4 caricaturi prezentate în
continuare (6 p: 1,50x4).
2) Explicaţi în maximum 10 rânduri relaţia dintre text şi imagine în cele 4 caricaturi prezentate. (3 p)

36
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Barem de corectare
I. 9 p + 1 p din oficiu
1. (3 p: 0,25x12)
Tipul propoziţiei Exemplu
Subiectivă să fiu o conştiinţă universală
Predicativă ca şi când mi-aş face iluzia
Atributivă care spun „eu”
care-mi construiesc câmpul vizual acolo în creier
că [...] voi mai vedea totuşi prin ochii fiului meu?
pe care i-am iubit?
Completivă directă Candidaţii vor construi un exemplu propriu
Completivă indirectă Candidaţii vor construi un exemplu propriu
Circumstanţială de mod Candidaţii vor construi un exemplu propriu
Circumstanţială de timp după ce voi muri
după ce viaţa noastră în lume va ajunge la capăt?
Circumstanţială cauzală Candidaţii vor construi un exemplu propriu
Circumstanţială de scop Candidaţii vor construi un exemplu propriu
Circumstanţială condiţională dacă va fi o-nviere
dacă mi-aş pierde amintirile
Dacă reflexele trupului meu de carne vorfi abolite?
dacă neuronii din ţeasta mea, cei [...]vor fi distruşi pentru
totdeauna?
Circumstanţială concesivă chiar dacă n-ar fi aşa
Circumstanţială consecutivă Candidaţii vor construi un exemplu propriu
2) (1,50: 0,50x3):
a) cei reînviaţi
- cei: pronume demonstrativ de depărtare (acei, forma aferezată), masculin, plural, nominativ,
subiect/nume predicativ; reînviaţi - adjectiv provenit din participiu, variabil, 4 terminaţii, acordat în gen, număr,
caz cu pronumele determinat (masculin, plural, nominativ), atribut adjectival
- cei reînviaţi: - substantiv provenit din adjectiv prin conversiune (prin articularea adjectivului cu articolul
demonstrativ adjectival cei), masculin, plural, nominativ, subiect/nume predicativ
b) vor fi abolite

37
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
- predicat verbal, exprimat Facultate,
prin verbul a aboli Forum Admitere,
(predicativ, Subiecte
personal, tranzitivAdmitere Forum.ListaFacultati.ro
– devenit intranzitiv prin
trecere la diateza pasivă, conjugarea IV, diateza pasivă formată cu auxiliarul a fi, modul indicativ, timpul viitor,
persoana a III-a, numărul plural, forma afirmativă)
- predicat nominal format din verbul a fi (copulativ, personal, intranzitiv, conjugarea IV, diateza activă,
indicativ, viitor, III, pl., afirmativ) + numele predicativ abolite (adjectiv participial, variabil, 4 terminaţii, acordat
în gen, număr, caz cu substantivul determinat – feminin, plural, nominativ)
c) în lume
- atribut substantival prepoziţional (determină substantivul viaţa), substantiv simplu, comun, genul
feminin, numărul singular, cazul acuzativ (cerut de prepoziţia simplă în)
- complement circumstanţial de loc (determina verbul a ajunge), substantiv simplu, comun, genul
feminin, numărul singular, cazul acuzativ (cerut de prepoziţia simplă în)
3) (2 p: 1 px2; câte 0,50 p fiecare enunţ din pereche; câte 0,25 pentru informaţia morfologică; 0,25 pentru
informaţia sintactică)
a) pronume personal, I, sg, dativ, complement indirect / pronume reflexiv, I, sg, dativ posesiv, atribut
pronominal (la limită cu complementul indirect)
b) adjectiv pronominal demonstrativ de identitate, acordat cu substantivul (aici) determinat eu (masculin,
singular, nominativ), atribut adjectival / pronume demonstrativ de identitate, feminin, singular, nominativ,
nume predicativ
4) (0,50 p: 0,25x2)
Grupul de cuvinte mi-aş face iluzia poate fi considerat locuţiune verbală, dacă se are în vedere capacitatea
de a fi substituit cu un verb (m-aş iluziona). Testele sintactice indică un comportament independent al
componentelor, deci statutul nonlocuţional al grupului de cuvinte: cuvântul iluzia acceptă substituirea cu un alt
substantiv (mi-aş face speranţa, dar şi mi-aş face ideea, mi-aş face gânduri negre etc.), determinarea prin
adjective (mi-aş face iluzii deşarte), iar în text substantivul iluzia este determinat de o propoziţie atributivă.
5) (1,50p: 0,50x3; câte 0,25 p pentru informaţia morfologică, 0,25 p pentru informaţia sintactică)
- înşine: atribut adjectival, adjectiv pronominal de întărire, acordat în gen, număr, caz, persoană cu
pronumele determinat noi (masculin, plural, nominativ, persoana I)
- pe care: complement direct, pronume relativ, simplu, invariabil în raport cu genul şi numărul la
nominativ-acuzativ, cazul acuzativ, cerut de prepoziţia simplă pe; introduce în frază propoziţia subordonată
atributivă...
- cine: nume predicativ, pronume interogativ, invariabil în raport cu genul şi numărul, cazul nominativ
6) (0,50 p)
Idei posibile pentru rezolvarea subiectului:
- reflecţii ale autorului asupra vieţii şi a morţii, a vieţii de după moarte, a religiei
- prin întrebări retorice, adverbe de incertitudine, modul condiţional, propoziţii condiţionale şi concesive se
exprimă dilemele, îndoielile, neliniştile care se nasc, în lipsa cunoaşterii, în mintea omului confruntat cu ideea
de moarte
- alternarea persoanei I singular cu persoana I plural, iar apoi trecerea la persoana a III-a proiectează
gândurile personale într-o filozofie asupra vieţii şi a morţii stând sub semnul incertitudinilor şi al relativului
II. 9p + 1 p din oficiu
1. (6 p: 1,50x4). Punctajul se acordă astfel: 0,50 p. numirea fenomenului lingvistic; 0,50 p. comentarea lui
corectă; 0,50 p. redactarea adecvată a comentariului
a) Joc de cuvinte, bazat pe omonimia dintre bancă (1) („instituţie financiar-bancară”) şi bancă (2) („scaun
lung pentru două sau mai multe persoane, aşezat, de obicei, în parcuri, grădini”); în text este folosit bancă (1), în
schimb imaginea trimite la bancă (2).
b) Joc de cuvinte bazat pe dubla posibilitate de interpretare a grupului de cuvinte cască gura: ca locuţiune
verbală (având sensul „a se uita la...), respectiv ca îmbinare liberă (având sensul „a deschide larg gura”); textul
induce primul sens, prin determinarea la televizor, în timp ce imaginile corespund celui de al doilea sens.
c) Joc de cuvinte, bazat pe sensul propriu, respectiv pe sensul figurat al substantivului slugă; sensul
propriu se actualizează în enunţul atribuit chelnerului, în timp ce pe afişul din imagine substantivul stăpânul se
corelează cu sensul figurat al substantivului slugă, presupus de comportamentul clientului
d) Jocul de cuvinte se bazează pe polisemia verbului a fugi: 1. „a alerga (în cadrul unei curse)”; 2. folosit
în cadrul expresiei fugi de aici! / fugi, dom'le! actualizează sensul „imposibil de realizat ceea ce spui tu”. Sensul
2, cu care este folosit în text (Fugi, dom'le!) este diferit de sensul indus de imagine şi de sensul din textul atribuit
primului „vorbitor”. În momentul apariţiei, caricatura conţinea o aluzie subversivă la adresa sistemului
comunist, prin intertext cu un banc care circula în acea perioadă (-De ce nu poate România ajunge din urmă
ţările capitaliste? / Pentru că aleargă prea repede); fireşte, candidaţii nu au cunoştinţele necesare pentru a
sesiza intertextul.
2. (3 p.) Punctajul se acordă astfel: 1 p. surprinderea corectă a relaţiei imagine / text; 1 p. capacitatea de
sinteză în exprimarea ideilor; 1 p. redactarea.
38
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.roIdei posibileAdmitere Facultate,
pentru rezolvarea Forum Admitere, Subiecte Admitere
subiectului: Forum.ListaFacultati.ro
- prin imagine se introduce un sens diferit de cel actualizat în text de un cuvânt/grup de cuvinte
- între imagine şi text apare o contradicţie;
- sursa umorului în aceste caricaturi este incongruenţa text – imagine, alunecarea de la un sens la altul,
jocul de cuvinte bazat pe relaţia dintre text şi imagine, posibilitatea dublei contextualizări a unui cuvânt/grup de
cuvinte (contextul lingvistic, contextul grafic);
- umorul apare ca efect al surprizei pe care o are cititorul descoperind nu consecvenţa, ci ruptura dintre text
şi imagine;
- detaliile din imagine (înfăţişarea, expresia feţei personajelor) accentuează diferenţa dintre aşteptările
induse cititorului de text şi aşteptările induse de imagine.

