Sunteți pe pagina 1din 8

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


Str. Schitu Măgureanu, nr. 9, tel. 314.03.26

Nr. total de locuri de la buget – 200


Nr. total de locuri cu taxă – 200
Profil Sociologie, specializarea Sociologie – 4 ani (zi)
Profil Asistenţă socială, specializarea Asistenţă socială – 4 ani (zi)

Specializarea „Sociologie“ Specializarea „Asistenţă socială“


Probă scrisă, la alegere din următoarele discipline: Probă scrisă, la alegere din următoarele discipline:
¾ Sociologie ¾ Sociologie – scris
¾ Algebră ¾ Psihologie – scris
¾ Psihologie ¾ Filosofie – scris
¾ Economie
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,91/9,17 ¾ 2002 – 9,96/7,53
¾ 2001 – 9,99/9,24 ¾ 2001 – 7,79/5,41
¾ 2000 – 9,94/9,17 ¾ 2000 – 9,89/8,55
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 8,28 candidaţi/loc ¾ 2002 – 3,72 candidaţi/loc
¾ 2001 – 7,22 candidaţi/loc ¾ 2001 – 2,62 candidaţi/loc
¾ 2000 – 11,02 candidaţi/loc ¾ 2000 – 6,94 candidaţi/loc

Specializarea „Sociologie“

Proba scrisă la Algebră


Subiectul 1. Să se rezolve inecuaţia: 2 x − 3 − x − 4 ≥ 5 ;
Subiectul 2. Să se rezolve ecuaţia: log 2 (9 x −1 + 7) = 2 + log 2 (3 x −1 + 1) ;
⎧λx + y + z = 1

Subiectul 3. Fie sistemul: ⎨ x + λy + z = 2 − λ ; pentru ce valori ale parametrului real λ sistemul este incompatibil?
⎪ x + y + λz = 3λ + 1

Subiectul 4. Pe mulţimea C a numerelor complexe se definesc două legi de compoziţie, ∗ şi o , prin:
z1 ∗ z 2 = z1 + z 2 + i
; fie e1 elementul neutru în raport cu legea ∗ şi e2 elementul neutru în raport cu legea o .
z1 o z 2 = iz1 z 2
Să se arate că e1 o e1 = e2 * e2 .

Barem de corectare
Subiectul 1. Condiţii de existenţă pentru radicali, x ≥ 4 (2 p.); aducerea inecuaţiei la forma x − 4 ≥ 2 5( x − 4) (2 p.);
aducerea inecuaţiei la forma x 2 − 28 x + 96 ≥ 0 (2 p.); rezolvarea ultimei inecuaţii x ∈ ( −∞ ,4] ∪ [ 24, ∞ ) (2 p.); soluţia
problemei x ∈ {4} ∪ [24, ∞) (1 p.); se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 2. Condiţii de existenţă pentru logaritmi, x ∈ R (2 p.); aducerea ecuaţiei la forma 9 x −1 + 7 = 4(3 x −1 + 1) (2
p.); substituţia 3 x = y (1 p.); aducerea ecuaţiei la forma y 2 − 12 y + 27 = 0 (2 p.); soluţiile y1 = 3, y 2 = 9 (1 p.); soluţia
problemei x1 = 1, x2 = 2 (1 p.); se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 3. Calculul determinantului sistemului Δ = (λ − 1) 2 (λ + 2) (2 p.); sistem compatibil determinat pentru
λ ≠ 1, λ ≠ 2 (1 p.); sistem compatibil nedeterminat pentru λ = −2 (3 p.); sistem incompatibil pentru λ = 1 (2 p.); soluţia
problemei λ = 1 (1 p.); se acordă 1 p. din oficiu.
Subiectul 4. Găsirea lui e1 = −i (2,5 p.); găsirea lui e2 = −i (2,5 p.); calculul e1 o e2 = −i (2 p.); calculul e1 ∗ e2 = −i
(2 p.); se acordă 1 p. din oficiu. Nota finală reiese din media aritmetică a notelor obţinute la cele 4 subiecte.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum100


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Proba scrisă la Psihologie
Subiectul 1. Algoritmica şi euristica.
Subiectul 2. Calităţile voinţei.
Subiectul 3. Niveluri şi stadii ale creativităţii.

