Sunteți pe pagina 1din 1

Amenajări turistice

1. Consideraţii generale
a. Localizare
b. Cadrul natural – factor de favorabilitate şi restrictivitate în dezvoltarea
turismului/saţiunii.
2. Populaţia, resursa umana, cadrul socio-economic, etc.
3. Analiza componentelor de turism
a. Obiectivele turistice din staţiune.
b. Infrastructura turistică şi spaţiul destinat agrementului.
c. Circulaţia turistică
d. Indicatori
i. Indicele de atractivitate
ii. Capacitatea optimă de primire
iii. Indicatori ai peisajului
4. Particularităţile domeniului schiabil şi al pârtiilor
a. Domeniul schiabil şi dotările aferente
b. Dimensiunile domeniului schiabil
i. Lungimea pârtiilor
ii. Diferenţa de nivel
iii. Capacitatea optimă de primire
iv. Debitul pârtiei de schi
v. Capacitatea instalaţiilor de transport pe cablu
c. Indicatori sintetici şi de corelaţie
i. Capacitatea caracteristică a mijloacelor de transport pe cablu
ii. Indicatori privind accesul la instalaţiile de transport pe cablu
iii. Lungimea instalaţiilor mecanice de urcat
iv. Capacitatea orară a instalaţiilor mecanice de urcat
v. Potenţialul staţiunii, din punct de vedere al gradului de dotare cu instalaţii
de transport pe cablu
vi. Capacitatea de cazare necesară domeniului schiabil
5. Analiza SWOT
6. Strategii de dezvoltare a staţiunii ...........................................
7. Concluzii
8. Bibliografie