Sunteți pe pagina 1din 1

Podisul Moldovei

Podişul Moldovei se încadrează în climatul temperat al dealurilor cu altitudine medie.


Distribuţia şi regimul de manifestare ale tuturor elementelor climatice ce îl caracterizează sunt
determinate de mai mulţi factori:

- larga deschidere a regiunii spre nord, est şi sud ce facilitează o circulaţie activă a

maselor de aer din aceste direcţii (din est mase continentale, iarna reci şi uscate ce dau temperaturi
joase, viscole, geruri şi vara calde şi uscate ce imprimă nuanţa continentală; din sud, mase de aer
cald, umede sau uscate care accentuează fenomenele de secetă sau provoacă în sud desprimăvăriri
sau precipitaţii la începutul iernii; din nord, mase baltice, polare reci şi umede.

Campia de Vest

Clima

1. Factorii genetici ai climei: clima este temperat – continentală moderată, fiind influenţată de:

- Circulaţia maselor de aer: predominante sunt masele de aer oceanice (din vest) şi
submediteraneene (din SV);

- Carpaţii: manifestă rol de obstacol în calea maselor de aer nordice şi estice

Carpatii Orientali

Grupa Nordica

Se încadrează etajului climatic:

montan (la altitudini între 800 şi 1700 m): cu temperaturi medii anuale de 6°...0° C şi precipitaţii
medii anuale de 800...1200 mm;

alpin (la altitudini de peste 1700 m) (Munţii Rodnei, Maramureş, Suhard, Ţibleş): cu T.M.A. sub 0°C şi
precipitaţii peste 1200 mm/an;

Influenţele climatice exterioare sunt:

- scandinavo – baltice, în nord;

- oceanice, în partea vestică şi nord – vestică

precipitaţiile sunt diferenţiate astfel: 1200 – 1400 mm/an pe versanţii vestici şi sub 1000 mm/an pe
versanţii estici; cele mai multe precipitaţii cad în luna iunie.

Carpatii Orientali

Grupa Centrala