Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Str. Edgar Quinet, nr. 7, tel. 312.13.13

Nr. total de locuri de la buget – 400 Nr. total de locuri cu taxă – 350 Profil Filologie, specializarea Limba şi literatura străină A – 4 ani (zi) Profil Filologie, specializarea Limba şi literatura străină B sau Limba şi literatura română – 4 ani (zi) Profil Filologie, specializarea Filologie clasică (limba latină) – 4 ani (zi)

Probe de concurs:

Limba şi literatura străină A – scris;

Limba şi literatura străină B – scris sau Literatura română – scris.

Prima medie/ultima medie:

2002 2001 2000 9,23/7,58 9,48/6,93 9,26/7,69 9,67/7,77 9,45/6,51 9,43/7,33 9,06/7,34 9,42/6,87 9,03/5,26
2002
2001
2000
9,23/7,58
9,48/6,93
9,26/7,69
9,67/7,77
9,45/6,51
9,43/7,33
9,06/7,34
9,42/6,87
9,03/5,26
10/9,48
8,97/5,75
8,47/5,95
9,40/6,91
9,28/5,96
9,01/6,98
8,72/6,50
8,89/5,45
8,38/5,61
9,22/7,16
8,87/5,32
7,82/7,46
10/9,34
9,80/5,00
8,63/5,04
9,47/7,67
8,36/7,16
9,21/8,33
9,45/6,55
8,30/6,98
8,08/7,34
8,85/7,17
9,14/5,35
8,46/7,52
9,77/9,38
10/9,41
9,64/9,26
9,76/9,29
9,85/9,57
2001
2002
2002 2002
(candidaţi/loc)
(candidaţi/loc)
(candidaţi/loc)
(candidaţi/loc)
2,37
3,38
Japoneză
2,53
2,73
1,60
3,58
Chineză
1,07
2,00
1,58
2,06
Arabă
1,67
2,86
0,88
7,53
Sârbă
7,13
1,56
2,25
Slovacă
7,66
1,28
2,15
Ucraineană
6,13
1,29
2,53
Maghiară
5,53
0,40
5,90
Turcă
11,93
1,78
4,98
Proba scrisă la Limba engleză (subiect tip A)
Subiectul 1.
1.1 Translate into Romanian:

Specializarea A Engleză 110 locuri Franceză – 60 locuri Germană 30 locuri Rusă 25 locuri Italiană –20 locuri Spaniolă – 20 locuri Portugheză 15 locuri Filologie clasică 10 locuri Japoneză – 15 locuri Chineză 15 locuri Arabă 15 locuri Sârbă – 15 locuri Slovacă – 15 locuri

Ucraineană – 15 locuri Maghiară – 15 locuri

Turcă – 15 locuri

Concurenţa în anii anteriori:

Specializarea A

Engleză

Franceză

Germană

Rusă

Italiană

Spaniolă

Portugheză

Filologie clasică

Limbi moderne

aplicate NOTĂ: Pentru limbile: rusă, sârbă, croată, slovacă, ucraineană, maghiară, turcă – ca specializare A şi pentru secţiile

Filologie clasică şi Limbi moderne aplicate, admiterea s-a făcut în baza selecţiei de dosare.

Irritating as Miss Kenton’s behaviour was, I could not afford to give it much thought at the time, for by then the first of the guests had arrived. The representatives from abroad were not expected for a further two or three days, but the three gentlemen referred to by his lordship as his ‘home team’ – two Foreign Office ministers attending very much ‘off the

50

record’ and Sir David Cardinal – had come early to prepare the ground as thoroughly as possible. As ever, little was done to conceal anything from me as I went in and out of the various rooms in which these gentlemen sat deep in discussion, and I thus could not avoid gaining a certain impression of the general mood.

1.1 Translate into English:

Credeam că îl strivisem pe Petrică cu replica mea, dar el avu un surâs spontan de superioritate, nu se grăbi să-mi răspundă, aştepta ca Matilda să ne schimbe farfuriile. Ea ne ascultase cu o expresie care sugerase că îi venise în cap un gând, mai degrabă o întrebare pe care aştepta să i-o pună la urmă soţului ei; în această amânare savura parcă reacţia lui, cu care urma să se delecteze şi prin priviri neascunse, pe care mi le arunca din când în când, îmi promitea că şi eu o să mă distrez; soţia îşi cunoştea soţul, punctele lui vulnerabile; fireşte nu le va dezvălui, să-l facă de râs, dar nici nu va ezita să-i atingă puţin morga aceea a lui.

Subiectul 2

2.1 Finish the following sentences without changing the meaning of the sentence printed before them:

a. What a pity she didn’t wear her new dress at the party! / She wishes

b. You should not have informed them about it. / They’d rather not

2.2 Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:

Sir Percival (be) in the woods for many days now. His armor is dull, his horse tired. The last food he (eat) was a bowl of

milk, given to him by a woman. Other knights (be) this way, he can see their tracks and their despair. His only hope is he (find) the treasure before them.

2.3 Find the mistake and correct it: 2.4 Use the words in capitals to form
2.3 Find the mistake and correct it:
2.4 Use the words in capitals to form new sentences similar in meaning to the original ones. Do not alter the word in
Subiectul 3.
3.1 “I have always borne partially to my country. I would hide the frailties and deformities of my political mother, and
3.2 “A child said What is the grass? Fetching it to me with full hands;
Barem de corectare
Nota finală reiese din media aritmetică a S1.1+S1.2+S3+S4
Se acordă următoarele puncte:
Subiectul 1.1 – 10,00 p.; Subiectul 1.2 – 10,00 p.;
Subiectul 2 – 10,00 p.; Subiectul 3 – 10,00 p.
Nota finală reiese din media aritmetică a S1.1+S1.2+S3+S4

a. The streets are flooded; it can have been raining all night.

b. I’ll see her as soon as I’ll finish my work.

c. Only if I leave now I can catch the train.

capitals in any way.

a. I advise you to solve that problem as soon as possible. (HAD)

b. It appears that he is making more and more money these days. (TO)

place her virtues and beauties in the most advantageous light. This was my sincere endeavour in those many talks with that mighty monarch, although it unfortunately failed of success.” (J. Swift, Gulliver’s Travels) Discuss Swift’s perspectives on the “deformities” of the real and imagined worlds and his use of irony to convey the spirit

of the place. (100 words)

How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven. Or I guess it is the handkerchief of the Lord…” (Walt Whitman, Song of Myself) Consider the ways in which Whitman’s “Self” is celebrated in the poet’s various definitions of grass. (100 words)

Subiectul 1.1 Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba romană, redarea adecvată a sensului textului în limba engleză. Se depunctează cu 1 p. abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totală a înţelesului ca şi exprimarea confuză în limba română. Se apreciază eleganţa exprimării în limba română, găsirea de soluţii cât mai aproape de sensul textului englezesc. Se pot puncta cu un bonus de 0,5 până la 1 p. soluţiile ingenioase de traducere. Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 1.2 Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba engleză, cunoaşterea vocabularului implicat de traducerea textului. Se depunctează cu 0,5 p. folosirea greşită sau formarea greşită a timpurilor verbale, a verbelor modale şi a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanţă a timpurilor, folosirea greşită a infinitivului ca şi a gerunziului sau a participiului. Se depunctează cu 0,25 puncte formele greşite de plural, folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziţii din limba engleză, greşelile de topică. Se vor depuncta cu 0,10 puncte cinci greşeli de ortografie. Se pot puncta cu un bonus între 0,5 şi 1 p. soluţiile deosebit de originale pentru unele structuri mai dificile.

51

Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 2. Subiectul 2.1 este notat cu 2 p. (1 p. x 2), Subiectul 2.2 este notat cu 2 p. (0,5 p. x 4), Subiectul 2.3 cu 3 p. (1 p. x 3) iar Subiectul 2.4 cu 2 p. (1 p. x 2). Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 3. Se acorda câte 4,5 p. pentru fiecare subpunct. Se apreciază: exprimarea corectă, coerenţa şi concizia răspunsului, claritatea şi consecvenţa, încadrarea în limitele cerinţei, precum şi capacitatea candidatului de a structura argumentaţia şi de a se raporta la textul din manual. Se acordă un bonus de 0,5 până la 1 p. pentru idei originale şi exprimare nuanţată. Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Limba Franceză (subiect tip A)

Subiectul 1.

1.1 Traduisez en français:

De ce o minţisem? De ce, în loc să-i spun deschis cum se petrecuseră lucrurile, preferasem minciuna aceea stupidă,

căreia nu-i mai găseam acum nici o explicaţie? Poate că, dacă aş fi fost sincer în clipele acelea, nu m-aş mai simţi acum

vinovat, deşi, în definitiv, urmările vorbelor mele nu fuseseră deloc grave

Dimpotrivă, ceea ce mi se păruse atunci o 1.2 Traduisez en roumain: Subiectul 2. 2.1
Dimpotrivă, ceea ce mi se păruse atunci o
1.2 Traduisez en roumain:
Subiectul 2.
2.1 Mettez au discours indirect, en commençant par: „Maurice assura sa femme
où est-elle?
2.2 Répondez négativement, en remplaçant les mots soulignés par les pronoms convenables:
2.3 Complétez les phrases suivantes par le verbe entre parenthèses au temps qui convient:
Barem de corectare
Nota finală reiese din media aritmetică a S1.1+S1.2+S2+S3
Se acordă următoarele puncte:
Subiectul 1.1 – 10,00 p.; Subiectul 1.2 – 10,00 p.;
Subiectul 2 – 10,00 p.; Subiectul 3 – 10,00 p.
Subiectul 1. (Traducere/retroversiune)
1.1 La traducerile în limba franceză, greşelile se vor depuncta astfel:

1,00 p.: contrasensurile (neînţelegerea unei fraze); 0,50-0,75 p.: necunoaşterea unui cuvânt, interogaţia directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea greşită a modurilor, si condiţional; 0,25-0,50 p.: greşeli de morfosintaxă – acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut, genul substantivelor, flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea greşită a pronumelor sau a articolelor; 0,15-0,25 p.: greşeli de lexic, regimul prepoziţional al verbelor;

rezolvare de moment îmi îngăduise să depăşesc un impas, dar rămăsesem cu gustul amar pe care ni-1 lasă orice gest imoral. Îmi fusese teamă că, dacă ar fi aflat adevărul, n-ar fi fost în stare să priceapă că fiecare dintre noi are slăbiciuni pe care nu-i

vine să le recunoască.