Barem de corectare la Psihologie


Subiectul 1. Algoritmica şi euristica. (3 p.)
Definirea conceptelor (0,50 p.); algoritmica (l p.); euristica (1 p.); interacţiunea (0,50 p.).
Subiectul 2. Calităţile voinţei. (3 p.)
Puterea şi perseverenţa (1,75 p.); independenţa şi promptitudinea deciziei (1,25 p.).
Subiectul 3. Niveluri şi stadii ale creativităţii. (3 p.)
Niveluri ale creativităţii (1,50 p.); Stadiile creativităţii (1,50 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Sociologie


Subiectul 1. (Obligatoriu) Grupurile sociale. Tipuri şi caracteristici.
Subiectul 2. Trataţi la alegere două subiecte din următoarele patru:
1. Populaţia – factor al vieţii sociale.
2. Cultura şi civilizaţia. Sistemul culturii naţionale.
3. Comportamentul colectiv. Dimensiuni şi forme ale comportamentului colectiv.
4. Calitatea vieţii. Indicatorii calităţii vieţii.

Barem de corectare
Subiectul 1. Grupurile sociale. Tipuri şi caracteristici. (3 p.)
1. Definirea grupurilor sociale. 1 p.
2. Tipuri de grupuri sociale. 1 p.
3. Caracteristicile fiecărui tip de grup social. 1 p.
Subiectul 2.1 Populaţia –factor al vieţii sociale. (3 p.)
1 Conceptul de „populaţie“. 1 p.
2 Planuri ale abordării populaţiei. 1 p.
3. Numărul şi densitatea populaţiei. 1 p.
Subiectul 2.2 Cultură şi civilizaţie. Sistemul culturii naţionale. (3 p.)
1. Conceptul de „cultură“. 1 p.
2. Relaţia cultură-civilizaţie. 1 p.
3. Sistemul culturii naţionale. 1 p.
Subiectul 2.3 Comportamentul colectiv. Dimensiuni şi forme ale comportamentului colectiv. (3 p.)
1. Definiţia comportamentului colectiv. 1 p.
2. Dimensiuni ale comportamentului colectiv. 1 p.
3. Forme ale comportamentului colectiv. 1 p.
Subiectul 2.4 Calitatea vieţii. Indicatorii calităţii vieţii. (3 p.)
1. Conceptul de „calitate a vieţii“. 1 p.
2. Indicatorii obiectivi ai calităţii vieţii. 1 p.
3. Indicatorii subiectivi ai calităţii vieţii. 1 p.
Se acordă 1 p. din oficiu.
Nota finală reiese din suma punctajului obţinut la subiectul obligatoriu şi la cele două subiecte tratate la alegere, la care
se adaugă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Economie


INDICAŢII DE COMPLETARE A GRILELOR
l. La fiecare întrebare se va marca o singură variantă de răspuns din cele prezentate. În caz contrar, răspunsul va fi anulat.
2.Marcarea răspunsului corect se face numai prin umplerea căsuţei respective cu pastă de pix de culoare neagră.
3. Umplerea unei căsuţe trebuie să fie completă. Orice alt mod de marcare duce la anularea răspunsului la subiectul respectiv.
Exemplu de marcare corectă:

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum101


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Exemple de marcare incorectă:

4. În caz de marcare greşită, puteţi solicita o altă foaie de răspuns, însă acest lucru vă este permis numai o singură dată.
5. Pentru prelucrarea corectă a răspunsurilor vă rugăm să completaţi cu atenţie codul de identificare din partea de jos a
paginii, copiindu-l din legitimaţia de concurs.
6. Pentru a se putea face o prelucrare corectă pe calculator a răspunsurilor, grila de completat nu trebuie să cuprindă
urme ale instrumentelor de scris, altele decât cele ale răspunsurilor marcate.
NOTĂ: La examenul de admitere la Facultatea de Sociologie s-au dat 4 grile, conţinând întrebările prezentate
mai jos, însă într-o ordine diferită. Ca urmare, s-a considerat suficientă prezentarea Grilei nr. 1.

