Sunteți pe pagina 1din 1

Ecosistemele oferă resurse și procese numeroase denumite în mod generic servicii

ecosistemice care contribuie semnificativ la bunăstarea umană. (Millennium Ecosystem


Assessment, 2005). Biodiversitatea are un rol esențial în furnizarea de servicii naturale (Mace
et al., 2012), tocmai de aceea activitățile de conservare a biodiversității devin astfel benefice
pentru oameni. Tocmai de aceea zonele protejate sunt gestionate din ce în ce mai mult cu
scopul de a fi cât mai bine conservate, putând astfel furniza fluxuri continue de servicii
ecosistemice de la natură la beneficiari (Díaz et al., 2011, Tallis et al., 2008).

Abordarea economic a naturii a devenit populară abia la mijlocul secolului XX.


Specialiștii explică faptul că acest domeniu s-a dezvoltat târziu datorită problemelor cu care
se confruntau atunci când stabileau valoarea capitalului natural în raport cu serciviile și
produsele economice clasice. (Gómez- Baggethun, et al. 2010).

Referințe:

1. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-Being:


Synthesis. Island Press, Washington, DC.,
2. Gómez-Baggethun, Erik, Rudolf de Groot, Pedro L. Lomas, și Carlos Montes. 2010.
„The history of ecosystem services in economic theory and practice: From early
notions to markets and payment schemes.” Ecological Economics 69: 1209–1218.
doi:10.1016/j.ecolecon.2009.11.007