Sunteți pe pagina 1din 2

HARTA CONFLICTULUI

Metoda cea mai simplă şi eficientă ni se pare a fi cea care utilizează harta conflictului
(Cornelius şi Faire, 1996, capitolele 7, 8, 9, 12 ; Cornelius, Faire şi Hali, 1993). Harta este, de
fapt, o listare a nevoilor părţilor, dar a fost denumită astfel datorită ideii iniţiale, a autoarelor
de a reprezenta grafic atât problema, cit şi nevoile şi temerile fiecărei părţi implicate în
conflict, într-un ansamblu ce ar putea sugera o hartă.
Celălalt trebuie transformat din adversar în partener, procedând astfel: a) arătându-i tot
timpul că urmăriţi soluţii care să satisfacă ambele părţi: b) ascultând şi preluând cât mai mult
posibil din ideea lui sau cel puţin lăsând impresia că e ideea lui, deşi este a dvs. (în felul
acesta, adeziunea lui la soluţie va fi maximă).
Etapa 1. Pentru început, are loc formularea problemei conflictului, în termeni simpli,
precişi, obiectivi.
Etapa 2. Identificarea părţilor implicate atât în mod direct, cât şi indirect (de
exemplu, în conflictul dintre mamă şi fiică vom include şi tata, cealaltă fiică şi fiul).
Etapa 3. Identificarea nevoilor (dorințe, valori, interese, lucruri la care ții) și temerilor
(preocupări, anxietăți, griji). Nu este nevoie să ne dispersăm prea mult, un număr finit de 4-7
nevoi și tot atâtea temeri sunt suficiente. In această etapă reținem următoarele observații:
- unele nevoi sunt comune ambelor sau mai multor părți;
- uneori oferim idei de soluționare, în loc să formulăm nevoile;
- unii fac digresiuni interminabile. În aceste cazuri identifici și notezi o nevoie pe care o
desprinzi din spusele lui, apoi îi propui să reveniți la punctul inițial al procesului de
identificare a nevoilor si temerilor.
Etapa 4. Are loc citirea hărții. Se identifică nevoile și temerile comune, perspectivele
și semnificațiile neconștientizate înainte de a se întocmi harta.
Etapa 5. Generarea de idei pentru găsirea soluției conflictului. Se folosesc metode de
stimulare a producției de idei (metoda brainstorming este cea mai accesibilă) care să răspundă
cât mai multor nevoi.
Etapa 6. Dezvoltarea soluției. Se selectează o idee pentru a o transforma în soluție cu
ajutorul unei liste de verificare de genul:
- conține premisa pentru o abordare victorie-victorie?
- iese în întâmpinarea cât mai multor soluții ale tuturor părților?
- este cinstită, corectă?
- rezolvă ea problema?
În vederea implementării ideii selectate, se stabilesc: sarcinile de îndeplinit, etapele,
persoanele responsabile pentru fiecare etapă, calendarul de implementare, modalitățile de
verificare și evaluare. În final se încheie înțelegerea sau acordul, prin strângerea mâinilor sau
în scris