1. Salariul se deosebeşte de profit prin aceea că:


a. nu poate fi mai mare decât profitul; b. este o formă de venit; c. se foloseşte pentru consum; d. este un cost.
2. Alegeţi varianta corectă:
a. activitatea economică este mai cuprinzătoare decât cea umană; b. salariul nu este preţ; c. pe piaţa de oligopol există câţiva
producători; d. mărfurile sunt omogene pe piaţa cu concurenţă monopolistică.
3. Care variantă este adevărată:
a. nu poate exista cerere fără ofertă; b. la preţul de echilibru cantitatea satisfăcută este egală cu cea oferită sau cerută; c.
cantitatea cerută nu poate coincide cu cea oferită; d. salariul nominal se exprimă prin cantitatea de bunuri cumpărată.
4. Atunci când costul variabil creşte mai încet decât producţia, costul total:
a. creşte; b. scade; c. este egal cu costul variabil; d. este egal cu costul fix.
5. Proprietatea privată individuală există sub forma:
a. cooperativelor de credit; b. societăţilor pe acţiuni;
c. cooperativelor de producţie; d. proprietăţii individuale mijlocii şi mari.
6. Inflaţia avantajează debitorii datorită:
a. scăderii puterii de cumpărare a banilor; b. creşterii riscurilor pe piaţa valutară;
c. scăderii masei monetare; d. măsurilor de protecţie socială.
7. Nu poate înregistra valoarea zero:
a. utilitatea marginală; b. producţia; c. costurile variabile; d. multiplicatorul investiţiilor.
8. Utilitatea marginală exprimă:
a. sporul de utilitate obţinut prin reducerea preţurilor;
b. sporul de utilitate obţinut prin creşterea cu o unitate a volumului unui factor de producţie;
c. sporul de utilitate ce se obţine prin consumarea unei unităţi suplimentare dintr-un bun;
d. sporul de utilitate obţinut prin creşterea volumului producţiei totale.
9. Creşterea productivităţii muncii poate influenţa direct proporţional mărimea:
a. preţului; b. costului fix pe termen scurt; c. salariului; d. costului fix pe produs.
10. Inflaţia are drept cauză majoră:
a. scăderea preţurilor; b. creşterea puterii de cumpărare; c. creşterea cantităţii de monedă; d. creşterea şomajului.
11. Masa monetară scade atunci când:
1. rezerva obligatorie a băncilor creşte; 2. deficitul bugetar creşte; 3. volumul bunurilor şi serviciilor tranzacţionate se
reduce; 4. se acordă mai multe credite.
a. 2+3+4; b. 1+2+3; c. 1+3 d.2+4.
12. În costurile fixe se includ cheltuielile cu:
1. chiria; 2. salariile tuturor lucrătorilor; 3. iluminatul; 4. materiile prime
a. 1+3; b. 1+3+4; c. 1+2+3; d. 1+2.
13. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică există:
1. atomicitatea ofertei; 2. diversitatea produselor; 3. un singur producător; 4. o bună satisfacere a cererii.
a. 1+2+4; b. 2+3+4; c. 1+3+4; d. 2+3.
14. Indicaţi relaţiile incorecte, ştiind că CI reprezintă consumul intermediar, A amortizarea, iar VN venitul naţional:
1. PIN < PIB; 2. PIB = PNN+A+CI; 3. PNB = PNN+CI; 4. PNN = VN+A.
a. 2+3+4; b. 1+2+4; c. 1+2+3; d. 1+3+4.
15. Cotaţia bursieră:
1. variază în decursul unei zile; 2. se stabileşte de vânzător; 3. este influenţată de inflaţie; 4. este determinată de cerere şi ofertă.
a. 1+2+3; b. 2+3+4; c. .1+2; d. 1+3+4.
16. Costul total:
1. include cheltuielile materiale şi salariale; 2. poate fi superior cifrei de afaceri; 3. este format numai din cheltuielile cu
capitalul tehnic; 4. include şi cheltuieli de distribuţie.
a. 3+4; b. 1+2+3; c. 1+3; d. 1+2+4.
17. Înregistrează valori medii:
1. costul total; 2. productivitatea pământului; 3. utilitatea totală; 4. salariul nominal.
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum102
Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. 1+2+3+4; b. 1+2+4; c. 2+3+4; d. 1+2+3.
18. Politica fiscală:
1. este o politică anticiclică; 2. acţionează prin sistemul de credite; 3. nu se poate utiliza simultan cu politica monetară; 4.
este promovată prin acţiuni guvernamentale.