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip A)


I.1. Put each verb in brackets into an appropriate tense:
a) What’s the matter? You (hurt) your ankle? How (do) it?
b) Sam (not receive) the parcel the last time I (speak) to him.
c) I hope that by the end of the month I (do) all the decorating.
2. Turn the following sentences into the passive:
a) Someone left the phone off the hook all night.
b) They haven’t packed the boxes yet.
c) They are delivering our new furniture on Monday morning.
3. Paraphrase the underlined clause using an infinitive construction:
a) Even father recognized that the translation was accurate.
4. Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the same:
a) It’s just not possible for the cat to have opened the fridge!
b) School uniform wasn’t compulsory at my school.
II. Translate into English:
Doamna se întrerupse. Vorbise prea mult. “Ştiu că îi sunteţi prieteni ....de vreme ce aţi venit aici ….nu a
căutat-o nimeni în aceste ultime patru zile şi sunt şi eu îngrijorată.”
Doamna a mai spus câteva cuvinte pe care nu le-am mai auzit. Apoi s-a retras şi noi am rămas singuri pe
coridorul întunecat. Zoe s-a repezit şi a apăsat pe sonerie. Striga cuvinte de ură, cuvintele pe care Ioana i le
spusese cu câteva zile înainte. Octavian, rezemat de perete, se gândea la o soluţie. Trebuie să intrăm în casă,
spuse. Poate a lăsat aragazul sau radioul aprins sau mai ştiu eu ce. “Putea da foc blocului” urlă Zoe. “Potoleşte-
te, totul se va rezolva în câteva minute. N-o să sară în aer nici apartamentul, nici noi.”
III. Translate into Romanian:
‘I hope she’s well’. Strether hesitated. ‘No, she’s not well, I’m sorry to have to tell you.’
‘Ah’ said Chad, ‘I must have had the instinct of it. All the more reason then that we should start straight off.’
Chad had dropped on the sofa. He kept observing his companion’s things; he might have been judging
how quickly they could be packed. Strether had in his hand his telegram, which he had kept there after
attaching his watch, and he now offered it to Chad, who declined to take it. ‘Thanks, I had rather not. Your
correspondence with mother is your own affair.’
IV. Read the text below and answer each question in no more than 4-5 lines:
Lee Harvey Oswald, J. F. Kennedy’s assassin, was an unreliable and emotionally unstable guy. If the
Mafia or the CIA leaders decided to kill the President of the U.S. wouldn’t they use a very professional killer,
someone in whom they had the highest confidence? But let’s assume that the CIA or the Mob decided to kill
Kennedy and that Oswald should do the job. It still doesn’t make any sense. After Oswald shot Kennedy and
left the building, one of two things would have happened, the less probable of which is that a car would have
been waiting for him to help him escape. The conspirators certainly wouldn’t want their killer to be arrested and
interrogated. But the more likely thing is that the car would have driven Oswald to his death. Instead, we know
that Oswald was out on the street with $13 in his pockets, attempting to catch a bus.
1. What is known about Oswald’s actions after he left the building from which he had shot the President?
// 2. What facts contradict the idea that there was a conspiracy behind the assassination of the President?

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu la fiecare subiect. Nota
finală este media aritmetică a notelor obţinute la cele patru subiecte.
Subiectul I. - conţine patru subpuncte şi se notează după cum urmează: se acordă câte un punct pentru
fiecare propoziţie din fiecare subpunct:
Punctul I.l: 3 x 1 = 3
39
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
Punctul 2: 3 x 1 = 3 Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Punctul 3: 1 x 1 = 1
Punctul 4: 2 x 1 = 2
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul II. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză,
cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,5 folosirea greşită sau formarea
greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a
timpurilor, folosirea greşită a infinitivului, ca şi a gerundului şi a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte
formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de
topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus
între 0,50 şi 1 punct soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul III. Se urmăreşte redarea corectă în limba română a structurilor gramaticale, corectitudinea şi
acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului din limba engleză. Se depunctează
cu 1 punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în
limba română. Se depunctează cu 0,50 puncte traducerea greşită a structurilor gramaticale (timpuri verbale,
verbe modale, condiţionale, subjonctiv). Se depunctează cu 0,25 puncte traducerea greşită sau netraducerea
unor cuvinte care pot afecta întregul sens al textului. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea
de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus între 0,50 şi 1 punct soluţiile
ingenioase de traducere.
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul IV. Se va verifica pentru fiecare răspuns: adecvarea la cerinţa exprimată; corectitudinea
conţinutului răspunsului; corectitudinea limbii folosite. Pentru greşelile de limbă se vor scădea puncte conform
baremului de la retroversiune.
Cele două itemuri vor fi notate cu câte 4,5 puncte fiecare.
Un punct se va acorda din oficiu.

