Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicat de presă

privind participarea cetățenilor Ucrainei care locuiesc sau se află temporar pe


teritoriul Republicii Moldova la alegerile Prezidențiale din Ucraina care vor
avea loc pe 31 martie 2019

1. Alegerile Președintelui Ucrainei


În data de 31 martie 2019 se vor desfășura alegeri ordinare ale Președintelui Ucrainei.
Dreptul la vot este asigurat tuturor cetățenilor Ucrainei, care în ziua alegerilor au împlinit vârsta
de 18 ani.
Conform Legislației Ucrainei și hotărârii Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei pe teritoriul
Republicii Moldova sunt formate 2 secții de votare peste hotare, și anume:
 № 900055, în incinta Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, pe adresa mun. Chișinău,
str.V.Lupu, 17;
 № 900056, în incinta Consulatului Ucrainei în mun. Bălți, pe adresa mun. Bălți, str. Kiev,
143.

2. Realizarea dreptului de vot a cetățenilor Ucrainei, care locuiesc sau se află în


perioada pregătirii și desfășurării alegerilor pe teritoriul Republicii Moldova
Cetățenii Ucrainei, care locuiesc sau se află în perioada pregătirii și desfășurării alegerilor
pe teritoriul Republicii Moldova, își exercită dreptul de vot la alegeri indiferent de motivele legale
de ședere în Moldova, precum și de prezența sau absența evidenței consulare. Cetățeanul care este
recunoscut de instanță incapabil, nu are dreptul la vot. Fiecare alegător votează la alegeri personal.
Votarea pentru alte persoane sau transmiterea de către alegător a dreptului de vot oricărei alte
persoane este interzisă.
Documentul, care servește drept bază pentru primirea unui buletin de vot la o secție de
votare peste hotare este exclusiv pașaportul cetățeanului Ucrainei pentru călătoria în străinătate.
3. Includerea în lista de alegători într-o secție de votare peste hotare.
În lista de alegători a secției de votare de peste hotare se includ cetățenii Ucrainei care au
împlinit sau care în ziua alegerilor vor împlini optsprezece ani și care se află la evidența consulară
și la adresa lor electorală conform datelor din Registrului de stat al alegătorilor aparținând acestei
secții de votare de peste hotare.
Pentru a fi inclus în lista de alegători într-o secție de votare de peste hotare, cetățenii
Ucrainei care au reședința permanentă sau temporară în străinătate, dacă este necesar, pot:
1) în orice timp convenabil (inclusiv în afara procesului electoral):
 personal să prezinte la misiunea diplomatică a Ucrainei o cerere privind includerea în
Registrul de stat al alegătorilor sau schimbarea adresei electorale (dacă este deja inclus în Registrul
de stat al alegătorilor);
 de a se adresa personal sau să expedieze documentele prin poștă către misiunea diplomatică
a Ucrainei pentru înregistrarea la evidența consulară.
2) direct în timpul procesului electoral:
 personal să depună la o perioadă stabilită (cu cel puțin cinci zile înainte de ziua votării) la
comisia electorală corespunzătoare a secției de votare de peste hotare o declarație de inexactitate,
inclusiv de neincludere în lista electorală anterioară;
 personal să depună la o perioadă stabilită prin lege (cu cel puțin cinci zile înainte de ziua
votării) la organul care administrează Registrul de stat al alegătorilor la adresa de domiciliu a
acestuia din Ucraina sau la Registrul de Stat al alegătorilor conform adresei sale electorale în
Ucraina sau Departamentul de Administrare al Registrului de stat al alegătorilor al Direcției de
Activități Consulare a Departamentului Serviciului Consular al Ministerului Afacerilor Externe al
Ucrainei, o cerere privind schimbarea temporară a locului de votare fără modificarea adresei
electorale. Cererile de modificare temporară a locului de votare a unui alegător fără a schimba
adresa electorală nu sunt acceptate de către misiunile diplomatice ale Ucrainei sau de comisiile
electorale ale secțiilor de votare de peste hotare.
Atragem atenția că alegătorul, care se află în străinătate, nu poate folosi serviciile poștale,
conexiunea faximilă sau poșta electronică pentru a trimite o cerere de înscriere în Registrul de stat
al alegătorilor sau de schimbare a adresei de vot în Registru, cererile se depun la misiunile
diplomatice de peste hotare ale Ucrainei sau la secțiile de votare de peste hotare exclusiv personal;
legislația Ucrainei nu prevede posibilitatea de a include de către biroul electoral al secției de votare
de peste hotare a cetățenilor Ucrainei în lista de alegători la această secție în ziua alegerilor.

4. Cum să voteze alegătorul, care locuiește peste hotare, dar nu se află la evidența
consulară.
În caz, dacă alegătorul care locuiește peste hotare și nu se află la evidența consulară,
misiunea diplomatică a Ucrainei nu posedă informații despre șederea sa pe teritoriul statului
gazdă.
Pentru ca un astfel de alegător să fie inclus în lista alegătorilor într-o secție de votare de peste
hotare, este necesar să schimbe în prealabil adresa de votare, în mod personal să se adreseze cu
cererea corespunzătoare către misiunea diplomatică a Ucrainei la locul de reședință sau de ședere
în afara Ucrainei.
Alegătorul care locuiește sau se află în afara Ucrainei, în caz de modificări ale datelor sale
cu caracter personal, în special adresei electorale, poate, de asemenea, să se adreseze personal către
misiunea diplomatică a Ucrainei cu cererea despre modificarea datelor sale personale în Registru.
Cererea este însoțită de documente (copii ale documentelor) care confirmă aceste modificări.
Dacă la cerere se anexează copiile documentelor, se prezintă și originalele lor. Formularul
de cerere pentru un alegător care locuiește sau se află în afara Ucrainei cu privire la schimbarea
adresei sale electorale este disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al
Ucrainei la secțiunea "Votarea cetățenilor ucraineni din străinătate". Procedura de înscriere în
Registrul de stat al alegătorilor privind modificarea datelor cu caracter personal
"(http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/2517), precum și pe site-ul oficial al Comisiei Electorale
Centrale la secțiunea "Registrul de stat al alegătorilor. Modificați datele personale" pe adresa
https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_static_page&ppg_id=110&pmn_
id=100.
5. Verificarea conținutului datelor personale în Registrul de stat al alegătorilor.
Alegătorul care locuiește sau se află în afara Ucrainei, poate depune personal o solicitare în
scris privind conținutul datelor sale personale în Registru către misiunea diplomatică a Ucrainei la
locul de reședință sau de ședere, prezentând pașaportul cetățeanului Ucrainei pentru călătoria în
străinătate sau un certificat provizoriu al cetățeanului Ucrainei (dacă persoana a dobândit recent
cetățenia Ucrainei).
De asemenea, pentru a afla dacă alegătorul este inclus în Registrul de stat al alegătorilor și
să verifice, dacă corect este indicat în Registrul de stat numele, prenumele, patronimicul
alegătorului și adresa de vot a alegătorului poate utiliza serviciului on-line „Cabinetul personal a
alegătorului” (https://www.drv.gov.ua/ords/f?p=111:LOGIN) pe pagina web „Registrul de stat a
alegătorilor” (www.drv.gov.ua) și să facă solicitarea corespunzătoare. Aproximativ într-o zi,
alegătorul va primi informații despre datele sale din Registrul de stat al alegătorilor la adresa de e-
mail specificată la înregistrare.
6. Linkuri utile
Pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, secțiunea „Probleme consulare.
Votarea cetățenilor Ucrainei peste hotare”: http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/golsua
Site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei: http://cvk.gov.ua
Site-ul oficial al Registrului de stat al alegătorilor: http://www.drv.gov.ua
Numărul telefonului de contact al secții de votare № 900055 (la sediul Ambasadei Ucrainei
în Republica Moldova): +373 22 58 21 17.

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova