Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA DOCTORALA PSIHOLOGIE, UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

5 stele 7998 vizualizari | Fii primul care comenteaza

INSCRIERI: 3 - 8 SEPTEMBRIE 2006 PROGRAM : ZILNIC 9.00 - 14.00 SAMBATA 9.00 - 12.00 COLOCVIUL DE ADMITERE - interviu din tematica afisata - are loc in perioada 14 - 22 Septembrie (data de sustinere se va anunta la inscrieri). TAXA DE INSCRIERE - 200 RON La inscriere fiecare candidat va depune un proiect de cercetare pe o tema la alegere conform precizarilor privind admiterea la doctorat PRECIZARI PRIVIND ADMITEREA LA DOCTORAT Admiterea la doctorat, indiferent de forma de invatamant in care se organizeaza, se face prin concurs organizat anual de Scolile Doctorale, de regula inainte de inceputul anului universitar. Admiterea va fi organizata pe baza unei metodologii proprii pentru fiecare Scoala Doctorala in parte, avand in vedere urmatoarele elemente: Toti candidatii la o Scoala Doctorala sustin probe similare In vederea pregatirii candidatilor pentru colocviul de admitere la doctorat conducerile Scolilor Doctorale vor Evaluarea candidatilor se va face pe domenii, de catre comisiile special constituite in acest sens. Criteriile si probele de evaluare vor fi stabilite la nivelul fiecarei Scoli Doctorale (pot fi elaborate criterii complexe

intocmi o bibliografie orientativa afisata inaintea perioadei de inscriere prevazuta pentru aceasta sesiune.

prin asocierea, la rezultatele colocviului de admitere, a performantelor academice ale candidatului in cadrul programului demasterat). Media minima de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (sapte).

Inscrierile la colocviu se vor face in perioada 3 - 8 septembrie 2007. Colocviul de admitere la doctorat va avea loc in perioada 14 - 22 septembrie 2007. La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolventii invatamantului universitar de lunga durata cu diploma delicenta . Inscrierile se vor face la Scolile Doctorale din cadrul fiecarei facultati. Pentru inscriere, candidatii vor prezenta urmatoarele acte intr-un dosar m a p a, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele si prenumele, cu initiala tatalui, domeniul de doctorat si conducatorul stiintific: cerere/fisa de inscriere - formular tip - la inscriere; certificat de nastere, copie legalizata; certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui, copie legalizata; diploma de bacalaureat sau echivalenta, copie legalizata; diploma de invatamant superior (licenta) si foaia matricola, copii legalizate; diploma de master/studii aprofundate si foaia matricols, copii legalizate memoriu de activitate stiintifica; lista cu titlurile lucrarilor stiintifice publicate; propunerea unei teme (in scris) in concordanta cu domeniul conducatorului stiintific, cu justificarea importantei o lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa pe baza careia sa se poata desfasura colocviul; certificat de competenta lingvistica (calificativ minim B), copie xerox nelegalizata; chitanta de achitare a taxei de inscriere -200 RON.

( cu exceptia promotiilor anterioare anului 2003);

acesteia;

Personalul incadrat in Universitate este scutit de plata taxei. Copiile dupa acte vor fi legalizate la notariat. Taxa anuala de studiu-3500 RON Absolventii de master/ studii aprofundate care nu poseda inca diploma de absolvire (promotia 2007) pot depune la dosar o adeverinta din care sa rezulte acest lucru. Candidatii care au facut studiile in strainatate vor prezenta la inscriere traducerea legalizata a diplomei obtinute, precum si echivalarea acesteia de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii. Colocviul de admitere la doctorat se desfasoara la facultatea de profil, pe domenii, in prezenta tuturor membrilor comisiei de admitere. Domeniul Psihologie TEMATICA I. 1. Comportamentul infractional intre preventie si recuperare 2. Posibilitati si limite in diagnosticarea si predictia comportamentului deviant 3. Utilizarea bateriilor de inteligenta in diagnosticarea si predictia functionarii cognitive 4. Testele de aptitudini si selectia profesionala 5. Psihodiagnoza in activitatea organizationala si manageriala Bibliografie: 1. Mitrofan N. si colab., Psihologie judiciara, ed. a III-a, Ed. Sansa S.R.L., Bucuresti, 2000 2. Mitrofan N., Mitrofan L., Testarea psihologica. Inteligenta si aptitudinile, Ed. Polirom, Iasi, 2005 3. Zlate M., Leadership si Management, Ed. Polirom, Iasi, 2004 II.

1. Neuropsihofiziologia dependentei de alcool si droguri 2. Profilul psihologic al consumatorului de drog 3. Strategii in preventia, diagnoza si modele terapeutice in dependenta de drog la tineri 4. Evaluare cantitativa si calitativa in devianta si dependenta juvenila Bibliografie: 1. Rascanu Ruxandra, Zivari Maria, Psihologie si psihopatologie in dependenta de drog, Ed. Ars Docendi, 2. Rascanu Ruxandra, Alcool si droguri:"virtuti" si capcane pentru tineri, Ed. Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 3. Rascanu Ruxandra, Introducere in psihologie aplicata, Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2000 4. Rascanu Ruxandra, Neuropsihofiziologia deviantei la adolescenti si tineri, Ed. Actami, Bucuresti, 1999 III. 1. Orientarea experientiala in psihoterapie, dezvoltare personala si transpersonala 2. Abordarea unificatoare si transgenerationala in psihoterapie 3. Psihologia si terapia cuplului si a familiei. Principalele directii conceptuale si metodologice Bibliografie: 1. Mitrofan Iolanda (coord.), Orientarea experientiala in psihoterapie, Ed. SPER, Bucuresti, 2000 2. Mitrofan Iolanda, Terapia unificarii, Ed. SPER, Bucuresti, 2004 3. Mitrofan Iolanda, Vasile Diana, Terapii de familie, Ed. SPER, Bucuresti, 2001 IV. 1. Valentele comunicarii totale 2. Dezvoltare si regres in activitatea psihica, in raport de varsta cronologica 3. Semnificatia distorsiunii comunicarii si limbajului in planul comportamentului si al personalitatii Bibliografie: 1. Verza E., Tratat de logopedie, Ed. Fundatiei Humanitas, Bucuresti, 2003 2. Verza E., Verza E.F., Psihologia varstelor, Editura Prohumanitas, Bucuresti, 2000 Complex LEU, Bd. Iuliu Maniu 1-3, corp A, et. 5, sect. 6, Bucuresti Tel: +021-318.15.50 / 318.15.52 Fax: +021 - 318.15.51 e-mail: secretariat@fpse.ro admin@fpse.ro Anunturi Google Bucuresti, 2002 2004

Test de inteligen? 30 de ntrebri multiple.Efectuai cel mai nou test IQ. - www.test-IQ-online.ro Profit de Aur si Petrol Cumpr i vinde cu 1 click.Cont demo gratuit de 10.000 - Trading212.com/Forex Scoala de Turism/Hotelier BHMS Scoala de Management Hotelier,Turism & Business in Elvetia/Europa - ro.BHMS.ch/Study_in_Switzerland Manager Proiect, 369Lei 14.02.2013, Diploma CNFPA (ANC)Curs general sau specializat - www.armp.ro

Invata Si Tu Engleza Si tu poti vorbi fluent engleza indoar 21 de zile. Detalii aici. - curs-de-engleza.ro