Proba scrisă la Limba Franceză (subiect tip A)


I. a. Dans les phrases suivantes, utilisez le pluriel à la place du singulier partout où c’est possible:
- Elle avait peur du chien qui dormait devant la voiture de notre voisin.
- Il serait tout à fait déplacé de lui faire maintenant un pareil reproche.
I. b. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent:
- Nous vous montrerons vos chambres après que vous (dîner).
- Quoi qu’il (faire), il est critiqué par ses amis.
- Je doute qu’il (revenir) avant 9 heures.
I. c. Reliez les phrases suivantes, de façon à exprimer dans la subordonnée le rapport entre parenthèses:
- Le temps s’est gâté. On ne voit plus personne sur la plage. (conséquence)
- Il avait continué de fumer. Son médecin le lui a formellement interdit. (concession)
- On a fermé les portes de la salle. La séance a commencé. (antériorité)
I. d. Remplacez les groupes de mots soulignés par les pronoms convenables:
- Ne me parlez plus de vos projets!
- Pense un peu à ce qui t’attend.
- Souviens-moi de lui téléphoner.
I. e. Mettez à la voix passive les phrases suivantes:
- Cette nouvelle les étonna.
- Ce père punira ses enfants.
I. f. Transposez le texte suivant au discours indirect, en commençant par: Elle me dirent que...:
En ce moment, nous ne pouvons rien faire pour vous. Revenez demain, mais revenez un peu plus tôt
qu’aujourd’hui. Nous étudierons ensemble la situation financière de votre firme. Si vous n’avez pas fait faillite
jusqu’à présent, cela ne tardera pas à arriver.
II. a. Traduisez en français:
Ce se petrecuse cu Paul? Cu educaţia pe care o primise, cu studiile pe care le urmase, ar fi putut face o
carieră strălucită... Poate că, dacă ar fi trăit taică-său... Maria ştia însă că astfel de întrebări deveniseră inutile şi
că, dacă Paul ar fi simţit vreodată că are nevoie de ajutor, i s-ar fi adresat în primul rând ei, ca singurei persoane
care contase cu adevărat în viaţa lui. Dacă n-o făcuse, însemna că drumul pe care şi-l alesese i se potrivea mai
bine decât orice carieră.
II. b. Qu’ est-ce que vous attendez d’un bon livre?
Donnez à cette question une réponse argumentée (12 à 15 lignes).
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de două ore.
40
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
Barem Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
de corectare Forum.ListaFacultati.ro

Fiecare subiect (I şi II) se notează cu 9 puncte, la care se adaugă punctul din oficiu.
Subiectul I se notează astfel:
I. a. 1,50 p.
I. b. 3 x 0,50 p.
I. c. 3 x 0,50 p.
I. d. 3 x 0,50 p.
I. e. 2 x 0,50 p.
I. f. 2 p.
Subiectul II se notează astfel:
II. a. (5 p.) La traducerea în limba franceză, greşelile vor fi depunctate astfel:
0,02 - 0,05 p. greşelile de grafie, în funcţie de gravitate;
0,10 p. greşelile de lexic;
0,15 p. greşelile de morfosintaxă (flexiunea verbului, elementele de relaţie, regimul prepoziţional al
verbului, acordul);
0,25 - 0,40 p. folosirea greşită a negaţiilor, interogaţia directă şi indirectă, folosirea greşită a modurilor; SI
condiţional, concordanţa timpurilor;
0,50 - 1 p. contrasensurile, în funcţie de gravitate.
II. b. (4 p.) La proba de redactare se acordă:
1,5 p. pentru folosirea adecvată a argumentelor;
1,5 p. pentru calitatea exprimării în limba franceză;
1 p. pentru respectarea dimensiunilor indicate;
- greşelile grave de ortografie, lexic şi/sau gramatică se sancţionează ca acelea de la proba de traducere în
limba franceză.

Proba scrisă la Limba Germană (subiect tip A – timp de lucru: 2 ore)


I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen:
1 Traumjobs sind ganz selten
„Ich habe insgesamt fünfzig Bewerbungen geschrieben, um einen Ausbildungsplatz als Bürokauffrau zu
bekommen”, erzählt Nicole C. (19). Kaufmännische Berufe sind für viele
5 Jugendliche die Traumberufe. Auf dem Land aber fehlen Lehrstellen im Handel, bei Banken und
Versicherungen. Deshalb war Nicole auch sehr froh, als sie eine Zusage von einer Firma aus der nächsten
Großstadt erhielt. Jeden Morgen stand sie um vier Uhr auf und fuhr mit dem Zug zur Arbeit in die Stadt.
„Abends war ich zu müde, um noch etwas mit meinen Freunden zu unternehmen“, berichtet Nicole. Das
Arbeitsklima in der städtischen Firma war schlecht. Als
10 Lehrling vom Land fühlte sie sich nicht akzeptiert. Ihre Kollegen empfand sie als arrogant. „Sie waren
stets nach der neuesten Mode gekleidet. Das hat mich nicht interessiert.“ Nach zwei Jahren hielt sie es im
Betrieb nicht mehr aus. Sie nahm ihren Mut zusammen und brach ihre Lehre ab. [...] Juma 1/1997
I.1. Warum muss Nicole so viele Bewerbungen schreiben? 2 Punkte
I.2. Nicole bricht nach zwei Jahren ihre Lehre ab. Finden Sie zwei Pro- und zwei
Contra-Argumente für ihre Entscheidung. Schreiben Sie nicht mehr als 5-7 Zeilen!
2 Punkte
I.3. Verwandeln Sie die direkte in indirekte Rede: 2 Punkte
„Abends war ich zu müde, um noch etwas mit meinen Freunden zu unternehmen“.
I.4. Warum bricht Nicole ihre Lehre ab? [Antworten Sie mit einem Kausalsatz] 2 Punkte
I.5. Ersetzen Sie das Wort „abbrechen“ durch ein in den Kontext passendes Wort.
Schreiben Sie dann den letzten Satz (Zeile 12) neu um. 1 Punkt
II.1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische: 4 Punkte
Zürich, 12.11.2006
Liebe Sylvie,
wie geht es dir? Ich habe seit deinem Praktikum bei uns in Zürich nichts mehr von dir gehört und hoffe,
dass alles in Ordnung ist. Was macht dein Studium? Sicher bist du jetzt schon mit der Vorbereitung deiner
Abschlussprüfungen beschäftigt und hast deshalb wenig Freizeit. Du Arme! Hier in der Firma ist alles wie
immer. Zum Glück haben wir jetzt nicht mehr so viel Arbeit wie in den Sommermonaten. Peter und Kathrin
haben auch schon nach dir gefragt und lassen dich herzilch grüßen.
Leider beginnt es schon kalt zu werden. Heute hat es sogar ein bisschen geschneit.
Ich würde mich sehr freuen, bald von dir zu hören. Schreibe doch mal!
Viele Grüße,
41
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
Maria Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
(Dinsel, S./Reimann, M. (2004): Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen. Ismaning: Hueber)
II. 2. Sie haben die Postkarte aus II.1. von einer Freundin aus der Schweiz bekommen.
Antworten Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie einen Brief zu folgenden Punkten:
- Was Sie mit ihr in Ihrer Stadt alles unternehmen wollen.
- Erkundigen Sie sich nach ihren Wünschen.
- Einladung in Ihre Stadt.
- Zu welcher Jahreszeit es in Ihrem Land am schönsten zu reisen ist und warum.
Bringen Sie die Punkte in eine logische Reihenfolge und schreiben Sie einen passenden Einleitungs - und
Schlusssatz. (ca. 150 Wörter - 1,5 Seiten)! 5 Punkte

