Sunteți pe pagina 1din 2

 Primirea invitaţilor

 Vizitarea şcolii
 Exemple de bună
practică:
 Lecţie
demonstrativă – clasa
pregătitoare – “Să ajutăm
piticii” – prof. pt. înv.
primar Mihaela Şimon
 PPT – Evaluarea
literaţiei emergente – înv.
Ildi Grama
 Discuţii şi alte
comunicări

Responsabil cerc pedagogic


CODRUŢA TǍMAŞ
CERCUL
PEDAGOGIC
AL
ÎNVǍŢǍTORILOR
„Nu există artă mai
Centrul metodic
frumoasă decât arta
Şomcuta Mare
educaţiei . Pictorul şi
sculptorul fac doar figuri
fără viaţă , dar educatorul
creează un chip viu.
Uitându-se la el , se
bucură şi oamenii , se
bucură şi Dumnezeu.”

Sfântul Ioan Gură de Aur

30 aprilie 2013
BINE AŢI VENIT!