Sunteți pe pagina 1din 1

Grupul de litere ce ,Ce

1.Încercuieşte grupul de litere ce şi Ce.


Cela cere cercei şi cerneală lui Marcel.
2.Citeşte cuvintele următoare :
cer ceai Mar-cel acei
ce-re ceai-nic Mar-ce-la cer-cei
cer-ne a-ce Ce-la cer-nea-lă
cer-nem a-ce-le Mir-cea ră-cea-lă

3.Trasează linii de la denumire la imagine :

cercei ace ceas cerc ceainic


4.Delimitează cuvintele şi scrie numărul lor:
Marcelecereunceairece. Acelcopilareuncerccenuşiu. 
5.Scrie denumirea următoarelor imagini:

10
6.Transcrie propoziţiile:
Cela şi Marcele au cercei mari.Mircea şi Marcel au zece lei.
Ei cer o călimară de cerneală albastră.