Sunteți pe pagina 1din 2

BRĂILA

„Între caractere şi
inteligenţe n-ar trebui să
existe alegere. Inteligenţele
se găsesc foarte adesea,
caracterele foarte rar. ...”

Mihai Eminescu

CERC PEDAGOGIC
CLASELE a II-a
GRUPA C

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII


„MIHAI EMINESCU”
Responsabil de cerc:
Inst. Petrica Encuţu

Propunători :
Inst. Neculai Ciupercă
Înv. Marioara Bulancea "Omul cel mai fericit
Inst. Rodica Colţ este acela care face fericiţi
Inst. Dida Coman
TEMA: pe câţi mai mulţi oameni"
“Dezvoltarea Diderot
inteligenţei emoţionale
la şcolarii mici”
Structura activităţii :
1. Importanţa problemei- delimitări
conceptuale
2. Definirea şi caracterizarea
inteligenţei emoţionale
3. Dimensiuni ale inteligenţei
emoţionale
4. Test: “Este slujba dumneavoastră o
pasiune creatoare?”
5. Activitate practică pe grupe
6. Profilul psihologic al persoanelor cu
un nivel ridicat al inteligenţei
emoţionale
7. Teste pentru inteligenţa emoţională
la adulţi şi copii
8. Test de empatie