La verve sauvage de Goya le captait; mais l’universelle admiration que ses oeuvres avaient conquise, l’en détournait néanmoins un peu, et il avait renoncé, depuis des années, à les encadrer, de peur qu’en les mettant en évidence, le premier imbécile venu ne jugeât nécessaire de lâcher des inepties et de s’extasier devant elles. Il en était de même de ses Rembrandt qu’il examinait, de temps à autre, à la dérobée; et, en effet, si le plus bel air du monde devient vulgaire dès que le public s’en empare et se met à le fredonner, l’œuvre d’art qui ne demeure pas indifférente aux faux artistes, qui ne se contente pas de susciter l’enthousiasme de quelques-uns, devient, elle aussi, par cela même, pour les initiés, banale, presque repoussante.

– Je me sens beaucoup mieux. Je suis seulement un peu fatigué.

– Tu n’es plus malade? Alors, viens au cinéma avec moi!

– Bonne idée. Où ça?

– Ah! Tu n’es donc pas si fatigué que ça!

– Je ne suis pas fatigué pour aller au cinéma, mais je suis fatigué pour rester ici.

– Le docteur t’a écrit hier une ordonnance

Est-ce qu’il t’a offert des bonbons? Est-ce qu’elle a confié les clés à sa fille? Ont-ils demandé aux enfants de se taire?

Au cas où tu (aller) en France, n’oublie pas de visiter les châteaux de la Loire. Il est en retard d’une heure; il est possible qu’il (s’égarer). Elle avait préféré faire comme si elle (ne rien voir).

Subiectul 3. Que veut-on dire lorsqu’on parle du droit à la différence? Exposez, en les justifiant et en les illustrant d’exemples, vos propres vues sur la question. (35 à 40 lignes)

52

0,10 p.: greşeli de grafie, altele decât cele de mai jos;

1,00 p: greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române.

0,05 p.: greşeli de grafie – accentele, trema, sedila.

Se acordă 1 p. din oficiu. 1.2 La traducerile în limba română, greşelile se vor depuncta astfel:

0,50-1,00 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile.

0,25-0,50 p.: exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române.

0,25 p.: neadecvările stilistice.

Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25-0,50 p. Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 2. (Gramatică) Subiectul 2.1 este notat cu 3 p. (0,50 p. x 6), Subiectul 2.2 este notat cu 3 p. (1 p. x 3), Subiectul 2.3 cu 3 p. (1 p. x 3). Greşelile de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere. Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25-0,50 p. Se acordă 1 p. din oficiu.

Subiectul 3. (Redactare) Greşelile se vor depuncta astfel:

2,00 p.: absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie); 2,00 p.: greşeli de logică şi
2,00 p.: absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie);
2,00 p.: greşeli de logică şi argumentare;
1,00-2,00 p.: absenţa sau folosirea incorectă a exemplelor;
2,00-8,00 p: abaterea de la subiect, în funcţie de gravitate; astfel, un eseu perfect redactat din punct de vedere retoric şi
lingvistic, dar pe altă temă decât cea cerută (chiar dacă există o anumită apropiere), va fi notat cu 1;
1,00 p.: nerespectarea dimensiunilor indicate.
Se acordă 1 p. din oficiu.
Greşelile grave de lexic şi de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere.
Se punctează pozitiv:
1,00 p. pentru originalitate.
Proba scrisă la Limba germană (subiect tip A)
Subiectul 1. Übersetzen Sie ins Rumänische!
Wenn ein Kind lesen gelernt hat und gerne liest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der
Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendlicher Kontinent. Aus Druckertinte entstehen Dinge,
Menschen, Geister und Götter, die man sonst nicht sehen könnte. Wer noch nicht lesen kann, sieht nur, was direkt vor
seiner Nase liegt und steht: den Vater, die Türklingel, das Fahrrad, den Blumenstrauß und, vom Fenster aus, vielleicht den
Kirchturm. Wer lesen kann, sitzt über einem Buch und erblickt mit einem Male den Kilimandscharo oder Karl den
Großen oder Huckleberry Finn im Wald hinter einem Baum. Wer lesen kann, hat ein zweites Paar Augen, und er muß
aufpassen, daß er sich dabei das erste Paar nicht verdirbt.
Subiectul 2.
2.a Drücken Sie die unterstrichenen Teile im Text (
) durch andere Worte aus!
2.b Bilden Sie damit je einen Satz!
Subiectul 3. Verwenden Sie untenstehende Wortgruppen (b-j) in je einer höflichen Bitte um eines dieser Verben:
ab-/ an- / auf- / aus- / los- / mit- / weg- / zu-
„machen“!
Muster:
a. bei unserem Spiel
a. Bitte mach bei unserem Spiel mit!
b.
das Licht im Keller;
d.
die Kette;
f.
das Fenster;
h.
für mich - einen Termin mit dem Schulleiter;
c. bei unserem nächsten Ausflug;
e. den Videorekorder;
g. die Dose
i. den Fleck am Ärmel;
j. das Preisschild von der neuen Hose.
Subiectul 4. Bilden Sie Sätze mit dem angegebenen Wortmaterial (b-f). Verwenden Sie dabei das Verb im
Konjunktiv II der Vergangenheit!
Muster:
a. Sie / diese Arbeit / unbedingt bis heute / erledigen müssen
a. Sie hätten diese Arbeit unbedingt bis heute erledigen müssen!

b. der neue Kollege / diesen Fall / schon am Mittwoch / bearbeiten sollen;

c. meine Assistentin / Ihnen / alle nötigen Informationen / geben können;

d. Sie / vor unseren Geschäftspartnern / nicht darüber / reden dürfen;

53

e. Ihre Mitarbeiter / mehr auf die Details / achten müssen;

f. man /jemand anderen / für diesen Job / nehmen sollen.

Barem de corectare

Subiectul 1. (Traducere)

(10 p.)

Se apreciază cu punctaj maxim (9 p.) redarea fidelă a sensului textului, forma îngrijită şi corectă. Se depunctează cu: 0,5 p. – deviere gravă de sens; 0,25 p. pentru eroare lexicală sau gramaticală; 0,25 puncte – omisiune

sau element adăugat; 0,05 p. – fiecare eroare de ortografie sau punctuaţie. (Notă: o greşeală repetată se depunctează o singură dată). Se acordă 1 p. din oficiu.

Subiectul 2. 2.a (Explicarea sensului lexical) 3 soluţii corecte x 1 p. = 3 p.; 2.b (Redactare) Se acordă 2 p. x 3 soluţii corecte = 6 p.; Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 3. Se acordă câte 1 p. pentru fiecare soluţionare corectă. Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 4.

(10 p.)

(10 p.)

(10 p.) Proba scrisă la Limba rusă (subiect tip A) Subiectul 1. УПРАЖНЕНИЯ: 1.1. Раскройте
(10 p.)
Proba scrisă la Limba rusă (subiect tip A)
Subiectul 1. УПРАЖНЕНИЯ:
1.1. Раскройте скобки:
Без (вы) мой друг не хотел идти в поход. 2. Мы с нетерпением ждём писем от (родители). 3. С (утро) до (обед)
1.2. Вместо точек вставьте подходящие по смыслу глаголы движения:
Она плохо видит и поэтому очки (нести-носить). 2. Зимой часто снег (идти-ходить). 3. Каждый и год мы к
– Серёжа, я хотела тебе сказать: давай встретимся через десять лет
Мне интересно, каким ты станешь. Ты

Se acordă câte 1,8 p. pentru fiecare soluţionare corectă. Se acordă 1 p. din oficiu. Nota finală rezultă din media aritmetică a rezultatelor obţinute la fiecare din cele 4 subiecte.

1.

они гуляли по городу. 4. После (обед) дедушка отдыхает в своей комнате. 5. Мне нравится гулять по (улицы) нашего города. 6. В классе 15 (ученик) и только 2 (ученица). 7. Мы всегда пишем сочинения без (ошибки). 8. Он

часто получает письма от (свои друзья). 9. Мой брат любит писать (карандаш).

1.

своим друзьям в деревню (ехать-ездить). 4. Всегда в 8 часов учительница в класс (войти-входить). 5. Каждое

утро этот автобус пассажиров на вокзал (везти-возить). б. Домашние птицы не умеют (лететь-летать). 7. Он идет по улице и в руке книгу (нести-носить). 8. Мой отец хорошо машину (вести-водить). 9. Лодка к берегу (пльпь-плавать). Subiectul 2. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУМЬІНСКИЙ ЯЗЬІК:

Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни! Впереди ещё долгие и трудные зкзамены, но уроков у нас никогда не будет. В класс вошла Женя Румянцева:

Серёжа, можно тебя на минуту. Я вышел в коридор. В этот необычный день и Женя показалась мне не совсем обычной. Одета она была, как всегда: короткое платье, детские туфли. Казалось, что Женя всегда носит вещи младшей сестры. Новым в ней был тонкий румянец лица и живой блеск больших черных глаз.

ведь очень нравился мне все эти годы. Subiectul 3. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЬІК:

În anul 1853, când în Principatele Române (Румынские княжества) era multă armată rusească, printre ofiţerii ruşi ce se găseau la Bucureşti se afla şi un locotenent de artilerie la care tovarăşii lui se uitau chiorâş pentru faptul că citea necontenit, chiar şi în timpul prânzului. El îndrăgise oraşul acesta „mare şi frumos“, cu un centru elegant, unde îi plăcea să se plimbe. Plecând din ţara noastră, junele ofiţer din brigada a treia de artilerie duce cu sine imaginea unui popor bun şi inteligent. Locotenentul purta numele de Lev Nicolaevici Tolstoi. Subiectul 4. НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ:

Место С. А. Есениа в русской и мировой литературе“ (изложение - максимум 1,5-2 страницы)

Barem de corectură

Subiectul 1.

(10 p.)

Se acordă 4,5 p. pentru Subiectul 1.1 şi 4,5 p. pentru Subiectul 1.2; pentru fiecare construcţie greşită se scad 0, 5 puncte.

54

Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 2.

(10 p.)

Se notează traducerea corectă a structurilor gramaticale, fluenţa textului în limba română, cunoaşterea vocabularului implicat în traducerea textului. Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru redarea unor structuri mai dificile. Se scad: 0,5 p. pentru fiecare echivalare incorectă a structurilor gramaticale fundamentale; 0,3 p. pentru fiecare greşeală

gramaticală – recţiune verbală, terminaţii substantivale, adjectivale, verbale etc.; 0,2 puncte pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală. Se acordă 1 p. din oficiu.

Subiectul 3.

(10 p.)

Se notează corectitudinea şi acurateţea exprimării în limba rusă, redarea adecvată a textului în limba rusă, cunoaşterea vocabularului implicat în traducerea textului. Se pot puncta soluţiile deosebit de originale pentru redarea unor structuri mai dificile. Se scad: 0,5 p. pentru fiecare propoziţie netradusă, pentru deviere gravă de sens a unei întregi fraze sau propoziţii; 0,1 p.

pentru fiecare greşeală de echivalare lexicală; 0,2 p. pentru omisiune sau element adăugat. Se acordă 1 p. din oficiu.

Subiectul 4.

(10 p.)

Se acordă 9 puncte pentru o compoziţie închegată, corectă din punctul de vedere al informaţiei, care se încadrează în temă şi tratează subiectul într-o formă îngrijită, fără greşeli de gramatică şi lexic. Se poate puncta suplimentar (după caz) originalitatea abordării temei. Se scad: până la 5 p. pentru tratarea eronată a temei; 0,5 p. pentru fiecare greşeală gravă de exprimare, care face textul ininteligibil; 0,1 p. pentru fiecare greşeală gramaticală şi/sau lexicală; 0,05 puncte pentru două greşeli de ortografie şi/sau punctuaţie.

Se acordă 1 p. din oficiu. Nota finală rezultă din media aritmetică a rezultatelor obţinute
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nota finală rezultă din media aritmetică a rezultatelor obţinute la fiecare din cele 4 subiecte.
Proba scrisă la Limba italiană (subiect tip A)
Subiectul 1.
1.1 Tradurre in romeno:
Carlo torno nella casa di campagna. Distrutto e terrorizzato dalle tensioni che non vedeva l’ora di riprendere proprio
1.2 Tradurre in italiano:
Subiectul 2.
2.1 Mettere il verbo tra parentesi alla forma adatta:
Se Luigi non (avere) impegni, (venire) certamente alla nostra festa.
Il professore italiano arrivò in aereo, (tenere) una sola conferenza all’accademia e (ripartire) il giorno stesso.
Lo conosceva benissimo, perciò sapeva che, il giorno dopo, (farsi) vedere all’ora fissata.
2.2 Mettere al posto dei puntini i pronomi convenienti:
Vorrei tanto farle conoscere la mia
Finalmente ho consciuto la ragazza per
posso presentare domani?
i miei amici hanno bisticciato.
La città
provenivano i profughi era stata bombardata.
2.3 Mettere le parole tra parentesi alla forma adatta:
Tra (il braccio) del fiume, (l’erba) crescevano alte.
(Lo spot) ormai interrompono anche le trasmissioni più (seria).
(Il fuoco) si accendevano un po’ dovunque in (campagna) arse dalla siccità.

nel momento in cui le sfuggiva, sentiva il cuore stretto dall’angoscia, nel momento stesso in cui esso cuore gli si allargava, quasi gonfio di gratitudine, per l’enorme quantità di cose di cui cominciava a fare esperienza. Una sera violetta rendeva lugubre la piazza dove egli discese dalla corriera. Le rondini volavano alte; la gente rincasava, voltando le spalle alla luce che pure persisteva imbiancando il cielo olivastro.

Ultimele zile de vacanţă aduc cu ele o nostalgie specifică toamnei. Deja soarele nu ne mai arde cu temperaturi excesive, astfel încât nu prea avem de ce să ne plângem din acest punct de vedere. În afară de faptul că ne gândim doar la banii cheltuiţi pe un sejur de câteva zile la mare, ne-au rămas în suflet amintiri plăcute care reprezintă singurul lucru pe care nu ni-l poate lua nimeni. Pentru cei tineri, mai ales, aceste amintiri – cum o vor vedea mai târziu, peste ani – se pot dovedi cele mai frumoase şi mai durabile pe care le vor avea.

Subiectul 3. Redigere un breve saggio (circa 150 parole) sull’argomento: „A che cosa serve, secondo te, a un giovane di oggi leggere i classici del Trecento?“

Barem de corectare

Subiectul 1.1 şi 1.2 (Traducere şi retroversiune)

55

Se penalizează: schimbările de sens (2 p. fiecare); omisiunile, improprietăţile (0,5 p. fiecare); greşelile de topică şi ortografie (0,25 p. fiecare); greşelile de gramatică şi lexic (1 p. fiecare). Subiectul 2. (Gramatică şi lexic): Fiecare frază corect rezolvată se notează cu 1 p. Se acordă 1 p. din oficiu. Subiectul 3. (Comentariu): Se penalizează: nerespectarea temei (5 p.); lipsa de logică (3 p.); greşelile de topică şi ortografie (0,25 p. fiecare); greşelile de gramatică şi lexic (0,5 p. fiecare). Se acordă 1 p. din oficiu. Nota finală este media notelor obţinute la S1.1, S1.2, S2 şi S3.

Proba scrisă la Limba spaniolă (subiect tip A)

Subiectul 1. En sus Cartas marruecas, José Cadalso puntualiza: „El gran Escipión fue testigo de la ruina de Numancia, pues no puede llamarse propiamente conquistador de la ciudad.“ A partir de la obra mencionada y de otros textos estudiados, realiza un comentario con el título „Mitos nacionales de la lucha en contra del invasor. Se recomienda que tu trabajo tenga una extensión máxima de 50 renglones. Subiectul 2. Traduce al rumano:

Recuerdo el primer día que me separé de ti. Sintiendo esa duda que es la condición de todos los que penan de amor, la

de

que nada de lo que han vivido fuera real, y pudiera esfumarse como lo hace el humo al abrir una ventana. Me encerraba

en

mi habitación leyendo, escribiendo cartas que luego no llegaba a echar, y no tenía ilusión ni por salir, pues todo me

parecía apagado y feo. Por eso amaba la oscuridad, y por eso creo que en ninguna época de mi vida he entendido mejor a los vampiros, su deseo de vivir sólo de noche, de huir de la compañía de los hombres, o de sólo acercarse a ellos para hacerles todo tipo de barbaridades. De hacerlo sin remordimientos, como él que retira de una fuente una pieza de fruta, y se

la

hombres. Porque era eso, una noche eterna, lo que parecía aguardarme a partir de entonces, todo porque tú acababas de irte y ya no estabas a mi lado para ayudarme a llevar la cuenta de las horas. ¡Con qué gusto te habría dicho que te quedaras, que volvieras conmigo a Castro, que estaba segura que podía tenerte escondido en mi propio cuarto, sin que mi padre llegara a descubrirlo nunca! (G. Martín Garzo, Las historias de Marta y Fernando) Subiectul 3. Traduce al español:

va comiendo mientras recorre las galerías heladas de su castillo, envidiando en secreto la dulce
va comiendo mientras recorre las galerías heladas de su castillo, envidiando en secreto la dulce mortalidad de los
– V 5!
– 48,625 şi 1/6.
Atunci, întreaga poveste amoroasă din tinereţe a bunicii ni se va înfăţişa într-un număr fracţionar.
(Mircea Horia Simionescu, Ingeniosul bine temperat)
Subiectul 4.
4.1 Adapta las siguientes oraciones al estilo indirecto pasado. Haz todas las modificaciones que consideres necesarias
„Este año – informó el director de Tráfico – el número de los muertos sigue siendo una tragedia.“
„Tan pronto como tengamos un coche nuevo – les prometió –, iremos a pasar un fin de semana en una casa rural de
4.2 Escribe la forma correcta de la palabra que falta (o de las palabras que faltan):
loco de tanto estudiar.
la han encontrado.
antes posible.
borracho.
4.3 Lee las siguientes frases y elige la forma adecuada:
(el gorro / la gorra) de baño y ponerme
(el
(cualquiera / cualquier) bebida distinta.
(venga / vendrá), no podemos hacer nada.

Cu cât ne apropiem de sfârşitul veacului, cu atât nevoia de abreviere se dovedeşte mai necesară. Nimeni n-a calculat cât şi cum se produce în domeniul cuvântului, vorbit sau scris, dar oamenii trag concluzii după bunul lor simţ şi vorbesc mereu mai puţin. Dacă şi-ar da drumul să povestească tot ce ştie şi vrea să comunice, omul modern ar trebui să renunţe la hrană, la dragoste şi chiar la moarte. Înlocuirea limbajului verbal prin imagini plastice e o altă soluţie. Înfăţişarea pe ecran a unei ploi torenţiale ne avertizează că vor urma scumpirea combustibilului şi certuri între soţi din cauza averii. Un anumit

semn de circulaţie imprimat pe prima pagină a unui ziar semnifică sporirea exigenţelor la examenele din facultăţi sau victoria în alegeri a partidului conservator. La cinematograf, spectatorul nu mai trebuie să piardă vremea urmărind cu proprii săi ochi aventurile eroului preferat: e de-ajuns imaginea leului care rage. Nu va trece mult pînă când vom auzi pe stradă oameni scurţi, în pantaloni scurţi, trimiţându-şi mesaje ca între prieteni:

para la nueva situación comunicativa:

a

b.

León.“

c. „Antes de empezar a escribir – insistió – piensa cuál va a ser tu punto de vista.“

a. Me estoy

b. Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de

c. Ven

d. Andaba haciendo eses, como si

a. Cuando salgo del agua de la piscina, lo primero que hago es quitarme

gorro / la gorra) para que la visera me proteja del sol.

b. Prefería tomar

c. Mientras no

d. (acabado / dejado) de fumar, ni pienso hacerlo.

No he

4.4

¿Podrías dar consejos relacionando y poniendo en la forma correcta los elementos que tienes a continuación?

56

Situación

1. Si no quieres tener barriga;

2. Aunque te gusten los animales;

3. Si (usted) ha tomado medicamentos que producen

somnolencia;

4. Cuando vayas a Granada;

Consejo a. no conducir. b. no dejar de darse un paseo por el Albaicín. Es un barrio precioso, y muy típico. c. hacer gimnasia

d. no hacer de su casa un pequeño zoo.

4.5 Sustituye los infinitivos que van entre paréntesis por las formas verbales adecuadas:

a. Aun a riesgo de que les

b. Me preocupa que todavía no

c. (saber) que esto iba a ser tan difícil, nunca me hubiera matriculado.

(parecer) mal, tengo que decirles lo que pienso.

(llegar - ellos). Ya son las diez y han salido a las nueve de la mañana.

De

d. (llegar - tú) antes, habrías visto algo increíble.

Si

Barem de corectare

Pentru fiecare dintre subiectele 1-4 se acordă câte un punct din oficiu la care se adaugă 9 p. pentru îndeplinirea corecta a cerinţelor, după cum urmează:

0,10 p. – semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie; 0,25 p. – greşeli
0,10 p. – semne diacritice greşite sau omise, greşeli de ortografie;
0,25 p. – greşeli de morfosintaxă (forme verbale si nominale eronate), elemente lexicale folosite in contexte improprii;
0,5 p. – elemente de relaţie folosite greşit, folosirea greşită a verbelor ser şi estar, selecţia greşită a modurilor şi
timpurilor verbale în subordonată;
0,5-1 p. – calcuri lexicale, lacune, distorsiuni semantice grave.
Proba scrisă la Limba japoneză (subiect tip A)
Subiectul 1. Traduceţi următorul text în limba română.
= stil european;
= sufragerie;
= demult.

Subiectul 1. Se acordă următorul punctaj: pentru înţelegerea subiectului (1 p.); pentru existenţa unui plan al expunerii şi respectarea părţilor sale componente – introducere, cuprins, concluzii (1,5 p.); pentru selectarea informaţiilor potrivite subiectului formulat, pentru prezentarea logica a argumentelor, pentru calitatea şi originalitatea comentariului (3,5 p.); pentru folosirea exemplelor sub formă de parafrază, citat, trimitere la opere literare, texte critice etc. (1 p.); pentru corectitudinea şi stăpânirea limbii (1 p.); pentru originalitate (1 p.). Vor fi depunctate după cum urmează: abaterea de la subiect, selectarea incorectă a informaţiilor şi argumentelor, omisiunea unor aspecte indicate în titlu – 0,5-2 p.; lipsa de logică în argumentare, divagaţiile improprii – 1-3,5 p.; expunerea haotică, inexistenţa unui plan – 0,5-1,5 p.; dependenţa de tip strict reproductiv faţă de manual – 1 p.; exprimarea deficitară, alegerea unui registru impropriu în expunere – 1 p. Subiectul 2. (9 p.); Subiectul 3. (9 p.) Pentru găsirea unor soluţii originale se poate acorda 1 p. Subiectul 4. (9 p.) – câte 1,80 p. pentru fiecare dintre cele cinci probleme ale subiectului. În toată lucrarea, greşelile de limba se vor depuncta astfel:

ă lucrarea, gre ş elile de limba se vor depuncta astfel: Subiectul 2. 2.1 Alege ţ

Subiectul 2.

2.1 Alegeţi două particule şi construiţi câte două fraze în care fiecare din ele să aibă funcţii diferite şi explicaţi pe scurt

aceste funcţii.

2.2 Puneţi verbele din coloana a doua forma potrivită.

57

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

… … ( ) … … …
( )

2.3 Completaţi următoarele fraze:

… …
… 2.3 Completa ţ i urm ă toarele fraze: … … … … j. k .
…

j.

k.

a.

a.

2.4 Scrieţi în kanji următoarele cuvinte:

b.

a. a. 2.4 Scrie ţ i în kanji urm ă toarele cuvinte: b. 2.5 Scrie ţ
a. a. 2.4 Scrie ţ i în kanji urm ă toarele cuvinte: b. 2.5 Scrie ţ

2.5 Scrieţi citirile pentru următoarele kanji:

b.

b. 2.5 Scrie ţ i citirile pentru urm ă toarele kanji: b. c. c. d. d.
b. 2.5 Scrie ţ i citirile pentru urm ă toarele kanji: b. c. c. d. d.

c.

c.

Scrie ţ i citirile pentru urm ă toarele kanji: b. c. c. d. d. e. e.

d.

d.

ţ i citirile pentru urm ă toarele kanji: b. c. c. d. d. e. e. 2.6

e.

e.

i citirile pentru urm ă toarele kanji: b. c. c. d. d. e. e. 2.6 Construi

2.6 Construiţi două fraze care să conţină subordonate cauzale introduse prin conjuncţii diferite.

Subiectul 4. Traduceţi în limba japoneză: Pe tablă sunt scrise multe semne japoneze. Clădirea care
Subiectul 4. Traduceţi în limba japoneză:
Pe tablă sunt scrise multe semne japoneze.
Clădirea care se află lângă şcoală a fost construită cu o sută de ani în urmă.
Cred că gramatica limbii japoneze este mai uşoară decât gramatica limbii chineze.
Profesorul Tanaka ne-a predat hiragana şi katakana.
Am de gând să cumpăr această bicicletă pentru că este frumoasă şi ieftină.
Pentru că a muncit prea mult prietena mea s-a îmbolnăvit.
Chiar dacă mâine o să plouă trebuie să mergem la aeroport să-l întâmpinăm pe domnul doctor.
Pentru că vrea să studieze în Anglia, mama ei a pus-o pe Hanako să înveţe limba engleză.
Nu ştiu dacă este voie să fumezi aici.
Barem de corectare
Fiecare subiect este notat cu 10 puncte, dintre care 1 punct se acordă din oficiu.
x 5 = 2 p.); Subiectul 2.3: (0,40 p. x 5= :: 2 p.); Subiectul 2.4: (0,20 p. x 5= 1 p.); Subiectul 2.5: (0,20p. x 5= 1 p.).
Se
depunctează cu 0,10 p. scrierea greşită a unui caracter.
Se
depunctează cu 0,10 p. scrierea greşită a citirii unui caracter.
Proba scrisă la Limba chineză (subiect tip A)
Subiectul 1. Traduceţi în limba chineză textul:
O bătrână aşteaptă maşina în staţia de autobuz. Cum bătrâna nu are vederea prea bună şi nu poate să distingă

Subiectul 3. Scrieţi o compunere de aproximativ o jumătate de pagină în care să vă exprimaţi părerea despre următoarea afirmaţie:

a.

b.

c.

d.

f.

g.

h.

i.

j.

Subiectul 1. Se depunctează cu 0,25 p. traducerile greşite ale construcţiilor gramaticale, cu 0,10 p. greşelile de lexic şi cu 0,05 p. exprimări neadecvate în limba română. Subiectul 2.1 (0,5 p. x 4=2p.); se depunctează cu 0,25 p. identificarea greşită a funcţiei particulei; Subiectul 2.2: (0,40

p.

Subiectul 2.6: (0,50 p. x 2 = 1 p.)

Subiectul 3. Se depunctează cu 0,25 p. o greşeală de gramatică, cu 0,10 p. o greşeală de lexic şi cu 0,05 p. scrierea greşită a unui caracter. Subiectul 4. Se notează cu 1 p. traducerea corectă a fiecărei propoziţii. Se acordă 1 p. din oficiu. Se depunctează cu 0,25 p. o greşeală de gramatică, cu 0,10 p. o greşeală de lexic.

ideogramele, mă întreabă: „Domnule, maşina asta ajunge la gară?“ „Ajunge“, îi răspund. „Dar poate să încapă în ea atâta lume care aşteaptă?“, mă întreabă ea din nou. „Maşina asta-i destul de mare, or să încapă toţi“, îi răspund. O întreb la rândul

meu: „Mătuşă, dumneata unde mergi? Poţi să duci toate lucrurile astea pe care le ai cu dumneata?“ „Lucrurile astea nu-s prea grele, pot să le duc – îmi răspunde ea vesela. Deşi am ieşit de mult timp la pensie, stau încă bine cu sănătatea, mai pot merge pe drum, pot să fac mâncare şi să deretic prin casă, aşa că m-am gândit să mă duc să-mi vad copiii şi să-i ajut puţin.“ Subiectul 2. Construiţi câte o frază cu forma negativă a complementului de posibilitate pentru următoarele verbe:

complementului de posibilitate pentru urm ă toarele verbe: Subiectul 3. Alc ă tui ţ i o

Subiectul 3. Alcătuiţi o compunere de minimum 300 de idiograme pe tema La cumpărături.

58

Subiectul 4. Traduceţi în limba română textul:

Subiectul 4. Traduce ţ i în limba român ă textul: Barem de corectare Pentru fiecare subiect

Barem de corectare

Pentru fiecare subiect se acordă un punct din oficiu. Subiectul 1. Se acordă 9 pentru corectitudinea lexicală şi gramaticala a traducerii. Subiectul 2. Pentru fiecare frază corect formulată se acordă 1 p. Subiectul 3. Se acordă 9 p. în funcţie de corectitudinea frazelor, coerenţa compunerii şi exploatarea lexicului indicat de manual. Subiectul 4. Se acordă 9 p. pentru corectitudinea traducerii sensului şi 1 p. pentru reformularea literară. La toate subiectele, se depunctează cu 0,20 p. greşelile de gramatică şi cu 0,10 p. cele lexicale. Pentru fiecare ideogramă greşită sau lipsă se depunctează cu 0,05 p.

Proba scrisă la Limba arabă (subiect tip A) Subiectul 1. Vocalizaţi complet textul de mai
Proba scrisă la Limba arabă (subiect tip A)
Subiectul 1. Vocalizaţi complet textul de mai jos, apoi traduceţi-l în limba română:
Subiectul 2. Analizaţi morfo-sintactic cuvintele şi construcţiile subliniate din textul de la Subiectul 1.
Subiectul 3. Traduceţi în limba arabă:
Fratele meu studiază istoria lumii arabe la Cairo.
Acest scriitor arab este vestit/cunoscut în toată lumea.
Mergi la teatru în fiecare zi?
Subiectul 4.
b. Am fost la bibliotecă şi am găsit multe cărţi despre acest scriitor.
d. România este prima ţară pe care am vizitat-o.
f. M-am dus dimineaţa la bibliotecă, dar n-am găsit-o deschisă.
Conjugaţi verbul următor la neîndeplinit (prezent):
Conjugaţi la conjunctiv verbul
precedat de conjuncţia
Barem de corectare

a.

c.

e.

4.1

4.2

Subiectul 1. Se acordă: 4,50 p. pentru traducerea corectă a textului; 4,50 p. pentru vocalizarea corectă a acestuia; 1 p. din oficiu. Se penalizează: vocalizarea incorectă a unei consoane finale a cuvântului – 0,10 p.; vocalizarea incorectă a unei consoane în interiorul cuvântului – 0,05 p.; netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%; folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei – 0,10 p.; cuvântul netradus, în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol – 0,10 p. Nu se penalizează eventuala nemarcare a vocalelor lungi.

59

Subiectul 2. Se acordă 10 p.: 3 pentru fiecare structură corect analizată + 1 p. din oficiu. Indicarea incorectă a datelor morfologice se penalizează cu 0,20 p.; indicarea incorectă a mărcilor sintactice se penalizează cu 0,20 p. Subiectul 3. Se acordă 10 p.: 1,5 pentru fiecare frază corect tradusă + 1 p. din oficiu. Se penalizează netraducerea integrală a textului, scăzându-se din numărul de puncte procentul corespunzător părţii netraduse, cu o aproximaţie de ± 5%; se penalizează cu 0,10 p. folosirea unui cuvânt greşit care modifică sensul frazei; se penalizează cu 0,10 p. cuvântul netradus în locul căruia s-a lăsat spaţiu gol. Subiectul 4. Se acordă 10 p.: 4,5 pentru fiecare subiect + 1 punct din oficiu. Se penalizează cu 0,1 p. orice indicare greşită a unui sufix verbal; Se penalizează cu 0,10 p. indicarea greşită/neindicarea uneia dintre persoane. Notă: Penalizarea altor eventuale tipuri de greşeli este lăsată la latitudinea profesorului care face corectarea, dar nu cu mai mult de 0,2 p. pentru o greşeală.

Proba scrisă la Limba română

1. Care formă de plural este corectă:

a. fresce;

b. freşte;

c. freşti.

2. În care dintre seriile de mai jos figurează numai adjective care pot avea grade de comparaţie:

b. nevinovat, naţional;

a. principal, teribil;

c. elegant, benefic.

3. În care propoziţie substantivul casă este în genitiv? Mulţumită casei noastre mari, ne-am putut
3.
În care propoziţie substantivul casă este în genitiv?
Mulţumită casei noastre mari,
ne-am putut strânge toţi;
a.
b.
Dinspre casa noastră se aude
muzică;
c. Toate ferestrele acestei case sunt
îndreptate spre răsărit.
4.
Care dintre următoarele enunţuri nu este locuţiune:
a.
a lua parte;
b. a lua o parte;
c. a lua partea cuiva.
5.
În care dintre următoarele serii apar numai pronume posesive cu mai mulţi posesori:
a.
ai mei, ale ei, ai noştri;
b. al nostru, ai noştri, ale voastre;
c. a noastră, ai lor, ai lui.
6.
În enunţul: Băieţii lor sunt simpatici, cuvântul lor este:
a.
pronume personal;
b. pronume posesiv;
c. adjectiv pronominal.
7.
În care dintre următoarele enunţuri verbul este la diateza pasivă:
a.
Să nu fi întrebat nimic pe nimeni?;
b. Să nu fii întrebat de nimeni nimic?;
c. N-or fi întrebat nimic?
8.
În care dintre enunţurile de mai jos adjectivul este la genul feminin:
a.
dragă prietene;
b. dragă prietenă;
c. prietene dragă.
9.
Cuvântul de din enunţul: De voi reuşi, mă voi bucura, este:
a.
prepoziţie;
b. conjuncţie;
c. adverb.
10.
În enunţul: Am cumpărat doar un pepene, cuvântul un este:
a.
numeral cardinal;
b. articol nehotărât;
c. adjectiv nehotărât.
11.
Care dintre următoare formele ale verbului a studia este la modul condiţional-optativ, persoana a II-a singular:
a.
să fi studiat;
b. ai studia;
c. ai fi studiat.
12.
În enunţul: Fata de a venit ieri este sora mea, cuvântul de este:
a.
conjuncţie;
b. prepoziţie;
c. pronume relativ.
13.
Care este forma corectă de dativ singular a substantivului bunica:
a.
Maria îi aduse bunicei un buchet
b.
Maria îi aduse bunicii un buchet
c.
de flori.
de flori.
Maria îi aduse bunicăi un buchet
de flori.
14.
în care dintre enunţuri substantivul elev este în cazul genitiv:
Tabla s-a spart din vina elevului din
banca întâi.
a.
b.
Elevului din banca întâi i se va
c.
Numele acestui elev îmi scapă.
scădea nota la purtare.
15.
Substantivul din enunţul: Mi-e sete este în cazul:
a. dativ;
b. acuzativ;
c. nominativ.
16.
În fraza: Îţi ajunge cât ai câştigat, ajunge are valoare de verb:
a. predicativ personal;
b. predicativ impersonal;
c. copulativ.
17.
Adjectivul treaz are la plural formele:
a. trezi, treze;
b. treji, treze;
c. treji, treje.
18.
În care dintre enunţurile următoare numeralul este întrebuinţat adverbial:
a. Am bilete la clasa întâi;
b. Întâi a scris, apoi a plecat;
c. Întâiul e cel mai bun.
19.
În care dintre următoarele serii apar numai forme corecte:
a. copiii aceia, casa aceia, aceeaşi carte;
b. copiilor aceia, casei acelea, aceleaşi cărţi;
c. copiii aceia; casa aceea, aceleiaşi cărţi.
20.
Care dintre enunţurile următoare este corect:
a. Tudor este tatăl a trei fete;
b. Tudor este tată al trei fete;
c. Tudor este tată la trei fete.

21. În enunţul: Dacă tăceai, filozof rămâneai, imperfectul este echivalent cu:

a. modul conjunctiv, timpul perfect;

22. Bine este adverb în enunţul:

b. modul condiţional, timpul prezent;

60

c. modul condiţional, timpul perfect.

a.

Rămâi cu bine.

b. Priveşte ce domn bine!

c. Ai scris bine.

 

23.

Formele corecte de imperativ ale verbelor a uita, a se uita sunt:

a. uită! uită-te!

b. uite! uite-te!

c. uită! uite-te!

 

Deleted: a. uită! uită-te!

24. În care dintre urm ă toarele enun ţ uri se afl ă un complement

24.

În care dintre următoarele enunţuri se află un complement circumstanţial de cauză:

a. O ştiu de mică;

b. De mică, e mică;

c. Nu ajunge la masă de mică.

25. În enunţul: Nemaifiind pribeag/ De-atunci înainte, / M-or troieni cu drag/ Aduceri aminte, cuvântul pribeag este:

a. nume predicativ;

b. subiect;

c. complement circumstanţial de timp.

26. În enunţul: Şi lăsându-te la pieptu-mi/Nu ştiam ce-i pe pământ/Ne spuneam atât de multe/ Făr-a zice un cuvânt există:

b. patru predicate;

27. În enunţul: Nemaiputând să se ducă la munte, aplecat la mare, gerunziul are funcţie de:

a. trei predicate;

c. şase predicate.

a. complement circumstanţial de timp;

b. complement circumstanţial de cauză;

28. Enunţul: Era un du-te-vino care nu-mi plăcea conţine:

c. complement circumstanţial de mod.

a. două subiecte şi două predicate;

b. un subiect şi două predicate;

29. În care dintre enunţurile de mai jos există predicat nominal:

a. Totul era din cauza lui;

b. Budinca aceasta este fără gust;

c. două subiecte şi un predicat.

c. Trenul a ajuns fără întârziere.

30. În care dintre enunţurile de mai jos există complement circumstanţial de timp:

a. Ploile din iunie sunt calde;

b. Munca din timpul nopţii este

c. După accident a plecat.

obositoare; 31. În enunţul: Cum am auzit vocea lui, am şi deschis uşa, cuvântul cum:
obositoare;
31.
În enunţul: Cum am auzit vocea lui, am şi deschis uşa, cuvântul cum:
a. are funcţie sintactică;
b. nu are funcţie sintactică;
c. are valoare de conjuncţie
subordonatoare.
32.
Enunţul: Stricându-i-se planurile, băiatul s-a supărat pe ai lui, conţine:
a. un subiect;
b. două subiecte;
c. trei subiecte.
33.
În enunţul: Gândesc la viaţa-mi, -mi este:
a. complement direct;
b. atribut adjectival;
c. atribut pronominal.
34.
În enunţul: Iată satul meu, substantivul are funcţie de:
a. subiect;
b. complement direct;
c. complement de loc.
35.
În enunţul: Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt, predicatul este:
a. pare;
b. pare de omăt;
c. iarba pare.
6. În care dintre următoarele enunţuri există nume predicativ:
a.
Ajunsese mai rău decât în urmă cu doi
ani;
b.
Ajunsese mai repede decât cu maşina;
c. Ajunsese mai departe decât i se
spusese.
37.
În care dintre următoarele enunţuri cum are funcţie de complement circumstanţial de mod:
a. Cum zici că a fost programul?
b. Cum ţi-ai dat seama?
c. Cum l-a prins l-a amendat.
38.
În care dintre următoarele enunţuri există atribut pronominal:
a. Erau vremuri favorabile altora;
b. Întârzierea dumnealor aveam s-o
plătim noi;
c.
N-are adresa nimănui.
39.
Predicatul propoziţiei: Ai mei pierduţi sunt, paşă, toţi, este:
a. sunt paşă;
b. sunt;
c. pierduţi sunt.
40.
În enunţul De remarcat că acum era bine, de remarcat este:
a. nume predicativ;
b. complement circumstanţial de cauză;
c. complement circumstanţial de timp.
41.
În care dintre următoarele enunţuri interjecţia are funcţie de subiect:
a. El aude ham-ham la poartă;
b. Se aude ham-ham la poartă;
c. Se aude un ham-ham gros.
42.
În enunţul: Descoperirea obiectului la locul arătat a schimbat datele anchetei, la locul este:
a. atribut substantival prepoziţional;
b. complement circumstanţial de loc;
c. complement indirect.
43.
În enunţul: Mă bucuram la gândul că ar veni, la gândul este:
a. complement circumstanţial de loc;
b. complement circumstanţial de cauză;
a. complement direct.
44.
În enunţul: Oameni de admirat sunt puţini, atributul este:
a. substantival;
b. verbal;
c. adverbial.
45.
În enunţul: Deşi terminase facultatea, nu ştia ce i- ar plăcea să se facă, pronumele relativ are funcţie de:
a. subiect;
b. nume predicativ;
c. complement direct.
46.
Câte dintre cuvintele enunţului: Dar surori mai ai? au funcţie sintactică:
a. unul;
b. două;
c. trei.
47.
Care dintre următoarele enunţuri reprezintă o propoziţie simplă:
a.
b.
Afară plouă.
c. Nu s-a întâmplat chiar nimic.

Constantin Brâncoveanu era luminat şi curajos;

48. În care dintre următoarele enunţuri de duşmani este complement indirect:

a. Fugind de duşmani, a ajuns la un schit;

b. A fost fugărit de duşmani până

la un schit;

c. Fuga de duşmani e ruşinoasă.

61

49. În enunţul: Cine a făcut aşa ceva este un om rău, predicatul propoziţiei a doua este:

a. este un om;

b. este rău;

c. este.

50.

În enunţul: Nu-mi amintesc nimic, cuvântul nimic este:

a. subiect;

b. complement direct;

c. complement indirect;

51. În fraza: Cel mai frumos este anotimpul când înfloresc teii, adverbul relativ când introduce:

a. o circumstanţială de timp;

b. o atributivă;

c. o circumstanţială de cauză.

52. În fraza: Mi-a rămas să repet un capitol, conjuncţia să introduce o subordonată:

a. subiectivă;

b. completivă indirectă;

c. predicativă.

53.

În fraza: Merită să-l stimulăm subordonata este:

a. completivă directă;

b. predicativă;

c. subiectivă.

54. Fraza: Mama, care are părerile ei, cât e ea de intolerantă, a stat şi apoi s-a răzgândit este corect împărţită în

propoziţii în varianta:

a. Mama 1 /, care are părerile ei 2 /, cât e ea de intolerantă 3 /, a stat şi apoi s-a răzgândit 1 /;

b. Mama, care are părerile ei 1 /, cât e ea de intolerantă 3 , a stat şi apoi s-a răzgândii 4 /;

c. Mama 1 /, care are părerile ei 2 /, cât e ea de intolerantă 3 /, a stat 1 / şi apoi s-a răzgândii 4 /.

55. În fraza: Incapabil să stea liniştit şi neînchipuindu-şi de ce ar trebui să stea aşa, Mavrodin îşi lăsase la o parte

arma, propoziţia principală este:

Incapabil să stea liniştit Mavrodin; a. b. Incapabil şi neînchipuindu-şi c. Incapabil şi neînchipuindu-şi
Incapabil să stea liniştit
Mavrodin;
a.
b.
Incapabil
şi neînchipuindu-şi
c.
Incapabil
şi neînchipuindu-şi
de ce ar trebui;
Mavrodin îşi lăsase la o parte- arma.
56.
În fraza: Prieteni sunt, sau devin, cei ce lucrează împreună, pentru că sunt siliţi să colaboreze şi, pentru ca să
colaboreze cu succes, trebuie să fie sinceri, şi asta cu mult mai mult atunci când sunt liberi unul faţă de celălalt, există:
a. trei principale, două circumstanţiale de cauză, o completivă indirectă, două subiective, o circumstanţială de scop;
b. trei principale, o atributivă, o circumstanţială de scop, o completivă indirectă, două circumstanţiale de cauză, o subiectivă;
c. două principale, o atributivă, două circumstanţiale de cauză, o completivă indirectă, o subiectivă, o circumstanţială de
timp, o circumstanţială de scop.
57.
În care dintre următoarele enunţuri cum introduce o circumstanţială cauzală:
a.
Cum am deschis uşa, am
b.
Cum n-avea timp, a
c.
Cum mă întorc săptămâna viitoare,
auzit râsetele lor;
pornit-o devreme;
îţi voi trimite mâine nişte bani.
58.
Fraza: Nu s-ar putea spune că ce vrea să facă el este chiar o minune conţine:
a. o subiectivă;
b. două subiective;
c. trei subiective.
59.
În enunţul: Îţi dai seama cărui om îi datorezi succesul tău?, subordonata este:
a. completivă indirectă;
b. completivă directă;
c. atributivă.
60.
În fraza: Îi prinde bine că se spune despre el că ar trebui să ocupe un loc important există:
a. trei subiective;
b. două subiective;
c. o subiectivă.
61.
În fraza: A început să ningă, subordonata este:
a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. predicativă.
62.
În fraza: Se gândea că omul acesta, deştept cum este, poate să-l întreacă, propoziţia a doua este:
a. că omul acesta, deştept cum e;
b. că omul acesta, deştept
poate;
c. că omul acesta
să-1 întreacă.
63.
În care dintre următoarele enunţuri unde introduce o completivă circumstanţială de loc:
a. Acesta este satul unde s-a stabilit;
b. Nu se ştie unde vom găsi
c.
L-am condus unde era semnul făcut.
piesa de schimb;
64.
În fraza: Nu ştiam că-i tot aceea/De te razimi pe o umbră/Sau de crezi ce-a zis femeia există:
a. o principală, o completivă directă,
două subiective şi o completivă directă;
b.
două principale, o completivă
c.
o principală, o atributivă, două
directă, o subiectivă şi o atributivă;
completive directe şi o subiectivă.
65.
În fraza: Nu căuta că-s mic, dar trebile pe care ţi le-oi face eu nu ţi le-face altul, măcar să fie cu stea în frunte există:
a.
cinci propoziţii , dintre care
b.
patru propoziţii, dintre care
c.
două principale;
două principale;
cinci propoziţii, dintre care
trei principale.
66.
În enunţul: De la o vreme, mama, nemaivăzându-mă şi crezând că-s prin livadă undeva, iese afară, există:
a.
o singură propoziţie;
b. două propoziţii;
c. trei propoziţii.
67. În care dintre seriile de mai jos figurează numai elemente de relaţie ce pot introduce mai-multe tipuri de
subordonate:
a. când, dacă, ce;
b. care, cât, să;
c. deşi, încât, căci.
68.
În fraza: Eu, bunicule, aş vrea să mă fac ce eşti tu, ultima propoziţie este:
a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. predicativă.
69.
În care dintre enunţuri există subordonată predicativă:
a. Întrebarea fusese dacă va reuşi;
b. Întrebarea dacă va reuşi îl preocupă;
c. Se întreba dacă va reuşi.

70. În enunţul: Lipsa lor de grabă mi s-a părut ciudată şi el poate că a observat asta, dar ce l-a determinat să coboare

a fost că m-a văzut, există:

a. două subiective, o predicativă;

b. o predicativă, o subiectivă;

62

c. trei predicative, două subiective.

71. în care dintre următoarele enunţuri cuvântul funcţionalitate este corect întrebuinţat:

a. Măsurile au vizat funcţionalitatea unor unităţi sanitare;

b. Funcţionalitatea unor unităţi sanitare

este determinată de mai mulţi factori;

72. Care dintre următoarele enunţuri conţine greşeli de exprimare:

a. S-a întors înapoi cât a putut de repede;

b. S-a întors din nou la prima iubire;

c. Anumite cuvinte au funcţionalitate

estetică.

c. însuşi faptul acesta l-a întors pe dos.

73.

Bibliofilul iubeşte:

a. cărţile;

b. bibliotecile;

c. bibliile.

74.

Calofilia este iubirea de:

a. cai;

b. frumos;

c. scris.

75.

Desuet înseamnă:

a. deşucheat;

b. abscons;

c. învechit.

76. În care dintre următoarele serii apar numai grafii corecte:

a. înnăscut, înnămolire, înot;

b. înnebunit, înorat, înapoiere;

c. înoda, înecat, înnegurat.

77. În care dintre următoarele serii figurează numai perechi de antonime:

a. sus/ deasupra, înainte/ pe vremuri, a întreba/ a iscodi;

b. traducere/ tălmăcire,

greutate/ volum, aerisit/ aerat;

c. nicăieri/ pretutindeni, nimic/ tot, amiabil/ ostil.

78. În care dintre următoarele enunţuri apar elemente de argou:

Din două şmenuri, în mai puţin de o lună, ajunsese multimiliardar; a. b. Dacă o
Din două şmenuri, în mai puţin de
o lună, ajunsese multimiliardar;
a.
b.
Dacă o să munceşti în dorul lelii,
A făcut puşcărie pentru că a
manglit o valiză la gară.
c.
n-o să primeşti nici o leţcaie;
79.
Care dintre următoarele perechi sunt paronime:
a. profunzime/ adâncime;
b. conjunctură/ conjectură;
c. solitudine/ singurătate.
80.
Care dintre următoarele perechi sunt sinonime:
a. insolubil/ insalubru;
b. feciorelnic/ fetid;
c. întunecat/ obscur.
81.
În care din seriile de mai jos figurează numai cuvinte care s-au format în limba română cu sufixul -os:
a. folos, jegos, miros;
b. fălos, folos, noros;
c. bălos, colos, prinos.
82.
Care dintre următoarele perechi de cuvinte sunt antonime:
a. locvace/ taciturn;
b. negrăit/ alburiu;
c. dezgustat/ îngustat.
83.
Prepoziţiile de pe lângă, fără de, de la sunt compuse prin:
a. alăturare;
b. abreviere;
c. contopire;
84.
Care dintre seriile de mai jos conţine numai arhaisme semantice:
a. rost, mişel, nemernic;
b. işlic, gugiuman, caimacam;
c. cneaz, jimicer, clucer.
85.
Sensul corect al neologismelor fortuit, lucrativ, mutual, specios, summum se află în seria:
a. întărit, folositor, reciproc,
b.
neprevăzut, rentabil, în tăcere,
c.
special, cumul;
suspicios, sumă;
întâmplător, rentabil, reciproc,
amăgitor, culme.
86.
În care dintre seriile de mai jos apar numai cuvinte scrise corect:
a. obtuz, apţibild, obstacol;
b. erbivor, heleşteie, licee;
c. proprietar, frustrare, preceptor.
87.
În care dintre seriile de mai jos sunt greşeli:
a. bună-voinţă, luare-aminte,
b.
vasăzică, deopotrivă, îndeajuns; c. du-te-vin-o, linge-blide,
rea-credinţă;
poale-n brâu.
88.
În care dintre enunţurile de mai jos sunt greşeli:
În ceea ce privesc rezultatele,
nu avem a ne plânge.
a.
b.
Filmul care l-am văzut nu
c.
mi-a plăcut.
Muzeul pe care mă interesează
să-l vizitez era închis.
89.
În care dintre enunţurile de mai jos sunt greşeli:
a. Fi atent cu cei din jur!
b. Să nu fii nerăbdător cu elevii!
c. Nu fi nepoliticos!
90.
Care dintre cuvintele următoare este scris corect:
a. greere;
b. logoree;
c. creem.
Barem de corectare
Testul grilă este alcătuit din 90 de întrebări, pentru fiecare răspuns corect şi complet acordându-se 0,10 puncte. Se
acordă 1 punct din oficiu. În cazul întrebărilor la care sunt corecte mai multe răspunsuri, vor primi puncte numai
răspunsurile complete. Răspunsurile parţial corecte nu vor primi nici un punct.
Rezolvarea testului se face pe foaia de concurs, cu colţ înnegrit, prin umplerea cu cerneală sau pastă albastră sau
neagră a căsuţelor ce corespund variantelor corecte de răspuns.
Model de completare corectă:

Model de completare incorectă:

ce corespund variantelor corecte de răspuns. Model de completare corectă: Model de completare incorect ă :

63

Nu se vor accepta r ă spunsurile marcate prin ha ş urare, încercuire, x-uri etc.

Nu se vor accepta răspunsurile marcate prin haşurare, încercuire, x-uri etc. Atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării şi numărul răspunsului! Timpul de lucru este de trei (3) ore.

Proba scrisă la Limba engleză (subiect tip B)

Subiectul 1.

1.1 Translate into Romanian:

It is no doubt the quiet of these surroundings that has enabled me to ponder all the more thoroughly these thoughts which have entered my mind over this past half hour or so. Indeed, but for the tranquility of the present setting, it is possible I would not have thought a great deal further about my behaviour during my encounter with that man. That is to say, I may not have thought further why it was that I had given that man the distinct impression that I had never been in the employ of Lord Darlington. For surely, there is no real doubt that is what occurred.

1.2 Translate into English;

Mai mult decât atât nu mi-a vorbit generalul despre el şi despre rudele sale. M-a reţinut şi nu mi-a dat voie să plec. M-a întrebat dacă nu vreau să vin să locuiesc în vila lui. Dacă eu voi accepta să locuiesc acolo, m-ar instala chiar în aripa bibliotecii. El e foarte ocupat şi nu m-ar tulbura. Iar din partea rudelor lui nu voi avea nemulţumiri, rudele nu i-au pătruns încă în casă. I-am făgăduit că voi reveni zilele următoare şi vom hotărî. Nu era o amânare a refuzului. Speram, dacă trece un timp, chiar scurt, că generalul va reveni la felul lui singular şi hotărât de a-şi aranja timpul şi ocupaţiile. Credeam sincer că va începe să se ocupe foarte atent de fermă.

Subiectul 2. 2.1 Finish the following sentences without changing the meaning of the sentence printed
Subiectul 2.
2.1 Finish the following sentences without changing the meaning of the sentence printed before them:
2.2 Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:
2.3 Find the mistake and correct it:
2.4 Use the words in capitals to form new sentences similar in meaning to the original ones. Do not alter the word in
Subiectul 3
3.1 Consider the following passage from Jane Austen’s Pride and Prejudice: “In spite of her deep-rooted dislike, she
Consider the relevance of “affection” in the confrontation between “pride” and “prejudice” (100 words)
3.2 Let me not to the marriage of true minds /Admit impediments. /Love is not love /Which alters when it alteration
Barem de corectare
Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba engleză – subiecte de tip A.
Proba scrisă la Limba franceză (subiect tip B)
Subiectul 1.
1.1 Traduisez en français:

a. He regrets not seeing that movie. / He wishes

b. Why did you answer so rudely? / I’d rather you

The men arranged the chairs, (make) a place for her at the card table. She (not play) poker since college. For a brief period of time it (be) the fashion in her class and she was sure she (remember) the game in no time.

a. Why did you lie the table before they arrived?

b. What means your bad behaviour?

c. The actor is believed to win an important award.

capitals in any way.

a. My hair has been styled eight times this year. (HAD)

b. If you happen to find my glasses, will you put them on the table? (SHOULD)

could not be insensible to the compliment of such a man’s affection, and though her intentions did not vary for an instant, she was at first sorry for the pain he was to receive.”

finds /Or bends with the remover to remove. Consider the implications of “alteration” in relation to Shakespeare’s perspective of love (“not Time’s fool”) in Sonnet 116.

Pe cei mai mulţi dintre foştii săi colegi de liceu nu-i mai văzuse de cel puţin cincisprezece ani, aşa că, în primul moment, nu-l recunoscuse pe străinul care o abordase cu atâta familiaritate. Astfel de situaţii sunt întotdeauna stânjenitoare,

deşi totul nu e decât o chestiune de memorie vizuală – poţi să ai sau nu. În plus, e neplăcut să te pomeneşti în faţa cuiva care ştie cum te numeşti, dar căruia nu-i poţi atribui o identitate.

– M-am schimbat atât de mult? o întrebă necunoscutul.

– Nu ştiu, poate că, dacă n-ai avea barbă şi ochelari

Făcu un efort să şi-l închipuie fără barbă. Apoi exclamă: Paul!

64

1.2

Traduisez en roumain:

Mais c’était maintenant l’ingénieur qui allait d’un plan à l’autre, repris par le labeur de toute sa vie, enfiévré à la pensée de l’avenir éclatant qui dormait là. «Et ce n’est que le début, reprit-il. Regardez ces plans, c’est ici le grand coup, tout un système de chemins de fer

traversant l’Asie Mineure, de part en part

Imaginez alors quelle

Oh!

sur ce pays si riche, où les voyages et les transports se font toujours à dos de mulet ou de chameau

Le manque de communications commodes et rapides a de graves répercussions

révolution, si la voie ferrée pénétrait jusqu’aux confins du désert! L’Europe s’ouvrirait enfin les portes de l’Orient pour peu que cela vous intéresse, nous en causerons en détail. Et vous verrez, vous verrez!»

Subiectul 2.

2.1 Mettez au discours indirect:

– Le juge tendit à Maigret le journal.

– Lisez-moi ça

– Je pense que ça montre que j’ai raison. Tout va bien, monsieur le juge.

– Vous trouvez? Et si toute la presse de midi redonne l’information?

– Eh bien, ça fera du bruit dans les bureaux pendant quelques heures. La tête d’un homme vaut bien ça!

– Je me demande si j’ai bien fait de vous croire

2.2 Répondez négativement, en remplaçant les mots soulignés par les pronoms convenables:

– Est-ce qu’il t’a emmenée au théâtre?

Alors, qu’est-ce que vous en pensez?

2.3 Remplacez les séquences soulignées par des propositions dont vous mettrez les verbes aux modes
2.3 Remplacez les séquences soulignées par des propositions dont vous mettrez les verbes aux modes et aux temps
Barem de corectare
Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba franceză – subiecte de tip A.
Proba scrisă la Limba germană (subiect tip B)
Subiectul 2. Drücken Sie die unterstrichenen Teile im Text (
) durch andere Worte aus!
Subiectul 3. Bilden Sie indirekte Fragen nach folgendem Muster!
a. Der Bus fährt alle zehn Minuten, (Wie oft?)
Können Sie mir sagen, wie oft der Bus fährt?

– Est-ce qu’elle dit aux enfants ce qu’ils doivent faire?

– Ont-ils rendu les billets aux visiteurs?

convenables.

À la tombée de la nuit il quitta la maison endormie. Après la chute du Gouvernement, le Président a nommé un Premier Ministre par intérim. Les enfants remirent tout en ordre avant la rentrée de leur père. Subiectul 3. „Faut-il toujours dire la vérité?“ Vous exposerez votre opinion dans un développement composé, argumenté et illustré d’exemples (30 à 35 lignes).

Subiectul 1. Übersetzen Sie ins Rumänische! Die junge Frau oben auf der Tribüne hatte den Kopf an die Schulter ihres Nachbarn gelehnt und schlief; in ihren Armen lag ein Baby. Unten, im Saal des Bundestages, hielt der Bundeskanzler an diesem 18. April 2002 eine Rede, die er als historisch bezeichnete: Es war die erste Regierungserklärung im Bundestag zur Familienpolitik. Einmal blickte der Redner hinauf in die Sitzreihen und lächelte, als er die ruhig schlafende Mutter sah. Gerade hatte er gesagt, dass die

Bundesregierung, wenn sie wiedergewählt wird im September, vier Milliarden Euro für die Ganztagsbetreuung von Kindern plant und das Kindergeld noch einmal erhöhen will! Familie ist ein Thema, das besser geeignet ist als jedes andere, die Menschen für Politik zu interessieren.

b. Der Taxistand ist da drüben, (Wo?)

c. Die Straße ist wegen Bauarbeiten gesperrt. (Warum? /Weshalb?)

d. Es ist gleich sieben. (Wie?)

e. Die Banken schließen heute um 16 Uhr, (Wann?)

f. Der Fernsehturm ist 150 Meter hoch. (Wie?)

g. In diesem Haus befindet sich das Fremdenverkehrsamt. (Was?)

h. Hier wohnt niemand. (Wer?)

i. Kosmetikartikeln können Sie auch aus der Apotheke kaufen. (Woher?)

j. Zum Bahnhofkommen Sie am schnellsten mit der U-Bahn. (Womit?) Subiectul 4. Was passt zusammen?

z.B.: a. 4. - Thomas hat großen Hunger.

a. Thomas hat;

b. Es gelingt;

l. mir heute nichts. 2. mein Problem.

65

c.

d.

e.

f.

Er kennt;

Leihst du;

Ich danke;

Er wird;

Barem de corectare

3. mir dein Auto? 4. großen Hunger, 5. ein guter Fachmann. 6. dir für die Hilfe.

Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba germană – subiecte de tip A.

Proba scrisă la Limba rusă (subiect tip B)

Subiectul 1. УПРАЖНЕНИЯ

1.1. Вместо точек вставьте подходящий глагол движения в нужной форме.

1. С какой скоростью обычно самолеты? (лететь-летать). 2. Вчера весь день мы по городу (идти-ходить). 3. Мы

всегда улицу быстро (перейти-переходить). 4. Oна несколько раз в аптеку, но лекарство ещё не готово (идти-

ходить). 5. Спортсменки тренируются на стадионе и в бассейне: они бегают,

(плыть-плавать). 6. Сегодня этот

самолёт в Москву (лететь-летать). 7. Брат сейчас в поликлинику, чтобы вызвать врача (бежать-бегать).8. Я всегда с собой документы (нести-носить). 9. Её брат шофёр. Он хорошо машину (вести-водить).

1.2. Раскройте скобки: Утром она ходила в магазин за (молоко). 2. В
1.2. Раскройте скобки:
Утром она ходила в магазин за (молоко). 2. В этом рассказе говорится о (судьба) слепого музыканта. 3. Мы
Barem de corectare
Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba rusă – subiecte de tip A.
Proba scrisă la Limba italiană (subiect tip B)
Subiectul 1.
1.1 Tradurre in romeno:

1.

подходим к (это здание). 4. Они часто говорят о (свое будущее). 5. После (уроки) ученики гуляли в парке. 6. Около (наша школа) находится городской парк. 7. Наши друзья ходят в походы по (суббота). 8. Благодаря (помощь) брата, я правильно ответила на все вопросы. 9. Чехов написал много (повести и рассказы). Subiectul 2. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

Când vorbim, ascultăm sau citim despre Moscova, în mod obligatoriu ne gândim la Kremlin. Kremlinul este simbolul Moscovei. Kremlinul este cea mai veche parte a capitalei Rusiei. în prezent acesta este unul din cele mai frumoase ansambluri de arhitectură nu numai din Moscova, ci şi din întreaga ţară. Spre sfârşitul secolului al XIV-lea, în jurul Kremlinului a fost construit un zid din piatră albă. La sfârşitul secolului al XV-lea, Moscova a devenit capitala statului centralizat rus. Oraşul a început să se dezvolte. Aici au fost construite multe catedrale, turnuri. Acum Kremlinul are 20 de turnuri. Pe unul dintre aceste turnuri se află renumitul orologiu al Kremlinului, ale cărui bătăi se pot auzi în fiecare zi la radio. Subiectul 3. ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК:

Творчество великого румынского поэта Михая Эминеску стало теперь мировым явлением благодаря труду многочисленных прекрасных переводчиков. В настоящее время произведения Эминеску пользуются широкой популярностью в различных странах земного шара. Начиная с 1881 года, когда в Бонне впервые в мире были опубликованы его стихотворения на немецком языке, лирика Эминеску заняла достойное место в мировой литературе. Много произведений великого лирика были переведены на десятки языков мира. „Произведения Эминеску принадлежат всем временам“ – говорила переводчица стихов поэта на английский язык. Среди сборников, которые были изданы в последнее время за

рубежом, следует отметить произведения Эминеску в переводе польского поэта Добровольского, сборники стихов на испанском языке и другие. Subiectul 4. НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: „Место и роль Александра Сергеевича Пушкина в русской литературе.“ (изложение максимум 1,5-2 страницы)

II parroco del villaggio. Don Abbondio, aveva incontrato pochi minuti prima i soldatacci mandati da un prepotente signorotto locale, i quali gli avevano proibito, se voleva salvare la vita, di celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Il dialogo si svolge ora tra la vecchia e affezionata domestica Perpetua e lo spaventatissimo Don Abbondio. Quest’ultimo, ansante e tremante di paura, entra in casa. Non sfugge a Perpetua il dramma e la tempesta che scuotono il cuore di Don Abbondio e preoccupata domanda cosa sia successo. Abbandonandosi distrutto sul suo seggiolone, il povero prete mostra di non volere dire una parola. Qualcosa di grave è avvenuto, è chiaro, e Perpetua si ostina ad aprire una breccia nel silenzio atterrito di Don Abbondio.

66

1.2

Tradurre in italiano:

Inundaţiile devastatoare din ultimul timp au afectat atât o mare parte din ţările europene cât şi Asia, provocând pagube uriaşe şi pierderea de vieţi omeneşti. Un ziar german se întreba, în legătură cu această nenorocire: „Trebuie să ne gândim dacă nu cumva noi înşine suntem cei care provoacă forţa distructivă a apelor, prin dezvoltarea adesea excesivă a civilizaţiei noastre şi prin agresarea insistentă a mediului natural“.

Subiectul 2. Completare le seguenti frasi:

2.1 con il futuro dei verbi tra parentesi:

2.2 con i pronomi personali adatti:

2.3 con l’antonimo degli aggettivi tra parentesi:

Se Mario non (avere) impegni, (venire) certamente alla nostra festa. Il professore italiano (arrivare) domani in aereo, (tenere) una sola conferenza all’accademia e (ripartire) il giorno stesso. Io, personalmente, non (bere) questa medicina. E orribile!

Chiamerei suo figlio,

sgriderei per quello che ha fatto e

proibirei di uscire di casa.

Maria non è riconoscente: tu

fai del bene e lei

parla sgarbatamente.

A Giulia, io quei libri

manderei anche subito se sapessi che ha intenzione di leggere

Le popolazioni più (sazie) del mondo devono essere aiutate dalla comunità internazionale.

Per un ragazzo (pigro) come lui, la televisione non rappresenta un vero pericolo. Anche se non troppo (avaro), lui non esita ad aiutare i suoi amici. Subiectul 3. Redigere un breve saggio (circa 150 parole) sull’argomento:

Barem de corectare Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba
Barem de corectare
Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba italiană – subiecte de tip A.
Proba scrisă la Limba spaniolă (subiect tip B)
En tu opinión, ¿sigue válido el alegato del poeta mexicano? Explorando el significado del fragmento anterior y a partir
Me siento en un banco de la calle a hacer la digestión. El tráfico, que hasta ahora era prácticamente inexistente, se va
] La densidad del tráfico es
Mi se întâmplă destul de frecvent să primesc scrisori de la oameni pe care nu-i cunosc. Nu mă refer la marile plicuri

„Quali sono, secondo te, i maggiori problemi della gioventù dei nostri giorni.“

Subiectul 1. El poeta Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895) decía: „El drama más contundente del hombre, el de la búsqueda de la identidad, estalla justo en los albores de la vida, precisamente porque en estos momentos el querer ser significa dejar de querer ser ahora. Es por esto que vivimos la juventud como una enfermedad, una enfermedad que se cura poco a poco.“

de tus propias reflexiones, realiza un breve ensayo titulado Juventud e identidad. Se recomienda que tu trabajo tenga una

extensión máxima de 50 renglones. Subiectul 2. Traduce al rumano:

densificando por momentos. Esto sucede porque todo el mundo está volviendo a la ciudad. [

una de las cosas que más preocupado tiene a su alcalde. Éste ha recomendado en varias ocasiones el uso sustitutivo de la bicicleta. Quizá la gente haría más uso de la bicicleta si la ciudad fuera más llana. Otra solución sería que el Ayuntamiento

pusiera bicicletas a disposición de los transeúntes en la parte alta de la ciudad, con las cuales éstos podrían ir al centro muy de prisa y casi sin pedalear. Una vez en el centro, una empresa concesionaria se encargaría de meter las bicis en camiones y volverlas a llevar a la parte alta. A lo sumo, habría que colocar una red en la parte baja de la ciudad para impedir que los menos expertos se cayeran al mar una vez efectuado el trayecto descendente. Quedaría pendiente, claro está, la forma en que la gente que hubiera bajado al centro en bicicleta volvería a la parte alta, pero esto no es cosa que deba preocupar al Ayuntamiento. (Eduardo Mendoza – Sin noticias de Gurb) Subiectul 3. Traduce al español:

pline cu strofe şi rime pe care poeţii încă nepublicaţi mi le trimit, gest, din păcate, lipsit de orice finalitate publică, pentru că opiniile mele, oricât de entuziaste, nu dispun de nici un spaţiu tipografic pentru afirmarea lor. Mă refer la scrisorile venite de la cei cărora pagina li se adresează fără a le pretinde răspuns. De fiecare dată primirea unei astfel de scrisori îmi pune

probleme de nerezolvat. Pentru că – cinstit vorbind – ce aş putea răspunde eu unei scrisori în care se exprimă gânduri şi sentimente declanşate de un gând sau de un sentiment exprimat de mine. Ar fi, desigur, foarte simplu să mă simt mândră de toate aceste mărturisiri, dacă nu aş şti că meritul meu nu este decât cu foarte puţin mai mare decât al lor, dacă nu aş şti că

întâlnirea ideală dintre scriitor şi cititor are loc întotdeauna la mijlocul drumului dintre ei. Pentru că mereu, întorcându-mă la analiza celui mai exclusiv uman dintre actele omeneşti, lectura, ajung la concluzia că este asemenea unui han spaniol, în care fiecare mănâncă ceea ce îşi aduce de acasă. (Ana Blandiana – Autoportret cu palimpsest) Subiectul 4.

4.1 Adapta las siguientes oraciones al estilo indirecto pasado. Haz todas las modificaciones que consideres necesarias

para la nueva situación comunicativa:

67

a. „Se lo dejo - agregó – con tal de que me lo devuelvan mañana mismo sin falta“.

b. „Cuando vaya a visitarte – le contestó Marta –, me tienes que presentar a tus padres“.

c. Pelé señaló el pasado martes: „La ley que rige los contratos de los futbolistas es, en mi opinión, un resabio de esclavitud“.

4.2 Escribe la forma correcta de la palabra que falta:

a. Yo ya he terminado, podemos irnos

b. Anda, vamos, que te invito

c. No se puede confiar en él; lo hace todo a

d. En la Plaza del Sol se encuentra la sede de la Presidencia de Madrid,

nuevo a todos los españoles.

tú quieras.

comer.

loco, deprisa y corriendo.

reloj emite las campanadas que anuncian el año

4.3 Sustituye los infinitivos que van entre paréntesis por las formas verbales adecuadas:

a.

b.

Tu jefe te ha llamado y ha dicho que le (ir) a ver mañana.

– ¿Dónde está el chico?

– Está en su cuarto

(oír) la radio.

c. Cuando el alcalde

d.

(introducir) la nueva normativa de tráfico, el centro estará menos atascado.

(sonreír) cuando me ves.

Me gusta que siempre me

4.4 Lee las siguientes frases y elige la forma adecuada:

a. ¿

b.

(a qué / cuál) prefieres, el blanco o el negro?

– ¿Que hiciste anoche? – (fui / estuve) en el teatro. El mejor camino es
– ¿Que hiciste anoche?
– (fui / estuve) en el teatro.
El mejor camino es tomar la carretera que va
(por / para) Madrid.
En
(el guía / la guía) del Museo no aparece dónde está esta pintura. Pregunta a
(ese guía / esa guía).
4.5 Reconstruye las ingeniosas frases de Ramón Gómez de la Serna utilizando un fragmento de cada una de las
A
B
C
1. El agua
(sonar)
2. Las flores que no
(volver)
3. La “q” es una “p” que
(oler)
4. La ametralladora
(soltarse)
de paseo.
a máquina de escribir de la muerte.
el pelo en las cascadas.
son flores mudas.
Barem de corectare
Baremul de corectare este identic cu cel de la Proba de limba spaniolă – subiecte de tip A.
Proba scrisă la Limba latină (subiect tip B)
Subiectul 1.
1.1 Traduceţi textul următor:
1.2 Faceţi analiza morfosintactică a cuvintelor şi sintagmelor următoare:
gestis, in castra, venire, sustineant.
Subiectul 2.
2.1 Caracterizaţi succint (în maximum o pagină) opera lui Horatius.
2.2 Traduceţi în limba latină:
Barem de corectare

c.

d.

columnas; conjuga el verbo de la columna B en la forma apropiada:

His rebus gestis, Curio se in castra ad Bagradam recipit atque universi exercitus conclamatione imperator appellatur, posteroque die Uticam exercitum ducit et prope oppidum castra ponit. Nondum opere castrorum perfecto, equites ex

statione nuntiant magna auxilia equitum ab rege missa Uticam venire; eodemque tempore vis magna pulveris cemebatur. Novitate rei Curio permotus praemittit equites qui primum impetum sustineant ac morentur.

Caesar scrie că obiceiurile (mos) germanilor se deosebesc (differre) mult de cele ale galilor. Căci cei dintâi nu stăpânesc (habere) un ogor (ager) anume (certus), ci îl primesc (recipere) anual (quotannis) de la magistraţi, ca să-l cultive (colere). Notă: Candidaţii pot folosi Dicţionarul Latin-Român.

Se acordă o notă (între 1 şi 10) pentru subiectele 1.1 şi 1.2, cumulate, şi alta, pe aceeaşi scară, pentru subiectele 2.1 şi 2.2, cumulate. La fiecare dintre cele două notări se acordă câte 1 punct din oficiu. Nota finală rezultă din media celor două note parţiale. Din cuplul .1.1-1.2, traducerea valorează 7 p., iar analiza morfo-sintactică, 2. Din aceste valori maxime se vor scădea câte 0,10-0,50 p. pentru greşelile de morfologie, sintaxă sau lexic, în funcţie de gravitatea lor; se consideră mai gravă neidentificarea unui ablativ absolut sau a unui acuzativ cu infinitiv decât o confuzie de timp sau de caz. Neînţelegerea textului se taxează cu 3-6 puncte, după întinderea şi profunzimea erorii.

68

Din cuplul 2.1-2.2, subiectul de literatură valorează 6 p. şi retroversiunea, 3. La literatură, se iau în considerare atât corectitudinea şi bogăţia informaţiei, cât şi capacitatea de sintetizare şi eleganţa de expresie a candidatului. La retroversiune, depunctarea se face ca şi la traducerea din latină. O teză care impresionează prin corectitudine, prin demonstrarea obiceiului traducerii şi prin amploarea cunoş