Barem de corectare
I. Înţelegerea unui text (scris) şi răspunsul la întrebări:
Se acordă 9 puncte, alocate după cum urmează: câte 2 puncte pentru răspunsurile corecte la întrebările I.
1. – I. 4. şi respectiv 1 punct pentru răspunsul corect la întrebarea I. 5., şi 1 punct din oficiu.
I. 1. aus 2 Gründen:
1) Kaufmännische Berufe sind bei Jugendlichen sehr nachgefragt. (Zeilen 4-5) o.Ä. (1 punct)
2) Auf dem Land fehlen solche Lehrstellen. (Zeile 5) o.Ä. (1 punct)
I.2. z.B. ihre Erkenntnis, dass der Ausbildungsplatz in der Stadt nicht die ideale Lösung für sie ist (Zeilen
9-11) - 2 Pro-Argumente:
1) Arbeitsklima ist schlecht. o.Ä. (0,5 puncte)
2) Sie wird nicht akzeptiert, sie kommuniziert nicht richtig mit ihren Kollegen. o.Ä.
(0,5 puncte)
z.B. 2 Contra-Argumente:
1) Es kann sein, dass sie einen neuen Ausbildungsplatz nicht mehr (so schnell wieder) findet o.Ä. (0,5
puncte)
2) Ein anderes Risiko wäre, dieselben Arbeitsverhältnisse wieder zu finden. o.Ä. (0,5 puncte)
I.3. Nicole berichtet, dass sie abends zu müde gewesen sei, um noch etwas mit ihren Freunden zu
unternehmen (2 puncte)
3. Person (0,5 puncte)
richtige Form des Konjunktiv I (1 punct)
richtige Wortstellung/Syntax (mit oder ohne ,,dass”-Satz) (0,5 puncte)
I.4. Nicole bricht ihre Lehre ab, weil sie das Arbeitsklima nicht ertragen kann. o.Ä. (2 puncte)
angemessener Inhalt (0,5 puncte)
die richtige Konjunktion: weil, da, denn (0,5 puncte)
die richtige Verbposition (1 punct)
I.5. z.B. beenden, aufgeben, unterbrechen,... o.Ä. (0,5 puncte)
richtig umschriebener Satz (0,5 puncte)
II. Se acordă 9 puncte şi 1 punct din oficiu.
II. 1. Traducere:
Se apreciază cu punctaj maxim (4 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi
corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
- 0,25 puncte: devierea gravă de sens;
- 0,10 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
- 0,10 puncte: orice omisiune sau element adaugat;
- 0,05 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie.
II. 2. Redactare:
Se acordă un punctaj maxim de 5 puncte. Aceste 5 puncte se apreciază după 3 criterii: conţinut
corespunzător, organizare comunicaţională, corectitudine lingvistică. Conform baremului din tabelul de mai
jos, toate cele 3 criterii împreună acumulează 15 puncte. Punctajul maxim pentru redactare se obţine din
împărţirea punctelor total acumulate la cele 3 criterii menţionate la 3.
De exemplu:
punctaj pt. conţinut corespunzător: 5 puncte
punctaj pt. organizare comunicaţională 1 punct
punctaj pt. corectitudine lingvistică 3 puncte
punctaj total 3 criterii: 5+1+3 = 9 puncte
punctaj total redactare: 9:3 = 3 puncte
Observaţie: Punctajele permise pentru cele 3 criterii sunt doar cele prevăzute în tabel.
42
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.roDe exemplu:
Admitere Facultate,
pentru criteriul Forum
organizare Admitere, Subiecte
comunicaţională Admitere
punctele posibile sunt: 5, 3Forum.ListaFacultati.ro
sau respectiv 1 punct.
Asta înseamnă că de exemplu nu se pot aloca: 2, 4 sau 3,5 puncte etc.
Conţinut corespunzător
- toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 5
- 3 puncte au fost tratate sumar, concis, dar corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 3
- 2 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 2
- un singur punct a fost tratat corespunzător d.p.d.v al conţinutului şi al volumului 0
Structură comunicaţională
aspecte precum: strategii ale discursului, lexic şi sintaxă, adaptare contextuală (aici scrisoare
neoficială/familiară), strategii compensatorii
- structură comunicaţională deplin corespunzătoare 5
- structură comunicaţională acceptabilă 3
- structură comunicaţională parţial acceptabilă 1
- structură comunicaţională inacceptabilă 0
Corectitudine lingvistică
morfologie, sintaxă, ortografie, punctuaţie
- nici o greşeală sau greşeli izolate 5
- greşeli care nu afectează înţelegerea textului 3
- greşeli care afectează vizibil înţelegerea textului 1
- multe greşeli care afectează textul, astfel încât acesta devine neinteligibil 0

Proba scrisă la Limba Italiană


SUBIECTUL I (9 puncte)
Dopo la lettura attenta del seguente testo,
a) fatene la traduzione in romeno (6 puncte)
b) volgete i 6 verbi sottolineati al passato remoto, mantenendone la persona e il numero invariati (3
puncte)
Sfortunatamente, non sempre gli Italiani sono consapevoli del valore culturale, ma anche economico che
riveste il patrimonio artistico nazionale. Monumenti di grandi pregio vengono privati dei restauri necessari per
anni, mentre varie zone archeologiche, sorvegliate in modo inadeguato, sono state violate dai ladri. Nel marzo
1994 è entrato in vigore un regolamento che consente a imprese pubbliche o private di gestire librerie,
caffetterie, ristoranti o banchi vendita di gadget all'interno dei musei statali italiani. Vengono così introdotti, a
fianco degli spazi espositivi, servizi rivolti al pubblico che possono essere economicamente redditizi. Si tratta di
un modo nuovo di intendere l'attività di musei e gallerie che capovolge l'impostazione tradizionale del museo
considerato esclusivamente come luogo in cui si conserva la cultura, a favore di una maggior attenzione verso
coloro che lo frequentano.
SUBIECTUL II (9 puncte)
II. a. Volgete le seguenti frasi al plurale (nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi inclusi) (5 puncte):
1. L’articolo dello scienziato fu ripetutamente citato dallo studente interrogato.
2. L’attore fece un gesto poco decente all’autista distratto.
3. L’uomo accanto all’ingresso allo stadio era uno straccione povero e infelice.
4. Conobbi allora l’attore tedesco e lo stilista turco.
5. Non posso e non voglio dimenticare quell’incidente stradale.
II .b. Volgete il verbo fra parentesi al modo e al tempo grammaticalmente e logicamente richiesto (4
puncte):
1. Giorgio mi (dire) qualcosa, ma io non lo (sentire).
2. Se tuo fratello (venire) domani qua, noi tutti lo (vedere) con piacere.
3. Bisogna che tu mi (fare) questa cortesia e (finire) questo lavoro una volta per tutte.
4. Non era possibile che loro (andarsene) prima del tramonto e che (prendere) anche Nino con loro.

Barem de corectare
Din punctajul maxim acordat fiecărui subiect (subiectul I - 9 puncte, subiectul II - 9 puncte) se
depunctează astfel:
SUBIECTUL I. a. (max. 6 puncte)
- cu câte 0,5-2 puncte (în funcţie de gravitate) erorile de limbă română (ortografie, morfologie, semantică);
- cu 2 puncte orice distorsiune semantică flagrantă în traducerea textului italian (neînţelegerea textului);
- cu 0,5 puncte fiecare eroare de sintaxă în traducere;
- cu 0,3 puncte fiecare eroare / confuzie / omisiune lexicală.
43
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
SUBIECTUL I. b. (max. 3Admitere
puncte) - Facultate,
0,5p. x 6 = 3Forum
p. Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;
- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.
SUBIECTUL II. a. (max. 5 puncte) – l p. x 5 = 5 p.
- cu 0,3 puncte fiecare eroare de morfologie (flexiunea verbului, adjectivul, substantivul, articolul,
pronumele);
- cu 0,3 puncte nerespectarea cerinţei exerciţiului (forma de plural corespunzătoare);
- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.
SUBIECTUL II. b. (max. 4 puncte) – l p. x 4 = 4 p.
- cu 0,5 puncte fiecare eroare de flexiune a verbului sau de auxiliar;
- cu 0,1 puncte fiecare eroare de grafie.
NOTĂ: la fiecare subiect se acordă un punct din oficiu.

Proba scrisă la Limba Latină (subiect tip A – timp de rezolvare – 2 ore)


I. Taduceţi textul următor:
Multis de causis Caesar, maiorem Galliae motum exspectans, per multos legatos suos dilectum habere instituit.
Sic, ante exactam hiemem tribus constitutis legionibus, celeritate quid populi Romani disciplina posset docuit.
II. 1. Definiţi pe scurt lirismul horaţian.
II. 2. Dintre cele trei variante latineşti a, b, c ale următorului fragment românesc, alegeţi-o pe cea corectă şi
marcaţi-o cu x.
Monumentul pe care şi l-a înălţat Horatius este mai durabil decât bronzul şi mai înalt decât construcţia
regală a piramidelor. El dăinuie şi azi.
a. Monumenta quae sibi Horatius exegit perenniora aere regalique situ pyramidum altiora sunt. Hodie
quoque supersunt.
b. Monumentum quod sibi Horatius exegit perennius aere regalique situ pyramidum altius est. Hodie
quoque superest.
c. Monumentum quod sibi Horatius exegerat perennius aere regalibusque sitibus pyramidum altius est.
Hodie quoque superest.
N. B. Candidaţii au dreptul să folosească dicţionarul Latin-Român.

Barem de corectare
Se acordă o notă (între 1 şi 10) pentru fiecare dintre cele două subiecte. La fiecare dintre cele două notări
se acordă câte un punct din oficiu.
Cum subiectul II conţine două componente II. 1 şi II. 2, nota parţială II se va calcula astfel: 1 punct din
oficiu, 4 puncte pentru rezolvarea corectă a componentei II. 1 (întrebarea de literatură) şi 5 puncte pentru
rezolvarea corectă a componentei II. 2 (varianta corectă).
Nota finală rezultă din media celor două note parţiale: I şi II.
Din valorile maxime se vor scădea câte 0,10 - 0,50 puncte pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau
lexic, în funcţie de gravitatea lor (de pildă, gravă este neidentificarea unei participiale absolute sau a unei
infinitivale. Ezitările în interpretarea corectă a unei sintagme gerunziale sau gerundivale vor putea beneficia de
o anumită indulgenţă). Neînţelegerea textului se taxează cu 2-3 puncte, în funcţie de întinderea şi profunzimea
erorii.
O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii, a siguranţei
gramaticale, precum şi prin aptitudini de sintetizare şi de prezentare clară a răspunsurilor va putea beneficia de 1
punct în plus, adăugat mediei finale.
Se vor sancţiona drastic greşelile de limba română.

Proba scrisă la Limba Spaniolă (subiect tip A)


I. 1. Leer atentamente el texto siguiente y resolver las tareas relacionadas con él (en los puntos a y b sólo
una de las respuestas es válida):
Se refiere que a la corte de Olaf Tryggvason, que se había convertido a la nueva fe, llegó una noche un
hombre viejo envuelto en una capa oscura y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía
hacer algo; el forastero contestó que sabía tocar el arpa y contar cuentos. Tocó en el arpa aires antiguos, habló
de Gudrun y de Gunnar y, finalmente, refirió el nacimiento de Odín. Dijo que tres parcas vinieron, que las dos
primeras le prometieron grandes felicidades y que la tercera dijo, colérica: “El niño no vivirá más que la vela
que está ardiendo a su lado”. Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tryggvason

44
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
descreyó de la historia, Facultate,
el viejo Forum
repitió que Admitere,
era cierto, sacó Subiecte
la vela y laAdmitere Forum.ListaFacultati.ro
encendió. Mientras la miraban arder, el
hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la vela se hubo consumido, lo buscaron. A unos pasos
de la casa del rey, Odín había muerto. (Jorge Luis Borges)
a) Inicialmcnte, Olaf Tryggvason piensa que el relato sobre el nacimiento de Odín es:
1. un cuento pagano, no aceptado por la fe a la cual se había convertido.
2. un mito que contaba los orígenes de su pueblo.
3. una historia mentirosa.
b) En el relato, el nacimiento de Odín es un hecho que ocurre:
1. el día en que Olaf se convirtió a la nueva fe.
2. muchos años antes de que la vela se volviera a encender.
3. el día en que el forastero llegó a la corte.
c) Encuentren equivalencias para las palabras o estructuras subrayadas, de modo que el significado del
contexto no venga modificado.
d) ¿Se trata de un texto de prosa fantástica o de un relato de carácter histórico? Argumentar su opinión en
una redacción de 25 renglones como máximo.
I. 2. Tradúzcase al rumano:
Podían pasar varias semanas en Port-au Prince y regresarían en el mismo buque cuando éste volviera de
Surinam, a donde llevaba alguna caga. Tomando aquel suceso como algo que los devolvía al grato desorden de
otros días, habían despachado una carta a Carlos enterándolo de una aventura que cobraba, para Sofía, un
significado providencial, después de tantos sueños de viaje, de tantos itinerarios dejados en el papel, de tantas
partidas nunca resueltas. Le escribieron que se hallarían en una Francia ultramarina donde se hablaba otro
idioma y se respiraban aires distintos. Allá comprarían muchos libros que trataran de la transformación de
Europa en este siglo de la revolución que estaba en marcha. (Alejo Carpentier, El siglo de las luces, texto
adaptado)
II. 1. Tradúzcase al español:
Un moment mi-am ridicat ochii de pe paginile care continuă să se înmulţească în faţa mea şi am privit în
oglindă. Am fost uluit când privirile mi-au fost oprite de pânza ce o acoperea. Ştiam că nu trebuia decât să
smulg acea pânză pentru ca adevărul să apară în întregime şi să mă distrugă. Dacă aş avea curajul de a face asta,
aş înţelege totul, dar cui i-ar folosi oare o astfel de înţelegere? Nu o voi face însă decât când voi încheia
povestirea aceasta care mă apasă. Măcar de-aş avea destul timp! (Mircea Cărtărescu, Gemenii, text adaptat)
II. 2. a. Pasar del estilo indirecto al estilo directo:
1. El jefe de la empresa ordenó que los funcionarios llevaran siempre corbata.
2. Su madre le decía siempre que hiciera sus tareas.
3. Carlos le pide a Pepe, su jardinero, que riegue cada día las flores.
b. Reemplazar las secuencias en cursivas por perífrasis verbales de sentido equivalente:
1. Hemos leído de nuevo el Quijote.
2. Probablemente es tu amigo Juan quien te llama.
3. Si quieres aprobar el examen es obligatorio estudiar.

