Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul fişei logopedice, ca instrument de consemnare a datelor

anamnezice, a demersului terapeutic şi a dinamicii corectării

1. Date personale:
Numele şi prenumele:___________________________________________________
Clasa________________________________________________________________
Invăţător:_____________________________________________________________
Data naşterii__________________________________________________________
2. Anamneza:
Tulburări de vorbire în familie____________________________________________
Boli suferite până în prezent______________________________________________
3. Diagnostic prezumtiv:
_____________________________________________________________________
4. Cauze presupuse:
Prenatale_____________________________________________________________
Perinatale_____________________________________________________________
Postnatale____________________________________________________________
5. Tulburări de pronunţie:
Integritatea organelor fonatorii: buze_________________; dinţi_______________;
palat__________;limba____________;
Motricitatea organelor fonoarticulatorii: maxilar_____________;
buze_____________; limba___________;
Auz fonematic_________________________________________________________
Sunete afectate________________________________________________________
6. Tulburările limbajului scris-citit. Motricitatea generală
Motricitatea fină_______________________________________________________
Orientarea spaţială_____________________________________________________
Schema corporală______________________________________________________
Lateralitatea___________________________________________________________
Disortografie__________________________________________________________
Omisiuni_____________________________________________________________
Adăugiri_____________________________________________________________
Inversări_____________________________________________________________
Substituiri____________________________________________________________
Viteza scrierii_________________________________________________________
Forma grafemelor______________________________________________________
Citire: literală, silabică, globală
7. Rinolalie
_____________________________________________________________________
8. Tulburări de voce: Voce fonastică____________; voca rinolalică____________;
Voce microfonică_______________;
9. Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: disfemia
Vorbirea în şoaptă_____________; vorbirea în cânt_________________;
10. Concluzii:
Dezvoltarea psihică_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Diagnostic final:_______________________________________________________
Prognostic____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mijloace terapeutice____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și