a. 1+2+4; b. 1+2+3; c. 1+3; d. 1+4.
19. Identificaţi varianta corectă:
1. banii îndeplinesc funcţia de măsură a inflaţiei şi şomajului; 2. creşterea ratei dobânzii este consecinţă şi măsură de
combatere a inflaţiei; 3. strategia costurilor este o politică anticiclică; 4. între preţ şi cost este o relaţie de la întreg la parte.
a. 1+2+4; b. 1+4; c.1+3+4; d. 2+4.
20. Mărimea profitului este direct proporţională cu:
1. nivelul preţului, al salariului şi al creditului; 2. volumul bunurilor şi serviciilor şi numărul de rotaţii ale capitalului; 3.
viteza de rotaţie exprimată prin timp, nivelul producţiei şi al schimbului de mărfuri; 4. mărimea costului de producţie şi cifra
de afaceri.
a. 1; b. 2+3+4; c. 2; d. 3+4.
21. Care din afirmaţii sunt adevărate:
1. costul marginal poate fi mai mare decât costul unitar; 2. cifra de afaceri reprezintă diferenţa dintre încasări şi cheltuieli; 3.
investiţia netă este mai mare decât cea brută; 4. deficitul de ofertă este echivalent cu excesul de cerere.
a. 1+2+3; b. 1+4; c. 1+3+4; d. 2+4.
22. Identificaţi variantele corecte:
1. resursele primare sunt resursele financiare ale agenţilor economici; 2. numerarul deţine ponderea principală în structura
masei monetare; 3. monedele de aur şi argint reprezintă titluri fiduciare; 4. puterea de cumpărare a banilor este invers
proporţională cu preţurile.
a. 4; b. 1+2; c. 1 +3; d. 3.
23. Dacă pe piaţa monetară rata dobânzii creşte, cursul titlurilor de valoare are tendinţa:
1. să crească; 2. să scadă; 3. să rămână constant; 4. să devină independent.
a. 1+4; b. 1; c. 2+4; d. 2.
24. Consumul şi economiile cresc simultan atunci când:
1. creşte rata consumului iar venitul este constant; 2. rata consumului este constantă iar venitul creşte; 3. scade rata
consumului iar venitul este constant; 4. venitul creşte mai rapid decât consumul.
a. 1+2+3; b. 1+3+4; c. 2+4; d. 2+3.
25. Indemnizaţia de şomaj este o formă a salariului:
1. nominal; 2. colectiv; 3. real; 4. social.
a. 4; b. 1+2; c. 2+3; d. 3.
26. În perioada de boom:
1. falimentele cresc; 2. fiscalitatea este ridicată; 3. cheltuielile publice se diminuează; 4. rata dobânzii scade.
a. 1+2; b. 1+3+4; c. 2+3; d. 1+2+4.
27. Dacă veniturile cumpărătorilor cresc, celelalte condiţii rămânând neschimbate, preţul de echilibru se poate stabili
la un nivel:
1. mai scăzut; 2. mai înalt; 3. zero; 4. minim.
a. 3; b. 1+3+4; c. 2; d. 1+4,
28. Cererea de muncă depinde de:
1. volumul investiţiilor; 2. nivelul salariilor; 3. potenţialul de dezvoltare a economiei naţionale; 4. numărul de şomeri.
a. 1+2+4; b. 1+2+3; c. 1+3+4; d. 2+3+4.
29. Pe prima treaptă a pieţei muncii:
1. se conturează principiile care acţionează la stabilirea salariilor; 2. cererea se dimensionează precis ca volum şi structură;
3. oferta se delimitează pornind de la programul de muncă; 4. se formează condiţiile generale de angajare a salariaţilor.
a. 1+4; b. 1+3+4; c. 2+3+4; d. 1+2.
30. Inflaţia poate fi cauzată de:
1. creşterea rezervei obligatorii a băncilor comerciale; 2. acoperirea deficitelor bugetare; 3. creşterea costurilor salariale; 4.
creşterea producţiei de bunuri şi servicii.
a. 1+2+3; b. 2+3; c. 1+2+4; d. 1+4.
31. Valoarea nominală a unei acţiuni:
1. poate coincide cu valoarea reală; 2. este stabilită de acţionari; 3. reprezintă un preţ de vânzare; 4. se determină la bursă.
a. 1+2+3; b. 1+4; c. 2+3+4; d. 1+3.
32. Afirmaţiile corecte sunt:
1. formarea netă a capitalului are ca sursă autofinanţarea şi amortizarea; 2. între creşterea productivităţii muncii şi costul de
producţie există o relaţie invers proporţională; 3. când preţurile sunt constante, salariul real creşte proporţional cu salariul
nominal; 4. piaţa valutară este localizată geografic.
a. 1+2+3; b. 2+4; c. 2+3; d. 1+3+4.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum103