Barem de corectare
Subiectul I va fi notat după cum urmează:
I. 1. a. 1 p.
b. 1 p.
c. 2 p.
d. 5 p.
I. 2. – 9 p. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda un punct.
Nota pentru subiectul I va consta din media aritmetică a punctajelor obţinute la I. 1. şi I. 2., la care se va
adăuga un punct din oficiu.
Subiectul II va fi notat după cum urmează:
II. 1. – 9 p. Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda un punct.
II. 2. a. - 4,5 p.
b.- 4,5p.
Nota pentru subiectul II va consta din media aritmetica a punctajelor obţinute la II. 1. şi II. 2, la care se va
adăuga un punct din oficiu.
În toată lucrarea, greşelile de limbă se vor depuncta astfel:
- 0,10 p.: semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
- 0,25 p.: distorsiuni lexicale şi frazeologice, contextualizare improprie;
- 0,30 p.: greşeli de morfosintaxă (forme verbale şi nominale, conectori, acord);

45
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro
- 0,50 p.: folosirea greşităAdmitere Facultate,
a verbelor Forum
ser şi estar, Admitere,
selecţia greşită Subiecte Admitere
a modurilor Forum.ListaFacultati.ro
şi timpurilor verbale în
subordonată;
- 0,5 p. - 1 p.: calcuri, lacune, distorsiuni semantice grave la nivelul frazei.

Proba scrisă la Limba Japoneză (subiect tip A)


I. a) Traduceţi următorul text în limba română:

b) Completaţi cu particulele potrivite (cu excepţia particulei

c) puneţi verbele sau adjectivele din paranteză la forma potrivită:

II. a) Traduceţi în limba japoneză:


1. El a ajuns să poată citi cărţi în limba japoneză.
2. Se pare că profesorul este bolnav.
3. Pentru că este frig în cameră vă rog să închideţi fereastra.
4. De ziua mea am primit de la prietenii mei un aparat de fotografiat.
5. Mâine trebuie să merg la spital.
b) Scrieţi în kanji cuvintele numerotate de la 1 la 5; notaţi în hiragana citirile cuvintelor numerotate de la 6
la 10.

c) Scrieţi o compunere de aproximativ 8 rânduri cu titlul

Barem de corectare
Subiectul I: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 4 p. (se acordă 0,80 p. pentru fiecare propoziţie din text tradusă corect din punct de vedere lexical şi
gramatical)
b) 2 p. (fiecare particulă corectă se notează cu 0,50 p.)
c) 3 p. (fiecare formă verbală sau adjectivală corectă se notează cu 0,60 p.)
Subiectul II: 10 p. (1 p. din oficiu + 9 p.)
a) 3,50 p. (fiecare propoziţie tradusă corect se notează cu 0,70 p.)
b) 2,50 p. (fiecare cuvânt scris corect în kanji şi fiecare citire corectă scrisă în hiragana se notează cu 0,25 p.)
c) 3 p. (se acordă 2 p. pentru exprimare corectă din punct de vedere gramatical şi lexical, 0,75 p. pentru
folosirea corectă şi variată a ideogramelor kanji, 0,25 p. pentru originalitate şi stil)

46
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Proba
Facultate, Forum
scrisă Admitere,
la Limba Subiecte
Chineză Admitere
(subiect tip A) Forum.ListaFacultati.ro

I. a) Traduceţi în limba chineză:


1. Acesta este dicţionarul tău? Te rog să-l pui pe masa din dreapta.
2. Prietena mea a scos din valiză două bluze şi mi le-a dat. Erau aduse de la Beijing.
3. Fusta cumpărată de sora ei este mai ieftină cu 23,85 yuani decât fusta cumpărată de mine ieri.
4. Textul încă nu a fost tradus de către studenţi în limba engleză. Ai putea să-i ajuţi?
5. El şi-a scris numele şi adresa pe plic şi imediat s-a dus la poştă ca să expedieze scrisoarea.
b) Traduceţi în limba română:

II. a) Alcătuiţi 4 propoziţii de existenţă şi 4 propoziţii în care să folosiţi diverse structuri de comparaţie.
b) Realizaţi o compoziţie cu titlul .

Barem de corectare
Punctare:
I. Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 1 punct pentru fiecare frază tradusă corect în limba chineză. (Total 5 puncte)
b) Se acordă 4 puncte pentru traducerea corectă din punct de vedere gramatical şi formularea îngrijită în
limba română.
II. Se acordă un punct din oficiu.
a) Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare din cele 8 fraze construite corect. (Total 4 puncte)
Se acordă 5 puncte pentru compoziţia realizată pe tema dată.
Depunctare:
Se penalizează cu:
- 0,05 puncte pentru o greşeală de scriere (caracter scris greşit sau lipsă);
- 0,15 puncte pentru o greşeală de lexic (cuvânt greşit sau lipsă);
- 0,25 - 0,50 puncte pentru o greşeală de gramatică (în funcţie de gravitate).

Proba scrisă la Limba Arabă (subiect tip A)


I) Vocalizaţi complet textul de mai jos, apoi traduceţi-l în limba română:

II) Traduceţi în limba arabă:


1) Maşina aceasta este mai mare decât maşina lui.
2) Acesta este copilul cu care m-am jucat ieri.
3) Câţi studenţi sunt în clasă?
47
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere
4) El ştie două limbi străine. Forum.ListaFacultati.ro
5) Scrie-ţi adresa pe această foaie de hârtie!
6) Vreau să vizitez un oraş arab.
III) Conjugaţi verbul la prezent (neîndeplinit) şi trecut (îndeplinit).
IV) Indicaţi formele de dual ale verbului la prezent (neîndeplinit), trecut (îndeplinit), conjunctiv,
apocopat, imperativ.

Barem de corectare
Acordarea punctajului:
Subiectul I (se acordă 10 puncte: 4,50 puncte pentru traducerea corectă a textului, 4,50 puncte pentru
vocalizarea corectă a acestuia + 1 punct din oficiu.)
a) Vocalizarea incorectă a unei consoane finale a cuvântului se penalizează cu 0,10 puncte.
b) Vocalizarea incorectă a unei consoane în interiorul cuvântului se penalizează cu 0,05 puncte.
c) Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul
corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%.
d) Se penalizează cu 0,10 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.
e) Se penalizează cu 0,10 puncte cuvântul netradus, în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.
Observaţie: Nu se penalizează eventuala nemarcare a vocalelor lungi.
Subiectul II (se acordă 10 puncte: 1,5 pentru fiecare frază corect tradusă + 1 punct din oficiu per total):
a) Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul
corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%.
b) Se penalizează cu 0,10 puncte folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei.
c) Se penalizează cu 0,10 puncte cuvântul netradus în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol.
Subiectul III (se acordă 10 puncte: 4,5 pentru fiecare subiect + 1 punct din oficiu):
Se penalizează cu 0,10 puncte orice indicare greşită a unui sufix sau prefix verbal.
Subiectul IV
Se penalizează cu 3 puncte indicarea greşită / neindicarea unei forme.
Observaţie generală: Penalizarea altor eventuale tipuri de greşeli este lăsată la latitudinea profesorului care
face corectarea, dar nu cu mai mult de 0,2 puncte pentru o greşeală.

În atenţia candidaţilor la secţia de limba arabă:


Canditaţii care susţin ca probă de concurs limba arabă au voie să folosească, la examen, dicţionare pentru
traducerea din limba arabă într-o altă limbă, cu condiţia ca ele să nu conţină explicaţii gramaticale. Nu sunt
admise dicţionare de tipul limba x-limba arabă.

Proba scrisă la Limba Engleză (subiect tip B)


I.1. Put each verb in brackets into an appropriate tense:
a) I (not be) in Prague since 1986.
b) I really (enjoy) myself at the moment.
c) Jean, I’m so glad you’ve got here at last. I (expect) you all day.
2. Turn the following sentences into the passive:
a) The cleaners found my purse.
b) They will have delivered the letter by now.
c) She is still preparing your food.
3. Paraphrase the underlined clause using an infinitive construction:
a) I was surprised that I found myself fired.
4. Rewrite each sentence so that it contains a suitable modal verb and the meaning remains the same:
a) It’s possible that we’ll know all the answers tomorrow.
b) George knew how to ride a bike when he was five.
II. Translate into English:
Aflarăm la Miroşi, îndată ce sosirăm, că înscrierile nu s-au încheiat şi că a doua zi chiar începeau
examenele. Hotărârăm să nu ne ducem acasă, deşi nu erau decât 10 km până în sat. Trebuia să facem o cerere şi
să predăm actele şi intrarăm într-o librărie care se afla pe aproape.
-Bună ziua, ce doriţi? Un caiet, o coală de hârtie? Vrei să înscrii băiatul aici la şcoală, moşule?

48
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.roTata nu eraAdmitere
moş de loc,Facultate, Forum
şi acest domn atât Admitere,
de curios şiSubiecte
de elegantAdmitere Forum.ListaFacultati.ro
nu era nici el mai tânăr de 40 de ani cum
aveam să aflu mult mai târziu. Tata se uită la el fix ca şi când ar fi fost fascinat de vocea ascuţită a acestui om
care pusese degetul pe rană.
III. Translate into Romanian:
I had quite made up my mind that I was going out with them the next morning, but I knew that it was no
good asking my uncle if I might. If he found out that I had been, and if Ted Driffield asked me if I had got my
uncle’s permission, I was quite prepared to say I had. But I had after all no need to lie. In the afternoon I walked
down to the beach, and my uncle, having something to do in the town, walked part of the way with me. Just at
that moment Ted stepped out of a pub, saw us and came up to my uncle.
IV. Read the text below and answer each question in no more than 4-5 lines:
Tom Cruise may suit up nicely as an American flying hero, but when it comes to portraying Germany’s
most beloved anti-Nazi, Germans would prefer a different actor. Cruise is due to play German officer Claus
von Stauffenberg, celebrated for trying to kill Hitler in 1944, but the German Defense Ministry has warned that
if Cruise gets the role, the historical sites will be closed to the filmmakers. The reason? Because Cruise “is a
member of the Scientology cult, he is not the right person for this role.” // The German authorities have had a
long history of quarrels with the Scientology cult, which they accuse of masquerading as a church in order to
make money. They also believe that the group “propagates the idea that Germany is controlled by Nazis.”
1. What is the reason why the German authorities are opposed to the project that involves Tom Cruise
playing the role of von Stauffenberg? // 2. What kind of image does the Scientology cult have in Germany and
why?

Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu la flecare subiect. Nota
finală este media aritmetică a notelor obţinute la cele patru subiecte.
Subiectul I. - conţine patru subpuncte şi se notează după cum urmează: se acordă câte un punct pentru
fiecare propoziţie din fiecare subpunct:
Punctul I.1: 3 x 1 = 3
Punctul 2: 3 x 1 = 3
Punctul 3: 1 x 1 = 1
Punctul 4: 2 x 1 = 2
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul II. Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză,
cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,25 folosirea greşită sau
formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de
concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului, ca şi a gerundului şi a participiului. Se depunctează cu
0,10 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză,
greşelile de topică. Se consideră că cinci greşeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu
un bonus între 1 punct şi 1,50 puncte soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul III. Se urmăreşte redarea corectă în limba română a structurilor gramaticale, corectitudinea şi
acurateţea exprimării în limba română, redarea adecvată a sensului textului din limba engleză. Se depunctează
cu 0,50 puncte abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză
în limba română. Se depunctează cu 0,25 puncte traducerea greşită a structurilor gramaticale (timpuri verbale,
verbe modale, condiţionale, subjonctiv). Se depunctează cu 0,10 puncte traducerea greşită sau netraducerea
unor cuvinte care pot afecta întregul sens al textului. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea
de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus între 1 punct şi 1,50 puncte
soluţiile ingenioase de traducere.
Un punct se acordă din oficiu.
Subiectul IV. Se va verifica pentru fiecare răspuns: adecvarea la cerinţa exprimată; corectitudinea
conţinutului răspunsului; corectitudinea limbii folosite. Pentru greşelile de limbă se vor scădea puncte conform
baremului de la retroversiune.
Cele două itemuri vor fi notate cu câte 4,5 puncte fiecare.
Un punct se va acorda din oficiu.

Proba scrisă la Limba germană (subiect de tip B)


I. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen:
1 Stelle dir einmal vor, dein Vater wäre Millionär. Dann wärst du für dein ganzes Leben versorgt und
brauchtest nicht zu arbeiten.
49
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere
Irrtum! Eine amerikanische Facultate,
Zeitschrift Forum Admitere,
hat Multimillionäre gefragt,Subiecte
wem sie Admitere
ihr Geld vererben Forum.ListaFacultati.ro
wollen.
Der Leser erfahrt aus den Antworten viel Interessantes. Die meisten reichen Leute wollen
5 ihren Nachkommen nur wenig Geld geben, den größten Teil ihres Vermögens jedoch wohltätigen
Zwecken zugute kommen lassen. Ein Millionär sagte: „Meine Kinder sollen sich ihren Platz in der Welt selbst
erobern. Sie wissen, dass ich immer für sie da bin, wenn sie etwas Sinnvolles tun wollen. Sie für das ganze
Leben zu versorgen, nur weil sie zufällig einen reichen Vater haben, ist für mich etwas Unvorstellbares. Sie
würden mit ihrem Leben nichts Rechtes anzufangen wissen.”
(Deutsche Diktate, Lübke, Diesterweg)
I.1. Was ist interessant am Ergebnis der Umfrage in der amerikanischen Zeitschrift?
2 Punkte
I.2. Stimmen Sie der Meinung des im letzten Abschnitt des Textes befragten Millionärs zu? Warum?
Warum nicht? Argumentieren Sie in 5-7 Zeilen. 2 Punkte
I.3. Verwandeln Sie die direkte in indirekte Rede: 2 Punkte
„Sie wissen, dass ich immer fiir sie da bin.“ (Zeile 7)
I.4. Wie sieht die Realität aus? [Formulieren Sie im Indikativ] 2 Punkte
„Dann wärst du für dein ganzes Leben versorgt und brauchtest nicht zu arbeiten.”
I.5. Ersetzen Sie das Wort „Vermögen“ durch ein den Kontext passendes Wort.
Schreiben Sie dann den Satz (Zeile 4-5) neu um. 1 Punkt
II.1. Übersetzen Sie den folgenden Text ins Rumänische: 4 Punkte
Liebe Sabine,
vielen Dank für deine guten Wünsche zum neuen Jahr. Wie schön, dass dein Traum in Erfüllung
gegangen ist und du ein Jahr im Ausland arbeiten kannst Stell dir vor, ich muss im April auf Geschäftsreise
nach Deutschland und du bist nicht da! Das ist sehr schade, denn ich hätte gern ein paar Tage mit dir in deinem
Heimatland verbracht.
Zum Glück kann ich danach noch eine Woche Urlaub in Deutschland machen. Welche Stadt oder
Gegend empfiehlst du mir? Was ist dort besonders interessant zu sehen? Soll ich ein Auto mieten? Ich wäre dir
sehr dankbar, wenn du mir ein paar nützliche Tipps geben könntest. Wie du weißt, war ich noch nie in
Deutschland.
Wann kommst du wieder nach Kalifornien? Du bist immer herzlich bei mir eingeladen.
Viele Grüße,
Jane
(Dinsel, S./Reimann, M. (2004): Fit fiirs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen. Ismaning: Hueber)
II.2. Sie haben die E-Mail aus II.1. von Ihrer amerikanischen Freundin bekommen. Antworten Sie
Ihrer Freundin und schreiben Sie einen Brief zu folgenden Punkten:
- Welches Essen sie in Deutschland probieren soll.
- Welche Verkehrsmittel in Deutschland am praktischsten sind.
- Was sie dort besichtigen soll.
- In welche Stadt oder Gegend sie fahren soll.
Bringen Sie die Punkte in eine logische Reihenfolge und schreiben Sie einen passenden Einleitungs-
und Schlusssatz. (ca. 150 Wörter — 1,5 Seiten)! 5 Punkte

Barem de corectare
I. Înţelegerea unui text (scris) şi răspunsul la întrebări:
Se acordă 9 puncte, alocate după cum urmează: câte 2 puncte pentru răspunsurile corecte la întrebările I.
1. – I. 4. şi respectiv 1 punct pentru răspunsul corect la întrebarea I. 5., şi 1 punct din oficiu.
I.1. 2 mögliche Dinge:
1) Dass Multimillionäre ihr Geld nicht ihren Nachkommen vererben. (Zeile 5) o.Ä. (1 punct)
2) Dass Multimillionäre ihr Geld für wohltätige Zwecke ausgeben. (Zeilen 5-6) o.Ä. (1 punct)
I.2. die Wiedergabe der Meinung des befragten Millionärs (Zeilen 6-10) (0,5 puncte)
der Ausdruck der eigenen Meinung (0,5 puncte)
logische Begründung (1 punct)
I.3. Der Millionär sagte, seine Kinder wüssten, dass er immer für sie da sei. (2 puncte)
3 Person 0,5 puncte
richtige Form des Konjunktiv I (1 punct)
richtige Wortstellung/Syntax (mit oder ohne ,,dass”-Satz) (0,5 puncte)
I.4. Dann bist du dein ganzes Leben lang versorgt und brauchst nicht zu arbeiten. (2 puncte)
I.5. Reichtum, Besitztum, Geld, Kapital, Güter, o.Ä. (0,5 puncte)
richtig umschriebener Satz (0,5 puncte)
II. Se acordă 9 puncte şi 1 punct din oficiu.
50
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.roII. 1. Traducere:
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Se apreciază cu punctaj maxim (4 puncte) redarea fidelă a sensului textului, forma lingvistică îngrijită şi
corectă. Nu se ţine cont de variantele indicate de candidat în paranteze.
Se depunctează:
- 0,25 puncte: devierea gravă de sens;
- 0,10 puncte: orice eroare lexicală sau gramaticală;
- 0,10 puncte: orice omisiune sau element adăugat;
- 0,05 puncte: orice eroare de ortografie sau punctuaţie.
II. 2. Redactare:
Se acordă un punctaj maxim de 5 puncte. Aceste 5 puncte se apreciază după 3 criterii: conţinut
corespunzător, organizare comunicaţională, corectitudine lingvistică. Conform baremului din tabelul de mai
jos, toate cele 3 criterii împreună acumulează 15 puncte. Punctajul maxim pentru redactare se obţine din
împărţirea punctelor total acumulate la cele 3 criterii menţionate la 3.
De exemplu:
punctaj pt. conţinut corespunzător: 5 puncte
punctaj pt. organizare comunicaţională 1 punct
punctaj pt. corectitudine lingvistică 3 puncte
punctaj total 3 criterii: 5+1+3 = 9 puncte
punctaj total redactare: 9:3 = 3 puncte
Observaţie: Punctajele permise pentru cele 3 criterii sunt doar cele prevăzute în tabel!
De exemplu: pentru criteriul organizare comunicaţională punctele posibile sunt: 5, 3 sau respectiv 1 punct.
Asta înseamnă că de exemplu nu se pot aloca 2, 4 sau 3,5 puncte etc.
Conţinut corespunzător
- toate cele 4 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului şi al volumului 5
- 3 puncte au fost tratate sumar, concis, dar corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 3
- 2 puncte au fost tratate corespunzător d.p.d.v. al conţinutului 2
- un singur punct a fost tratat corespunzător d.p.d.v al conţinutului şi al volumului 0
Structură comunicaţională
aspecte precum: strategii ale discursului, lexic şi sintaxă, adaptare contextuală (aici scrisoare
neoficială/familiară), strategii compensatorii
- structură comunicaţională deplin corespunzătoare 5
- structură comunicaţională acceptabilă 3
- structură comunicaţională parţial acceptabilă 1
- structură comunicaţională inacceptabilă 0
Corectitudine lingvistică
morfologie, sintaxă, ortografie, punctuaţie
- nici o greşeală sau greşeli izolate 5
- greşeli care nu afectează înţelegerea textului 3
- greşeli care afectează vizibil înţelegerea textului 1
- multe greşeli care afectează textul, astfel încât acesta devine neinteligibil 0

51
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro