Sunteți pe pagina 1din 1

GRILA DE CORECTARE

A TESTULUI DE VERIFICARE A CUNO$TINTELOR


LA coNCURSUL DE ADMTTERE iN $coaLA MILlranA
DE SUBoFITERT DE JANDARMT unArcAg,tlvr
SESIUNEA IANUARIE 2019
VARIAN:TA 2

Nr. 3.917.716 din 19.01.2019

VICEPRJESED E CONCURS

Nr.
L b c d Nr.
intreb. intreb. L b c d
I X 61. X
) X 62. X
3. X 63. X
4. X 64. X
X 65. X
6. X 66. X
7. X 67. X
8. X 68. X
9. X 69. X
t0. X 70. X
il X 71. X
12. X 11 X
13. X X
14. X 74. X
15. X /5. X
16. X 76. X
17. X 77. X
18. X 78. X
19. -K 79. X
20. X 80. X
21. X 81. X
,,1
X 82. X
t1 ,K
83. X
24. X 84. X
t{ X 85. X
26. X 86. X
)1 X 87. X
28. X 88. X
29. ]K
89. X
30. X 90. X