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
33. Piaţa monetară şi piaţa financiară:
1. diferă prin obiectul cererii şi ofertei; 2. sunt componente ale pieţei naţionale; 3. au ca preţ specific rata dobânzii; 4. sunt
pieţe primare şi secundare.
a. 1+2+3; b. 1+4; c. 2+3+4; d. 1+2.
34. În economia naturală nu există:
1. bunuri de consum; 2. mărfuri; 3. bunuri libere; 4. bunuri de producţie.
a. 1+3; b. 2; c. 2+4; d. 4.
35. Taxele vamale determină modificarea:
1. cursului de revenire la export; 2. cursului de revenire la import; 3. veniturilor tuturor agenţilor economici producători; 4.
cursului acţiunilor.
a. 2; b. 1+4; c. 1+2+3; d. 2+3+4.
36. Ştiinţa economică studiază:
1. comportamentul uman în utilizarea resurselor; 2. metodele de prelucrare a resurselor naturale; 3. tehnologia recuperării
resurselor reutilizabile; 4. raportul nevoi-resurse.
a. 1+4; b. 1+2+3; c. 1+3+4; d. 2+3.
37. Provin din activităţi economice:
1. toate resursele; 2. unele trebuinţe; 3. toate bunurile; 4. bunurile economice.
a. 2+3+4; b. 1+4; c. 2+4; d. 1+3+4.
38. Banca Naţională:
1. este unicul ofertant de valută; 2. acordă credite; 3. deţine monopolul emisiunii monetare; 4. creează bani scripturali.
a. 1+2+3; b. 2+3+4; c. 1+3+4; d. 1+2+4.
39. Când cererea scade şi oferta este constantă, preţul de echilibru:
1. creşte şi cantitatea de echilibru este constantă; 2, scade şi cantitatea de echilibru creşte; 3. scade şi cantitatea de echilibru
se reduce; 4. este constant şi cantitatea de echilibru creşte.
a. 1; b. 1+4; c. 2+4; d. 3.
40. Când exportul devansează importul:
1. pe piaţa valutară internă se vinde mai multă monedă străină; 2. creşte masa monetară; 3. exportul net este negativ; 4. este
posibilă aprecierea monedei naţionale.
a. 1+2+3; b. 1+2+4; c. 1+3+4; d. 2+3+4.
41. Dacă preţul de vânzare al unui bun este de 1000 u.m., în timp ce profitul reprezintă 10% din preţ, cu cât trebuie
redus costul unitar pentru ca rata profitului (la cifra de afaceri) să fie 20%:
a. cu 100 u.m.; b. cu 10%; c. cu 200 u.m.; d. cu 800 u.m.
42. La o firmă producătoare de covoare costul fix este de 150 mild. lei şi costul variabil de 750 mild. lei, iar producţia
de 10.000 bucăţi. Dacă producţia creşte cu 50%, costurile variabile cresc de 1,25 ori mai încet decât producţia. Cum se
modifică profitul unitar, pentru ca preţul să rămână neschimbat?
a. creşte cu 5 mil. lei; b. creşte cu 20 mil. lei; c. scade cu 5 mil. lei; d. nu se modifică.
43. Salariul real creşte cu 10%, iar preţurile cu 20%. Atunci, salariul nominal:
a. creşte mai mult decât cresc preţurile; b. creşte mai puţin decât cresc preţurile;
c. scade mai mult decât cresc preţurile; d. scade mai puţin decât cresc preţurile.
44. Într-o perioadă, producţia creşte cu 25%. Ca urmare, costul fix mediu:
a. creşte cu 20%; b. creşte cu 25%; c. scade cu 25%; d. scade cu 20%.
45. O persoană depune la o bancă suma de 10 mil. lei pentru o perioadă de 30 de luni. Ce sumă finală va avea la
sfârşitul perioadei dacă rata dobânzii este de 100%?
a. 30mil. lei; b. 20 mil. lei; c. 50 mil. lei; d. 60 mil. lei.
46. Ce profit înregistrează o firmă care exportă mărfuri de 500 mil. lei dacă cursul de revenire brut la export este de
20.000 lei/$, iar cursul de schimb este de 30.000 lei/$?
a. 750 mil. lei; b. 250 mil. lei; c. 25.000$; d. 10.000$.
47. Costul total în perioada t1 creşte cu 50% faţă de perioada t 0 , iar productivitatea muncii se majorează în acelaşi
interval de timp cu 200%. Dacă numărul lucrătorilor este acelaşi şi nivelul costului total mediu iniţial este de 100 u.m.,
costul marginal este de:
a. 25 u.m.; b. 50 u.m.; c. 40 u.m.; d. 52 u.m.
48. La o firmă lucrează 10 muncitori, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi şi înregistrează o productivitate de 4 buc. pe oră.
Dacă aceeaşi muncitori vor lucra 5 zile pe săptămână şi numai 7 ore pe zi, cu cât trebuie să crească productivitatea muncii
pentru a se obţine aceeaşi producţie săptămânală?
a. 1,485 buc.; b. 40 buc.; c. 2,56 buc.; d. 18,5 buc.
49. Din activitatea de export intră în economia naţională 5.000$ la un curs de 0,0005$/leu. În aceste condiţii, masa monetară:
a. creşte cu 10 mil. lei; b. scade cu 10 mil. lei; c. creşte cu 25$; d. creşte cu 500 mil. lei.
50. La o firmă se produc 1000 buc. folosindu-se 22 de utilaje în perioada t 0 . În perioada t1 producţia a crescut de 2 ori, iar
productivitatea capitalului cu 10%. În aceste condiţii numărul de utilaje folosite în perioada t1 a fost mai mare decât în perioada t 0 cu:

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum104


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
a. 4 utilaje; b. 18utilaje; c. 8 utilaje; d. 40 utilaje.

Barem de corectare al testului-grilă


a b c d a b c d a b c d
1 … … … „ 18 … … … „ 35 „ … … …
2 … … „ … 19 … … … „ 36 „ … … …
3 … „ … … 20 … … „ … 37 … … „ …
4 „ … … … 21 … „ … … 38 … „ … …
5 … … … „ 22 „ … … … 39 … … … „
6 „ … … … 23 … … … „ 40 … „ … …
7 … … … „ 24 … … „ … 41 „ … … …
8 … … „ … 25 „ … … … 42 … „ … …
9 … … „ … 26 … … „ … 43 „ … … …
10 … … „ … 27 … … „ … 44 … … … „
11 … … „ … 28 … „ … … 45 … … … „
12 „ … … … 29 „ … … … 46 … „ … …
13 „ … … … 30 … „ … … 47 „ … … …
14 „ … … … 31 … … … „ 48 „ … … …
15 … … … „ 32 … … „ … 49 „ … … …
16 … … … „ 33 … … … „ 50 … „ … …
17 … „ … … 34 … „ … …

Specializarea „Asistenţă socială“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Locul şi rolul afectivităţii în Sistemul Psihic Uman.
Subiectul 2. Formele atenţiei şi interacţiunea lor.

Barem de corectare la Psihologie


Subiectul 1. Locul şi rolul afectivităţii în Sistemul Psihic Uman. (5 p.)
Definirea şi scurtă caracterizare a S.P.U (0,50 p.); definirea şi caracterizarea afectivităţii (l,50 p.); rolurile afectivităţii (0,50
p.); rolul proceselor afective: în procesele senzoriale (0,50 p.), în procesele cognitive superioare (0,50 p.), în procesele
reglatorii (0,50 p.), în personalitate (1 p.).
Subiectul 2. Formele atenţiei şi interacţiunea lor. (4 p.)
Atenţia involuntară: factorii externi (0,60 p.), factorii interni (0,40 p.); atenţia voluntară: caracteristici (1 p.), condiţii
favorizante (l p.); atenţia postvoluntară (0,50 p.); atenţia externă şi internă (0,50 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Filosofie


Subiectul 1. Dreptate şi egalitate.
Subiectul 2. Perspective hedoniste asupra fericirii.

Barem de corectare la Filosofie


Subiectul 1. (5 p.)
¾ Fixarea relaţiei dintre dreptate şi egalitate; problema compatibilităţii dreptăţii cu existenţa inegalităţilor între oameni (0,50 p.).
¾ Concepţia lui Nietszche despre realizarea dreptăţii; problema celor două morale; precizarea sensurilor în care sunt
folosite expresiile: „stăpân“, „şcolar“, „utilităţi“, „dincolo de Bine şi de Rău“ (1,5 p.).
¾ Concepţia lui Marx cu privire la eliminarea inegalităţilor; repartiţia în comunism; precizarea sensurilor în care sunt
folosiţi termenii: „comunism“, „inegalitate“, „nevoi“ (1,5 p.).
¾ Analiza celor două principii din teoria dreptăţii a lui Rawls; problema admiterii inegalităţilor (1,5 p.).
Subiectul 2. (4 p.)

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum105


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
¾ Relaţia dintre fericire şi plăcere; explicaţia termenului hedonism (0,5 p.).
¾ Ce înţelege Epicur prin plăcere ca scop al vieţii; relaţia dintre plăcere şi înţelepciune (1 p.).
¾ Concepţia cirenaică (Aristip) despre echivalenţa plăcerilor; „plăcerea de repaus“ şi „plăcerea în mişcare“, fericirea ca
sumă a tuturor plăcerilor (1 p.).
¾ Principiul celei mai mari fericiri după J. St. Mill; plăceri ale simţurilor şi plăceri ale intelectului (1,5 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Sociologie


Subiectul 1. Structura socială.
Subiectul 2. La alegere din:
2.1 Procesul de socializare.
2.2 Relaţiile interpersonale.

Barem de corectare la Sociologie


Subiectul 1. Structura socială. (5 p.)
Definirea structurii sociale (2 p.); relaţie sistem – structură socială (1 p.); mobilitatea socială (2 p.).
Subiectul 2.1 Procesul de socializare. (4 p.)
Definirea socializării (1 p.); tipuri de socializare (2 p.); agenţii socializării (1 p.).
Subiectul 2.2 Relaţiile interpersonale. (4 p.)
Definirea relaţiilor interpersonale (1 p.); relaţii sociale şi relaţii interpersonale (1 p.); modele şi stiluri de relaţii interpersonale (2 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum106


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ................................................100


Str. Schitu Măgureanu, nr. 9, tel. 314.03.26......................................................................................................100
Specializarea „Sociologie“..................................................................................................................................100
Proba scrisă la Algebră....................................................................................................................................100
Barem de corectare .....................................................................................................................................100
Proba scrisă la Psihologie ...............................................................................................................................101
Barem de corectare la Psihologie..............................................................................................................101
Proba scrisă la Sociologie...............................................................................................................................101
Barem de corectare .....................................................................................................................................101
Proba scrisă la Economie................................................................................................................................101
Barem de corectare al testului-grilă...........................................................................................................105
Specializarea „Asistenţă socială“........................................................................................................................105
Proba scrisă la Psihologie ...............................................................................................................................105
Barem de corectare la Psihologie..............................................................................................................105
Proba scrisă la Filosofie ..................................................................................................................................105
Barem de corectare la Filosofie.................................................................................................................105
Proba scrisă la Sociologie...............................................................................................................................106
Barem de corectare la Sociologie..............................................................................................................106

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum107


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro